خرید نهال

امور نمایندگی ها

محوطه و فضای سبز

گلهای آپارتمانی و زینتی

نهال های غیر مثمر

نهال های مثمر

نهال کامکوات

کامکوآت ،درخت کامکوآت ،نهال کامکوآت 

کامکوآت میوه ای فصلی (بهار و زمستان) و جزو مرکبات بوده که از چین به اروپا آورده شده است. اگرچه کامکوآت طعمی مانند دیگر مرکبات دارد و سرشار از ویتامین سی است اما تفاوت آنها با یکدیگردر این است که کامکوآت اندازه ای بسیار کوچک داشته و همچنین به همراه پوست خورده می شود. کامکوآت میوه ای بسیار کوچک از یک درخت همیشه سبز بومی مناطق جنوب شرق کوهستان های چین است. امروزه برای تولید میوه ی خوشمزه آن و همچنین ظاهر زیبایی که دارد این درخت بسیار پرورش داده می شود. در فصل زمستان درخت کامکوآت پر از میوه های براق و نارنجی در اندازه زیتون می شود

کامکوآت انواع کامکوآت ،انواع درخت کامکوآت ،انواع نهال کامکوآت :

 

کامکوات  Nagami (کامکوات تخم مرغی) .imatella margarita Swing-نهال کامکوات  Nagami (کامکوات تخم مرغی) .imatella margarita Swing-نهال کامکوات  رقم  Nagami (کامکوات تخم مرغی) .imatella margarita Swing-درخت کامکوات  Nagami (کامکوات تخم مرغی) .imatella margarita Swing-درخت کامکوات  رقم Nagami (کامکوات تخم مرغی) .imatella margarita Swing-نهال یکساله 1ساله کامکوات  Nagami (کامکوات تخم مرغی) .imatella margarita Swing-نهال دوساله 2ساله  کامکوات  Nagami (کامکوات تخم مرغی) .imatella margarita Swing-نهال سه ساله 3ساله  کامکوات  Nagami (کامکوات تخم مرغی) .imatella margarita Swing-نهال سایز بزرگ کامکوات  Nagami (کامکوات تخم مرغی) .imatella margarita Swing-فروش نهال  کامکوات  Nagami (کامکوات تخم مرغی) .imatella margarita Swing-خرید نهال کامکوات  Nagami (کامکوات تخم مرغی) .imatella margarita Swing

نهال کامکوات تخم مرغی-  Nagami (کامکوات تخم مرغی) .imatella margarita Swing

 میوه ها تخم مرغی، کشیده یا تخم مرغی واژگون هستند و هر میوه دارای تعداد اندکی (اغلب سه تا چهار) پره است. رنگ میوه ها نارنجی تیره بوده و عطر دلپذیری از گوشت و پوست آنها به مشام میرسد. این نوع کامکوات بیشتر از سایر انواع به مغرب زمین رسیده و معمول ترین نوع در ممالک شرقی و ایالات متحده است .

 

کد شناسایی خرید نهال کامکوات تخم مرغی : 3200

قیمت خرید نهال کامکوات تخم مرغی (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال کامکوات تخم مرغی (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال کامکوات تخم مرغی پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال کامکوات تخم مرغی پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال کامکوات و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال کامکوات و شرایط وام انواع نهال کامکوات با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

کامکوات  Meiwa ( کامکوات میوه درشت) F.crassifolia Swing-نهال کامکوات  Meiwa ( کامکوات میوه درشت) F.crassifolia Swing-نهال کامکوات  رقم  Meiwa ( کامکوات میوه درشت) F.crassifolia Swing-درخت کامکوات  Meiwa ( کامکوات میوه درشت) F.crassifolia Swing-درخت کامکوات  رقم Meiwa ( کامکوات میوه درشت) F.crassifolia Swing-نهال یکساله 1ساله کامکوات  Meiwa ( کامکوات میوه درشت) F.crassifolia Swing-نهال دوساله 2ساله  کامکوات  Meiwa ( کامکوات میوه درشت) F.crassifolia Swing-نهال سه ساله 3ساله  کامکوات  Meiwa ( کامکوات میوه درشت) F.crassifolia Swing-نهال سایز بزرگ کامکوات  Meiwa ( کامکوات میوه درشت) F.crassifolia Swing-فروش نهال  کامکوات  Meiwa ( کامکوات میوه درشت) F.crassifolia Swing-خرید نهال کامکوات  Meiwa ( کامکوات میوه درشت) F.crassifolia Swing

 

نهال کامکوات میوه درشت- Meiwa ( کامکوات میوه درشت) F.crassifolia Swing

میوه ها کمی کشیده تا گرد و نسبتاً درشت هستند. تعداد پره ها بیشتر از ناگامی و حدود هفت پره است. پوست میوه خیلی ضخیم و شیرین تر از ناگامی است. اغلب میوه ها بی بذر و بقیه نیز کم بذر هستند. Meiwa  در حقیقت دورگی طبیعی است که از دورگ گیری کامکوات های میوه تخم مرغی و میوه کروی حاصل شده است. این گونه خوشمزه ترین نوع کامکوات محسوب می شود و در حال حاضر بطور گستردهای در جهان پرورش داده می شود. مقاومت این گونه به سرما تا حدودی کمتر از ناگامی است. طبق گزارش تاناکا در ژاپن فرم ابلق آن دیده شده که روی میوه های آن وجود نوارهای رنگی موجب شده تا ظاهر درخت و میوه بسیار جذاب تر شود

 

 

کد شناسایی خرید نهال کامکوات میوه درشت : 3201

قیمت خرید نهال کامکوات میوه درشت (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال کامکوات میوه درشت (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال کامکوات میوه درشت پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال کامکوات میوه درشت پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال کامکوات و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال کامکوات و شرایط وام انواع نهال کامکوات با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

کامکوات  Marumi ( کامکوات گرد)  F. japonica Swing.-نهال کامکوات  Marumi ( کامکوات گرد)  F. japonica Swing.-نهال کامکوات  رقم  Marumi ( کامکوات گرد)  F. japonica Swing.-درخت کامکوات  Marumi ( کامکوات گرد)  F. japonica Swing.-درخت کامکوات  رقم Marumi ( کامکوات گرد)  F. japonica Swing.-نهال یکساله 1ساله کامکوات  Marumi ( کامکوات گرد)  F. japonica Swing.-نهال دوساله 2ساله  کامکوات  Marumi ( کامکوات گرد)  F. japonica Swing.-نهال سه ساله 3ساله  کامکوات  Marumi ( کامکوات گرد)  F. japonica Swing.-نهال سایز بزرگ کامکوات  Marumi ( کامکوات گرد)  F. japonica Swing.-فروش نهال  کامکوات  Marumi ( کامکوات گرد)  F. japonica Swing.-خرید نهال کامکوات  Marumi ( کامکوات گرد)  F. japonica Swing.

 

نهال کامکوات گرد- Marumi ( کامکوات گرد)  F. japonica Swing.

این گونه شباهت فراوانی به ناگامی دارد ولی تفاوت آنها در این است که میوه های Marumi گرد یا تا حدودی تخم مرغی واژگون است. اندازه میوه ها ریزتر و پوست آنها نازک تر و شیرین تراز ناگامی است. علاوه بر این، تعداد پره های میوه ها بیشتر از ناگامی و حدود چهار تا هفت پره است. قدرت درخت کمتر از این گونه است و تا حدودی نیز تیغدار است. برگ های این گونه نسبت به ناگامی ریزتر بوده و نوک آنها نیز از تیزی کمتری برخوردار است .

 

کد شناسایی خرید نهال کامکوات گرد : 3202

قیمت خرید نهال کامکوات گرد (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال کامکوات گرد (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال کامکوات گرد پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال کامکوات گرد پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال کامکوات و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال کامکوات و شرایط وام انواع نهال کامکوات با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

کامکوات   Hongkong ( هنگ کنگ) F. hindisi Swing-نهال کامکوات   Hongkong ( هنگ کنگ) F. hindisi Swing-نهال کامکوات  رقم   Hongkong ( هنگ کنگ) F. hindisi Swing-درخت کامکوات   Hongkong ( هنگ کنگ) F. hindisi Swing-درخت کامکوات  رقم  Hongkong ( هنگ کنگ) F. hindisi Swing-نهال یکساله 1ساله کامکوات   Hongkong ( هنگ کنگ) F. hindisi Swing-نهال دوساله 2ساله  کامکوات   Hongkong ( هنگ کنگ) F. hindisi Swing-نهال سه ساله 3ساله  کامکوات   Hongkong ( هنگ کنگ) F. hindisi Swing-نهال سایز بزرگ کامکوات   Hongkong ( هنگ کنگ) F. hindisi Swing-فروش نهال  کامکوات   Hongkong ( هنگ کنگ) F. hindisi Swing-خرید نهال کامکوات   Hongkong ( هنگ کنگ) F. hindisi Swing

 

نهال کامکوات گرد-Hongkong ( هنگ کنگ) F. hindisi Swing

این گونه که به صورت وحشی در هنگ کنگ و چین رویش دارد. در ژاپن به Mame یا Hime  معروف است. جذابیت این گیاه به لحاظ کوچکی جثه و طبیعت تیغ دار بودن گیاه و نیز میوه های خیلی ریز و نیمه کروی آن است. میوه ها غیر خوراکی هستند. هر میوه از سه تا چهار پره تشکیل شده و بذرهای نسبتاً درشت و گوشت آلودی دارد. از آنجایی که تعداد کروموزوم های سلول های مادر گرده دو برابر تعداد طبیعی هستند لذا سوئینگل این گونه را یک اتوتتراپلوئید معرفی کرد.

 

کد شناسایی خرید نهال کامکوات هنگ کنگ : 3203

قیمت خرید نهال کامکوات هنگ کنگ (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال کامکوات هنگ کنگ (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال کامکوات هنگ کنگ پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال کامکوات هنگ کنگ پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال کامکوات و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال کامکوات و شرایط وام انواع نهال کامکوات با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

کامکوات   F. obovata Tan. Changshou-نهال کامکوات   F. obovata Tan. Changshou-نهال کامکوات  رقم   F. obovata Tan. Changshou-درخت کامکوات   F. obovata Tan. Changshou-درخت کامکوات  رقم  F. obovata Tan. Changshou-نهال یکساله 1ساله کامکوات   F. obovata Tan. Changshou-نهال دوساله 2ساله  کامکوات   F. obovata Tan. Changshou-نهال سه ساله 3ساله  کامکوات   F. obovata Tan. Changshou-نهال سایز بزرگ کامکوات   F. obovata Tan. Changshou-فروش نهال  کامکوات   F. obovata Tan. Changshou-خرید نهال کامکوات   F. obovata Tan. Changshou

 

نهال کامکوات فوکوشو-F. obovata Tan. Changshou

این گونه که در ژاپن به نام Fukushu شهرت داشته و از گسترش قابل توجهی در چین و ژاپن برخوردار است، گیاهی پاکوتاه، بی تیغ و گلدانی است که می تواند به راحتی و از طریق میوه های تخم مرغی و پهن خود شناسایی شود. میوه ها بطور مشخصی در قسمت نوک فرورفتگی داشته و از نظر درشتی در حد متوسط هستند. پوست میوه نازک و تعداد پره های آن بیشتر از سایر گونه های این جنس بوده و اغلب شامل پنج تا شش و گاهی تا هشت پره می باشد. تعداد بذرها معمولاً کم بوده و بذرها چند جنین هستند. سوئینگل این گونه را یک دورگ تصادفی بین دو گونه دیگر می دانست ولی تاناکا آن را تحت عنوان یک گونه مجزا نامگذاری کرد .

 

کد شناسایی خرید نهال کامکوات فوکوشو : 3204

قیمت خرید نهال کامکوات فوکوشو (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال کامکوات فوکوشو (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال کامکوات فوکوشو پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال کامکوات فوکوشو پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال کامکوات و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال کامکوات و شرایط وام انواع نهال کامکوات با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

کامکوات   F. polyandra Tan. Malayan-نهال کامکوات   F. polyandra Tan. Malayan-نهال کامکوات  رقم   F. polyandra Tan. Malayan-درخت کامکوات   F. polyandra Tan. Malayan-درخت کامکوات  رقم  F. polyandra Tan. Malayan-نهال یکساله 1ساله کامکوات   F. polyandra Tan. Malayan-نهال دوساله 2ساله  کامکوات   F. polyandra Tan. Malayan-نهال سه ساله 3ساله  کامکوات   F. polyandra Tan. Malayan-نهال سایز بزرگ کامکوات   F. polyandra Tan. Malayan-فروش نهال  کامکوات   F. polyandra Tan. Malayan-خرید نهال کامکوات   F. polyandra Tan. Malayan

 

نهال کامکوات مالایان-F. polyandra Tan. Malayan

بر اساس نظر سوئینگل احتمالاً این نوع کامکوات دورگی طبیعی است که به صورت درختچه ای بی تیغ با برگ های دراز، باریک و نیزه ای رشد کرده و میوه های آن تا حدودی درشت و کروی برخی از توابع شش پره دارند. به هر حال این فرم اگرچه هم برای تولید میوه هم از نظر تزئینی مورد توجه است ولی به عنوان یک گیاه گلدانی محسوب نمی شود .

 

کد شناسایی خرید نهال کامکوات مالایان : 3205

قیمت خرید نهال کامکوات مالایان (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال کامکوات مالایان (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال کامکوات مالایان پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال کامکوات مالایان پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال کامکوات و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال کامکوات و شرایط وام انواع نهال کامکوات با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

کامکوات  کالاماندین C. mitis-نهال کامکوات  کالاماندین C. mitis-نهال کامکوات  رقم  کالاماندین C. mitis-درخت کامکوات  کالاماندین C. mitis-درخت کامکوات  رقم کالاماندین C. mitis-نهال یکساله 1ساله کامکوات  کالاماندین C. mitis-نهال دوساله 2ساله  کامکوات  کالاماندین C. mitis-نهال سه ساله 3ساله  کامکوات  کالاماندین C. mitis-نهال سایز بزرگ کامکوات  کالاماندین C. mitis-فروش نهال  کامکوات  کالاماندین C. mitis-خرید نهال کامکوات  کالاماندین C. mitis

 

نهال کامکوات کالاماندین C. mitis

منشاء این رقم که جنبه زینتی نیز داشته و در طراحی فضای سبز موارد کاربرد بسیاری دارد، کشور چین است. درختی با قدرت متوسط و بسیار پربار با تاجی ستونی و افراشته است که رشد بوته ای دارد. شاخه ها تقریباً بی تیغ، برگ ها کوچک به شکل بیضی پهن و شبیه برگ های نارنگی است. میوه ها بسیار کوچک به شکل پخت تا کروی و با نوک فشرده شده بوده و پوستی بسیار نازک با سطحی صاف و نقاط ریز فرورفته در سطح دارند. پوست در زمان رسیدگی کامل میوه قابل خوردن و شیرین می شود و به رنگ نارنجی روشن تا نارنجی مایل به قرمز در می آید. پوست به راحتی از گوشت قابل جدا شدن است . تعداد پره های هر میوه اغلب 9 عدد بوده و محور میوه کوچک و نیمه توخالی است. رنگ گوشت نارنجی و بافت آن ترد پرآب و با مزه شیرین و معطر است. هر میوه دارای سه با پنج بذر کوچک ولی درشت ولی از نوع چند جنین با لپه های سبز رنگ است. میوه ها را می توان برای مدت طولانی روی درخت نگه داشت. زمان برداشت محصول حدود آبان ماه بوده ولی تا فروردین نیز می تواند ادامه داشته باشد .

 

کد شناسایی خرید نهال کامکوات کالاماندین : 3206

قیمت خرید نهال کامکوات کالاماندین (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال کامکوات کالاماندین (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال کامکوات کالاماندین پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال کامکوات کالاماندین پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال کامکوات و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال کامکوات و شرایط وام انواع نهال کامکوات با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

کامکوات  نارنج خوشه ای C. myrtifolia (Chinotto)-نهال کامکوات  نارنج خوشه ای C. myrtifolia (Chinotto)-نهال کامکوات  رقم  نارنج خوشه ای C. myrtifolia (Chinotto)-درخت کامکوات  نارنج خوشه ای C. myrtifolia (Chinotto)-درخت کامکوات  رقم نارنج خوشه ای C. myrtifolia (Chinotto)-نهال یکساله 1ساله کامکوات  نارنج خوشه ای C. myrtifolia (Chinotto)-نهال دوساله 2ساله  کامکوات  نارنج خوشه ای C. myrtifolia (Chinotto)-نهال سه ساله 3ساله  کامکوات  نارنج خوشه ای C. myrtifolia (Chinotto)-نهال سایز بزرگ کامکوات  نارنج خوشه ای C. myrtifolia (Chinotto)-فروش نهال  کامکوات  نارنج خوشه ای C. myrtifolia (Chinotto)-خرید نهال کامکوات  نارنج خوشه ای C. myrtifolia (Chinotto)

 

نهال نارنج خوشه ای C. myrtifolia (Chinotto)

رقمی زینتی است که حداقل دارای چهار شکل مختلف است. درختی کوچک با قدرت رشد رویشی اندک و سرعت پایین رشد است. این رقم حاصل جهش شاخهای نارنج بوده و شاخه هایی بی تیغ و میان گره های بسیار کوتاه آن باعث شده تا برگ ها به صورت متراکم روی شاخه ها حاضر بوده و فرم زینتی به گیاه بدهند. برگها خیلی کوچک به رنگ سبز تیره و اغلب نوک نیزه ای شکلی دارند. میوه ها کوچک و خوشه ای به شکل پخت تا گرد با پوستی کم و بیش زبر به رنگ نارنجی روشن تا تیره بوده و از نظر تعداد بذر از بی بذر تا پر بذر در نوسان هستند.

 

کد شناسایی خرید نهال کامکوات خوشه ای : 3207

قیمت خرید نهال کامکوات خوشه ای (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال کامکوات خوشه ای (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال کامکوات خوشه ای پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال کامکوات خوشه ای پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال کامکوات و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال کامکوات و شرایط وام انواع نهال کامکوات با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

کامکوات  بادرنگ C. medica CV. Diamante-نهال کامکوات  بادرنگ C. medica CV. Diamante-نهال کامکوات  رقم  بادرنگ C. medica CV. Diamante-درخت کامکوات  بادرنگ C. medica CV. Diamante-درخت کامکوات  رقم بادرنگ C. medica CV. Diamante-نهال یکساله 1ساله کامکوات  بادرنگ C. medica CV. Diamante-نهال دوساله 2ساله  کامکوات  بادرنگ C. medica CV. Diamante-نهال سه ساله 3ساله  کامکوات  بادرنگ C. medica CV. Diamante-نهال سایز بزرگ کامکوات  بادرنگ C. medica CV. Diamante-فروش نهال  کامکوات  بادرنگ C. medica CV. Diamante-خرید نهال کامکوات  بادرنگ C. medica CV. Diamante

 

نهال بادرنگ C. medica CV. Diamante

رقمی با رشد متوسط و تاجی گسترده با شاخه های تیغ دار و قسمتهای نورسته شاخه ها و همچنین نوک جوانه ها و گلها به رنگ ارغوانی است. میوه ها درشت، به شکل تخم مرغی کشیده تا بیضی بوده و دارای حفره قاعده ای شیارداری هستند که توسط یقه کوتاهی احاطه شده است. نوک میوه به شکلی پستانکی درآمده است. رنگ میوه در زمان رسیدگی کامل زرد لیمویی و پوست آن بسیار ضخیم و گوشتی است. سطح پوست صاف و گاهی اوقات بصورت غیرقابل تشخیص لب دار یا کبریتی است. گوشت میوه خشک بوده ولی از نظر مزه مشابه لیموترش است. درختان این رقم کوچکی با تاجی باز و گسترده و شاخه هایی تیغ دار هستند .

 

کد شناسایی خرید نهال کامکوات بادرنگ : 3208

قیمت خرید نهال کامکوات بادرنگ  (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال کامکوات بادرنگ (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال کامکوات بادرنگ پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال کامکوات بادرنگ پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال کامکوات و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال کامکوات و شرایط وام انواع نهال کامکوات با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

کامکوات  بالنگC. medica cv. Etrog-نهال کامکوات  بالنگC. medica cv. Etrog-نهال کامکوات  رقم  بالنگC. medica cv. Etrog-درخت کامکوات  بالنگC. medica cv. Etrog-درخت کامکوات  رقم بالنگC. medica cv. Etrog-نهال یکساله 1ساله کامکوات  بالنگC. medica cv. Etrog-نهال دوساله 2ساله  کامکوات  بالنگC. medica cv. Etrog-نهال سه ساله 3ساله  کامکوات  بالنگC. medica cv. Etrog-نهال سایز بزرگ کامکوات  بالنگC. medica cv. Etrog-فروش نهال  کامکوات  بالنگC. medica cv. Etrog-خرید نهال کامکوات  بالنگC. medica cv. Etrog

 

نهال بالنگC. medica cv. Etrog

رقمی کم رشد و کوتاه قد با رویش های جدید ارغوانی است که میوه هایی با اندازه متوسط تا کوچک به شکل بیضی تا لیمویی دارد. میوه ها عموماً دارای گردنی مشخص بوده و نوک میوه به شکل پستانکی درآمده است. اغلب می توان خامه را به صورت کامل یا جزئی در این بخشی از میوه ها دید. میوه در زمان رسیدگی کامل زرد لیمویی است و پوستی ضخیم و گوشتی دارد.

کد شناسایی خرید نهال کامکوات بالنگ : 3209

قیمت خرید نهال کامکوات بالنگ (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال کامکوات بالنگ (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال کامکوات بالنگ پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال کامکوات بالنگ پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال کامکوات و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال کامکوات و شرایط وام انواع نهال کامکوات با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

سطح پوست بافت کبریتی داشته و زبر و پفدار است. گوشت میوه خشک، سفت و ترش مزه است. ماندگاری میوه روی درخت بسیار خوب است .