امور نمایندگی ها

محوطه و فضای سبز

گلهای آپارتمانی و زینتی

نهال های غیر مثمر

نهال های مثمر

نهال گریپ فروت

گریپ فروت،درخت گریپ فروت،نهال گریپ فروت

 

گریپ فروت ( C. paradise )

دورگ حاصل از تلاقی شدوک و پرتقال است. این گونه بر خلاف پوملو که فقط جنین حاصل از زیگوت تولید میکند توانایی تولید بذرهای چند جنینی ( نوسلار و حاصل از زیگوت ) است. درختان گریپ فروت رشد زیاد و حجم شاخساره  بالایی دارند و با داشتن اسکلت قوی خوشه های سنگین میوه را به خوبی تحمل می کنند. دو رقم گریپ فروت موجود است که یکی میوه گوشت سفید و دیگری گوشت قرمز دارد. باید دانست که رنگ گوشت هر رقم گریپ فروت تحت تاثیر خاک و آب و هوا نیز قرار گفته است و از یک سال به سال دیگر تغییر میکند. از ارقام گوشت سفید میتوان دانکن، مارش، گلدنز و ملوگلد را نام برد. نمونه ارقام گوشت قرمز عبارت اند از : استاروبی، روبی رد، ریو استار، ریو رد، سان رایز و یافا سان رایز.

 

گریپ فروتانواع گریپ فروت،انواع درخت گریپ فروت،انواع نهال گریپ فروت:

 

گریپ فروت  دانکن (duncan)-نهال گریپ فروت  دانکن (duncan)-نهال گریپ فروت  رقم دانکن (duncan)-درخت گریپ فروت  دانکن (duncan)-درخت گریپ فروت  رقم دانکن (duncan)-نهال یکساله 1ساله گریپ فروت  دانکن (duncan)-نهال دوساله 2ساله گریپ فروت  دانکن (duncan)-نهال سه ساله 3ساله گریپ فروت  دانکن (duncan)-نهال سایز بزرگ گریپ فروت  دانکن (duncan)-فروش نهال گریپ فروت  دانکن (duncan)-خرید نهال گریپ فروت  دانکن (duncann)

1. گریپ فروت دانکن (duncan)

یکی از گریپ فروت های تجاری قدیمی است. گوشت و آب میوه آن سفید اما طعم آن در میان گریپ فروت ها بهترین است. به طوری که طعم آن شاخصی برای اندازه گیری طعم سایر گریپ فروت هاست. با ایجاد ارقام بدون بذر زیاد از اهمیت این رم کمی کاسته شده است. از آب میوه آن بیشتر استفاده میشود.

 

گریپ فروت  مارش (marsh)-نهال گریپ فروت  مارش (marsh)-نهال گریپ فروت  رقم مارش (marsh)-درخت گریپ فروت  مارش (marsh)-درخت گریپ فروت  رقم مارش (marsh)-نهال یکساله 1ساله گریپ فروت  مارش (marsh)-نهال دوساله 2ساله گریپ فروت  مارش (marsh)-نهال سه ساله 3ساله گریپ فروت  مارش (marsh)-نهال سایز بزرگ گریپ فروت  مارش (marsh)-فروش نهال گریپ فروت  مارش (marsh)-خرید نهال گریپ فروت  مارش (marshh)

2 .گریپ فروت مارش (marsh)

در بسیاری از نقاط آمریکا کشت میشود. میوه ای تقریبا گرد، خیلی آبدار و خوش طعم است. میان رس تا دیررس است و روی درخت دوام خوبی دارد و خاصیت انباری آن نیز خوب است. آب و هوای خیلی گرم را نحمل میکند و به یخبندان نیز بسیار حساس است.

 

 

گریپ فروت  استار روبی (star ruby)-نهال گریپ فروت  استار روبی (star ruby)-نهال گریپ فروت  رقم استار روبی (star ruby)-درخت گریپ فروت  استار روبی (star ruby)-درخت گریپ فروت  رقم استار روبی (star ruby)-نهال یکساله 1ساله گریپ فروت  استار روبی (star ruby)-نهال دوساله 2ساله گریپ فروت  استار روبی (star ruby)-نهال سه ساله 3ساله گریپ فروت  استار روبی (star ruby)-نهال سایز بزرگ گریپ فروت  استار روبی (star ruby)-فروش نهال گریپ فروت  استار روبی (star ruby)-خرید نهال گریپ فروت  استار روبی (star rubyy)

3 .گریپ فروت استار روبی (star ruby)

از ارقامی است که به هوای گرم و مرطوب نیاز دارد وای خشکی و گرمای خیلی زیاد را تحمل نمیکند. نسبت به سرما، آفات و بیماری ها حساس است. رشد کم و کندی دارد. درخت میوه آن کوچک تر از سایر ارقام است. در شرایط مناسب میوه هایی با گوشت قرمز تولید میکند. آب وگوشت میوه سه برابر رم روبی رد (ruby red) رنگدانه دارد و مقدار قند و اسید آن کمی بیشتر است. میوه بدون بذر است و یا بذر کم و طعم خوبی دارد.

 

گریپ فروت  تامسون C. paradisi CV. Thompson (Pink Marsh)-نهال گریپ فروت  تامسون C. paradisi CV. Thompson (Pink Marsh)-نهال گریپ فروت  رقم تامسون C. paradisi CV. Thompson (Pink Marsh)-درخت گریپ فروت  تامسون C. paradisi CV. Thompson (Pink Marsh)-درخت گریپ فروت  رقم تامسون C. paradisi CV. Thompson (Pink Marsh)-نهال یکساله 1ساله گریپ فروت  تامسون C. paradisi CV. Thompson (Pink Marsh)-نهال دوساله 2ساله گریپ فروت  تامسون C. paradisi CV. Thompson (Pink Marsh)-نهال سه ساله 3ساله گریپ فروت  تامسون C. paradisi CV. Thompson (Pink Marsh)-نهال سایز بزرگ گریپ فروت  تامسون C. paradisi CV. Thompson (Pink Marsh)-فروش نهال گریپ فروت  تامسون C. paradisi CV. Thompson (Pink Marsh)-خرید نهال گریپ فروت  تامسون C. paradisi CV. Thompson (Pink Marsh)

 

4.گریپ فروت  تامسون C. paradisi CV. Thompson (Pink Marsh)

این رقم که حاصل جهش شاخه ای رقم مارش است دارای میوه هایی با اندازه متوسط تا درشت به شکل پخت تا کروی است که در برخی موارد هاله حلقوی نامشخصی نیز در انتهای میوه ها دیده می شود. پوست میوه چرمی با ضخامت متوسط و سطحی بسیار صاف است. میوه ها بذردار و به رنگ زرد روشن بوده و گوشت میوه ابتدا زرد روشن تا تیره بوده ولی در شرایط مطلوب سیارک برای روشن نیز تغییر پیدا کند که البته عصاره میوه چنین تغییر رنگی را نخواهد داشت. بخش اسفنجی میان بر فاقد رنگ دانه است. گوشت میوه ترد و آب دار و همانند مارش خوشمزه است. اگرچه می توان میوه ها را به خوبی روی درخت نگهداری کرد ولی با گذشت زمان و به تدریج رنگ پریده خواهند شد. از نظر زمان رسیدگی زودتر از مارش وارد بازار می شود ولی در گروه ارقام میان رس قرار دارد. تامسون اولین گریپفروت رنگدانه دار حاصل از جهش بوده و تاکنون منشأ پیدایش همگروه های دیگری با رنگدانه های بیشتر مانند رد بلاش بوده است. در حال حاضر از نظر بازارپسندی در رده دوم و پس از  رد بلاش قرار داد .

 

گریپ فروت  رد بلاش C. paradis. CV. Redbush (Ruby Red Marsh, Red Seedless).-نهال گریپ فروت  رد بلاش C. paradis. CV. Redbush (Ruby Red Marsh, Red Seedless).-نهال گریپ فروت  رقم رد بلاش C. paradis. CV. Redbush (Ruby Red Marsh, Red Seedless).-درخت گریپ فروت  رد بلاش C. paradis. CV. Redbush (Ruby Red Marsh, Red Seedless).-درخت گریپ فروت  رقم رد بلاش C. paradis. CV. Redbush (Ruby Red Marsh, Red Seedless).-نهال یکساله 1ساله گریپ فروت  رد بلاش C. paradis. CV. Redbush (Ruby Red Marsh, Red Seedless).-نهال دوساله 2ساله گریپ فروت  رد بلاش C. paradis. CV. Redbush (Ruby Red Marsh, Red Seedless).-نهال سه ساله 3ساله گریپ فروت  رد بلاش C. paradis. CV. Redbush (Ruby Red Marsh, Red Seedless).-نهال سایز بزرگ گریپ فروت  رد بلاش C. paradis. CV. Redbush (Ruby Red Marsh, Red Seedless).-فروش نهال گریپ فروت  رد بلاش C. paradis. CV. Redbush (Ruby Red Marsh, Red Seedless).-خرید نهال گریپ فروت  رد بلاش C. paradis. CV. Redbush (Ruby Red Marsh, Red Seedless).

 

5- گریپ فروت رد بلاش C. paradis. CV. Redbush (Ruby Red Marsh, Red Seedless).

این رقم که جزء ارقام میان رس محسوب می شود از جهش شاخه ای گریپ فروت تامسون بدست آمده و میوه های آن از هر لحاظ مشابه والد خود هستند. با این تفاوت که گوشت آن رنگ تیره تری دارد. البته چنین تفاوت رنگی را در عصاره میوه نمی توان دید. روی پوست میوه پرتوهایی از رنگ ارغوانی بویژه در نقاطی که میوه با چیزی در  تماس می شود. لایه میان بر میوه در این رقم رنگدانه دار است. میوه های این رقم به خوبی ارقام مارش و تامسون روی درخت قابل نگهداری هستند ولی مقداری از کیفیت رنگ گوشت به مرور زمان کاسته خواهد شد .