امور نمایندگی ها

محوطه و فضای سبز

گلهای آپارتمانی و زینتی

نهال های غیر مثمر

نهال های مثمر

نهال پرتقال

پرتقال،درخت پرتقال،نهال پرتقال

نهال پرتقال-مرکبات بعد از سیب دومین میوه ای است که در جهان مورد مصرف عمومی مردم می باشد و از دیرباز به عنوان بخشی از رژیم غذایی، دارای ارزشی فراوانی بوده است. مرکبات و محصولات جانبی آن منابعی غنی از ویتامین ها مواد معدنی و فیبر بوده و برخی مواد  ضد سرطانی  نیز در آنها یافت می شود.

تاریخچه طولانی پرورش، پراکنش جغرافیایی وسیع نواحی کشت و همچنین بالا بودن درجه دگر باروری سبب شده است تا در حال حاضر شاهد تنوع زیادی در ارقام مرکبات باشیم. از دیدگاه خصوصیات ظاهری میوه می توان به ویژگی هایی از قبیل اندازه، رنگ، شکل، عطر و طعم، تعداد بذر و زمان رسیدن اشاره کرد. از طرف دیگر میزان مقاومت ارقام مختلف به تنش های محیطی، آفات و بیماری ها نیز در بسیاری از موارد تفاوت آشکاری با یکدیگر دارد. از نظر زمان رسیدن نیز می توان ارقام مرکبات را به سه گروه زودرس، میان رس و دیررس تقسیم کرد. در مناطق نیمه گرمسیری ارقام زودرس مورد استفاده بیشتری داشته و زمان لازم برای رسیدن آنها 9-6 ماه از زمان شکوفایی گل هاست، در حالی که دوره رسیدن ارقام میانرسی از زمان باز شدن گل ها حدود ۱۲ - ۹ ماه و برای ارقام دیررسی بیش از ۱۲ ماه است. همچنین ارقام مرکبات را در تجارت برحسب تعداد بذر موجود در هر میوه در سه گروه بی بذر (۸-۰ بذر)، متوسط بذر 15-9  بذر) و پربذر (۱۵ <) دسته بندی کرده اند.

پرتقال-انواع پرتقال،انواع درخت پرتقال،انواع نهال پرتقال:

 

پرتقال های گرد یا معمولی

 

ارقام نهال پرتقال-مهمترین آنها والنسیا (valencia)، هاملین (Hamlin) و پرتقال مارس (mars) است. هاملین زودرس ترین پرتقال شمال ایران است. این میوه پوست نازکی دارد، گوشت آبدار، شیرین و بافتی ترد و خاصیت انباری بالایی دارد.

 

پرتقال  والنسیا-نهال پرتقال  والنسیا-نهال پرتقال  رقم والنسیا-درخت پرتقال  والنسیا-درخت پرتقال  رقم والنسیا-نهال یکساله 1ساله پرتقال  والنسیا-نهال دوساله 2ساله پرتقال  والنسیا-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  والنسیا-نهال سایز بزرگ پرتقال  والنسیا-فروش نهال پرتقال  والنسیا-خرید نهال پرتقال  والنسیا

 

نهال پرتقال والنسیا

 

انواع نهال پرتقال-رقمی پرمحصول و دیررس که میوه آن به دلیل داشتن آب فراوان، بوی مطلوب و اسید کم، مورد علاقه بسیاری از ایرانیان است. با آب و هوای جنوب کشور، به ویژه جیرفت سازگاری دارد. در شمال ایران به لحاظ سرمای زمستان و رو به رو شدن میوه های نارس با دمای زیر صفر، امکان بهره برداری مطلوب ندارد.

 

کد شناسایی خرید نهال پرتقال والنسیا : 2900

قیمت خرید نهال پرتقال والنسیا (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال پرتقال والنسیا (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال پرتقال والنسیا پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال پرتقال والنسیا پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پرتقال و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پرتقال و شرایط وام انواع نهال پرتقال با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

پرتقال  مارس-نهال پرتقال  مارس-نهال پرتقال  رقم مارس-درخت پرتقال  مارس-درخت پرتقال  رقم مارس-نهال یکساله 1ساله پرتقال  مارس-نهال دوساله 2ساله پرتقال  مارس-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  مارس-نهال سایز بزرگ پرتقال  مارس-فروش نهال پرتقال  مارس-خرید نهال پرتقال  مارس

 

نهال پرتقال پرتال مارس

 

نهال پرتقال پیوندی-اندازه میوه آن متوسط تا درشت، میوه های آن به نسبت بدون بذر اند و در شرایط مطلوب به خوبی رنگ میگیرند. رمی زود رس است. گوشت میوه رنگ گرفته و پر آب است. و طعم شیرینی دارد. پوست میوه صاف به نسبت نازک و با خاصیت انباری خوب است. این نوع برای کشت در مناطق جنوب و شمال ایران توصیه میشود.

 

 

کد شناسایی خرید نهال پرتقال مارس: 2901

قیمت خرید نهال پرتقال مارس (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال پرتقال مارس (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال پرتقال مارس پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال پرتقال مارس پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پرتقال و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پرتقال و شرایط وام انواع نهال پرتقال با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

پرتقال های ناول ( نافدار ) (navel)

 

نهال پرتقال اصلاح شده-به طور گسترده کاشت شده اند. آنها بدون بذرند وعادت به تشکیل یک میوه ثانویه دارند، که در داخل و انتهای میوه اصلی رار گرفته است. ازین گروه دو رم مهم را شرح میدهیم :

 

کد شناسایی خرید نهال پرتقال ناول: 2902

قیمت خرید نهال پرتقال ناول (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال پرتقال ناول (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال پرتقال ناول پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال پرتقال ناول پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پرتقال و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پرتقال و شرایط وام انواع نهال پرتقال با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

پرتقال  واشنگتن ناول (Washington navel)-نهال پرتقال  واشنگتن ناول (Washington navel)-نهال پرتقال  رقم واشنگتن ناول (Washington navel)-درخت پرتقال  واشنگتن ناول (Washington navel)-درخت پرتقال  رقم واشنگتن ناول (Washington navel)-نهال یکساله 1ساله پرتقال  واشنگتن ناول (Washington navel)-نهال دوساله 2ساله پرتقال  واشنگتن ناول (Washington navel)-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  واشنگتن ناول (Washington navel)-نهال سایز بزرگ پرتقال  واشنگتن ناول (Washington navel)-فروش نهال پرتقال  واشنگتن ناول (Washington navel)-خرید نهال پرتقال  واشنگتن ناول (Washington navelll)

 

نهال پرتقال واشنگتن ناول (Washington navel)

 

نهال پرتقال زود بازده-طعم خوب، آسانی در کندن پوست و بدون بذر بودن، از ویژگی های آن است. از جهش ژنتیکی شاخه رقمی از پرتقال سلکتا (selecta) به وجود آمده است که مادر سایر ارقام پرتال های نافدار به شمار میرود. همه ارقام این گروه میوه ای گوشتی و درشت دارند که گاهی وزن هر یک از میوه ها به 500 گرم نیز می رسد و برای تازه خوری مناسب اند. ناف میوه در این رقم کوچک و به صورت دوقلو است. رقمی زودرس و مقاوم به سرماست؛ که در زمان گل دهی و تشکیل میوه به خشکی و دمای زیاد هوا بسیار حساس است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال پرتقال واشنگتن ناول: 2903

قیمت خرید نهال پرتقال واشنگتن ناول(ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال پرتقال واشنگتن ناول(گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال پرتقال واشنگتن ناول پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال پرتقال واشنگتن ناول پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پرتقال و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پرتقال و شرایط وام انواع نهال پرتقال با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

پرتقال  تامسون ناول (Thomson navel)-نهال پرتقال  تامسون ناول (Thomson navel)-نهال پرتقال  رقم تامسون ناول (Thomson navel)-درخت پرتقال  تامسون ناول (Thomson navel)-درخت پرتقال  رقم تامسون ناول (Thomson navel)-نهال یکساله 1ساله پرتقال  تامسون ناول (Thomson navel)-نهال دوساله 2ساله پرتقال  تامسون ناول (Thomson navel)-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  تامسون ناول (Thomson navel)-نهال سایز بزرگ پرتقال  تامسون ناول (Thomson navel)-فروش نهال پرتقال  تامسون ناول (Thomson navel)-خرید نهال پرتقال  تامسون ناول (Thomson navelll)

 

نهال پرتقال تامسون ناول (Thomson navel)

 

بهترین نهال پرتقال-از جهش ژنتیکی شاخه ای از رقم واشنگتن ناول در کالیفرنیای آمریکا به وجود آمده است. میوه آن در مقایسه با پرتقال واشنگتن ناول به نسبت کوچک، کشیده، مخروطی و پوست نازک و صاف است. رنگ پوست آن کم رنگ تر، پره های میوه گوشتی و پر آب تر، خوش عطر و طعم، بدون بذر است و یا به ندرت بذر دارد. این رم نسبت به سرما مقاوم بوده و زودتر از واشنگتن ناول میرسد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال پرتقال تامسون ناول: 2904

قیمت خرید نهال پرتقال تامسون ناول(ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال پرتقال تامسون ناول (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال پرتقال تامسون ناول پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال پرتقال تامسون ناول پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پرتقال و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پرتقال و شرایط وام انواع نهال پرتقال با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

 پرتقال های سانگوین یا خونی (sanguine)

 

قیمت نهال پرتقال-گوشت میوه آنها رنگدانه های صورتی و قرمز دارد. بسیار خوش طعم هستند و منشا مدیترانه ای دارند و در این مناطق که شب های سرد و روزهای گرم دارند، میوه ها تولید رنگ قرمز میکنند. دلیل تولید رنگ در گوشت این میوه هنوز معلوم نشده است، ولی شدت نور، دمای هوا و واریته در آن دخالت دارد. از انواع آنها مورو، تاروکو و سانگینلو معروف اند.

 

 

پرتقال   مورو (moro)-نهال پرتقال   مورو (moro)-نهال پرتقال  رقم  مورو (moro)-درخت پرتقال   مورو (moro)-درخت پرتقال  رقم  مورو (moro)-نهال یکساله 1ساله پرتقال   مورو (moro)-نهال دوساله 2ساله پرتقال   مورو (moro)-نهال سه ساله 3ساله پرتقال   مورو (moro)-نهال سایز بزرگ پرتقال   مورو (moro)-فروش نهال پرتقال   مورو (moro)-خرید نهال پرتقال   مورو (morooo)

 

نهال پرتقال مورو (moro)

 

فروش نهال پرتقال-میوه هایی به اندازه متوسط، به نسبت گرد، پوست نازک و آبدار هستند. در زمان رسیدن گوشت میوه، آلبالویی رنگ و تعداد بذر آن کمتر یا بدون بذر است. از ارقام زودرس محسوب میشود. سطح پوست ناصاف و زمان رسیدن کامل به رنگ پرتقالی همراه لکه های سرخ و صورتی کم رنگ یا رگه های قرمز است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال پرتقال مورو : 2905

قیمت خرید نهال پرتقال مورو(ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال پرتقال مورو (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال پرتقال مورو پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال پرتقال مورو پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پرتقال و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پرتقال و شرایط وام انواع نهال پرتقال با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

پرتقال  تاروکو (tarocco)-نهال پرتقال  تاروکو (tarocco)-نهال پرتقال  رقم تاروکو (tarocco)-درخت پرتقال  تاروکو (tarocco)-درخت پرتقال  رقم تاروکو (tarocco)-نهال یکساله 1ساله پرتقال  تاروکو (tarocco)-نهال دوساله 2ساله پرتقال  تاروکو (tarocco)-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  تاروکو (tarocco)-نهال سایز بزرگ پرتقال  تاروکو (tarocco)-فروش نهال پرتقال  تاروکو (tarocco)-خرید نهال پرتقال  تاروکو (taroccooo)

 

نهال پرتقال تاروکو (tarocco)

 

خرید نهال پرتقال-میوه های آن اندازه متوسط دارد و از میان سه نوع پرتقال های خونی، شاید شیرین ترین و خوشمزه ترین آنها باشد. آن را نیمه خونی می دانند که تصور میشود از موتاسیون نوع سانگینلو (sanguinello) به دست آمده است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال پرتقال  تاروکو: 2906

قیمت خرید نهال پرتقال تاروکو (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال پرتقال تاروکو (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال پرتقال تاروکو پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال پرتقال تاروکو پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پرتقال و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پرتقال و شرایط وام انواع نهال پرتقال با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

پرتقال  سانگینلو-نهال پرتقال  سانگینلو-نهال پرتقال  رقم سانگینلو-درخت پرتقال  سانگینلو-درخت پرتقال  رقم سانگینلو-نهال یکساله 1ساله پرتقال  سانگینلو-نهال دوساله 2ساله پرتقال  سانگینلو-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  سانگینلو-نهال سایز بزرگ پرتقال  سانگینلو-فروش نهال پرتقال  سانگینلو-خرید نهال پرتقال  سانگینلو

 

نهال پرتقال سانگینلو

 

تولید نهال پرتقال-پوست مایل به قرمز رنگ با بذر کمی دارد. آن را سانگینیلی هم می نامند. برای اولین بار در اسپانیا شناخته شد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال پرتقال سانگینلو: 2907

قیمت خرید نهال پرتقال سانگینلو (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال پرتقال سانگینلو (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال پرتقال سانگینلو پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال پرتقال سانگینلو پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پرتقال و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پرتقال و شرایط وام انواع نهال پرتقال با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 پرتقال های غیر اسیدی

 

نهالستان پرتقال-آنها را پرتقال های شکری می نامند. گروه کوچکی را تشکیل میدهند که ارقام مختلفی دارند. به دلیل اسیدیته پایین میوه آن طعم و مزه شیرین دارد. این نوع پرتقال ها بیشتر در بازارهای محلی عرضه میشوند. رقم لایما (Lima) از مهمترین ارقام غیر اسیدی است.

نهالستان پرتقال موسسه تحقیقات و اصلاح بذر و نهال-ارقام یافا ( جافا ) (jaffa) و بیروتی را نیز میتوان نام برد. پرتقال جافا بومی فلسطین اشغالی است. کیفیت میوه آن به سبب کافی نبودن نور و دما، در ایران به خوبی فلسطین، مصر، لبنان و مراکش نیست.

 

 پرتقال های محلی ایران

 

نهالستان پرتقال جهاد کشاورزی-تعدادی از این ارقامئبومی شمال ایران اند. مانند شهسواری، آملی و بهشهری. برخی دیگر نیز در جنوب کشورند؛ مانند بمی، شهداوی، جهرمی و جیرفتی.

پرتقال های جنوب درشت تر و شیرین تر از پرتقال های شمال اند؛ ولی مطالعات کافی روی آنها انجام نگرفته است.

 

 

پرتقال  شهسواری-نهال پرتقال  شهسواری-نهال پرتقال  رقم شهسواری-درخت پرتقال  شهسواری-درخت پرتقال  رقم شهسواری-نهال یکساله 1ساله پرتقال  شهسواری-نهال دوساله 2ساله پرتقال  شهسواری-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  شهسواری-نهال سایز بزرگ پرتقال  شهسواری-فروش نهال پرتقال  شهسواری-خرید نهال پرتقال  شهسواری

 

 

نهال پرتقال شهسواری

 

فروش انواع نهال پرتقال-میوه این نوع اندازه متوسطی دارد، پوست آن نازک و صاف، رنگ نارنجی مایل به زرد و شکل شلجمی دارد. طعم شیرین و مرغوب ترین نوع پرتقال شمال است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال پرتقال شهسواری: 2908

قیمت خرید نهال پرتقال شهسواری (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال پرتقال شهسواری (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال پرتقال شهسواری پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال پرتقال شهسواری پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پرتقال و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پرتقال و شرایط وام انواع نهال پرتقال با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

پرتقال  آملی-نهال پرتقال  آملی-نهال پرتقال  رقم آملی-درخت پرتقال  آملی-درخت پرتقال  رقم آملی-نهال یکساله 1ساله پرتقال  آملی-نهال دوساله 2ساله پرتقال  آملی-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  آملی-نهال سایز بزرگ پرتقال  آملی-فروش نهال پرتقال  آملی-خرید نهال پرتقال  آملی

 

نهال پرتقال آملی

 

خرید انواع نهال پرتقال-میوه ان به نسبت درشت و شکل گرد یا کشیده ای دارد. پوست آن زبر و نسبت به شهسواری ضخیم تر است. در محل اتصال دم میوه به شاخه برآمدگی مشاهده میشود و این برآمدگی در نوع آملی صاف و بدون چین خوردگی است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال پرتقال آملی: 2909

قیمت خرید نهال پرتقال آملی(ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال پرتقال آملی (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال پرتقال آملی پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال پرتقال آملی پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پرتقال و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پرتقال و شرایط وام انواع نهال پرتقال با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

پرتقال  بهشهری-نهال پرتقال  بهشهری-نهال پرتقال  رقم بهشهری-درخت پرتقال  بهشهری-درخت پرتقال  رقم بهشهری-نهال یکساله 1ساله پرتقال  بهشهری-نهال دوساله 2ساله پرتقال  بهشهری-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  بهشهری-نهال سایز بزرگ پرتقال  بهشهری-فروش نهال پرتقال  بهشهری-خرید نهال پرتقال  بهشهری

 

نهال پرتقال بهشهری

 

هرس درخت پرتقال-این نوع ویژگی هایی مانند پرتقال آملی دارد. با این تفاوت که برآمدگی طرف دوم میوه در پرتقال آملی بدون چین خوردگی است؛ در حالی که بهشهری چند چین خوردگی دارد.

 

  

کد شناسایی خرید نهال پرتقال بهشهری: 2910

قیمت خرید نهال پرتقال بهشهری(ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال پرتقال  بهشهری (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال پرتقال  بهشهری پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال پرتقال  بهشهری پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پرتقال و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پرتقال و شرایط وام انواع نهال پرتقال با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

پرتقال  C. sinensis cv. Atwood-نهال پرتقال  C. sinensis cv. Atwood-نهال پرتقال  رقم C. sinensis cv. Atwood-درخت پرتقال  C. sinensis cv. Atwood-درخت پرتقال  رقم C. sinensis cv. Atwood-نهال یکساله 1ساله پرتقال  C. sinensis cv. Atwood-نهال دوساله 2ساله پرتقال  C. sinensis cv. Atwood-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  C. sinensis cv. Atwood-نهال سایز بزرگ پرتقال  C. sinensis cv. Atwood-فروش نهال پرتقال  C. sinensis cv. Atwood-خرید نهال پرتقال  C. sinensis cv. Atwood

 

نهال پرتقال آتوود C. sinensis cv. Atwood  

 

کوددهی درخت پرتقال-رقمی زودرس با قدرت رویشی متوسط و تاج نسبتاً گسترده است که از جهش شاخه ای رقم واشنگتن ناول بدست آمده است. این رقم تولید میوه هایی  ناف دار و بی بذر به شکل تخم مرغی کشیده می کند که مزه ای شیرین و معطر و پوستی صاف به رنگ نارنجی روشن دارند. میوه ها پس از رسیدن از ماندگاری خوبی نیز روی درخت برخوردار هستند .

 

 

کد شناسایی خرید نهال پرتقال آتوود : 2911

قیمت خرید نهال پرتقال آتوود(ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال پرتقال آتوود (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال پرتقال آتوود پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال پرتقال آتوود پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پرتقال و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پرتقال و شرایط وام انواع نهال پرتقال با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

پرتقال  بروهن C.sinensis CV. Bourouhaine-نهال پرتقال  بروهن C.sinensis CV. Bourouhaine-نهال پرتقال  رقم بروهن C.sinensis CV. Bourouhaine-درخت پرتقال  بروهن C.sinensis CV. Bourouhaine-درخت پرتقال  رقم بروهن C.sinensis CV. Bourouhaine-نهال یکساله 1ساله پرتقال  بروهن C.sinensis CV. Bourouhaine-نهال دوساله 2ساله پرتقال  بروهن C.sinensis CV. Bourouhaine-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  بروهن C.sinensis CV. Bourouhaine-نهال سایز بزرگ پرتقال  بروهن C.sinensis CV. Bourouhaine-فروش نهال پرتقال  بروهن C.sinensis CV. Bourouhaine-خرید نهال پرتقال  بروهن C.sinensis CV. Bourouhaine

 

نهال پرتقال بروهن  C.sinensis CV. Bourouhaine

 

آفات و بیماریهای پرتقال-از انواع زودرس با رشد رویشی متوسط است که شاخ و برگ نسبتا متراکم دارد. میوه ها بی بذر، درشت و دارای نافی بزرگ هستند که بخش اعظم فضای میوه را در بر گرفته است. شکل میوه ها که از طریق بکر باری تولید می شوند از پخت تا نیمه کروی در نوسان است. میوه ها علاوه بر این پرآب بوده اما پس از رسیده شدن نمی توان برای مدت طولانی آنها را روی درخت نگهداری کرد 

 

 

کد شناسایی خرید نهال پرتقال بروهن  : 2912

قیمت خرید نهال پرتقال بروهن(ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال پرتقال بروهن (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال پرتقال بروهن پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال پرتقال بروهن پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پرتقال و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پرتقال و شرایط وام انواع نهال پرتقال با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

پرتقال  بیروتی c.sinensis cv. Jaffa-نهال پرتقال  بیروتی c.sinensis cv. Jaffa-نهال پرتقال  رقم بیروتی c.sinensis cv. Jaffa-درخت پرتقال  بیروتی c.sinensis cv. Jaffa-درخت پرتقال  رقم بیروتی c.sinensis cv. Jaffa-نهال یکساله 1ساله پرتقال  بیروتی c.sinensis cv. Jaffa-نهال دوساله 2ساله پرتقال  بیروتی c.sinensis cv. Jaffa-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  بیروتی c.sinensis cv. Jaffa-نهال سایز بزرگ پرتقال  بیروتی c.sinensis cv. Jaffa-فروش نهال پرتقال  بیروتی c.sinensis cv. Jaffa-خرید نهال پرتقال  بیروتی c.sinensis cv. Jaffa

 

نهال پرتقال بیروتی c.sinensis cv. Jaffa

 

عمر درخت پرتقال-رقمی میان رس است که از نظر رویشی پررشد  محسوب می شود. تاج این رقم بزرگ تا متوسط و عادت رشدی شاخه های آن اغلب عمودی است. میوه ها اندازه نسبتا درشت و شکلی کروی تا اندکی تخم مرغی دارند. پوست میوه ها صاف، نازک و به رنگ نارنجی روشن است. رقمی کم بذر محسوب  می شود که گوشتی ترد ، پر آب و خوشمزه دارد. میوه ها پس از رسیدن از قابلیت ماندگاری ضعیفی روی درخت برخوردارند اما قابلیت حمل ونقل آنها خوب است .

 

 

کد شناسایی خرید نهال پرتقال بیروتی : 2913

قیمت خرید نهال پرتقال بیروتی(ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال پرتقال بیروتی (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال پرتقال بیروتی پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال پرتقال بیروتی پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پرتقال و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پرتقال و شرایط وام انواع نهال پرتقال با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

پرتقال  پارسون براون C. sinensis cv. Parson Brown-نهال پرتقال  پارسون براون C. sinensis cv. Parson Brown-نهال پرتقال  رقم پارسون براون C. sinensis cv. Parson Brown-درخت پرتقال  پارسون براون C. sinensis cv. Parson Brown-درخت پرتقال  رقم پارسون براون C. sinensis cv. Parson Brown-نهال یکساله 1ساله پرتقال  پارسون براون C. sinensis cv. Parson Brown-نهال دوساله 2ساله پرتقال  پارسون براون C. sinensis cv. Parson Brown-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  پارسون براون C. sinensis cv. Parson Brown-نهال سایز بزرگ پرتقال  پارسون براون C. sinensis cv. Parson Brown-فروش نهال پرتقال  پارسون براون C. sinensis cv. Parson Brown-خرید نهال پرتقال  پارسون براون C. sinensis cv. Parson Brown

 

نهال پرتقال پارسون براون C. sinensis cv. Parson Brown

 

نیاز آبی نهال گردو-رقمی پررشد و پرمحصولی و از انواع آب گیری است که تاج نسبتاً بزرگی دارد و در گروه ارقام زود رس قرار می‌گیرد. میوه ها اندازه ای متوسط تا درشت داشته و شکل آنها کروی است. پوست میوه صاف، با ضخامت متوسط و به رنگ نارنجی مایل به زرد است. این رقم از انواع بذردار محسوب می شود و گوشتی پرآب با بافتی نسبتاً سفت و به رنگ نارنجی روشن دارد، میوه ها را می توان پس از رسیده شدن برای مدت طولانی روی درخت نگه داشت 

 

 

کد شناسایی خرید نهال پرتقال پارسون براون: 2914

قیمت خرید نهال پرتقال پارسون براون(ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال پرتقال پارسون براون (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال پرتقال پارسون براون پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال پرتقال پارسون براون پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پرتقال و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پرتقال و شرایط وام انواع نهال پرتقال با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

پرتقال  پاین اپل C. Sinensis cv. Pineapple-نهال پرتقال  پاین اپل C. Sinensis cv. Pineapple-نهال پرتقال  رقم پاین اپل C. Sinensis cv. Pineapple-درخت پرتقال  پاین اپل C. Sinensis cv. Pineapple-درخت پرتقال  رقم پاین اپل C. Sinensis cv. Pineapple-نهال یکساله 1ساله پرتقال  پاین اپل C. Sinensis cv. Pineapple-نهال دوساله 2ساله پرتقال  پاین اپل C. Sinensis cv. Pineapple-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  پاین اپل C. Sinensis cv. Pineapple-نهال سایز بزرگ پرتقال  پاین اپل C. Sinensis cv. Pineapple-فروش نهال پرتقال  پاین اپل C. Sinensis cv. Pineapple-خرید نهال پرتقال  پاین اپل C. Sinensis cv. Pineapple

 

نهال پرتقال پاین اپل C. Sinensis cv. Pineapple

 

نیاز آبی درخت گردو-درختانی پررشد با تاجی کشیده هستند که شاخه های بالایی تاج آنها فشرده بوده و لذا تاج در مجموع شبیه میوه آناناس شده و نام گذاری این رقم نیز به همین مناسبت بوده است. رقمی میان رس و سال آور با میوه هایی نسبتا درشت به شکل گرد تا کمی تخم مرغی است که پوستی صاف با ضخامت متوسط و به رنگ نارنجی روشن دارد. گوشت میوه ترد، پرآب، بسیار شیرین و به رنگ نارنجی مایل به زرد است. این رقم که در گروه انواع بذردار طبقه بندی می شود به عنوان یکی از ارقام مهم آبگیری جهان مطرح است، پاین اپل به سرما، ریزش قبل از برداشت و همچنین عارضه ترکیدگی پوست حساس است. ماندگاری میوه ها پس از رسیده شدن روی درخت خوب نیست 

 

 

کد شناسایی خرید نهال پرتقال پاین اپل: 2915

قیمت خرید نهال پرتقال پاین اپل (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال پرتقال پاین اپل (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال پرتقال پاین اپل پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال پرتقال پاین اپل پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پرتقال و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پرتقال و شرایط وام انواع نهال پرتقال با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

پرتقال  روبی C. sinensis cv. Ruby-نهال پرتقال  روبی C. sinensis cv. Ruby-نهال پرتقال  رقم روبی C. sinensis cv. Ruby-درخت پرتقال  روبی C. sinensis cv. Ruby-درخت پرتقال  رقم روبی C. sinensis cv. Ruby-نهال یکساله 1ساله پرتقال  روبی C. sinensis cv. Ruby-نهال دوساله 2ساله پرتقال  روبی C. sinensis cv. Ruby-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  روبی C. sinensis cv. Ruby-نهال سایز بزرگ پرتقال  روبی C. sinensis cv. Ruby-فروش نهال پرتقال  روبی C. sinensis cv. Ruby-خرید نهال پرتقال  روبی C. sinensis cv. Ruby

 

نهال پرتقال خونی روبی C. sinensis cv. Ruby

 

نهال پرتقال دیرگل-این رقم که میانرس و سلکسیونی از پرتقال خونی مورو محسوب می شود از نظر رویشی رقمی پر رشد است که تاجی فشرده دارد. درشتی میوه ها در حد متوسط بوده و شکل آنها کروی تا کمی کشیده است. پوست میوه صاف و به رنگ نارنجی تیره و ضخامت آن در حد متوسط است. رنگ گیری میوه های این رقم در اقلیم سرد به خوبی امکان پذیر است که از این نظر می تواند اهمیت زیادی داشته باشد. گوشت میوه آبدار، معطر، به رنگ نارنجی تیره همراه با رگه های قرمز و خوشمزه تر از رقم مورو است

 

 

کد شناسایی خرید نهال پرتقال خونی روبی: 2916

قیمت خرید نهال پرتقال خونی روبی (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال پرتقال خونی روبی (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال پرتقال خونی روبی پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال پرتقال خونی روبی پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پرتقال و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پرتقال و شرایط وام انواع نهال پرتقال با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

پرتقال   سالوستیانا c sinensis cv. Salustiana-نهال پرتقال   سالوستیانا c sinensis cv. Salustiana-نهال پرتقال  رقم  سالوستیانا c sinensis cv. Salustiana-درخت پرتقال   سالوستیانا c sinensis cv. Salustiana-درخت پرتقال  رقم  سالوستیانا c sinensis cv. Salustiana-نهال یکساله 1ساله پرتقال   سالوستیانا c sinensis cv. Salustiana-نهال دوساله 2ساله پرتقال   سالوستیانا c sinensis cv. Salustiana-نهال سه ساله 3ساله پرتقال   سالوستیانا c sinensis cv. Salustiana-نهال سایز بزرگ پرتقال   سالوستیانا c sinensis cv. Salustiana-فروش نهال پرتقال   سالوستیانا c sinensis cv. Salustiana-خرید نهال پرتقال   سالوستیانا c sinensis cv. Salustiana

 

نهال پرتقال سالوستیانا c sinensis cv. Salustiana

 

 از ارقام زودرسی و بی بذر است که مناسب آب گیری بوده و از جهش شاخه ای یکی از ارقام محلی اسپانیا به نام Comun به دست آمده است. درختان این رقم پر رشد با تاجی متوسط تا بزرگ بوده و شاخه ها دارای عادت رشد عمودی هستند. درشتی میوه ها در حد متوسط تا بزرگ و شکل آنها تقریبا کروی است. در بخش قاعده ای میوه فرو رفتگی کوچکی دیده شده و در نوک میوه نیز هاله ای کوچک اما مشخص وجود دارد. پوست میوه نسبتا صاف با ضخامت متوسط تا زیاد و گوشت آن آب دار، شیرین و معطر است. ماندگاری میوه ها پس از رسیدن روی درخت خوب نیست.

 

 

کد شناسایی خرید نهال پرتقال سالوستیانا: 2917

قیمت خرید نهال پرتقال سالوستیانا (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال پرتقال سالوستیانا  (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال پرتقال سالوستیانا  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال پرتقال سالوستیانا  پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پرتقال و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پرتقال و شرایط وام انواع نهال پرتقال با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

پرتقال  سانگینلا C. sinensis cv. Sanguinelli-نهال پرتقال  سانگینلا C. sinensis cv. Sanguinelli-نهال پرتقال  رقم سانگینلا C. sinensis cv. Sanguinelli-درخت پرتقال  سانگینلا C. sinensis cv. Sanguinelli-درخت پرتقال  رقم سانگینلا C. sinensis cv. Sanguinelli-نهال یکساله 1ساله پرتقال  سانگینلا C. sinensis cv. Sanguinelli-نهال دوساله 2ساله پرتقال  سانگینلا C. sinensis cv. Sanguinelli-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  سانگینلا C. sinensis cv. Sanguinelli-نهال سایز بزرگ پرتقال  سانگینلا C. sinensis cv. Sanguinelli-فروش نهال پرتقال  سانگینلا C. sinensis cv. Sanguinelli-خرید نهال پرتقال  سانگینلا C. sinensis cv. Sanguinelli

 

نهال پرتقال سانگینلا C. sinensis cv. Sanguinelli

 

این رقم که از انواع خونی و در انتهای ارقام میان رس قرار دارد از رشد رویشی کمی برخوردار بوده و تاجی کوچک تا متوسط دارد. میوه هاا درشت به شکل بیضی تا کشیده و اغلب فاقد تقارن هندسی هستند. پوست میوه نسبت به سایر ارقام خونی از رنگ گیری بیشتری برخوردار است. گوشت میوه پر بذر، پرآب و داراى بافتی ترد و معطر می‌باشد. میوه ها از ماندگاری خوبی روی درخت برخوردار بوده و همچنین قابلیت حمل و نقل خوبی دارند

 

 

کد شناسایی خرید نهال پرتقال سانگینلا : 2918

قیمت خرید نهال پرتقال سانگینلا (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال پرتقال سانگینلا  (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال پرتقال سانگینلا  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال پرتقال سانگینلا  پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پرتقال و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پرتقال و شرایط وام انواع نهال پرتقال با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

پرتقال  شموطی C. sinensis cv. Shamouti-نهال پرتقال  شموطی C. sinensis cv. Shamouti-نهال پرتقال  رقم شموطی C. sinensis cv. Shamouti-درخت پرتقال  شموطی C. sinensis cv. Shamouti-درخت پرتقال  رقم شموطی C. sinensis cv. Shamouti-نهال یکساله 1ساله پرتقال  شموطی C. sinensis cv. Shamouti-نهال دوساله 2ساله پرتقال  شموطی C. sinensis cv. Shamouti-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  شموطی C. sinensis cv. Shamouti-نهال سایز بزرگ پرتقال  شموطی C. sinensis cv. Shamouti-فروش نهال پرتقال  شموطی C. sinensis cv. Shamouti-خرید نهال پرتقال  شموطی C. sinensis cv. Shamouti

 

نهال پرتقال شموطی C. sinensis cv. Shamouti

 

درختانی پر رشد و میان رس با تاج عمودی هستند. این رقم شاخه هایی ضخیم و بی تیغ و برگ هایی درشت و عریض با دمبرگ های کوچک و بالهای باریک دارد. میوهها اندازه متوسط تا درشتی داشته و شکل آنها تخم مرغی تا بیضی و کم بذر است. بخش قاعده ای میوه ها اندکی پخت با فشرده شده و یقه ای باریک و کوتام دارند. معمولا شیارهای شعاعی کوتاهی را در بخش قاعده ای میوه ها می توان دید. قسمت نوک میوه گرد است و اغلب هاله حلقوی در آن دیده نمی شود و با بسیار ضعیف و نامشخص است. پوست میوه ضخیم،  صاف و بافت آن سفت و چرمی است ولی به راحتی قابل پوست گیری است. گوشت میوه فاقد بذر بوده و به رنگ نارنجی روشن با بافتی ترد و آبدار، عطری مطبوع و مزه ای شیرین است. میوه که در شرایط مناسب اقلیمی به خوبی رنگ می گیرد از قابلیت حمل و نقل و انبارمانی خوبی برخوردار بوده ولی برای عملیات فراوری مناسب نیست .

 

 

کد شناسایی خرید نهال پرتقال شموطی : 2919

قیمت خرید نهال پرتقال شموطی (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال پرتقال شموطی (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال پرتقال شموطیپایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال پرتقال شموطی پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پرتقال و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پرتقال و شرایط وام انواع نهال پرتقال با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

پرتقال  ناولC. sinensis CV. Frost Navel-نهال پرتقال  ناولC. sinensis CV. Frost Navel-نهال پرتقال  رقم ناولC. sinensis CV. Frost Navel-درخت پرتقال  ناولC. sinensis CV. Frost Navel-درخت پرتقال  رقم ناولC. sinensis CV. Frost Navel-نهال یکساله 1ساله پرتقال  ناولC. sinensis CV. Frost Navel-نهال دوساله 2ساله پرتقال  ناولC. sinensis CV. Frost Navel-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  ناولC. sinensis CV. Frost Navel-نهال سایز بزرگ پرتقال  ناولC. sinensis CV. Frost Navel-فروش نهال پرتقال  ناولC. sinensis CV. Frost Navel-خرید نهال پرتقال  ناولC. sinensis CV. Frost Navel

 

نهال پرتقال ناولC. sinensis CV. Frost Navel

 

نوسالاری از رقم واشنگتن ناوال است و لذا بسیاری از صفات آن را از جمله ناف داری و بی بذری را دارد، اما اندازه میوه کوچک تر ولی بافت آن تردی بیشتری داشته و در عین حال پرآب تر خوشمزه تر و دیر رس تر است. علاوه بر این چون مقدار اسیدهای میوه بیشتر از واشنگتن ناول است لذا دیرتر از آن آماده برداشت می شود. این رقم را به دلیل حساسیت به گرما نمی توان در مناطاق گرمسیری پرورش داد. 

 

 

کد شناسایی خرید نهال پرتقال ناول: 2920

قیمت خرید نهال پرتقال ناول (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال پرتقال ناول  (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال پرتقال ناول  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال پرتقال ناول پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پرتقال و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پرتقال و شرایط وام انواع نهال پرتقال با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

پرتقال  فراست والنسیا C. sinensis cv. Frost Valencia-نهال پرتقال  فراست والنسیا C. sinensis cv. Frost Valencia-نهال پرتقال  رقم فراست والنسیا C. sinensis cv. Frost Valencia-درخت پرتقال  فراست والنسیا C. sinensis cv. Frost Valencia-درخت پرتقال  رقم فراست والنسیا C. sinensis cv. Frost Valencia-نهال یکساله 1ساله پرتقال  فراست والنسیا C. sinensis cv. Frost Valencia-نهال دوساله 2ساله پرتقال  فراست والنسیا C. sinensis cv. Frost Valencia-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  فراست والنسیا C. sinensis cv. Frost Valencia-نهال سایز بزرگ پرتقال  فراست والنسیا C. sinensis cv. Frost Valencia-فروش نهال پرتقال  فراست والنسیا C. sinensis cv. Frost Valencia-خرید نهال پرتقال  فراست والنسیا C. sinensis cv. Frost Valencia

 

نهال پرتقال فراست والنسیا C. sinensis cv. Frost Valencia

 

نوسلاری از رقم والنسیا بوده و لذا بسیار به آن شبیه است. رقمی دیر رس، کم بذر، بسیار پر محصول و پر رشد محسوب می شود. تاج درخت بزرگ و کشیده بوده و میوه هایی به اندازه متوسط تا درشت، به شکل گرد تا کشیده تولید می کند. برای شیرین شدن میوه های معطر و پر آب آن باید اقلیمی گرم فراهم باشد. شیوع پدیده بافت ناهمسانی (شیمر) در این قسمت بالاست. میوه های رسیده دارای قابلیت خوبی برای نگهداری روی درخت و همچنین حمل ونقل دارند.

 

 

کد شناسایی خرید نهال پرتقال فراست والنسیا : 2921

قیمت خرید نهال پرتقال فراست والنسیا (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال پرتقال فراست والنسیا (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال پرتقال فراست والنسیا پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال پرتقال فراست والنسیا پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پرتقال و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پرتقال و شرایط وام انواع نهال پرتقال با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

پرتقال  کروسی سانگین C. Sinensis cv. Gross Sanguine-نهال پرتقال  کروسی سانگین C. Sinensis cv. Gross Sanguine-نهال پرتقال  رقم کروسی سانگین C. Sinensis cv. Gross Sanguine-درخت پرتقال  کروسی سانگین C. Sinensis cv. Gross Sanguine-درخت پرتقال  رقم کروسی سانگین C. Sinensis cv. Gross Sanguine-نهال یکساله 1ساله پرتقال  کروسی سانگین C. Sinensis cv. Gross Sanguine-نهال دوساله 2ساله پرتقال  کروسی سانگین C. Sinensis cv. Gross Sanguine-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  کروسی سانگین C. Sinensis cv. Gross Sanguine-نهال سایز بزرگ پرتقال  کروسی سانگین C. Sinensis cv. Gross Sanguine-فروش نهال پرتقال  کروسی سانگین C. Sinensis cv. Gross Sanguine-خرید نهال پرتقال  کروسی سانگین C. Sinensis cv. Gross Sanguine

 

نهال پرتقال کروسی سانگین C. Sinensis cv. Gross Sanguine

 

رقمی است که در انتهای ارقام میان رس قرار داشته و میوه هایی با اندازه متوسط تا درشت به شکل بیضی تا کشیده و اغلب نامتقارن تولید می کنند. پوست میوه ها صاف و نسبتا ضخیم است. در برخی موارد می توان درون میوه ها یک ناف سطحی را نیز رؤیت کرد. رقمی کم بذر با گوشتی خوشمزه و معطر است. قابلیت ماندگاری میوه های رسیده روی درخت و حمل و نقل و انبارمانی آنها رضایت بخش می باشد 

 

 

کد شناسایی خرید نهال پرتقال کروسی سانگین: 2922

قیمت خرید نهال پرتقال کروسی سانگین(ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال پرتقال کروسی سانگین(گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال پرتقال کروسی سانگین پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال پرتقال کروسی سانگین پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پرتقال و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پرتقال و شرایط وام انواع نهال پرتقال با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

 

پرتقال  هاملین C. sinensis cv. Hamlin-نهال پرتقال  هاملین C. sinensis cv. Hamlin-نهال پرتقال  رقم هاملین C. sinensis cv. Hamlin-درخت پرتقال  هاملین C. sinensis cv. Hamlin-درخت پرتقال  رقم هاملین C. sinensis cv. Hamlin-نهال یکساله 1ساله پرتقال  هاملین C. sinensis cv. Hamlin-نهال دوساله 2ساله پرتقال  هاملین C. sinensis cv. Hamlin-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  هاملین C. sinensis cv. Hamlin-نهال سایز بزرگ پرتقال  هاملین C. sinensis cv. Hamlin-فروش نهال پرتقال  هاملین C. sinensis cv. Hamlin-خرید نهال پرتقال  هاملین C. sinensis cv. Hamlin

 

نهال پرتقال هاملین C. sinensis cv. Hamlin

 

یکی از ارقام آب گیری و از زودرس ترین ارقام پرتقال است که قدرت رویشی متوسطی داشته و تاجی متوسط تا بزرگ دارد. رقمی پرمحصول و فاقد سال آوری است که نسبت به اغلب ارقام دیگر تحمل بیشتری به سرما از خود نشان می دهد. این رقم نیاز زیادی به کودهای شیمیایی و بویژه ازت داشته و نیاز آبی آن نیز بالاست و لذا در صورتی که تابستان خشک باشد و آبیاری به اندازه کافی انجام نشود میوه ها کوچک مانده و با بارندگی های پاییزی دچار ترکیدگی پوست خواهد شد. اندازه میوه ها در حد متوسط تا ریز و شکل آنها کروی تا اندکی پخت يا تخم مرغی است و گاهی یقه ای با شیارهای کوتاه شعاعی و هالهای ضعیف و حلقوی در نوک آن دیده می شود. پوست میوه نازک ، به رنگ زرد تیره تا نارنجی روشن و دارای سطحی صافی با نقاط ظریف فرورفته است. بخش خوراکی میوه آبدار، شیرین، ترد و کم بذر است. هاملین رقمی پر محصول است که باردهی آن از مهر تا دی ماه بوده و علاوه بر مصرف تازه خوری می تواند برای تولید آب میوه نیز مورد استفاده قرار بگیرد. میوه ها از قابلیت نگهداری خوبی روی درخت برخوردارند ولی ممکن است ریزش شدیدی بویژه در اواخر فصل داشته باشد

 

کد شناسایی خرید نهال پرتقال هاملین : 2923

قیمت خرید نهال پرتقال هاملین (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال پرتقال هاملین (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال پرتقال هاملین پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال پرتقال هاملین پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پرتقال و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پرتقال و شرایط وام انواع نهال پرتقال با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار