امور نمایندگی ها

محوطه و فضای سبز

گلهای آپارتمانی و زینتی

نهال های غیر مثمر

نهال های مثمر

نهال لیمو

لیمو ،درخت لیمو ،نهال لیمو 

لیمو لایم (C. aurantifolia )

بومی مناطق گرمسیری و به سرما حساس است. دو نوع اسیدی و غیر اسیدی دارند. ارقام اسیدی به دو گروه با میوه های به نسبت درشت ( شامل تاهی لایم (Tahiti lime)، پرشین لایم (Persian lime)، و بی رس(bearss) ) و گروه میوه های کوچک یا لایم هند غربی ( شامل مکزیکن لایم (mexican lime)، کی لایم ) میشود. درختان لایم درختانی بسیار قوی و پر رشد هستند که پر تیغی از مشخصه های آنهاست. از گروه غیر اسیدی میتوان لیمو شیرین را نام برد.

 

لیمو انواع لیمو ،انواع درخت لیمو ،انواع نهال لیمو :

 

لیمو  تاهیتی لایم-نهال لیمو  تاهیتی لایم-نهال لیمو  رقم تاهیتی لایم-درخت لیمو  تاهیتی لایم-درخت لیمو  رقم تاهیتی لایم-نهال یکساله 1ساله لیمو  تاهیتی لایم-نهال دوساله 2ساله لیمو  تاهیتی لایم-نهال سه ساله 3ساله لیمو  تاهیتی لایم-نهال سایز بزرگ لیمو  تاهیتی لایم-فروش نهال لیمو  تاهیتی لایم-خرید نهال لیمو  تاهیتی لایم

 نهال لیمو تاهیتی لایم

برخلاف ارقام هند غربی که برگ های کوچک تر و گرد و میوه های بسیار گوچک دارند، تاهیتی دارای پهنک بزرگ با حاشیه بریده ای در نوک است. گل های ارقام تاهیتی متمایل به صورتی است. در حالی که گل های کی لایم (key lime) سفیدند.

 

کد شناسایی خرید نهال لیمو تاهیتی لایم : 3100

قیمت خرید نهال لیمو تاهیتی لایم (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال لیمو تاهیتی لایم (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال لیمو تاهیتی لایم پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال لیمو تاهیتی لایم پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال لیمو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال لیمو و شرایط وام انواع نهال لیمو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

لیمو  پرشین لایم-نهال لیمو  پرشین لایم-نهال لیمو  رقم پرشین لایم-درخت لیمو  پرشین لایم-درخت لیمو  رقم پرشین لایم-نهال یکساله 1ساله لیمو پرشین لایم-نهال دوساله 2ساله لیمو  پرشین لایم-نهال سه ساله 3ساله لیمو  پرشین لایم-نهال سایز بزرگ لیمو  پرشین لایم-فروش نهال لیمو  پرشین لایم-خرید نهال لیمو  پرشین لایم

 

نهال لیمو پرشین لایم

این رقم، چون اولین بار از ایران به استرالیا و آمریکا انتقال یافته، به این نام ایرانی معروف شده است. اندازه میوه آن مشابه لیمو ترش ایرانی است. به بیماری تریستزا حساس ولی نسبت به سرما مقاوم است. تعداد بذر میوه آن بسیار کم است.

 

کد شناسایی خرید نهال لیمو پرشین لایم : 3101

قیمت خرید نهال لیمو پرشین لایم (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال لیمو پرشین لایم (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال لیمو پرشین لایم پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال لیمو پرشین لایم پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال لیمو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال لیمو و شرایط وام انواع نهال لیمو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

لیمو  مکزیکن لایم-نهال لیمو  مکزیکن لایم-نهال لیمو  رقم مکزیکن لایم-درخت لیمو  مکزیکن لایم-درخت لیمو  رقم مکزیکن لایم-نهال یکساله 1ساله لیمو  مکزیکن لایم-نهال دوساله 2ساله لیمو  مکزیکن لایم-نهال سه ساله 3ساله لیمو  مکزیکن لایم-نهال سایز بزرگ لیمو  مکزیکن لایم-فروش نهال لیمو  مکزیکن لایم-خرید نهال لیمو  مکزیکن لایم

 

نهال لیمو مکزیکن لایم

این رقم را در ایران آب شیراز، لیمو شیشه و لیمو عمانی می نامند.. در مناطقی مانند دشت جیرفت، میناب و ممسنی کشت میشود. میوه های گرد تا تخم مرغی، کوچک، با پوست خیلی نازک و سطحی چرمی و صاف دارد که کاملا به گوشت میوه چسبیده است. میوه های آن ترد، آبدار معطر و بسیار ترش هستند. این لیمو کمتر به طور تازه مصرف میشود. استفاده آن در تهیه اغذیه و به صورت خشک است. نوع لیمو عمانی ایران در جهان بی نطیر است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال لیمو مکزیکن لایم : 3102

قیمت خرید نهال لیمو مکزیکن لایم (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال لیمو مکزیکن لایم (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال لیمو مکزیکن لایم پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال لیمو مکزیکن لایم پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال لیمو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال لیمو و شرایط وام انواع نهال لیمو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 لیموترش مازندرانی (  C. limon )

این نوع در آمریکا به لمون (lemon) معروف است. درختی کوتاه و پر تیغ دارد و اندازه آن متوسط و شکل عمومی میوه کشیده است. اغلب در نقطه مقابل دم میوه، روی پوست بر آمدگی شبیه ناف مشاهده میشود. پوست میوه ضخیم است و از انواع آن اورکا (eureka) ، لیسبون (lisbon) ، و راف لمون (rough lemon) است.

 

لیمو  یورکا-نهال لیمو  یورکا-نهال لیمو  رقم یورکا-درخت لیمو  یورکا-درخت لیمو  رقم یورکا-نهال یکساله 1ساله لیمو  یورکا-نهال دوساله 2ساله لیمو  یورکا-نهال سه ساله 3ساله لیمو  یورکا-نهال سایز بزرگ لیمو  یورکا-فروش نهال لیمو  یورکا-خرید نهال لیمو  یورکا

 

نهال لیمو یورکا

در میناب زیاد کشت میشود. اندازه آن کوچک تا متوسط و یک برجستگی در نوک میوه دارد.کیفیت میوه آن در نواحی ساحلی عالی و رقم ایرانی آن بدون بذر است. ضخامت پوست این رقم متوسط و صاف است و گوشت زرد متمایل به سبز دارد. از ارقام زودرس و پر محصول به شمار میرود.

 

کد شناسایی خرید نهال لیمو یورکا : 3103

قیمت خرید نهال لیمو یورکا (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال لیمو یورکا (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال لیمو یورکا پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال لیمو یورکا پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال لیمو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال لیمو و شرایط وام انواع نهال لیمو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

لیمو  لیسبون-نهال لیمو  لیسبون-نهال لیمو  رقم لیسبون-درخت لیمو  لیسبون-درخت لیمو  رقم لیسبون-نهال یکساله 1ساله لیمو  لیسبون-نهال دوساله 2ساله لیمو  لیسبون-نهال سه ساله 3ساله لیمو  لیسبون-نهال سایز بزرگ لیمو  لیسبون-فروش نهال لیمو  لیسبون-خرید نهال لیمو  لیسبون

نهال لیمو لیسبون

به اورکا شباهت زیادی دارد. رنگ پوست میوه در زمان بلوغ،زرد با ضخامت زیاد ولی صاف تر و نازک تر از اورکاست. اندازه میوه متوسط، با مزه خیلی ترش ترد و آبدار است. مقاوم ترین لیمو در برابر شرایط محیطی مانند سرما، گرما و باد های تند و گرم است.

 

کد شناسایی خرید نهال لیمو لیسبون : 3104

قیمت خرید نهال لیمو لیسبون (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال لیمو لیسبون (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال لیمو لیسبون پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال لیمو لیسبون پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال لیمو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال لیمو و شرایط وام انواع نهال لیمو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

لیمو  راف لیمون-نهال لیمو  راف لیمون-نهال لیمو  رقم راف لیمون-درخت لیمو  راف لیمون-درخت لیمو  رقم راف لیمون-نهال یکساله 1ساله لیمو  راف لیمون-نهال دوساله 2ساله لیمو  راف لیمون-نهال سه ساله 3ساله لیمو  راف لیمون-نهال سایز بزرگ لیمو  راف لیمون-فروش نهال لیمو  راف لیمون-خرید نهال لیمو  راف لیمون

 

نهال لیمو راف لیمون

بیشتر به عنوان پایه استفاده میشود. درختان آن در جیرفت موجود است. پوست میوه آن ناصاف و یک حلقه فرو رفته در انتها دارد. کیفیت میوه آن پایین است.

 

کد شناسایی خرید نهال لیمو راف لیمون : 3105

قیمت خرید نهال لیمو راف لیمون (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال لیمو راف لیمون (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال لیمو راف لیمون پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال لیمو راف لیمون پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال لیمو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال لیمو و شرایط وام انواع نهال لیمو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

لیمو  شیرین ( C. limetta )-نهال لیمو  شیرین ( C. limetta )-نهال لیمو  رقم لیمو شیرین ( C. limetta )-درخت  لیمو شیرین ( C. limetta )-درخت لیمو  رقم لیمو شیرین ( C. limetta )-نهال یکساله 1ساله  لیمو شیرین ( C. limetta )-نهال دوساله 2ساله لیمو  شیرین ( C. limetta )-نهال سه ساله 3ساله  لیمو شیرین ( C. limetta )-نهال سایز بزرگ  لیمو شیرین ( C. limetta )-فروش نهال لیو  لیمو شیرین ( C. limetta )-خرید نهال  لیمو شیرین ( C. limettaa )

 

نهال لیمو شیرین ( C. limetta )

درختی کوچک تا ارتفاع 8 متر است. در کشور های دیگر کمتر شناخته شده است. شکل میوه آن گرد و پوست آن نازک به رنگ زرد روشن و طعم آن شیرین است. در اروپا لیمو شیرین پرورش داده نمیشود.

 

کد شناسایی خرید نهال لیمو شیرین : 3106

قیمت خرید نهال لیمو شیرین (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال لیمو شیرین (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال لیمو شیرین پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال لیمو شیرین پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال لیمو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال لیمو و شرایط وام انواع نهال لیمو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

لیمو  عمانی (لیمو آب شیراز) C. autraintifolia cv. Key lime-نهال لیمو عمانی (لیمو آب شیراز) C. autraintifolia cv. Key lime-نهال لیمو رقم  عمانی (لیمو آب شیراز) C. autraintifolia cv. Key lime-درخت لیمو عمانی (لیمو آب شیراز) C. autraintifolia cv. Key lime-درخت لیمورقم عمانی (لیمو آب شیراز) C. autraintifolia cv. Key lime-نهال یکساله 1ساله لیمو عمانی (لیمو آب شیراز) C. autraintifolia cv. Key lime-نهال دوساله 2ساله لیمو عمانی (لیمو آب شیراز) C. autraintifolia cv. Key lime-نهال سه ساله 3ساله لیمو عمانی (لیمو آب شیراز) C. autraintifolia cv. Key lime-نهال سایز بزرگ لیمو عمانی (لیمو آب شیراز) C. autraintifolia cv. Key lime-فروش نهال لیمو عمانی (لیمو آب شیراز) C. autraintifolia cv. Key lime-خرید نهال لیمو عمانی (لیمو آب شیراز) C. autraintifolia cv. Key lime

 

نهال لیمو عمانی (لیمو آب شیراز) C. autraintifolia cv. Key lime

درختان این رقم که سابقه کشت آن در آمریکا به سال ۱۸۳۸ و منطقه ای به نام Key در کالیفرنیا بازمی گردد. جثه ای متوسط و تاجی گسترده و بوته ای دارند. این رقم از حدود ۱۳۰۰ سال پیش توسط اعراب وارد ایران شده است. درخت لیمو عمانی دارای تعداد زیادی شاخه های ترکه ای باریک و ظریف با تیغ های کوچک و شاخ وبرگ، متراکم با برگهای سبز روشن بدون نوک کشیده با بال هایی است که بطور کاملا مشخص در بخش قاعده ای پهنک قرار گرفته اند. گلها ریز و گلدهی در تمام طول سال انجام می شود ولی فصل اصلی گل دهی در بهار و اواخر تابستان است. رشد جدید شاخه ها و نیز جوانه های گل و گل های جوان تا حدودی ته رنگ ارغوانی دارند که پس از مدتی بویژه اگر هوا گرم باشد این رنگ از بین خواهد رفت. این رقم به سرما حساسیت بسیار زیادی دارد. میوه ها ریز، به شکل گرد، تخم مرغی واژگون یا بیضی کوتاه بوده و معمولا در بخش قاعده ای مدورهستند. در برخی از موارد ممکن است که میوه دارای گردن کوتاهی نیز باشد. نوک میوه نیز گرد است اما اغلب برآمدگی مدور و کوچکی نیز دارد که روی آن شیارهای ظریفی دیده می شود. فراوانی بذر در هر میوه متوسط بوده و هر میوه حدود سه تا هشت بذردارد که درصد چند جنینی نسبتاً بالایی دارند. پوست میوه خیلی نازک، دارای سطحی صاف و چرمی است که کاملاً به گوشت چسبیده است. رنگ پوست در اوایل رسیدگی سبز روشن و در مرحله رسیدگی کامل متمایل به زرد است. میوه ها پس از رسیدن ریزش می کنند. هر میوه دارای ۱۰ تا ۱۲ پره با محوری خیلی کوتاه و معمولاً سفت است. گوشت میوه سبز مایل به زرد با بافتی ترد، آب دار و حاوی مقدار زیادی اسید و عطری دلپذیر است. این رقم ترش ترین رقم تجاری در جنس Citrus است و مقدار اسید سیتریک عصاره آن از هفت تا هشت درصد در نوسان است. اگرچه لیمو عمانی در تمام طول سالی میوه میدهد اما بخش اعظم محصول مربوط به فصل زمستان و در صورت گرم بودن هوا کمی زودتر از این تاریخ است

 

کد شناسایی خرید نهال لیمو عمانی : 3107

قیمت خرید نهال لیمو عمانی (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال لیمو عمانی (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال لیمو عمانی پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال لیمو عمانی پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال لیمو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال لیمو و شرایط وام انواع نهال لیمو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

لیمو  میر C.meyeri-نهال لیمو میر C.meyeri-نهال لیمو رقم  میر C.meyeri-درخت لیمو میر C.meyeri-درخت لیمورقم میر C.meyeri-نهال یکساله 1ساله لیمو میر C.meyeri-نهال دوساله 2ساله لیمو میر C.meyeri-نهال سه ساله 3ساله لیمو میر C.meyeri-نهال سایز بزرگ لیمو میر C.meyeri-فروش نهال لیمو میر C.meyeri-خرید نهال لیمو میر C.meyeri

 

 

 نهال لیموی میر C.meyeri

درختانی نسبتا بی خار و پرمحصول هستند با قدرتی در حد متوسط تاجی گسترده و کوچک تا متوسط که گل های فراوانی تولید می کند. گلها و نیز بخش های جوان انتهایی شاخه ها ارغوانی رنگ هستند. گل دهی کم و بیش در تمام طول سال انجام ولی فصل اصلی آن بهار است. درشتی میوه ها متوسط و شکل آنها بیضی کوتاه کشیده است. قاعده میوه گرد و گاهی نیز به صورتی جزئی گردن دار بوده و به صورت دایره ای شیاردار شده است. نوکی گرد و یا دارای بخش پستانکی شکل کوتاه و عریض است. پوست میوه نازک و سطح آن بسیار صاف بوده و به حدود 10 عدد و محور میوه کوچک و سفت است. گوشت میوه به رنگ زرد مایل به نارنجی روشن و بافت آن ترد و بسیار آب دار با طعم لیمو و ترش و نسبتا بذردار است. محصول در تمام روی درخت وجود دارد ولی محصول اصلی مربوط به زمستان است .

کد شناسایی خرید نهال لیمو میر  : 3108

قیمت خرید نهال لیمو میر  (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال لیمو میر  (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال لیمو میر  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال لیمو میر  پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال لیمو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال لیمو و شرایط وام انواع نهال لیمو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار