امور نمایندگی ها

محوطه و فضای سبز

گلهای آپارتمانی و زینتی

نهال های غیر مثمر

نهال های مثمر

نهال نارنگی

نارنگی ،درخت نارنگی ،نهال نارنگی 

نارنگی انواع نارنگی ،انواع درخت نارنگی ،انواع نهال نارنگی :

 

گروه ماندرین

از این گروه نارنگی ساتسوما (satsuma) یا انشو و نارنگی کلمانتین (clementin)معروف اند.

 

نارنگی  ساتسوما-نهال نارنگی  ساتسوما-نهال نارنگی  رقم ساتسوما-درخت نارنگی  ساتسوما-درخت نارنگی  رقم ساتسوما-نهال یکساله 1ساله نارنگی  ساتسوما-نهال دوساله 2ساله نارنگی  ساتسوما-نهال سه ساله 3ساله نارنگی  ساتسوما-نهال سایز بزرگ نارنگی  ساتسوما-فروش نهال نارنگی  ساتسوما-خرید نهال نارنگی  ساتسوما

نهال نارنگی ساتسوما

ارقام نهال نارنگی نام دیگر آن در ایران انشیو (unshiu) است. نزدیک به صد رقم ساتسوما وجود دارد. تفاوت آنها در زمان رسیدن، شکل میوه و کیفیت داخلی میوه است. بذر این رقم در سال های 1309-1313 وارد ایران شده است. به علت مقاومت آن به سرما ( تا 13- درجه سانتیگراد ) به عنوان اولین نارنگی جهت کشت در شمال کشور معرفی گردید.

 

کد شناسایی خرید نهال نارنگی ساتسوما : 3000

قیمت خرید نهال نارنگی ساتسوما (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال نارنگی ساتسوما (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال نارنگی ساتسوما پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال نارنگی ساتسوما پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال نارنگی و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال نارنگی و شرایط وام انواع نهال نارنگی با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

نارنگی  کلمانتین-نهال نارنگی  کلمانتین-نهال نارنگی  رقم کلمانتین-درخت نارنگی  کلمانتین-درخت نارنگی  رقم کلمانتین-نهال یکساله 1ساله نارنگی  کلمانتین-نهال دوساله 2ساله نارنگی  کلمانتین-نهال سه ساله 3ساله نارنگی  کلمانتین-نهال سایز بزرگ نارنگی  کلمانتین-فروش نهال نارنگی  کلمانتین-خرید نهال نارنگی  کلمانتین

نهال نارنگی کلمانتین

انواع نهال نارنگی به نارنگی الجزایری معروف است. دارای طعم خوب، تعداد بذر کمتر و عملکرد بالاست. ضخامت پوست میوه آن در حد متوسط و به نسبت سفت و چسبیده به گوشت است؛ ولی پوست آن به راحتی از گوشت جدا میشود. رنگ گوشت کلمانتین نارنجی تیره است و میوه ترد، گوشتی، پرآب و معطری دارد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال نارنگی کلمانتین: 3001

قیمت خرید نهال نارنگی کلمانتین (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال نارنگی کلمانتین (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال نارنگی کلمانتین پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال نارنگی کلمانتین پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال نارنگی و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال نارنگی و شرایط وام انواع نهال نارنگی با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 گروه تانجرین

نهال نارنگی اصلاح شده این گروه مواد رنگی بیشتری دارد. از نارنگی های تانجرین، نارنگی پونکن(puncan)، دنسی (dency) و نارنگی کلئوپاترا (cleopatra) را میتوان نام برد.

 

نارنگی  پونکن-نهال نارنگی  پونکن-نهال نارنگی  رقم پونکن-درخت نارنگی  پونکن-درخت نارنگی  رقم پونکن-نهال یکساله 1ساله نارنگی  پونکن-نهال دوساله 2ساله نارنگی  پونکن-نهال سه ساله 3ساله نارنگی  پونکن-نهال سایز بزرگ نارنگی  پونکن-فروش نهال نارنگی  پونکن-خرید نهال نارنگی  پونکن

نهال نارنگی پونکن

نهال نارنگی زود بازده درختانی قوی و بالا رونده و سال آور هستند. جزو ارقام زودرس بود، میوه ای بزرگ، گرد پخ، دارای ناف کوچک، پوست کلفت و صاف است. رنگ گوشت میوه نارنجی و مزه به نسبت دلچسب و معطری دارد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال نارنگی پونکن: 3002

قیمت خرید نهال نارنگی پونکن (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال نارنگی پونکن (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال نارنگی پونکن پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال نارنگی پونکن پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال نارنگی و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال نارنگی و شرایط وام انواع نهال نارنگی با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

نارنگی   دنسی-نهال نارنگی   دنسی-نهال نارنگی  رقم  دنسی-درخت نارنگی   دنسی-درخت نارنگی  رقم  دنسی-نهال یکساله 1ساله نارنگی   دنسی-نهال دوساله 2ساله نارنگی   دنسی-نهال سه ساله 3ساله نارنگی   دنسی-نهال سایز بزرگ نارنگی   دنسی-فروش نهال نارنگی   دنسی-خرید نهال نارنگی   دنسی

 

نهال نارنگی دنسی

بهترین نهال نارنگی میوه ها خیلی کوچک هستند. نیاز گرمایی این رقم بالاست. بنابراین برای مناطق گرمسیری مناسب است. پوست آن نازک، گوشت سبز روشن، ترد، ترش مزه و معطری دارد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال نارنگی دنسی: 3003

قیمت خرید نهال نارنگی دنسی (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال نارنگی دنسی (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال نارنگی دنسی پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال نارنگی دنسی پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال نارنگی و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال نارنگی و شرایط وام انواع نهال نارنگی با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

نارنگی   کلئوپاترا-نهال نارنگی   کلئوپاترا-نهال نارنگی  رقم  کلئوپاترا-درخت نارنگی   کلئوپاترا-درخت نارنگی  رقم  کلئوپاترا-نهال یکساله 1ساله نارنگی   کلئوپاترا-نهال دوساله 2ساله نارنگی   کلئوپاترا-نهال سه ساله 3ساله نارنگی   کلئوپاترا-نهال سایز بزرگ نارنگی   کلئوپاترا-فروش نهال نارنگی   کلئوپاترا-خرید نهال نارنگی   کلئوپاترا

نهال نارنگی کلئوپاترا

قیمت نهال نارنگی یکی از پایه های مرکبات است. در نواحی جنوب ایران نیز بیشتر به عنوان پایه به کار برده میشود. از ویژگی های مهم آن میتوان به تحمل در برابر تریبتزا، اگزوکورتیس، زایلوپروز، شوری، سرما و خاک های آهکی را برشمرد؛ اما قلیایی بودن خاک را کمتر تحمل میکند. به نماتد مقاوم نیست. درباره مقاومت آن در برابر گموز تفاوت هایی دیده نیشود. در pH  بالای خاک تا حدود 8 بهترین پایه برای نارنگی محسوب میشود.

 

کد شناسایی خرید نهال نارنگی کلئوپاترا: 3004

قیمت خرید نهال نارنگی کلئوپاترا (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال نارنگی کلئوپاترا (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال نارنگی کلئوپاترا پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال نارنگی کلئوپاترا پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال نارنگی و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال نارنگی و شرایط وام انواع نهال نارنگی با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 نارنگی های هیبرید

فروش نهال نارنگی از دورگ گیری میان نارنگی و سایر انواع مرکبات، ارقام مختلفی از نارنگی ها ایجاد شده اند.

 

نارنگی  ارلاندو تانجلو ( Orlando tangelo )-نهال نارنگی  ارلاندو تانجلو ( Orlando tangelo )-نهال نارنگی  رقم ارلاندو تانجلو ( Orlando tangelo )-درخت نارنگی  ارلاندو تانجلو ( Orlando tangelo )-درخت نارنگی  رقم ارلاندو تانجلو ( Orlando tangelo )-نهال یکساله 1ساله نارنگی  ارلاندو تانجلو ( Orlando tangelo )-نهال دوساله 2ساله نارنگی  ارلاندو تانجلو ( Orlando tangelo )-نهال سه ساله 3ساله نارنگی  ارلاندو تانجلو ( Orlando tangelo )-نهال سایز بزرگ نارنگی  ارلاندو تانجلو ( Orlando tangelo )-فروش نهال نارنگی  ارلاندو تانجلو ( Orlando tangelo )-خرید نهال نارنگی  ارلاندو تانجلو ( Orlando tangelooo )

 

نهال نارنگی ارلاندو تانجلو ( Orlando tangelo )

خرید نهال نارنگی این رقم دورگ میان گریپ فروت رقم دانکن و نارنگی دنسی است. به علت شیرین و آبدار بودن معروف است. رقم آن زودرس، میوه آن بزرگ، گرد و پخ است. درختان بزرگ، با برگ هایی به شکل فنجان دارد. نسبت به سرما مقاوم و توصیه میشود که در باغ های همراه با سایر ارقام گرده دهنده کاشته شود. مناسب ترین شرایط برای کشت آن جیرفت، خوزستان و سواحل خلیج فارس است.

 

کد شناسایی خرید نهال نارنگی ارلاندو تانجلو: 3005

قیمت خرید نهال نارنگی ارلاندو تانجلو (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال نارنگی ارلاندو تانجلو (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال نارنگی ارلاندو تانجلو پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال نارنگی ارلاندو تانجلو پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال نارنگی و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال نارنگی و شرایط وام انواع نهال نارنگی با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

نارنگی  مینئولا (minneeola)-نهال نارنگی  مینئولا (minneeola)-نهال نارنگی  رقم مینئولا (minneeola)-درخت نارنگی  مینئولا (minneeola)-درخت نارنگی  رقم مینئولا (minneeola)-نهال یکساله 1ساله نارنگی  مینئولا (minneeola)-نهال دوساله 2ساله نارنگی  مینئولا (minneeola)-نهال سه ساله 3ساله نارنگی  مینئولا (minneeola)-نهال سایز بزرگ نارنگی  مینئولا (minneeola)-فروش نهال نارنگی  مینئولا (minneeola)-خرید نهال نارنگی  مینئولا (minneeolaaa)

 

نهال نارنگی مینئولا (minneeola)

تولید نهال نارنگی حاصل دورگ گیری میان گریپ فروت دانکن و نارنگی دنسی است. این رقم را از روی دم میوه آن که شکل زنگوله دارد تشخیص میدهند. میوه اش بزرگ، پوست میوه به نسبت نازک و به آسانی کنذه میشود.کاملا پر آب و میوه بذر کمی دارد. اغلب خود بارور نیست و اگر با ارقام گرده دهنده مناسبی مانند رقم تمپل کشت شود محصول بیشتری میدهد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال نارنگی مینئولا : 3006

قیمت خرید نهال نارنگی مینئولا  (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال نارنگی مینئولا  (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال نارنگی مینئولا  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال نارنگی مینئولا  پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال نارنگی و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال نارنگی و شرایط وام انواع نهال نارنگی با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

نارنگی  تمپل (temple)-نهال نارنگی  تمپل (temple)-نهال نارنگی  رقم تمپل (temple)-درخت نارنگی  تمپل (temple-درخت نارنگی  رقم تمپل (temple)-نهال یکساله 1ساله نارنگی  تمپل (temple)-نهال دوساله 2ساله نارنگی  تمپل (temple)-نهال سه ساله 3ساله نارنگی  تمپل (temple)-نهال سایز بزرگ نارنگی  تمپل (temple)-فروش نهال نارنگی  تمپل (temple)-خرید نهال نارنگی  تمپل (templeee)

 

نهال نارنگی تمپل (temple)

نهالستان نارنگی دورگ طبیعی میان نارنگی و پرتقال محسوب میشود. میان رس بوده و طاهری شبیه ماندرین دارد. این رقم فقط بذرهای تک جنینی حاصل از زیگوت تولید میکند و بدون ویژگی چند جنینی است. بیشتر درختان این رقم مستعد آلودگی به بیماری اگزوکورتیس، زایلوپروز هستند.

 

 

کد شناسایی خرید نهال نارنگی تمپل : 3007

قیمت خرید نهال نارنگی تمپل  (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال نارنگی تمپل  (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال نارنگی تمپل  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال نارنگی تمپل  پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال نارنگی و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال نارنگی و شرایط وام انواع نهال نارنگی با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

نارنگی  پیج (page)-نهال نارنگی  پیج (page)-نهال نارنگی  رقم پیج (page)-درخت نارنگی  پیج (page)-درخت نارنگی  رقم پیج (page)-نهال یکساله 1ساله نارنگی  پیج (page)-نهال دوساله 2ساله نارنگی  پیج (page)-نهال سه ساله 3ساله نارنگی  پیج (page)-نهال سایز بزرگ نارنگی  پیج (page)-فروش نهال نارنگی  پیج (page)-خرید نهال نارنگی  پیج (pageee)

 

نهال نارنگی پیج (page)

نهالستان نارنگی موسسه تحقیقات و اصلاح بذر و نهال از تلاقی نارنگی کلمانتین با مینئولا به دست می آید. اندازه میوه آن متوسط وشکل پخ تا نیمه کروی دارد. ضخامت پوست آن متوسط و سطح آن صاف سنگریزه ای است. گوشت میوه رنگ قرمز تیره، بافت ترد، آبدار و بسیار معطر و شیرین دارد. درختان آن به نسبت وی و شاخه ها رشد بالا رونده دارند. زود رس میباشد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال نارنگی پیج : 3008

قیمت خرید نهال نارنگی پیج (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال نارنگی پیج  (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال نارنگی پیج  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال نارنگی پیج  پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال نارنگی و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال نارنگی و شرایط وام انواع نهال نارنگی با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

نارنگی  پیج (page)-نهال نارنگی  پیج (page)-نهال نارنگی  رقم پیج (page)-درخت نارنگی  پیج (page)-درخت نارنگی  رقم پیج (page)-نهال یکساله 1ساله نارنگی  پیج (page)-نهال دوساله 2ساله نارنگی  پیج (page)-نهال سه ساله 3ساله نارنگی  پیج (page)-نهال سایز بزرگ نارنگی  پیج (page)-فروش نهال نارنگی  پیج (page)-خرید نهال نارنگی  پیج (pageee)

 

نهال نارنگی کینو (kinnow))

نهالستان نارنگی جهاد کشاورزی از ارقام خوب پاکستانی است. اندازه میوه متوسط، پوست میوه نسبت به سایر نارنگی ها چسبندگی بیشتری به گوشت دارد. ظاهری خشن، چرمی، بسیار صاف و براق دارد که گاهی نقاط فرو رفته خیلی ظریف به رنگ زرد مایل به نارنجی روی پوست دیده میشود. میوه آن پر آب، سفت، با عطر عالی، همراه بذرهای چند جنینی زیاد و نسبت به سرما مقاوم است. کینو در برخی از نقاط جنوب کشور از جملهداراب همرا سایر انواع مرکبات کشت میشود.

 

 

کد شناسایی خرید نهال نارنگی کینو : 3009

قیمت خرید نهال نارنگی کینو (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال نارنگی کینو (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال نارنگی کینو  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال نارنگی کینو  پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال نارنگی و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال نارنگی و شرایط وام انواع نهال نارنگی با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

نارنگی  سیاهو-نهال نارنگی  سیاهو-نهال نارنگی  رقم سیاهو-درخت نارنگی  سیاهو-درخت نارنگی  رقم سیاهو-نهال یکساله 1ساله نارنگی  سیاهو-نهال دوساله 2ساله نارنگی  سیاهو-نهال سه ساله 3ساله نارنگی  سیاهو-نهال سایز بزرگ نارنگی  سیاهو-فروش نهال نارنگی  سیاهو-خرید نهال نارنگی  سیاهو

نهال نارنگی سیاهو

فروش انواع نهال نارنگی )این نوع از دهستانی به همین نام از توابع بندرعباس در استان هرمزگان برداشت میشود. به عنوان رقم عمده تجاری مرکبات این استان به شمار میرود. مرغوبیت، کیفیت و بازار خوبی در سطح ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس دارد. برداشت آن در این منطقه از آذر ماه هر سال شروع و تا اسفند ادامه می یابد.

 

کد شناسایی خرید نهال نارنگی سیاهو: 3010

قیمت خرید نهال نارنگی سیاهو (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال نارنگی سیاهو (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال نارنگی سیاهو پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال نارنگی سیاهو پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال نارنگی و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال نارنگی و شرایط وام انواع نهال نارنگی با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

نارنگی  اوسه اولاOsceola-نهال نارنگی  اوسه اولاOsceola-نهال نارنگی  رقم اوسه اولاOsceola-درخت نارنگی  اوسه اولاOsceola-درخت نارنگی  رقم اوسه اولاOsceola-نهال یکساله 1ساله نارنگی  اوسه اولاOsceola-نهال دوساله 2ساله نارنگی  اوسه اولاOsceola-نهال سه ساله 3ساله نارنگی  اوسه اولاOsceola-نهال سایز بزرگ نارنگی  اوسه اولاOsceola-فروش نهال نارنگی  اوسه اولاOsceola-خرید نهال نارنگی  اوسه اولاOsceola

 

 نهال نارنگی اوسه اولاOsceola

خرید انواع نهال نارنگی)رقمی پربذر و زودرس است که حاصل تلاقی نارنگی کلمانتین وارلاندو تانجلو و خواهر ارقام رابینسون و لی محسوب می شود. این رقم درسال ۱۹۴۲ بوجود آمده و در سال ۱۹۵۹ به عنوان یک رقم تجاری معرفی شده است. رقمی بی تیغ است که تاج آن نسبت به کلمانتین افراشته تر و شاخ و برگ متراکم تری از آن دارد. اندازه برگ ها متوسط و شکل آنها نیزه ای است. میوه ها نسبتا پخت و درشتی متوسطی دارند. نوک ميوه هم پهن يا اندکی حالت فشرده دارد. پوست میوه ها نازک، صاف و صیقلی با بافت چرمی و رنگ نارنجی تیره است که تا حدودی به گوشت چسبیده ولی به راحتی قابل پوست گیری است. تعداد پره های هر میوه 10 تا 11 عدد است که به راحتی از هم قابل تفکیک هستند. محور میانی میوه بزرگ و توخالی و گوشت نارنجی رنگ آن بسیار آبدار، معطر و خوش مزه است .

 

 

کد شناسایی خرید نهال نارنگی اوسه اولا: 3011

قیمت خرید نهال نارنگی اوسه اولا (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال نارنگی اوسه اولا (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال نارنگی اوسه اولا پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال نارنگی اوسه اولا پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال نارنگی و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال نارنگی و شرایط وام انواع نهال نارنگی با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

نارنگی  فورچون Fortune-نهال نارنگی  فورچون Fortune-نهال نارنگی  رقم فورچون Fortune-درخت نارنگی  فورچون Fortune-درخت نارنگی  رقم فورچون Fortune-نهال یکساله 1ساله نارنگی  فورچون Fortune-نهال دوساله 2ساله نارنگی  فورچون Fortune-نهال سه ساله 3ساله نارنگی  فورچون Fortune-نهال سایز بزرگ نارنگی  فورچون Fortune-فروش نهال نارنگی  فورچون Fortune-خرید نهال نارنگی  فورچون Fortune

 

نهال نارنگی فورچون Fortune

هرس درخت نارنگی)از تلاقی ارقام کلمانتین و دنسی بدست آمده است. درختی پررشد و پربار با تاجی گسترده و متراکم است که موجب حفظ میوه ها از آفتاب سوختگی و سرما می شود. درشتی میوه ها از متوسط تا بزرگ در نوسان بوده و شکل آنها پخت است. پوست میوه که سطحی صاف همراه با نقاط ریز فرورفته و ضخامتی متوسط دارد به رنگ نارنجی مایل به قرمز است. چسبندگی پوست به گوشت در حد اندکی است ولی میوه ها به راحتی قابل پوست گیری هستند. گوشت میوه به رنگ نارنجی و بافت آن ترد و آب دار و خوش طعم است. از لحاظ رسیدگی جزء ارقام دیررس بوده و می توان میوه ها را بدون کاهش کیفیت به مدت نسبتا طولانی روی درخت نگهداری کرد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال نارنگی فورچون : 3012

قیمت خرید نهال نارنگی فورچون  (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال نارنگی فورچون  (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال نارنگی فورچون  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال نارنگی فورچون  پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال نارنگی و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال نارنگی و شرایط وام انواع نهال نارنگی با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

نارنگی  فرچایلد Fairchild-نهال نارنگی  فرچایلد Fairchild-نهال نارنگی  رقم فرچایلد Fairchild-درخت نارنگی  فرچایلد Fairchild-درخت نارنگی  رقم فرچایلد Fairchild-نهال یکساله 1ساله نارنگی  فرچایلد Fairchild-نهال دوساله 2ساله نارنگی  فرچایلد Fairchild-نهال سه ساله 3ساله نارنگی  فرچایلد Fairchild-نهال سایز بزرگ نارنگی  فرچایلد Fairchild-فروش نهال نارنگی  فرچایلد Fairchild-خرید نهال نارنگی  فرچایلد Fairchild

 

نهال نارنگی فرچایلد Fairchild

کوددهی درخت نارنگی)از تلاقی نارنگی کلمانتین و ارلاندو تانجلو بدست آمده و در سال 1964 به عنوان یک رقم تجاری معرفی شده است. درختی پر رشد با تاجی گسترانیده و شاخ و برگ متراکم و تقریبا بی تیغ محسوب می شود که از باردهی بالایی برخوردار بوده و میوه ها ضخامتی متوسط داشته و تا حدودی چسبیده به گوشت بوده ولی قابل پوست گیری است. سطح پوست صاف و رنگ آن  نارنجی تیره است. گوشت میوه نارنجی رنگ، سفت اما ترد و آب دار و خوش عطر و شیرین است. رقمی پربذر با بذرهای کوچک و چند جنین بوده و در گروه ارقام زودرس قرار می گیرد و از این لحاظ تقریبا همانند کلمانتین است با این تفاوت که زودتر از آن رنگ می گیرد

 

 

کد شناسایی خرید نهال نارنگی فرچایلد : 3013

قیمت خرید نهال نارنگی فرچایلد  (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال نارنگی فرچایلد  (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال نارنگی فرچایلد  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال نارنگی فرچایلد  پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال نارنگی و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال نارنگی و شرایط وام انواع نهال نارنگی با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

نارنگی  کینگ C. nobilis-نهال نارنگی  کینگ C. nobilis-نهال نارنگی  رقم کینگ C. nobilis-درخت نارنگی  کینگ C. nobilis-درخت نارنگی  رقم کینگ C. nobilis-نهال یکساله 1ساله نارنگی  کینگ C. nobilis-نهال دوساله 2ساله نارنگی  کینگ C. nobilis-نهال سه ساله 3ساله نارنگی  کینگ C. nobilis-نهال سایز بزرگ نارنگی  کینگ C. nobilis-فروش نهال نارنگی  کینگ C. nobilis-خرید نهال نارنگی  کینگ C. nobilis

 

نهال نارنگی کینگ C. nobilis

آفات و بیماریهای نارنگی )درختان این رقم از قدرت رشد بالایی برخوردار بوده و رشدی عمودی با تاجی باز و اندازه ای متوسط دارند. شاخه ها ضخیم و افراشته، بی تیغ تا نسبتا تیغ دار که با زاویه ای باز نسبت به تنه قرار گرفته اند. برگ ها به رنگ سفید تیره با پهنک نیزه ای پهن، دمبرگ هایی با طول متوسط، بال هایی باریک و رگبرگ های نامعلوم دارند. رقمی بسیار پر محصول است که اغلب باعث شکستگی شاخه ها و آفتاب سوختگی میوه ها می شود. درشتی میوه ها در حد درشت ترین انواع نارنگی و شکل آنها پخت تا کروی است. گاهی قاعده میوه ها گردن کوتاهی داشته ولی اغلب این قسمت میوه فشرده شده بوده و شیاردار است. نوک میوه ها نیز حالتی پهن و فشرده شده دارد. هاله حلوقی راس میوه تقریبا واضح و شیاردار است. نوک میوه ها نیز حالتی پهن و فشرده شده دارد. خاله حلقوی راس میوه تقریبا واضح و مشخص است. پوست میوه ضخیم و سطح آن تقریبا صاف تا زبر و زگیل دار است. میوه ها در زمان رسیدگی به رنگ زرد مایل به نارنجی تا نارنجی هستند. هر میوه 12 تا 14 پره دارد که به راحتی از هم قابل جدا شدن هستند. محور میانی میوه بزرگ و تو خالی است. رنگ گوشت نارنجی تیره و بافت آن ترد، نسبتا پر اب و خوش طعم است. میوه ها از کم بذر تا پر بذر در نوسان هستند. از نظر زمان رسیدگی میوه، جزء ارقام دیررس تا خیلی دیررس قرار می گیرد. رقمی مقاوم به سرما محسوب می شود. میوه ها به خوبی بر روی شاخه ها قابل نگهداری هستند .

 

 

کد شناسایی خرید نهال نارنگی کینگ : 3014

قیمت خرید نهال نارنگی کینگ (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال نارنگی کینگ (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال نارنگی کینگ پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال نارنگی کینگ پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال نارنگی و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال نارنگی و شرایط وام انواع نهال نارنگی با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

نارنگی  لی Lee-نهال نارنگی  لی Lee-نهال نارنگی  رقم لی Lee-درخت نارنگی  لی Lee-درخت نارنگی  رقم لی Lee-نهال یکساله 1ساله نارنگی  لی Lee-نهال دوساله 2ساله نارنگی  لی Lee-نهال سه ساله 3ساله نارنگی  لی Lee-نهال سایز بزرگ نارنگی  لی Lee-فروش نهال نارنگی  لی Lee-خرید نهال نارنگی  لی Lee

 

نهال نارنگی لی Lee

مرکز تحثیقات اصلاح بذر و نهال)دورگی کمپلکس است که در سال ۱۹۴۲ از تلاقی ارقام کلمانتین و ارلاندو تانجلو در فلوریدا بدست آمده است. ظاهر درخت جذاب و شاخه های بی تیغ و متراکم آن حامل برگهای باریک و نیزه ای با اندازه ای متوسط است. درشتی میوه ها دار حل متوسط  بوده و شکل آنها گرد تا نیمه کروی است که در دو انتها اندکی فرورفته بوده و ناحیه قاعده ای هر میوه اندکی مرتفع و شیاردار شده است. بخش انتهایی میوه گرد یا بصورت جزئی پهن است. پوست میوه نازک و چرمی و نسبتا محکم به گوشت چسبیده ولی به راحتی قابل پوست گیری است. سطح پوست صاف و صیقلی و رنگ آن در زمان رسیدگی نارنجی مایل به زرد است. هر میوه از تعداد 9 تا 10 پره که به راحتی قابل جدا شدن از یکدیگر هستند تشکیل شده است. رقمی آبدار خوش طعم، معطر و شیرین است. تعداد بذر در هر میوه زیاد بوده و لپه ها به رنگ سبز روشن هستند. از لحاظ زمان رسیدگی رقمی نسبتاً زودرس است که در ردیف آخر زودرس ها و اول میان رس ها قرار دارد .

 

 

کد شناسایی خرید نهال نارنگی لی : 3015

قیمت خرید نهال نارنگی لی (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال نارنگی لی (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال نارنگی لی پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال نارنگی لی پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال نارنگی و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال نارنگی و شرایط وام انواع نهال نارنگی با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

نارنگی  نوآNova-نهال نارنگی  نوآNova-نهال نارنگی  رقم نوآNova-درخت نارنگی  نوآNova-درخت نارنگی  رقم نوآNova-نهال یکساله 1ساله نارنگی  نوآNova-نهال دوساله 2ساله نارنگی  نوآNova-نهال سه ساله 3ساله نارنگی  نوآNova-نهال سایز بزرگ نارنگی  نوآNova-فروش نهال نارنگی  نوآNova-خرید نهال نارنگی  نوآNova

 

نهال نارنگی نوآNova

ویکی نهال مرکزی)میوه ها از نظر شکل و اندازه بسیار شبیه ارلاندو تانجلو هستند. درشتی میوه ها متوسط و شکل آنها پخت تا نیمه کروی و فاقد گردن هستند. قاعده میوه ها اندکی گردن دار ولی نوک آنها تقریباً صاف و تخت است. پوست نازک، چرمی و تا حدودی به گوشت چسبیده ولی به راحتی قابل پوست گیری است. سطح پوست صاف و نقاط ریز فرورفته ای دارد. رنگ پوست در زمان رسیدگی زرد مايل به نارنجی و پررنگ تر از ارلاندو تانجلو است. تعداد پره ها حدود 11 عدد بوده و به راحتی قابل تفکیک هستند. محور میانی میوه باز و اندازه ای متوسط دارد. گوشت به رنگ نارنجی تیره، آبدار و خوش مزه است. تعداد بذرها زیاد بوده و بذرها از نوع چند جنین با لپه هایی به رنگ سبز روشن هستند. رنگ گرفتن و رسیدن میوه ها خیلی زودتر از ارلاندو تانجلو صورت می گیرد .

 

 

کد شناسایی خرید نهال نارنگی نوآ: 3016

قیمت خرید نهال نارنگی نوآ (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال نارنگی نوآ (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال نارنگی نوآ پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال نارنگی نوآ پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال نارنگی و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال نارنگی و شرایط وام انواع نهال نارنگی با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

نارنگی  ویلکینگ Wilking-نهال نارنگی  ویلکینگ Wilking-نهال نارنگی  رقم ویلکینگ Wilking-درخت نارنگی  ویلکینگ Wilking-درخت نارنگی  رقم ویلکینگ Wilking-نهال یکساله 1ساله نارنگی  ویلکینگ Wilking-نهال دوساله 2ساله نارنگی  ویلکینگ Wilking-نهال سه ساله 3ساله نارنگی  ویلکینگ Wilking-نهال سایز بزرگ نارنگی  ویلکینگ Wilking-فروش نهال نارنگی  ویلکینگ Wilking-خرید نهال نارنگی  ویلکینگ Wilking

 

نهال نارنگی ویلکینگ Wilking

این رقم در سال 1915 در دانشگاه کالیفرنیا از تلاقی ارقام King و willowleaf بدست آمده است. درختی نسبتا قوی، با تاجی متوسط و گرد و تقریبا بی تیغ و با برگ هایی طویل به شکل نیزه ای پهن است. میوه ها از نظر اندازه در حد متوسط تا درشت بوده و شکل آنها اندکی پخت است که در قسمت قاعده ای حالت پهنی به خود گرفته و تا حدودی شیاردار شده اند. بخش انتهایی میوه نیز پهن یا نسبتاً فشرده شده است . ضخامت پوست متوسط تا نازک و تا حدودی ترد و چسبیده به گوشت است ولی به راحتی قابل پوست گیری است. سطح پوست صاف و براق و دارای نقاط ریز فرورفته است و در هنگام رسیدگی به رنگ نارنجی در می آید. هر میوه دارای 9 تا 12 پره بوده که به راحتی از یکدیگر قابل جدا شدن هستند ولی هر پره بافت سفتی دارد. محور میانی میوه نیمه توخالی و رنگ گوشت نارنجی تیره، بسیار آبدار معطر و خوش مزه است. تقریبا پر بذر بوده و بذرها از نوع تک جنین با لپه های زرد مایل به سبز تا زرد هستند. از لحاظ زمان رسیدن جزء ارقام میان رس است. میوه ها به خوبی روی درخت قابلیت نگهداری داشته و کیفیت خود را حفظ می نمایند ولی نگهداری بیش از حد باعث پف دار شدن پوست خواهد شد. تمایل شدیدی به سال آوری دارد. رقمی مقاوم به سرما محسوب می شود .

 

 

کد شناسایی خرید نهال نارنگی ویلکینگ : 3017

قیمت خرید نهال نارنگی ویلکینگ (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال نارنگی ویلکینگ (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال نارنگی ویلکینگ پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال نارنگی ویلکینگ پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال نارنگی و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال نارنگی و شرایط وام انواع نهال نارنگی با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

نارنگی  مینئولا تانجلو Minneola tangelo-نهال نارنگی  مینئولا تانجلو Minneola tangelo-نهال نارنگی  رقم مینئولا تانجلو Minneola tangelo-درخت نارنگی  مینئولا تانجلو Minneola tangelo-درخت نارنگی  رقم مینئولا تانجلو Minneola tangelo-نهال یکساله 1ساله نارنگی  مینئولا تانجلو Minneola tangelo-نهال دوساله 2ساله نارنگی  مینئولا تانجلو Minneola tangelo-نهال سه ساله 3ساله نارنگی  مینئولا تانجلو Minneola tangelo-نهال سایز بزرگ نارنگی  مینئولا تانجلو Minneola tangelo-فروش نهال نارنگی  مینئولا تانجلو Minneola tangelo-خرید نهال نارنگی  مینئولا تانجلو Minneola tangelo

 

نهال نارنگی مینئولا تانجلو Minneola tangelo

دورگی است که در سال 1931 از تلاقی گریپ فروت دانکن و نارنگی دنسی بدست آمده است. رقمی پررشد، میان راس و پرمحصول با برگهای درشت، طویل و نوک تیز است که با ارلاندو تانجلو ناسازگاری داشته و برای تنظیم باردهی آن بهتر است تا از ارقام دنسی، کینو، کلمانتین و یا تمپل به عنوان گرده دهنده استفاده شود. مینئولا تانجلو دارای میوه هایی با اندازه متوسط تا درشت و به شکل پخت تا کشیده با گردنی کاملاً مشخص و زنگوله ای شکل و به رنگ نارنجی تیره است. پوست میوه به رنگ نارنجی مایل به قرمز، صاف و دارای بافت سنگریزه ای بوده و کاملاً به گوشت چسبیده است. میوهها از ۱۰ تا ۱۲ پره با محوری کوچک و میان تهی و گوشتی نارنجی با بافت ترد و آبدار، معطر و کمی ترش تشکیل شده اند و در داخل هر میوه حدود ۷ تا 12 بذر دیده می شود. میوه ها از آذر تا بهمن ماه آماده برداشت بوده و از تحمل بالایی نسبت به ضربات مکانیکی ناشی از حمل ونقل برخوردارند. این رقم به امراض لکه سیاه و پوسیدگی آلترناریایی حساس و همچنین میزان مقاومت آن به سرما کمتر از ارلاندو تانجلو است .

 

 

کد شناسایی خرید نهال نارنگی مینئولا تانجلو: 3018

قیمت خرید نهال نارنگی مینئولا تانجلو (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال نارنگی مینئولا تانجلو (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال نارنگی مینئولا تانجلو پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال نارنگی مینئولا تانجلو پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال نارنگی و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال نارنگی و شرایط وام انواع نهال نارنگی با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

نارنگی  مورکان Murcott-نهال نارنگی  مورکان Murcott-نهال نارنگی  رقم مورکان Murcott-درخت نارنگی  مورکان Murcott-درخت نارنگی  رقم مورکان Murcott-نهال یکساله 1ساله نارنگی  مورکان Murcott-نهال دوساله 2ساله نارنگی  مورکان Murcott-نهال سه ساله 3ساله نارنگی  مورکان Murcott-نهال سایز بزرگ نارنگی  مورکان Murcott-فروش نهال نارنگی  مورکان Murcott-خرید نهال نارنگی  مورکان Murcott

 

نهال نارنگی مورکان Murcott

این رقم که نام دیگر آن Honey می باشد، یک تانگور (حاصل تلاقی پرتقال و نارنگی) است که برای اولین بار در سال ۱۹۱۶ به صورت یک نهال بذری تصادفی یافت شد. این رقم از نظر بسیاری از ویژگی های مربوط به میوه و ساختار درخت بسیار شبیه نارنگی است. درختان مورکات از نظر مقاومت به سرما در حد متوسط تا قوی بوده و میوه ها در خوشه های انتهایی تشکیل می شوند و همین امر موجب خم شدن شاخه های پربار آن خواهد شد. میوه ها اندازه متوسطی داشته، بذردار، پخت و دارای محور میانی نسبتا توخالی هستند که از ویژگی های اغلب نارنگی ها محسوب می شود. به هر حال پوست میوه به آسانی نارنگی های دیگر قابل جدا شدن از گوشت نیست و لپه های بذر نیز برخلاف نارنگی ها که اغلب سبز هستند سفید است. پوست میوه شل یا پفکی نبوده و حمل ونقل میوه ها به خوبی امکانپذیر است. میوه های مورکات در نیمکره شمالی از  دی تا اردیبهشت ماه می رسند و لذا از دیر رس ترین ارقام نارنگی محسوب شده و از ارزش اقتصادی بالایی در بازار برخوردار است. دیررس بودن این رقم پذیرش خطر سرمازدگی درخت را نیز به همراه دارد. از آنجایی که عصاره میوه این رقم دارای مقدار زیادی از ماده تلخ لیمونین است باید میوه ها را پس از رسیدگی کامل برداشت کرد زیرا قبیل این زمان میوه ها برای تازه خوری یا استفاده در صنایع فرآوری فاقد مزه و یا عطر و طعم مطلوب خود هستند. کیفیت درونی میوه در بین سایر انواع نارنگی و یا دورگ های نارنگی بسیار خوب و بهتر از بسیاری از آنهاست. پوست و گوشت میوه ها در زمان رسیدگی نارنجی یا قرمز تیره شده و عطر و طعم میوه عالی خواهد بود. این رقم استعداد زیادی برای سال آوری دارد. دیررسی و پربار بودن موجب تشدید سال آوری این رقم شده است به گونه ای که باردهی بیش از حد در طی چندین سال عملا باعث مصرف بخش عمده سایر کربوهیدراتی ریشه ها و در نتیجه اضمحلال درخت خواهد شد که از آن به عارضه زوال مورکات یاد می شود. سال آوری این رقم را می توان تا حدودی با هرس شاخه ها و یا تنک میوه کنترل کرد .

 

 

کد شناسایی خرید نهال نارنگی مورکان : 3019

قیمت خرید نهال نارنگی مورکان (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال نارنگی مورکان (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال نارنگی مورکان  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال نارنگی مورکان پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال نارنگی و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال نارنگی و شرایط وام انواع نهال نارنگی با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

نارنگی  یاشار Yashar-نهال نارنگی  یاشار Yashar-نهال نارنگی  رقم یاشار Yashar-درخت نارنگی  یاشار Yashar-درخت نارنگی  رقم یاشار Yashar-نهال یکساله 1ساله نارنگی  یاشار Yashar-نهال دوساله 2ساله نارنگی  یاشار Yashar-نهال سه ساله 3ساله نارنگی  یاشار Yashar-نهال سایز بزرگ نارنگی  یاشار Yashar-فروش نهال نارنگی  یاشار Yashar-خرید نهال نارنگی  یاشار Yashar

 

نهال نارنگی یاشار Yashar

دورگی کمپلکس و حاصل تلاقی مینئولا تانجلو با شانگشا است که در سال ۱۳۷۱ بوجود آمده و در سال ۱۳۸۹ توسط مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور معرفی شد، درختان این رقم تاجی  گسترده و پهن داشته و شاخه های آن که تقریبا بی تیغ هستند در اثر وزن میوه ها حالت آویزانی به خود می گیرند. میوه ها اندازه متوسطی داشته، بذردار، کروی تا پخت و دارای محور میانی نسبتاً توخالی هستند. پوست میوه به آسانی نارنگی های دیگر قابل جدا شدن از گوشت نیست . میوه های این رقم در مناطق شمالی کشور در اردیبهشت ماه می رسند و لذا از دیررس ترین ارقام نارنگی محسوب شده و بنابراین از ارزش اقتصادی بالایی در بازار برخوردار است. کیفیت درونی میوه در بین سایر انواع نارنگی و یا دورگ های نارنگی بسیار خوب و بهتر از بسیاری از آنهاست. پوست و گوشت میوه ها در زمان رسیدگی نارنجی تیره شده و عطر و طعم میوه عالی خواهد بود. این رقم استعداد زیادی برای سال آوری دارد. دیررسی و پربار بودن موجب تشدید سال آوری این رقم شده است. سال آوری این رقم می توان تا حدودی با هرس شاخه ها و یا تنک میوه کنترل کرد

 

 

کد شناسایی خرید نهال نارنگی یاشار : 3020

قیمت خرید نهال نارنگی یاشار (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال نارنگی یاشار  (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال نارنگی یاشار  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال نارنگی یاشار  پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال نارنگی و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال نارنگی و شرایط وام انواع نهال نارنگی با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

نارنگی  شاهین Shahin-نهال نارنگی  شاهین Shahin-نهال نارنگی  رقم شاهین Shahin-درخت نارنگی  شاهین Shahin-درخت نارنگی  رقم شاهین Shahin-نهال یکساله 1ساله نارنگی  شاهین Shahin-نهال دوساله 2ساله نارنگی  شاهین Shahin-نهال سه ساله 3ساله نارنگی  شاهین Shahin-نهال سایز بزرگ نارنگی  شاهین Shahin-فروش نهال نارنگی  شاهین Shahin-خرید نهال نارنگی  شاهین Shahin

 

نهال نارنگی شاهین Shahin

این رقم که دورگی از پرتقال و نارنگی است در سال ۱۳۸۸ توسط مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور معرفی شد. نارنگی شاهین رشدی متوسط و تاجی گسترده و باز دارد و شاخه های آن بی تیغ هستند. میوه ها اندازه ای متوسط و شکلی پخت دارند که گوشت آنها نارنجی رنگ، ترد ، آبدار و خوش عطر و شیرین است. رقمی پربذر با بذرهای کوچک و چند جنین بوده و در گروه ارقام زودرس (اواخر پاییز) قرار می گیرد. پوست میوه ها ضخامتی متوسط داشته چسبیده به گوشت بوده ولی به راحتی قابل پوست گیری است. سطح پوست صاف و رنگ آن نارنجی است. این رقم مناسب کشت در مناطق شمالی کشور یعنی در استان های مازندران ، گیلان و گلستان می باشد .

 

کد شناسایی خرید نهال نارنگی شاهین : 3021

قیمت خرید نهال نارنگی شاهین  (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال نارنگی شاهین (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال نارنگی شاهین پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال نارنگی شاهین پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال نارنگی و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال نارنگی و شرایط وام انواع نهال نارنگی با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

 

نارنگی  نوشینNoushin-نهال نارنگی  نوشینNoushin-نهال نارنگی  رقم نوشینNoushin-درخت نارنگی  نوشینNoushin-درخت نارنگی  رقم نوشینNoushin-نهال یکساله 1ساله نارنگی  نوشینNoushin-نهال دوساله 2ساله نارنگی  نوشینNoushin-نهال سه ساله 3ساله نارنگی  نوشینNoushin-نهال سایز بزرگ نارنگی  نوشینNoushin-فروش نهال نارنگی  نوشینNoushin-خرید نهال نارنگی  نوشینNoushin

 

نهال نارنگی نوشین Noushin

رقمی پربذر و زودرس (اواسط پاییز) می باشد که از تلاقی پرتقال و نارنگی بدست آمده است. نارنگی نوشین در سال 1388 توسط موسسه تحقیقات مرکبات کشور به عنوان یک رقم تجاری معرفی شد. رقمی بی تیغ است که تاج آن نسبت به کلمانتین افراشته تر و شاخ و برگ متراکمی دارد. میوه ها پخت و اندازه آنها متوسط است. پوست میوه نارنجی روشن و ضخامت متوسطی دارد که به راحتی قابل پوستگیری است. تعداد پره های هر میوه ۱۰ تا ۱۱ عدد است که به راحتی از هم قابل تفکیک هستند. محور میانی میوه بزرگ و توخالی و گوشت نارنجی رنگ آن آب دار، معطر و خوش مزه است. این رقم مناسب کشت در مناطق شمالی کشور یعنی استان های مازندارن، گیلان و گلستان می باشد .

 

 

کد شناسایی خرید نهال نارنگی نوشین : 3022

قیمت خرید نهال نارنگی نوشین (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال نارنگی نوشین (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال نارنگی نوشین  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال نارنگی نوشین پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال نارنگی و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال نارنگی و شرایط وام انواع نهال نارنگی با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

نارنگی   پرنا Parna-نهال نارنگی   پرنا Parna-نهال نارنگی  رقم  پرنا Parna-درخت نارنگی   پرنا Parna-درخت نارنگی  رقم  پرنا Parna-نهال یکساله 1ساله نارنگی   پرنا Parna-نهال دوساله 2ساله نارنگی   پرنا Parna-نهال سه ساله 3ساله نارنگی   پرنا Parna-نهال سایز بزرگ نارنگی   پرنا Parna-فروش نهال نارنگی   پرنا Parna-خرید نهال نارنگی   پرنا Parna

 

نهال نارنگی پرنا Parna

دورگی حاصل تلاقی نارنگی و پرتقال است که در سال 1388 توسط موسسه تحقیقات مرکبات کشور معرفی شد. درختان این رقم از نظر رشد رویشی متوسط و دارای تاج بیضوی و متراکم است. شاخه ها کم تیغ، باریک و افراشته و برگ ها به شکل نیزه ای هستند. میوه ها اندازه متوسطی داشته، بذر دار، گلابی شکل و دارای محور میانی نسبتا تو خالی هستند.پوست میوه به آسانی قابل جدا شدن از گوشت است. میوه های این رقم در مناطق جنوبی کشور در دی ماه می رسند و در ردیف ارقام میان رس قرار می گیرد. پوست و گوشت میوه ها در زمان رسیدگی زرد لیمویی شده و عطر و طعم میوه عالی خواهد بود. این رقم مناسب کشت برای کلیه مناطق مرکبات خیز جنوب که دارای شرایط مشابه شهرستان جهرم می باشد است .

 

 

کد شناسایی خرید نهال نارنگی پرنا : 3023

قیمت خرید نهال نارنگی پرنا (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال نارنگی پرنا (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال نارنگی پرنا  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال نارنگی پرنا پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال نارنگی و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال نارنگی و شرایط وام انواع نهال نارنگی با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

نارنگی   ورا Vara-نهال نارنگی   ورا Vara-نهال نارنگی  رقم  ورا Vara-درخت نارنگی   ورا Vara-درخت نارنگی  رقم  ورا Vara-نهال یکساله 1ساله نارنگی   ورا Vara-نهال دوساله 2ساله نارنگی   ورا Vara-نهال سه ساله 3ساله نارنگی   ورا Vara-نهال سایز بزرگ نارنگی   ورا Vara-فروش نهال نارنگی   ورا Vara-خرید نهال نارنگی   ورا Vara

 

نهال نارنگی ورا Vara

رقمی بذر دار و میان رس ( دی ماه) و حاصل تلاقی و نارنگی است که در سال 1388 توسط موسسه تحقیقات مرکبات کشور به عنوان یک رقم تجاری معرفی شد. تاج آن کروی و عادت رشدی آن عمودی و بر افراشته است و شاخ و برگ متراکمی دارد. میوه ها گلابیس شکل و اندازه آنها متوسط است. پوست میوه زرد و ضخامت متوسطی دارد که به راحتی قابل تفکیک هستند. محور میانی میوه بزرگ و تو خالی و گوشت زرد آن آب دار، معطر و خوش مزه است. این رقم مناسب کشت برای کلیه مناطق مرکبات خیز جنوب که دارای شرایط مشابه با شهرستان جهرم می باشد .

 

کد شناسایی خرید نهال نارنگی ورا : 3024

قیمت خرید نهال نارنگی ورا (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال نارنگی ورا (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال نارنگی ورا پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال نارنگی ورا پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال نارنگی و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال نارنگی و شرایط وام انواع نهال نارنگی با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار