خرید نهال

امور نمایندگی ها

محوطه و فضای سبز

گلهای آپارتمانی و زینتی

نهال های غیر مثمر

نهال های مثمر

- انواع توت فرنگی

- انواع توت فرنگی

انتخاب واریته خوب و پرمحصول در اقتصاد و موفقیت کاشت توت فرنگی اهمیت زیادی دارد و عقیده باغبانی که توت فرنگی را در سطح بزرگ برای فروش می کارد با عقیده کسی که آنرا تفریحی و در سطح کوچک مثلاً حیاط خانه اش می کارد، یکی نیست. باغبان توتکار ناچار است انواع مشتری پسند را بکارد که بازار مصرف براحتی جذب کند و این موضوع را از قبل دانسته و برنامه ریزی کرده باشد که محصولش را در بازار نزدیک به فروش خواهد رساند یا آنرا به نقاط دور دست ارسال خواهد داشت یا اینکه صرف تهیه مربا، مارمالا، آب میوه یا کنسرو خواهد شد. برای رسیدن به هدف برنامه ریزی شده واریته مخصوصش را بکارد. چون برای رسیدن به هریک از هدفهای ذکر شده ددر بالا، واریته های ویژه ای وجود دارد. در این همه این واریته ها را فعلاً تنها با نام منحصر به فرد «توت فرنگی» می شناسند.

انتخاب واریته می تواند از نقطه نظر زودرس، میان رس یا دیررس باشد. و یا اینکه واریته ای انتخاب شود که از لحاظ مزه فوق العاده باشد یا معطر و یا بالاخره گوشتش سفت بوده و برای کنسرو خوب باشد. باغبانهای توتکار اغلب واریته های میان رس میوه درشت و پر محصول را ترجیج می دهند. چون همیشه اقتصادی ترند. نقاطی هم وجود دارند که در آنجا به دلیل وضع گرما و سرمای هوا، واریته های زودرس  یا دیررس اقتصادی هستند. اینها فقط اهمیت محلی دارند. اگر چه معمولاً بهای واریته‌های زودرس زیادتر می باشد ولی در مقابل  واریته های میان رس محصولشان خیلی بیشتر است. به طوری که اغلب نه تنها این تفاوت قیمت را جبران می کنند بلکه درآمدنهایشان در واحد سطح بیشتر هم می شود. به همین دلیل است که بیشترین سطح توتکاری را واریته های میان رس کاشته اند.

کسی که توت فرنگی را در سطح کوچک و به طور تفریحی می کارد اگر چه از محصول زیاد و میوه های درشت و خوشمزه هم خوشش می آید، ولی این موضوع برایش اهمیت حیاتی ندارد و بیشتر به دنبال سلیقه های خصوصی خودش است. اغلب واریته‌های زودرس، میان رس، دیررس و دائم را می کارد تا مدت زیادتری میوه برای خود و افراد خانواده اش در اختیار داشته باشد.

واریته های خوب توت فرنگی فراوانند ولی هریک از آنها در هر نوع از زمین یا در هر نقطه و یا بالاخره در هر آب و هوا، مقدار، عطر، مزه و ظرافت میوه آنها یکسان نیستند. به طور مثال، واریته ای که در زمین سبک، میوه هایی معطر فراوان بدهد، ممکن است در زمین سنگین، محصول بی مزه و ناچیز بدهد و یا یک واریته در آب و هوای گرم می تواند زیادتر محصول دهد و در منطقه سرد، کم یا وارونه.

هر گاه در منطقه ای خواستید توت فرنگی بکارید ولی تجاربی درباره وضع محصول دهی و انتخاب واریته صحیح آنجا را ندارید، به نزدیکترین مزرعه توتکاری مراجعه کرده و بپرسید که چه واریته هایی را کاشته اند و وضع

محصولشان چگونه است. بدین طریق می توانید صحیحتر تصمیم بگیرید.