خرید نهال

امور نمایندگی ها

محوطه و فضای سبز

گلهای آپارتمانی و زینتی

نهال های غیر مثمر

نهال های مثمر

نهال تمشک

تمشک،درخت تمشک،نهال تمشک

 

 

نهال تمشک-از خانواده گلسرخیان ROSACEAE، گیاهی است رونده به طول تا 6 متر با خارهای فراوان در اطراف تنه اصلی و ارقام نهال تمشک-شاخه های آن، انواع بی خار آن نیز وجود دارد. به صورت وحشی در جنگلها به ویژه در گیلان و مازندران، انواع نهال تمشک-فراوانند. گلهای سفید رنگ یا صورتی رنگ آنها در اردیبهشت و اوایل خرداد ماه باز می شوند.

 

 

 

انواع تمشک،انواع درخت تمشک،انواع نهال تمشک:

 

نهال تمشک پیوندی-از انواع تمشکها آنچه در شمال ایران به چشم می خورد، دو نوع است: نوع اول تمشکهای دانه ریز که نهال تمشک اصلاح شده-زودرسترین تمشکها هستند و نزدیک به 2 هفته زودتر به بازار می آیند و نوع دوم، تمشکهای دانه درشت نهال تمشک زودبازده-هستند و 2 هفته پس از دانه ریز، می رسند. مقصود از دانه ریز یا دانه درشت، کوچکی و بزرگی هر حبه تمشک بهترین نژاد تمشک-نیست بلکه هدف تک تک میوه های موجود در هر میوه مرکب است که در نوع اول، ریزتر و در نوع دوم، درشت تر است.

قیمت نهال تمشک-هر تمشک از تعداد زیادی میوه تکشیل می شود که جمعاً یک حبه را به وجود می آورند و ما جمع آنها در یک حبه را یک تمشک می نامیم. برای 2 نوع تمشک فوق هنوز نامی انتخاب نشده است. از انواع تمشکهای خارجی، معروفترین و مهمترینشان عبارتند از:

 

فروش نهال تمشک-تمشک  THEODDR REIMER-نهال تمشک  THEODDR REIMER-نهال تمشک  رقم  THEODDR REIMER-درخت تمشک  THEODDR REIMER-درخت تمشک  رقم THEODDR REIMER-نهال یکساله 1ساله تمشک  THEODDR REIMER-نیاز آبی درخت تمشک-نهال دوساله 2ساله  تمشک  THEODDR REIMER-نهال سه ساله 3ساله  تمشک  THEODDR REIMER-نهال سایز بزرگ تمشک  THEODDR REIMER-فروش نهال  تمشک  THEODDR REIMER-خرید نهال تمشک  THEODDR REIMER

 

نهال تمشک تئودرریمر THEODDR REIMER:

نسبتاً در مقابل سرمای شدید زمستانی مقاوم است. فوق العاده پر محصول و حتی پرو محصولترین واریته تمشکهاست. به همین دلیل، هم برای ایجاد باغهای تمشک توصیه می شود. دارای قدرت رشد بسیار قوی است. به طوری که در ازای شاخه های رونده آن به 4 تا 8 متر هم می رسد.

خرید نهال تمشک-در امریکا به نام هیمالیا مشهور است. دارای خارهای بسیار تیز است. این واریته، دیررس بوده و میوه‌های مرکبشان، درشت و تقریباٌ کروی با رنگی سیاه تیزه براق به تعداد خیلی زیاد، اغلب  حتی بیش از یک صد میوه در خوشه، از شاخه های فرعی آویزان می شوند. میوه هایی که در قسمت بالای بوته آویزانند، زودتر می رسند و بعداً به ترتیب هر چه به سمت پایینتر می آییم دیرتر می رسند به طوری که دوران میوه چینی 7 تا 9 هفته می تواند طول بکشد.

تولید نهال تمشک-واریته های دیگر هم وجود دارند که مهمترین آنها تمشک بدون خار است. چیدن میوه‌ها در این واریته، خیلی آسان بوده ولی به تجربه شخصی میوه های آن از مزه ممتازی برخوردار نیستند و باز با اتکا، به تجارب شخصی می خواهم بگویم که مثل اینکه رابطه مستقیمی بین تعداد خارها در واحد طول شاخه های تمشک و مزه میوه های آن وجود دارد به طول هرچه تعداد خارها در واحد طول زیادتر باشند، مزه میوه‌ها نیز خوشمزه‌تر است.

 

کد شناسایی خرید نهال تمشک تئودرریمر : 2700

قیمت خرید نهال تمشک تئودرریمر (ریشه ای) : 20000الی 25000تومان قیمت خرید نهال تمشک تئودرریمر (گلدانی) : از 35000تومان

قیمت فروش نهال تمشک تئودرریمر پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال تمشک تئودرریمر پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال تمشک و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال تمشک و شرایط وام انواع نهال تمشک با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

 

نهالستان تمشک-تمشک  WILSON:-نهال تمشک  WILSON:-نهال تمشک  رقم  WILSON:-درخت تمشک  WILSON:-درخت عمر درخت تمشک-تمشک  رقم WILSON:-نهال یکساله 1ساله تمشک  WILSON:-نهال دوساله 2ساله  تمشک  WILSON:-نهال سه ساله 3ساله  تمشک  WILSON:-نهال سایز بزرگ تمشک  WILSON:-فروش نهال  تمشک  WILSON:-خرید نهال تمشک  WILSON:

 

نهال تمشک ویلسون  WILSON:

زودرسترین واریته تمشک است. میوه هایش حتی در نیمه دوم خرداد ماه می رسند. بزرگی آن متوسط و سیاه رنگ هستند و با شکل بیضی دراز پرآب و شیرین و معطر است بوته آن رشدی متوسط دارد. در مقابل سرمای زمستانی نهالستان تمشک پیوندی-بسیار مقاوم بود و بسیار پر محصول است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال تمشک ویلسون : 2701

قیمت خرید نهال تمشک ویلسون (ریشه ای) : 20000الی 25000تومان قیمت خرید نهال تمشک ویلسون (گلدانی) : از 35000تومان

قیمت فروش نهال تمشک ویلسون پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال تمشک ویلسون پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال تمشک و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال تمشک و شرایط وام انواع نهال تمشک با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

 

نهالستان تمشک موسسه تحقیقات و اصلاح بذر و نهال-تمشک  MAMMOUTH-نهال تمشک  MAMMOUTH-نهال تمشک  رقم  MAMMOUTH-درخت تمشک  MAMMOUTH-درخت تمشک  رقم MAMMOUTH-نهال یکساله 1ساله تمشک  MAMMOUTH-نهال دوساله 2ساله  تمشک  MAMMOUTH-نهال سه ساله 3ساله  تمشک  MAMMOUTH-نهال سایز بزرگ تمشک  MAMMOUTH-فروش نهال  تمشک  MAMMOUTH-خرید نهال تمشک  MAMMOUTH

 

نهال تمشک ماموت  MAMMOUTH:

اصل آن از آمریکای شمالی است میوه هایش حدود 15 روز بعد از ویلسن می رسند. برگهایش خیلی نهالستان تمشک جهاد کشاورزی-بزرگ بوده و بوته پرمحصول است. میوه هایش از ویلسن کمی بزرگترند. معطر هم هستند. فروش انواع نهال تمشک-بهتر از سایر واریته ها در زمینهای شنی محصول می دهند. مقاومت آنها در مقابل سرمای شدید خرید انواع نهال تمشک-زمستانی نسبتاً کمتر است.

هرس درخت تمشک-علاوه بر تمشک آبی رنگ که در ایران بویژه در شمال فراوان است، در کشورهای اروپای غربی و شمالی کوددهی درخت تمشک-تمشکهای دیگری به رنگهای قرمز و زرد وجود دارند. از این هم گذشته، تمشکهای آبی رنگی وجود دارند آفات و بیماریهای تمشک-که اصلاً خار ندارند ولی اینها مزه جالبی هم ندارند به همین دلیل، از آن استقبال چندانی نشده است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال تمشک ماموت : 2702

قیمت خرید نهال تمشک ماموت (ریشه ای) : 20000الی 25000تومان قیمت خرید نهال تمشک ماموت (گلدانی) : از 35000تومان

قیمت فروش نهال تمشک ماموت پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال تمشک ماموت پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال تمشک و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال تمشک و شرایط وام انواع نهال تمشک با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار