خرید نهال

امور نمایندگی ها

محوطه و فضای سبز

گلهای آپارتمانی و زینتی

نهال های غیر مثمر

نهال های مثمر

نهال گوجه سبز

گوجه،درخت  گوجه،نهال  گوجه

 

 گوجه،انواع  گوجه،انواع درخت  گوجه،انواع نهال  گوجه:

 

 

نهال گوجه سبز-آلو برغان-نهال آلو برغان-نهال آلو رقم برغان-درخت آلو برغان-درخت آلو رقم برغان-نهال یکساله 1ساله آلو برغان-نهال دوساله 2ساله آلو برغان-نهال سه ساله 3ساله آلو برغان-نهال سایز بزرگ آلو برغان-فروش نهال آلو برغان-خرید نهال آلو برغان

نهال گوجه سبز برغان-هرس درخت گوجه سبز

ارقام نهال گوجه سبز-مبدا این رقم برغان است و شاخه های گسترده ای دارد. متوسط ارتفاع درخت برابر 5/5 متر است. میوه قلبی شکل و صاف و رنگ آن قرمز جگری با خال های زرد است. طعم میوه شیرین و کمی ملس و نسج آن سفت و آبدار است. رنگ گوشت میوه زرد و هسته ی آن به گوشت می چسبد.

 

کد شناسایی خرید نهال گوجه سبز برغان : 2200

قیمت خرید نهال گوجه سبز برغان  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال گوجه سبز برغان (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال گوجه سبز برغان پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال گوجه سبز برغان پایه رویشی (گلدانی) : از 18000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گوجه سبز و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گوجه سبز و شرایط وام انواع نهال گوجه سبز با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انواع نهال گوجه سبز-آلو آذرشهر-نهال آلو آذرشهر-نهال آلو رقم آذرشهر-درخت آلو آذرشهر-درخت آلو رقم آذرشهر-نهال یکساله 1ساله آلو آذرشهر-نهال دوساله 2ساله آلو آذرشهر-نهال سه ساله 3ساله آلو آذرشهر-نهال سایز بزرگ آلو آذرشهر-فروش نهال آلو آذرشهر-خرید نهال آلو آذرشهر

نهال گوجه سبز آذرشهر-خرید انواع نهال گوجه سبز

نهال گوجه سبز اصلاح شده-مبدا این رقم آذربایجان شرقی است و حالت شاخه ها به صورت مایل و زاویه ای به نسبت بسته دارد. شکل میوه قلبی، صاف و رنگ آن زیتونی مایل به زرد با زمینه گلی است. طعم میوه ملس و در زمان رسیدن به طور کامل شیرین است. نسج میوه نرم و آبدار و رنگ گوشت سبز روشن و زمان رسیدگی کاملاً زرد و هسته به گوشت چسبیده است.

 

کد شناسایی خرید نهال گوجه آذرشهر : 2201

قیمت خرید نهال گوجه سبز آذرشهر  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال گوجه سبز آذرشهر (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال گوجه سبز آذرشهر پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال گوجه سبز آذرشهر پایه رویشی (گلدانی) : از 18000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گوجه سبز و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گوجه سبز و شرایط وام انواع نهال گوجه سبز با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

نهال گوجه سبز زود بازده-آلو ملایر-نهال آلو ملایر-نهال آلو رقم ملایر-درخت آلو ملایر-درخت آلو رقم ملایر-نهال یکساله 1ساله آلو ملایر-نهال دوساله 2ساله آلو ملایر-نهال سه ساله 3ساله آلو ملایر-نهال سایز بزرگ آلو ملایر-فروش نهال آلو ملایر-خرید نهال آلو ملایر

 

نهال گوجه سبز ملایر-کوددهی درخت گوجه سبز

بهترین نهال گوجه سبز-میوه ی آن به رنگ سبز روشن مایل به گلی، گرد، حجم متوسط و کمی میخوش است. تاریخ رسیدن میوه اواخر خرداد و اوایل تیر ماه است.

 

کد شناسایی خرید نهال گوجه سبز ملایر : 2202

قیمت خرید نهال گوجه سبز ملایر (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال گوجه سبز ملایر (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال گوجه سبز ملایر پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال گوجه سبز ملایر پایه رویشی (گلدانی) : از 18000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گوجه سبز و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گوجه سبز و شرایط وام انواع نهال گوجه سبز با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

قیمت نهال گوجه سبز-گوجه   سرخ اراک-نهال گوجه   سرخ اراک-نهال گوجه   رقم  سرخ اراک-درخت گوجه   سرخ اراک-درخت گوجه   رقم سرخ اراک-نهال یکساله 1ساله گوجه   سرخ اراک-نهال دوساله 2ساله  گوجه   سرخ اراک-نهال سه ساله 3ساله  گوجه   سرخ اراک-نهال سایز بزرگ گوجه   سرخ اراک-فروش نهال  گوجه   سرخ اراک-خرید نهال گوجه   سرخ اراک

 

نهال گوجه سرخ اراک-آفات و بیماری های گوجه سبز

فروش نهال گوجه سبز-مبدأ این رقم اراک است. تیپ شده جامی با شاخه‌های مایل و ارتفاعی با متوسط 5/5 متر دارد . میوه ها را در هفته اول تیر می‌رسند متوسط عملکرد درخت ۹۰ کیلوگرم و متوسط وزن میوه ۲۴ گرم است . شکل میوه قلبی صاف و رنگ آن زرشکی است هسته ای پیچیده به گوشت و رنگ گوشت زرشکی است میوه نرم و آبدار است .

 

کد شناسایی خرید نهال گوجه سبز سرخ اراک : 2203

قیمت خرید نهال گوجه سبز سرخ اراک  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال گوجه سبز سرخ اراک (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال گوجه سبز سرخ اراک پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال گوجه سبز سرخ اراک پایه رویشی (گلدانی) : از 18000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گوجه سبز و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گوجه سبز و شرایط وام انواع نهال گوجه سبز با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

خرید نهال گوجه سبز-گوجه   سلطانی-نهال گوجه   سلطانی-نهال گوجه   رقم  سلطانی-درخت گوجه   سلطانی-درخت گوجه   رقم سلطانی-نهال یکساله 1ساله گوجه   سلطانی-نهال دوساله 2ساله  گوجه   سلطانی-نهال سه ساله 3ساله  گوجه   سلطانی-نهال سایز بزرگ گوجه   سلطانی-فروش نهال  گوجه   سلطانی-خرید نهال گوجه   سلطانی

 

نهال گوجه سبز سلطانی-عمر درخت گوجه سبز

تولید نهال گوجه سبز-تیپ رشد جامی با شاخه های گسترده به ارتفاع ۶ متر رسیدن میوه در هفته آخر تیر ماه متوسط عملکرد درخت ۶۰ کیلوگرم است و وزن میوه ۴۰ کیلوگرم می باشد .میوه قلبی شکل صاف و رنگ میوه گلی با زمینه زرد رنگ طعم میوه شیرین کمی ملس و رنگ گوشت آن زرد است. هسته به گوشت چسبیده است .

 

کد شناسایی خرید نهال گوجه سبز سلطانی : 2204

قیمت خرید نهال گوجه سبز سلطانی  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال گوجه سبز سلطانی (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال گوجه سبز سلطانی پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال گوجه سبز سلطانی پایه رویشی (گلدانی) : از 18000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گوجه سبز و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گوجه سبز و شرایط وام انواع نهال گوجه سبز با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

نهالستان گوجه سبز-گوجه    مراغه-نهال گوجه    مراغه-نهال گوجه   رقم   مراغه-درخت گوجه    مراغه-درخت گوجه   رقم  مراغه-نهال یکساله 1ساله گوجه    مراغه-نهال دوساله 2ساله  گوجه    مراغه-نهال سه ساله 3ساله  گوجه    مراغه-نهال سایز بزرگ گوجه    مراغه-فروش نهال  گوجه    مراغه-خرید نهال گوجه    مراغه

 

نهالستان گوجه سبز موسسه تحقیقات واصلاح بذرونهال-گوجه   سعدی-نهال گوجه   سعدی-نهال گوجه   رقم  سعدی-درخت گوجه   سعدی-درخت گوجه   رقم سعدی-نهال یکساله 1ساله گوجه   سعدی-نهال دوساله 2ساله  گوجه   سعدی-نهال سه ساله 3ساله  گوجه   سعدی-نهال سایز بزرگ گوجه   سعدی-فروش نهال  گوجه   سعدی-خرید نهال گوجه   سعدی

نهال گوجه سبز سعدی-نیاز آبی نهال گوجه سبز

نهالستان گوجه سبز جهاد کشاورزی-تیپ رشد جامی با شاخه های نسبتاً عمومی با متوسط ارتفاع 5/5 متر می باشد طول دوره گلدهی ۱۵ روز و متوسط عملکرد آم 60 کیلوگرم است. رنگ میوه قرمز مایل به جگری و شکل آن قلبی است. طعم میوه ملس، بافته آبدار، رنگ گوشت زرد و هسته چسبیده به گوشت است.

 

کد شناسایی خرید نهال گوجه سبز سعدی: 2205

قیمت خرید نهال گوجه سعدی(ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال گوجه سبز سعدی (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال گوجه سبز سعدی پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال گوجه سبز سعدی پایه رویشی (گلدانی) : از 18000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گوجه سبز و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گوجه سبز و شرایط وام انواع نهال گوجه سبز با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار