خرید نهال

امور نمایندگی ها

محوطه و فضای سبز

گلهای آپارتمانی و زینتی

نهال های غیر مثمر

نهال های مثمر

نهال پاپایا

پاپایا ،درخت پاپایا ،نهال پاپایا 

 

گياه شناسي پاپایا 

پائايا با نام علمي Carica papayaL گياهي از خانواده Caricaceae مي باشد.جنس Carica داراي ٤٠ گونه است اما ٣گونه آن مهم به شمار مي روند. گونه C.candamarcensis كه به پاپاي كوهي معروف است درمناطق با دماي پايين تر و در ارتفاعات ١٥٠٠-٢٠٠٠ بالاتر از سطح دريا خوب رشد مي كند. گونه C.monsina دوناحيه آمازون رشد مي كند و در اين ميان گونه C.papaya به صورت وسيع وتجاري مورد استفاده قرار گرفته است پاپايا گياهي ديپلوئيد با عدد كروموزومي 2n=18 است. اصولا پاپايا گياهي دو پايه و دگرگشن است كه حشرات وباد عوامل اصلي گرد افشاني انبه شمار مي روند.  در اين گياه چندين تيپ جنسي شامل گياهان نر، ماده وهرمافروديت (نرماده) ديده مي شود جنسيت گل هاي روي يك درخت تحت تأثير شرائط فصل، سن گياه وخسارات وارده به گياه تغيير مي كند(٣٣). تنه اين گياه بدون انشعاب بوده كه ارتفاع آن به ١٠متر هم مي رسد.برگ ها در انتهاي ساقه به صورت گروهي قرار دارند. برگ ها وساقه پاپايا حاوي شيره سفيدرنگي هستند. گل ها كمي معطر، داراي ٥ گلبرگ گوشتي سفيد رنگ هستند. ميوه ها شبيه خربزه، بيضي شكل، بزرگ (١٥-٥٠ سانتي متر طول و ١٠-٢٠ سانتي متر عرض) و داراي پوست چرمي و سفت مي باشند

.ميوه هاي نارس سرشار از شيره غليظ سفيد رنگي هستند اما به مرور كه مي رسند اين شيره غلظت خود را از دست داده، زرد رنگ شده و در زير پوست ميوه جمع مي شود. گوشت ميوه به رنگ زرد، نارنجي و به ندرت قرمز، آبدار و شيرين (مشابه طعم گرمك يا طالبي) است. درون ميوه تعداد زيادي بذرهاي كوچك وسياه رنگ وجود داردكه به وسيله بافت ظريف، سفيد و فيبري به ديواره داخلي ميوه متصل اند.

 

پاپایا انواع پاپایا ،انواع درخت پاپایا ،انواع نهال پاپایا :

 

ارقام پاپايا:

 

پاپایا واشينگتن-نهال پاپایا واشينگتن-نهال پاپایا رقم  واشينگتن-درخت پاپایا واشينگتن-درخت پاپایا رقم واشينگتن-نهال یکساله 1ساله پاپایا واشينگتن-نهال دوساله 2ساله  پاپایا واشينگتن-نهال سه ساله 3ساله  پاپایا واشينگتن-نهال سایز بزرگ پاپایا واشينگتن-فروش نهال  پاپایا واشينگتن-خرید نهال پاپایا واشينگتن

 

پاپایا واشينگتن (Washingto) :

رقمي است دوپايه و قوي اندام، ميوه ها كروي يا تخم مرغي شكل، اندازه متوسط تا بزرگ و وزن آن ١ كيلوگرم است. شيرين بوده و طعم مطلوبي دارد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال پایاپا واشینگتن : 3500

قیمت خرید نهال پایاپا واشینگتن (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال پایاپا واشینگتن (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال پایاپا واشینگتن پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال پایاپا واشینگتن پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پایاپا و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پایاپا و شرایط وام انواع نهال پایاپا با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

پاپایا هاني ديو-نهال پاپایا هاني ديو-نهال پاپایا رقم  هاني ديو-درخت پاپایا هاني ديو-درخت پاپایا رقم هاني ديو-نهال یکساله 1ساله پاپایا هاني ديو-نهال دوساله 2ساله  پاپایا هاني ديو-نهال سه ساله 3ساله  پاپایا هاني ديو-نهال سایز بزرگ پاپایا هاني ديو-فروش نهال  پاپایا هاني ديو-خرید نهال پاپایا هاني ديو

 

پاپایا هاني ديو(Honey dew ) :

رقمي است چند پايه،محصول دهي بالا، طعم مطلوب ميوه وتعداد بذر كم آن از مشخصات اين رقم است.

 

کد شناسایی خرید نهال هاني ديو : 3501

قیمت خرید نهال پایاپا هاني ديو (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال پایاپا هاني ديو (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال پایاپا هاني ديو پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال پایاپا هاني ديو پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پایاپا و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پایاپا و شرایط وام انواع نهال پایاپا با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

پاپایا كرگ-هاني ديو-نهال پاپایا كرگ-هاني ديو-نهال پاپایا رقم  كرگ-هاني ديو-درخت پاپایا كرگ-هاني ديو-درخت پاپایا رقم كرگ-هاني ديو-نهال یکساله 1ساله پاپایا كرگ-هاني ديو-نهال دوساله 2ساله  پاپایا كرگ-هاني ديو-نهال سه ساله 3ساله  پاپایا كرگ-هاني ديو-نهال سایز بزرگ پاپایا كرگ-هاني ديو-فروش نهال  پاپایا كرگ-هاني ديو-خرید نهال پاپایا كرگ-هاني ديو

 

پاپایا كرگ-هاني ديو (Coorg Honey dew) :

رقمي پا كوتاه و پر محصول بوده، ميوه ها تخم مراي شكل و خوشمزه است. تعداد ميوه در هر درخت ٤٠-٦٠، مزن ميوه ها ٢-٣/٥ كيلوگرم و ميزان محصول در يك كشت (٣سال) به ٢٠٠ تن در هكتار مي رسد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال پایاپا كرگ-هاني ديو: 3502

قیمت خرید نهال پایاپا كرگ-هاني ديو (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال پایاپا كرگ-هاني ديو (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال پایاپا كرگ-هاني ديو پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال پایاپا كرگ-هاني ديو پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پایاپا و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پایاپا و شرایط وام انواع نهال پایاپا با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

پاپایا سان رايز-سولو-نهال پاپایا سان رايز-سولو-نهال پاپایا رقم  سان رايز-سولو-درخت پاپایا سان رايز-سولو-درخت پاپایا رقم سان رايز-سولو-نهال یکساله 1ساله پاپایا سان رايز-سولو-نهال دوساله 2ساله  پاپایا سان رايز-سولو-نهال سه ساله 3ساله  پاپایا سان رايز-سولو-نهال سایز بزرگ پاپایا سان رايز-سولو-فروش نهال  پاپایا سان رايز-سولو-خرید نهال پاپایا سان رايز-سولو

 

پاپایا سان رايز-سولو(Sunrise solo) :

رقمي چند پايه و معرفي شده از هاوايي است كيقيت ميوه آن بسيار خوب است رنگ گوشت اين رقم قرمز يا زرد است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال پایاپا سان رايز-سولو: 3503

قیمت خرید نهال پایاپا سان رايز-سولو (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال پایاپا سان رايز-سولو (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال پایاپا سان رايز-سولو پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال پایاپا سان رايز-سولو پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پایاپا و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پایاپا و شرایط وام انواع نهال پایاپا با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

پاپایا واي مانالو-نهال پاپایا واي مانالو-نهال پاپایا رقم  واي مانالو-درخت پاپایا واي مانالو-درخت پاپایا رقم واي مانالو-نهال یکساله 1ساله پاپایا واي مانالو-نهال دوساله 2ساله  پاپایا واي مانالو-نهال سه ساله 3ساله  پاپایا واي مانالو-نهال سایز بزرگ پاپایا واي مانالو-فروش نهال  پاپایا واي مانالو-خرید نهال پاپایا واي مانالو

 

پاپایا واي مانالو(Waimanlo) :

رقمي معرفي شده از هاوايي است. ميوه هاي آن كوچك، ولي كيفيت عالي دارند.

 

 

کد شناسایی خرید نهال پایاپا واي مانالو: 3504

قیمت خرید نهال پایاپا واي مانالو (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال پایاپا واي مانالو (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال پایاپا واي مانالو پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال پایاپا واي مانالو پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پایاپا و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پایاپا و شرایط وام انواع نهال پایاپا با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

پاپایا  كو-وان -نهال پاپایا  كو-وان -نهال پاپایا رقم   كو-وان -درخت پاپایا  كو-وان -درخت پاپایا رقم  كو-وان -نهال یکساله 1ساله پاپایا  كو-وان -نهال دوساله 2ساله  پاپایا  كو-وان -نهال سه ساله 3ساله  پاپایا  كو-وان -نهال سایز بزرگ پاپایا  كو-وان -فروش نهال  پاپایا  كو-وان -خرید نهال پاپایا  كو-وان 

 

پاپایا كو-وان (Co. 1) :

رقم پا كوتاه، ميوه ها كروي يا تخم مرغي شكل هستند. رنگ پوست ميوه طلايي و رنگ گوشت آن نارنجي است(٤٦).

 

 

کد شناسایی خرید نهال پایاپا كو-وان: 3505

قیمت خرید نهال پایاپا كو-وان (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال پایاپا كو-وان (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال پایاپا كو-وان پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال پایاپا كو-وان پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پایاپا و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پایاپا و شرایط وام انواع نهال پایاپا با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

پاپایا  كو-تو-نهال پاپایا  كو-تو-نهال پاپایا رقم   كو-تو-درخت پاپایا  كو-تو-درخت پاپایا رقم  كو-تو-نهال یکساله 1ساله پاپایا  كو-تو-نهال دوساله 2ساله  پاپایا  كو-تو-نهال سه ساله 3ساله  پاپایا  كو-تو-نهال سایز بزرگ پاپایا  كو-تو-فروش نهال  پاپایا  كو-تو-خرید نهال پاپایا  كو-تو

 

پاپایا كو-تو (Co. 2) :

رقم انتخاب شده از ارقام محلي است ميوه ها بيضي شكل و بزرگ،نارنجي رنگ، آبدار و خوش طعم هستند. به ميزان زياد براي توليد پاپايين استفاده مي شود. هر ميوه حاوي ٤-٥ گرم پاپايين است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال پایاپا كو-تو: 3506

قیمت خرید نهال پایاپا كو-تو (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال پایاپا كو-تو (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال پایاپا كو-تو پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال پایاپا كو-تو پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پایاپا و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پایاپا و شرایط وام انواع نهال پایاپا با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

پاپایا كو-تري-نهال پاپایا كو-تري-نهال پاپایا رقم  كو-تري-درخت پاپایا كو-تري-درخت پاپایا رقم كو-تري-نهال یکساله 1ساله پاپایا كو-تري-نهال دوساله 2ساله  پاپایا كو-تري-نهال سه ساله 3ساله  پاپایا كو-تري-نهال سایز بزرگ پاپایا كو-تري-فروش نهال  پاپایا كو-تري-خرید نهال پاپایا كو-تري

 

پاپایا كو-تري (Co 3 ):

هيبريد بين كو-تو و سان رايز-سولو است. رقم پابلند بوده و ميوه ها متوسط، شيرين و قابليت نگهداري بالا هستند.

 

 

کد شناسایی خرید نهال پایاپا كو-تري: 3507

قیمت خرید نهال پایاپا كو-تري (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال پایاپا كو-تري (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال پایاپا كو-تري پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال پایاپا كو-تري پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پایاپا و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پایاپا و شرایط وام انواع نهال پایاپا با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

پاپایا كو-فور-نهال پاپایا كو-فور-نهال پاپایا رقم  كو-فور-درخت پاپایا كو-فور-درخت پاپایا رقم كو-فور-نهال یکساله 1ساله پاپایا كو-فور-نهال دوساله 2ساله  پاپایا كو-فور-نهال سه ساله 3ساله  پاپایا كو-فور-نهال سایز بزرگ پاپایا كو-فور-فروش نهال  پاپایا كو-فور-خرید نهال پاپایا كو-فور

 

پاپایا كو-فور(Co.4) :

هيبريد بين Co. ١ و واشنگتن است. ميوه ها بزرگ، نارنجي رنگ، شيرين وبا قابليت نگهداري بالا هستند.

 

 

کد شناسایی خرید نهال پایاپا كو-فور: 3508

قیمت خرید نهال پایاپا كو-فور (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال پایاپا كو-فور (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال پایاپا كو-فور پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال پایاپا كو-فور پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پایاپا و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پایاپا و شرایط وام انواع نهال پایاپا با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

پاپایا كو-فايف -نهال پاپایا كو-فايف -نهال پاپایا رقم  كو-فايف -درخت پاپایا كو-فايف -درخت پاپایا رقم كو-فايف -نهال یکساله 1ساله پاپایا كو-فايف -نهال دوساله 2ساله  پاپایا كو-فايف -نهال سه ساله 3ساله  پاپایا كو-فايف -نهال سایز بزرگ پاپایا كو-فايف -فروش نهال  پاپایا كو-فايف -خرید نهال پاپایا كو-فايف 

 

پاپایا كو-فايف (Co.5) :

از ارقام معرفي شده جهت توليد و استخراج پاپايين است. حدود ١٥٠٠-١٦٠٠ كيلوگرم پاپايين از آن در هكتار توليد مي شود.

 

 

کد شناسایی خرید نهال پایاپا كو-فايف: 3509

قیمت خرید نهال پایاپا كو-فايف(ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال پایاپا كو-فايف (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال پایاپا كو-فايف پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال پایاپا كو-فايف پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پایاپا و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پایاپا و شرایط وام انواع نهال پایاپا با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

پاپایا كو-سيكس-نهال پاپایا كو-سيكس-نهال پاپایا رقم  كو-سيكس-درخت پاپایا كو-سيكس-درخت پاپایا رقم كو-سيكس-نهال یکساله 1ساله پاپایا كو-سيكس-نهال دوساله 2ساله  پاپایا كو-سيكس-نهال سه ساله 3ساله  پاپایا كو-سيكس-نهال سایز بزرگ پاپایا كو-سيكس-فروش نهال  پاپایا كو-سيكس-خرید نهال پاپایا كو-سيكس

 

پاپایا  (Co.6) :

رقمي دوپايه و انتخاب شده از بين توده هاي بذري رقم پوسا مجستي است. اندازه ميوه آن درشت است(٣٤).

 

 

کد شناسایی خرید نهال پایاپا کو سیکس: 3510

قیمت خرید نهال پایاپا کو سیکس (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال پایاپا کو سیکس (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال پایاپا کو سیکس پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال پایاپا کو سیکس پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پایاپا و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پایاپا و شرایط وام انواع نهال پایاپا با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

پاپایا پوسا-دليشز -نهال پاپایا پوسا-دليشز -نهال پاپایا رقم  پوسا-دليشز -درخت پاپایا پوسا-دليشز -درخت پاپایا رقم پوسا-دليشز -نهال یکساله 1ساله پاپایا پوسا-دليشز -نهال دوساله 2ساله  پاپایا پوسا-دليشز -نهال سه ساله 3ساله  پاپایا پوسا-دليشز -نهال سایز بزرگ پاپایا پوسا-دليشز -فروش نهال  پاپایا پوسا-دليشز -خرید نهال پاپایا پوسا-دليشز 

 

پاپایا پوسا-دليشز (Pusa delicious ):

رقم چند پايه است. محصول دهي آن خوب، ميوه ها متوسط، نارنجي رنگ وبا طعم بسيار عالي هستند.

 

 

کد شناسایی خرید نهال پایاپا پوسا-دليشز: 3511

قیمت خرید نهال پایاپا پوسا-دليشز (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال پایاپا پوسا-دليشز (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال پایاپا پوسا-دليشز پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال پایاپا پوسا-دليشز پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پایاپا و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پایاپا و شرایط وام انواع نهال پایاپا با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

پاپایا پوسا-مجستي-نهال پاپایا پوسا-مجستي-نهال پاپایا رقم  پوسا-مجستي-درخت پاپایا پوسا-مجستي-درخت پاپایا رقم پوسا-مجستي-نهال یکساله 1ساله پاپایا پوسا-مجستي-نهال دوساله 2ساله  پاپایا پوسا-مجستي-نهال سه ساله 3ساله  پاپایا پوسا-مجستي-نهال سایز بزرگ پاپایا پوسا-مجستي-فروش نهال  پاپایا پوسا-مجستي-خرید نهال پاپایا پوسا-مجستي

 

پاپایا پوسا-مجستي (Pusa majesty) :

رقم چند پايه است. ميوه ها متوسط، كروي، گوشت ميوه سفت،زرد رنگ وبا قابليت نگهداري بالا هستند. اين رقم نسبت به بيماري هاي ويروسي متحمل و به نماتد مولد غده مقاوم بوده و از آن براي توليد پاپائين و همچنين مصرف تازه خوري استفاده مي شود.

 

 

کد شناسایی خرید نهال پایاپا پوسا-مجستي: 3512

قیمت خرید نهال پایاپا پوسا-مجستي (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال پایاپا پوسا-مجستي (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال پایاپا پوسا-مجستي پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال پایاپا پوسا-مجستي پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پایاپا و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پایاپا و شرایط وام انواع نهال پایاپا با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

پاپایا پوسا-جيانت-نهال پاپایا پوسا-جيانت-نهال پاپایا رقم  پوسا-جيانت-درخت پاپایا پوسا-جيانت-درخت پاپایا رقم پوسا-جيانت-نهال یکساله 1ساله پاپایا پوسا-جيانت-نهال دوساله 2ساله  پاپایا پوسا-جيانت-نهال سه ساله 3ساله  پاپایا پوسا-جيانت-نهال سایز بزرگ پاپایا پوسا-جيانت-فروش نهال  پاپایا پوسا-جيانت-خرید نهال پاپایا پوسا-جيانت

 

پاپایا پوسا-جيانت (Pusa giant) :

رقمي دوپايه و قوي اندام است. ميوه ها بسيار خوشمزه بوده و در ارتفاع يك متري درخت تشكيل مي شوند. درختان در مقابل باد و طوفان مقاوم هستند. از برگ هاي آن به عنوان سبزي هم استفاده مي شود. در صنعت كنسروسازي كاربرد فراوان دارد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال پایاپا پوسا-جيانت: 3513

قیمت خرید نهال پایاپا پوسا-جيانت (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال پایاپا پوسا-جيانت (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال پایاپا پوسا-جيانت  پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال پایاپا پوسا-جيانت پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پایاپا و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پایاپا و شرایط وام انواع نهال پایاپا با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

پاپایا پوسا-دوارف-نهال پاپایا پوسا-دوارف-نهال پاپایا رقم  پوسا-دوارف-درخت پاپایا پوسا-دوارف-درخت پاپایا رقم پوسا-دوارف-نهال یکساله 1ساله پاپایا پوسا-دوارف-نهال دوساله 2ساله  پاپایا پوسا-دوارف-نهال سه ساله 3ساله  پاپایا پوسا-دوارف-نهال سایز بزرگ پاپایا پوسا-دوارف-فروش نهال  پاپایا پوسا-دوارف-خرید نهال پاپایا پوسا-دوارف

 

پاپایا پوسا-دوارف (Pusa dwarf) :

رقمي دوپايه و پاكوتاه است. ميوه ها در ارتفاع ٢٥-٣٠ سانتي متري درخت تشكيل مي شوند. ميوه ها تخم مرغي شكل، متوسط و خوشمزه هستند.

 

 

کد شناسایی خرید نهال پایاپا پوسا-دوارف : 3514

قیمت خرید نهال پایاپا پوسا-دوارف (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال پایاپا پوسا-دوارف (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال پایاپا پوسا-دوارف پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال پایاپا پوسا-دوارف پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پایاپا و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پایاپا و شرایط وام انواع نهال پایاپا با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

پاپایا  هيبريد IIHR-39-نهال پاپایا  هيبريد IIHR-39-نهال پاپایا رقم   هيبريد IIHR-39-درخت پاپایا  هيبريد IIHR-39-درخت پاپایا رقم  هيبريد IIHR-39-نهال یکساله 1ساله پاپایا  هيبريد IIHR-39-نهال دوساله 2ساله  پاپایا  هيبريد IIHR-39-نهال سه ساله 3ساله  پاپایا  هيبريد IIHR-39-نهال سایز بزرگ پاپایا  هيبريد IIHR-39-فروش نهال  پاپایا  هيبريد IIHR-39-خرید نهال پاپایا  هيبريد IIHR-39

 

پاپایا  هيبريد IIHR-39:

هيبريدي چند پايه(Gynodioecious) است كه از تلاقي بين ارقام سان رايز سولو و رقم گوشت صورتي شيرين به وجود آمده است. اندازه ميوه آن متوسط، وزن ميوه حدود ١/٢ كيلوگرم،گوشت ميوه صورتي، سفت باطعم شيرين و بريكس آن ١٤/٦ درصد، حفره درون ميوه كوچك، خاصيت انبارماني خوب و ميزان محصول ٤٥ كيلوگرم در هر درخت مي باشد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال پایاپا هيبريد 39: 3515

قیمت خرید نهال پایاپا هيبريد 39 (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال پایاپا هيبريد 39 (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال پایاپا هيبريد 39 پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال پایاپا هيبريد 39 پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پایاپا و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پایاپا و شرایط وام انواع نهال پایاپا با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

پاپایا هيبريد IIHR-57 -نهال پاپایا هيبريد IIHR-57 -نهال پاپایا رقم  هيبريد IIHR-57 -درخت پاپایا هيبريد IIHR-57 -درخت پاپایا رقم هيبريد IIHR-57 -نهال یکساله 1ساله پاپایا هيبريد IIHR-57 -نهال دوساله 2ساله  پاپایا هيبريد IIHR-57 -نهال سه ساله 3ساله  پاپایا هيبريد IIHR-57 -نهال سایز بزرگ پاپایا هيبريد IIHR-57 -فروش نهال  پاپایا هيبريد IIHR-57 -خرید نهال پاپایا هيبريد IIHR-57 

 

پاپایا  هيبريد IIHR-57 :

هيبريدي چند پايه است از تلاقي رقم واي-مانلو و گوشت صورتي شيرين به وجود امده است. اندازه میوه متوسط و حدود ۱-۲ کیلوگرم است .میزان محصول ۴۵  کیلوگرم در هر درخت می باشد کیفیت میره و خاصیت انبارمانی آن خوب و میزان کل مواد محلول آن بالا است .

ارقام با گوشت قرمز در طیف وسیعی از اقلیم ها رشد می کنند اما ارقام گوشت زرد نیازهای خاص اقلیمی دارند مثلا رقم وان - مانلو مناسب مناطق گرم و خشک سرد است و درمناطق با آب و هوای سرد میزان بریکس میوه کاهش و میزان تشکیل میوه های کارپولوئیدی (Carpeloidy )در فصل زمستان افزایش می یابد اما رقم کاپو (Kapoho )به هوایی معتدل و بارندگی یکنواخت نیاز دارد ودر شرائط گرم و خشک تولید میوه های کوچک می کند. ارقام تراریخته یوـ اچ- سان- آپ(UH sun up) و یو- اچ- راینبو(UH Rainbow) نسبت به بیماری لکه حلقوی(Ring spot) پاپایا مقاوم هستند و گیاهان حاصل از تکثیر بذری این ارقام همانند ارقام سان رایز، سان ست، وای - مانلو و کاپو شبیه گیاه مادری هستند. در هاوایی میوه های ارقام تراریخته یو-اچ سان- آپ و یو- اچ-راینبو حدود ۱۲-۱۰ ماه پس از کاشت برداشت می شوند. در رقم کاپو میوه ها ۱۴ ماه پس از کاشت، برداشت می شوند. تعیین جنسیت در پاپایا تا قبل از ظهور گل روی گیاه تاکنون ناممکن مانده است. بذور کاشته شده ارقام سولو تولید دو نوع گياه می کنند گیاهان هرمافرودیت که دارای گل های دوجنسی (نر و ماده) و خود گرده افشان بوده و میوه آنها گلابی شکلی است و گیاهان ماده (تک جنسی) که میوه آنها گرد است و جهت تشکیل میوه نیاز به گرده افشانی دارند. گل های هر ما فرودیت استوانهای شک و دارای تخمدان و کیسه گرده هستند ولی گل های ماده حالت پیاز مانند در قاعده و نوک تیز در انتها هستند. در تولید تجاری پاپایا گیاهان هرمافرودیت(دوجنسی) ترجیح داده می شوند.وجود گیاهان نر در باغات تجاری ارقام سولو نشان دهنده دگر گرده افشانی با ارقامی غیر از گروه سولو می باشد. اگرچه کیفیت میوه تولیدی در گیاهان هرمافرودیت و تک جنسی تفاوتی با هم ندارد.اما میوه گیاهان هرما فرودیت بازار پسندتر می باشد .چهار واریته کاپو، وای- مانلو،سان - آپ ویو-اچ –راینبو که  در زمره ارقام گروه سولو قرار می گیرند بروی هر یک از گیاهان حاصله فقط تولید گل هر ما فرودیت یا ماده می کنند.

 

 

کد شناسایی خرید نهال پایاپا هيبريد 57 : 3516

قیمت خرید نهال پایاپا هيبريد 57 (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال پایاپا هيبريد 57 (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال پایاپا هيبريد 57 پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال پایاپا هيبريد 57 پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال پایاپا و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال پایاپا و شرایط وام انواع نهال پایاپا با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار