خرید نهال

امور نمایندگی ها

محوطه و فضای سبز

گلهای آپارتمانی و زینتی

نهال های غیر مثمر

نهال های مثمر

نهال فندق

فندق،درخت فندق،نهال فندق

این درخت متعلق به خانواده ی Betulaceae و جنس Corylus است. یکی از مهمترین گونه های فندق که در اروپا کشت میشود، گونه ی C.avellana ( فندوق کوبنات) (Cobnut) است، که میوه های گرد کوتاه دارد. گونه ی دیگری که بومی جنوب شرق اروپا و قسمت غربی آسیاست و نام علمی آن C.maxima ( فندو اروپایی یا فیلبرت) (Filbert) است. فرق عمده بین این دو گونه در اندازه ی پوست سبز میوه آنها ( گریبانه یا براکت) (Bract) است. در نوع اول این پوست کوتاه و آزاد است و موجب میشود که میوه ها پس از رسیدن به راحتی بریزند؛ این گونه ها را به اصطلاح پوست آزاد می نامند، که برای برداشت زود هنگام مناسب هستند؛ ولی در C.maxima میوه پوست بلندی دارد.

در فندوق های ترکیه ای، پوست سبز میوه خیلی کلفت تر و به طور عمیقی در داخل لب های نیزه مانند چنگال شده است. گریبانه در آن بریده با برگچه های ظریف، متعدد و پیچیده با میوه ی پهن است. از جمله گونه هایی است که پاجوش نمی زند. از دیگر گونه های فندوق میتوان C. chinensis ،  C. heterophylla ، C. cornuta ، فندوق تبتی یا C. tibetica و فندق آمریکایی یا C. Americana را نام برد.

فندق، گیاهی یک پایه است که گل های نر و ماده ی آن جدا از هم روی شاخه های یکساله تشکیل میشوند. گل های نر به صورت شاتون در جانب شاخه های یکساله قرار دارند و گل های ماده نیز در جانب و یا انتهای شاخه های یکساله با کلاله ی قرمز رنگ و به صورت خوشه ای ظاهر میشوند. این میوه ها در داخل برگچه هایی به نام گریبانه قرار دارند.

تکثیر فندق بیشتر با استفاده از پاجوش انجام میگیرد؛ ولی میتوان آن را به روش خوابانیدن شاخه و پیوند نیز تکثیر نمود.

میوه ی فند از نظر تلقیح خود ناسازگار است؛ یعنی هیچ یک از ارقام شناخته شده ی آن بدون تلقیح با رقم دیگر، نه تنها قادر به تولید اقتصادی میوه نیستند، بلکه در میان ارقام فندق نیز از نظر قدرت گرده ی گل تفاوت مشاهده میشود.

در مناطقی که زمستان ملایم دارند، گرده افشانی این درخت در زمستان صورت میگیرد؛ اما در مناطقی که زمستان سرد دارند گرده افشانی در اوایل بهار انجام میپذیرد. لولیه گرده از دی ماه تا اواخر خرداد ماه یعنی زمانی که تخمدان میرسدف به حالت رکود باقی می ماند. پس از تلقیح، رشد میوه خیلی سریع است. میوه فندق زمانی می رسد که از پوسته ی خود جدا شود.

 

 

فندقانواع فندق،انواع درخت فندق،انواع نهال فندق:

ارقام فندق

ارقام ترکیه ای، به علت چسبنده بودن پوسته ی سبز به میوه برای برداشت با دست مناسب اند. بعضی از ارقام اروپایی برای تجارت در سطح خشکبار قابل فرآوری، به طور گسترده پرورش داده می شوند( ارقام نگرت، (Negret) توندا دی جیفونی (Tonda di giffoni) )؛ همچنان که در آمریکا برای تجارت در سطح بزرگ، فندق های بدون پوست سخت (Shell) را پرورش می دهند ( ارقام بارسلونا (Barcelona)، انیس (Ennis) ).

 

 

فندق رقم Ronddupimon-نهال فندق روند دو پیمون-نهال فندق رقم Ronddupimon-درخت فندق روند دو پیمون-درخت فندق رقم Ronddupimon-نهال یکساله 1ساله فندق روند دو پیمون-نهال دوساله 2ساله فندق روند دو پیمون-نهال سه ساله 3ساله فندق روند دو پیمون-نهال سایز بزرگ فندق روند دو پیمون-فروش نهال فندق روند دو پیمونRonddupimon-خرید نهال فندق روند دو پیمونRonddupimon

نهال فندق رقم روند دو پیمون Ronddupimon

نهال فندق -میوه های این رقم در دسته های 2 تا 4 تایی هستند. شکل میوه گرد و پوست آن نازک و سخت است. رنگ آن حنایی روشن و در روی آن نوارهایی دیده می شود. وزن هر میوه 9/1 تا 2/ گرم و رقم بسیار پر محصولی است که در منطقه مغان 5/3 تا 8/3 تن در هر هکتار تولید دارد.

مشخصات رقم روند دوپیمون

منشا                                                                     فرانسه

تیپ گلدهی                                                             پروتوژنی

تاریخ باز شدن شاتون                                                  اواسط اسفند ماه

تاریخ باز شدن گل ماده                                                اوایل بهمن ماه

زمان رسیدن میوه                                                      اوایل تا اواسط مرداد ماه

طعم مغز                                                                 خوب  

شکل میوه                                                               گرد با پوسته براق

رنگ میوه                                                                 قهوه ای روشن

درصد مغز                                                                  6/54 %

درصد روغن                                                                67 %

درصد پروتئین                                                             4/13 %

درصد تشکیل میوه در حالت خود گشتنی                            65 %

درصد تشکیل میوه در حالت گرده افشانی آزاد                      35 %

عملکرد                                                                   1200 کیلوگرم در هر هکتار

 

کد شناسایی خرید نهال فندق روند دوپیمون : 1950

قیمت خرید نهال فندق روند دوپیمون  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق روند دوپیمون (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق روند دوپیمون پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق روند دوپیمون پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

فندق رقم Fertile de coutard-نهال فندق فرتیل دو کوتارد-نهال فندق رقم Fertile de coutard-درخت فندق فرتیل دو کوتارد-درخت فندق رقم Fertile de coutard-نهال یکساله 1ساله فندق فرتیل دو کوتارد-نهال دوساله 2ساله فندق رفرتیل دو کوتارد-نهال سه ساله 3ساله فندق فرتیل دو کوتارد-نهال سایز بزرگ فندق فرتیل دو کوتارد-فروش نهال فندق فرتیل دو کوتارد Fertile de coutard-خرید نهال فندق فرتیل دو کوتارد Fertile de coutard

 

نهال فندق رقم فرتیل دو کوتارد Fertile de coutard

ارقام نهال فندق-میوه های این رقم در دسته های 2 تا 3 تایی تشکیل می شوند. شکل میوه گرد، نوک آن پهن و در وسط دارای گرده یا برآمدگی کوتاهی است. دانه به رنگ حنایی پر رنگ، پوست میوه کلفت و نسبتا سخت است. دارای فندق های درشت و وزن هر دانه 8/2 تا 5/4 گرم است. مغز آن به شکل بیضی و پر محصول است.

حدود 5/3 تن در هر هکتار محصول می دهد. کیفیت مغز متوسط است و به صورت آجیلی و نیز در صنایع غذایی و شکلات سازی استفاده می شود.

مشخصات رقم فرتیل دکوتارد

منشا                                                                     فرانسه

تیپ گلدهی                                                             پروتوژنی

تاریخ باز شدن شاتون                                                  اواسط اسفند ماه

تاریخ باز شدن گل ماده                                                اوایل بهمن ماه

زمان رسیدن میوه                                                      اواخر مرداد ماه

طعم مغز                                                                 خوب  

شکل میوه                                                               گرد کمی کشیده

رنگ میوه                                                                 قهوه ای

درصد مغز                                                                  9/45 %

درصد روغن                                                                64 %

درصد پروتئین                                                             14 %

درصد تشکیل میوه در حالت خود گشتنی                            65 %

درصد تشکیل میوه در حالت گرده افشانی آزاد                      35 %

عملکرد                                                                   1100 کیلوگرم در هر هکتار

 

کد شناسایی خرید نهال فندق دو کوتارد : 1951

قیمت خرید نهال فندق دوکوتارد  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق دوکوتارد (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق دوکوتارد پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق دوکوتارد پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

فندق رقمNegret-نهال فندق نگرت-نهال فندق رقم Negret-درخت فندق نگرت-درخت فندق رقم Negret-نهال یکساله 1ساله فندق نگرت-نهال دوساله 2ساله فندق نگرت-نهال سه ساله 3ساله فندق نگرت-نهال سایز بزرگ فندق نگرت-فروش نهال فندق نگرتNegret-خرید نهال فندق نگرتNegret

 

نهال فندق رقم نگرت Negret

انواع نهال فندق-میوه ها معمولا در دسته های 2 تا 4 تایی و بیضی شکل و در دو سطح جانبی فشرده هستند. پوست میوه نسبتا نازک، سخت و به رنگ حنایی پر رنگ است. دانه براق است و در اطراف رأس آن پرزهایی وجود دارد. وزن میوه 5/1 تا 4/2 گرم است. مغز میوه بیضی شکل، گوشت آن سفید و بسیار سفت است. رقمی پر محصول و میوه ای کاملا مرغوب است و به صورت آجیلی یا در صنایع غذایی مصرف می شود.

مشخصات رقم نگرت

منشا                                                                     اسپانیا

تیپ گلدهی                                                             هموگامی

تاریخ باز شدن شاتون                                                  اواخر بهمن ماه

تاریخ باز شدن گل ماده                                                اواسط بهمن ماه

زمان رسیدن میوه                                                      اواخر مرداد تا اوایل شهریور ماه

طعم مغز                                                                 خوب  

شکل میوه                                                               گرد کمی کشیده

رنگ میوه                                                                 قهوه ای روشن

درصد مغز                                                                  2/48 %

درصد روغن                                                                4/64 %

درصد پروتئین                                                             4/15 %

درصد تشکیل میوه در حالت خود گشتنی                            35 %

درصد تشکیل میوه در حالت گرده افشانی آزاد                      65 %

عملکرد                                                                   1000 کیلوگرم در هر هکتار

 

کد شناسایی خرید نهال فندق نگرت  : 1952

قیمت خرید نهال فندق نگرت  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق نگرت (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق نگرت پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق نگرت پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

فندق رقم segrob-نهال فندق سگروب-نهال فندق رقم segrob-درخت فندق سگروب-درخت فندق رقم segrob-نهال یکساله 1ساله فندق سگروب-نهال دوساله 2ساله فندق سگروب-نهال سه ساله 3ساله فندق سگروب-نهال سایز بزرگ فندق سگروب-فروش نهال فندق سگروبsegrob-خرید نهال فندق سگروبsegrob

 

نهال فندق رقم سگروب Segrob

نهال فندق پیوندی-میوه به صورت دسته های 2 تا 6 تایی ولی بیشتر 3 تایی دیده می شود پوست نسبتا کلفتی دارد که کمی براق است و نوارهایی هم روی آن دیده می شود. راس میوه کرک دار، میوه ها درشت که وزن آن ها به 3 تا 6/2 گرم می رسد. گوشت مغز سفید، بسیار سفت و نسبتا معطر است. میوه آن هم به صورت آجیلی و هم در شکلات سازی استفاده می شود .

 

کد شناسایی خرید نهال فندق سگروب : 1953

قیمت خرید نهال فندق سگروب (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق سگروب (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق سگروب پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق سگروب پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

فندق رقم Daviana-نهال فندق داویانا-نهال فندق رقم Daviana-درخت فندق داویانا-درخت فندق رقم Daviana-نهال یکساله 1ساله فندق داویانا-نهال دوساله 2ساله فندق داویانا-نهال سه ساله 3ساله فندق داویانا-نهال سایز بزرگ فندق داویانا-فروش نهال فندق داویاناDaviana-خرید نهال فندق داویاناDaviana

 

نهال فندق رقم داویانا Daviana

نهال فندق اصلاح شده-میوه ها انفرادی، بیضی شکل متمایل به مخروطی، پوست آن نازک و نرم به رنگ حنایی روشن و براق است. روی پوست نوارهایی وجود دارد. وزن دانه 4/2 تا 9/2 گرم است. گوشت مغز عاجی رنگ، تا حدودی سفت و معطر و کیفیت مطلوبی دارد. این رقم به آفت ها و بیماری ها حساس است.

 

کد شناسایی خرید نهال فندق داویانا : 1954

قیمت خرید نهال فندق داویانا  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق داویانا (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق داویانا پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق داویانا پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

فندق رقم Kosford-نهال فندق کاسفورد-نهال فندق رقم Kosford-درخت فندق کاسفورد-درخت فندق رقم Kosford-نهال یکساله 1ساله فندق کاسفورد-نهال دوساله 2ساله فندق کاسفورد-نهال سه ساله 3ساله فندق کاسفورد-نهال سایز بزرگ فندق کاسفورد-فروش نهال فندق کاسفوردKosford-خرید نهال فندق کاسفوردKosford

 

نهال فندق رقم کاسفورد Kosford

نهال فندق زودبازده-میوه بیشتر به صورت انفرادی است و به ندرت در دسته های 2 تا 3 تایی دیده می شود. میوه استوانه شکل و در وسط کمی فشرده است. پوست میوه نازک، شکننده و نرم به رنگ حنایی فوق العاده روشن و براق است. در رأس کمی کرک دارد و وزن دانه ها به 2/2 تا 8/2 گرم می رسد. مغز آن سفید تا سفید عاجی، معطر و کاملا شیرین است.

 

کد شناسایی خرید نهال فندق کاسفورد : 1955

قیمت خرید نهال فندق کاسفورد  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق کاسفورد (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق کاسفورد پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق کاسفورد پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

فندق رقم Lang da spain-نهال فندق لونگ داسپاین-نهال فندق رقم Lang da spain-درخت فندق لونگ داسپاین-درخت فندق رقم Lang da spain-نهال یکساله 1ساله فندق لونگ داسپاین-نهال دوساله 2ساله فندق لونگ داسپاین-نهال سه ساله 3ساله فندق لونگ داسپاین-نهال سایز بزرگ فندق لونگ داسپاین-فروش نهال فندق لونگ داسپاینLang da spain-خرید نهال فندق لونگ داسپاینLang da spain

 

نهال فندق رقم لونگ داسپاین Lang da spain

بهترین نهال فندق-میوه ها به ندرت دسته های 1 تا 5 تایی و بیشتر 2 تا 3 تایی دیده می شوند. میوه استوانه ای شکل و دراز، فشرده در دو طرف و مخصوصا رأس است. نشانه مشخص آن وجود دو شیار جانبی است. پوست میوه تا حدی نازک و به رنگ حنایی روی آن نوارهایی دیده می شود. نیمه بالایی میوه کرک های زیادی دارد به طوری که میوه مات به نظر می رسد. گوشت مغز سفید تا سفید عاجی است و بافت آن سفت یا یا بسیار سفت، طعم آن شیرین و تا حدی معطر است. مصرف آجیلی دارد.

 

کد شناسایی خرید نهال فندق داسپاین : 1956

قیمت خرید نهال فندق داسپاین  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق داسپاین (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق داسپاین پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق داسپاین پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

فندق رقم Merveille de bollwiller-نهال فندق مروی دوبول و ویللر-نهال فندق رقم Merveille de bollwiller-درخت فندق مروی دوبول و ویللر-درخت فندق رقم Merveille de bollwiller-نهال یکساله 1ساله فندق مروی دوبول و ویللر-نهال دوساله 2ساله فندق مروی دوبول و ویللر-نهال سه ساله 3ساله فندق مروی دوبول و ویللر-نهال سایز بزرگ فندق مروی دوبول و ویللر-فروش نهال فندق مروی دوبول و ویللرMerveille de bollwiller-خرید نهال فندق مروی دوبول و ویللرMerveille de bollwiller

 

نهال فندق رقم مروی دوبول و ویللر Merveille de bollwiller

قیمت نهال فندق-میوه بیشتر به صورت انفرادی یا در دسته های 2 تا 3 تایی دیده می شود. میوه آن گرد و در قاعده نسبت به رأس پهن تر است. پوست آن کلفت، سخت و به رنگ حنایی روشن و رأس میوه مخروطی شکل و کرک دار است. وزن میوه 3 تا 3/4گرم و مغز میوه بیضی شکل، رنگ گوشت آن سفید تا سفید عاجی و تا حدی پر محصول و مقاوم است که مهم ترین رقم برای نواحی خشک به شمار می رود.

 

کد شناسایی خرید نهال فندق دوبول و ویللر : 1957

قیمت خرید نهال فندق دوبول و ویللر  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق دوبول و ویللر  (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق دوبول و ویللر  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق دوبول و ویللر  پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

فندق رقم قم-نهال فندق قم-نهال فندق رقم قم-درخت فندق قم-درخت فندق رقم قم-نهال یکساله 1ساله فندق قم-نهال دوساله 2ساله فندق قم-نهال سه ساله 3ساله فندق قم-نهال سایز بزرگ فندق قم-فروش نهال فندق قم-خرید نهال فندق قم

 

نهال فندق قم

فروش نهال فندق-این رقم از فندق های بومی و رنگ آن شکلاتی، شکل آن نامنظم و دو پهلو است. مقاومت آن در برابر ضربه چکش متوسط و مغز آن بزرگ است و تمام حجم را پر می کند. رنگ مغز سفید تا سفید عاجی، بافت آن سخت، شیرین و معطر است.

 

کد شناسایی خرید نهال فندق قم : 1958

قیمت خرید نهال فندق قم  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق قم (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق قم پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق قم پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

فندق رقم زنجان-نهال فندق زنجان-نهال فندق رقم زنجان-درخت فندق زنجان-درخت فندق رقم زنجان-نهال یکساله 1ساله فندق زنجان-نهال دوساله 2ساله فندق زنجان-نهال سه ساله 3ساله فندق زنجان-نهال سایز بزرگ فندق زنجان-فروش نهال فندق زنجان-خرید نهال فندق زنجان

 

نهال فندق زنجان

خرید نهال فندق-اندازه آن متوسط و رنگ آن تیره است. شکل آن بیضوی و نوک دار و مقاومت آن در برابر ضربه چکش متوسط است. درصد پوکی در آن زیاد است که طرفدار زیادی ندارد و نامرغوب به حساب می آید.

 

کد شناسایی خرید نهال فندق زنجان : 1959

قیمت خرید نهال فندق زنجان  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق زنجان (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق زنجان پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق زنجان پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

فندق رقم قزوین-نهال فندق قزوین-نهال فندق رقم قزوین-درخت فندق قزوین-درخت فندق رقم قزوین-نهال یکساله 1ساله فندق قزوین-نهال دوساله 2ساله فندق قزوین-نهال سه ساله 3ساله فندق قزوین-نهال سایز بزرگ فندق قزوین-فروش نهال فندق قزوین-خرید نهال فندق قزوین

 

نهال فندق قزوین

تولید نهال فندق-اندازه آن متوسط مایل به کوچک است. عدم یکنواختی در محصول دیده می شود که ممکن است مربوط به باروری زیاد و یا عوامل تغذیه ای باشد. رنگ میوه حنایی روشن و شفاف شکل آن گرد و دو پهلو است. مقاومت آن در برابر ضربه چکش متوسط و مغز آن سفید و دارای طعمی شیرین و معطر است.

 

کد شناسایی خرید نهال فندق قزوین : 1960

قیمت خرید نهال فندق قزوین  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق قزوین (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق قزوین پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق قزوین پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

فندق رقم قره باغ قزوین-نهال فندق قره باغ قزوین-نهال فندق رقم قره باغ قزوین-درخت فندق قره باغ قزوین-درخت فندق رقم قره باغ قزوین-نهال یکساله 1ساله فندق قره باغ قزوین-نهال دوساله 2ساله فندق قره باغ قزوین-نهال سه ساله 3ساله فندق قره باغ قزوین-نهال سایز بزرگ فندق قره باغ قزوین-فروش نهال فندق قره باغ قزوین-خرید نهال فندق قره باغ قزوین

 

نهال فندق قره باغ قزوین

نهالستان فندق-اندازه آن متوسط و رنگ پوست حنایی تیره است. میوه ها به دو شکل دیده می شوند یکی کاملا گرد و درشت و دیگری نوک تیز و تا اندازه ای کوچک تر. در برابر ضربه چکش مقاومت بیشتری نشان می دهد و در هنگام خندان کردن تعداد زیادی شکسته می شوند که مورد توجه آجیل فروش ها نیست و معمولا در شکلات سازی استفاده می شود.

 

کد شناسایی خرید نهال فندق قره باغ قزوین : 1961

قیمت خرید نهال فندق قره باغ قزوین  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق قره باغ قزوین (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق قره باغ قزوین پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق قره باغ قزوین پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

نهالستان فندق پیوندی-فندق رقم تابستان-نهال فندق تابستان-نهال فندق رقم تابستان-درخت فندق تابستان-درخت فندق رقم تابستان-نهال یکساله 1ساله فندق تابستان-نهال دوساله 2ساله فندق تابستان-نهال سه ساله 3ساله فندق تابستان-نهال سایز بزرگ فندق تابستان-فروش نهال فندق تابستان-خرید نهال فندق تابستان

 

نهال فندق رقم تابستان

منشا                                                                     ایران

تیپ گلدهی                                                             پرتاندری

تاریخ باز شدن                                                         اواسط بهمن ماه

تاریخ باز شدن گل ماده                                                اوایل اسفند ماه

زمان رسیدن میوه                                                      اواخر مرداد تا اوایل شهریور ماه

طعم مغز                                                                 نسبتا خوب  

شکل میوه                                                               کشیده

رنگ میوه                                                                 قهوه ای روشن

درصد مغز                                                                  5/44 %

درصد روغن                                                                9/61%

درصد پروتئین                                                             2/14 %

درصد تشکیل میوه در حالت خود گشتنی                            31 %

درصد تشکیل میوه در حالت گرده افشانی آزاد                      69 %

عملکرد                                                                   1100 کیلوگرم در هر هکتار

 

کد شناسایی خرید نهال فندق تابستان : 1962

قیمت خرید نهال فندق تابستان  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق تابستان (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق تابستان پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق تابستان پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

نهالستان فندق موسسه تحقیقات و اصلاح بذرونهال-فندق رقم پشمینه-نهال فندق پشمینه-نهال فندق رقم پشمینه-درخت فندق پشمینه-درخت فندق رقم پشمینه-نهال یکساله 1ساله فندق پشمینه-نهال دوساله 2ساله فندق پشمینه-نهال سه ساله 3ساله فندق پشمینه-نهال سایز بزرگ فندق پشمینه-فروش نهال فندق پشمینه-خرید نهال فندق پشمینه

 

نهال فندق رقم پشمینه

منشا                                                                     ایران

تیپ گلدهی                                                             پروتوژنی

تاریخ باز شدن                                                          آخر اسفند ماه

تاریخ باز شدن گل ماده                                                اواسط بهمن ماه

زمان رسیدن میوه                                                      اوایل تا اواسط شهریور ماه

طعم مغز                                                                 خوب  

شکل میوه                                                               گرد

رنگ میوه                                                                 قهوه ای روشن

درصد مغز                                                                  8/48 %

درصد روغن                                                                03/69 %

درصد پروتئین                                                             35/13 %

درصد تشکیل میوه در حالت خود گشتنی                            30 %

درصد تشکیل میوه در حالت گرده افشانی آزاد                      70 %

عملکرد                                                                   1400 کیلوگرم در هر هکتار

 

کد شناسایی خرید نهال فندق پشمینه : 1963

قیمت خرید نهال فندق پشمینه  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق پشمینه (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق پشمینه پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق پشمینه پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

نهالستان فندق جهاد کشاورزی-فندق رقم پاییزه-نهال فندق پاییزه-نهال فندق رقم پاییزه-درخت فندق پاییزه-درخت فندق رقم پاییزه-نهال یکساله 1ساله فندق پاییزه-نهال دوساله 2ساله فندق پاییزه-نهال سه ساله 3ساله فندق پاییزه-نهال سایز بزرگ فندق پاییزه-فروش نهال فندق پاییزه-خرید نهال فندق پاییزه

 

نهال فندق رقم پاییزه

منشا                                                                     ایران

تیپ گلدهی                                                             پروتوژن

تاریخ باز شدن                                                          اوایل اسفند ماه

تاریخ باز شدن گل ماده                                                اواسط بهمن ماه

زمان رسیدن میوه                                                      اوایل تا اواسط شهریور ماه

طعم مغز                                                                نسبتا خوب  

شکل میوه                                                               گرد

رنگ میوه                                                                 قهوه ای کم رنگ

درصد مغز                                                                  4/52 %

درصد روغن                                                                19/69 %

درصد پروتئین                                                             33/13 %

درصد تشکیل میوه در حالت خود گشتنی                            25 %

درصد تشکیل میوه در حالت گرده افشانی آزاد                      75 %

عملکرد                                                                   1150 کیلوگرم در هر هکتار

 

کد شناسایی خرید نهال فندق پاییزه : 1964

قیمت خرید نهال فندق روند پاییزه  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق پاییزه (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق پاییزه پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق پاییزه پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

فروش انواع نهال فندق-فندق رقم گرچه-نهال فندق گرچه-نهال فندق رقم گرچه-درخت فندق گرچه-درخت فندق رقم گرچه-نهال یکساله 1ساله فندق گرچه-نهال دوساله 2ساله فندق گرچه-نهال سه ساله 3ساله فندق گرچه-نهال سایز بزرگ فندق گرچه-فروش نهال فندق گرچه-خرید نهال فندق گرچه

 

نهال فندق رقم گرچه

منشا                                                                     ایران

تیپ گلدهی                                                             پروتاندری

تاریخ باز شدن                                                         اوایل بهمن ماه

تاریخ باز شدن گل ماده                                               اواسط اسفند ماه

زمان رسیدن میوه                                                      اوایل تا اواسط مرداد ماه

طعم مغز                                                                 نسبتا خوب  

شکل میوه                                                               گرد

رنگ میوه                                                                 قهوه ای تیره

درصد مغز                                                                  2/41 %

درصد روغن                                                                15/65 %

درصد پروتئین                                                             47/17 %

درصد تشکیل میوه در حالت خود گشتنی                            43 %

درصد تشکیل میوه در حالت گرده افشانی آزاد                      75 %

عملکرد                                                                   1100 کیلوگرم در هر هکتار

 

کد شناسایی خرید نهال فندق گرچه : 1965

قیمت خرید نهال فندق گرچه  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق گرچه (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق گرچه پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق گرچه پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

خرید انواع نهال فندق-فندق رقم گردویی-نهال فندق گردویی-نهال فندق رقم گردویی-درخت فندق گردویی-درخت فندق رقم گردویی-نهال یکساله 1ساله فندق گردویی-نهال دوساله 2ساله فندق گردویی-نهال سه ساله 3ساله فندق گردویی-نهال سایز بزرگ فندق گردویی-فروش نهال فندق گردویی-خرید نهال فندق گردویی

 

نهال فندق رقم گردویی

منشا                                                                     ایران

تیپ گلدهی                                                             پروتوژنی

تاریخ باز شدن                                                         اوایل اسفند ماه

تاریخ باز شدن گل ماده                                               اواسط بهمن ماه

زمان رسیدن میوه                                                      اواسط شهریور ماه

طعم مغز                                                                 نسبتا خوب  

شکل میوه                                                               گرد

رنگ میوه                                                                 قهوه ای روشن

درصد مغز                                                                  5/45 %

درصد روغن                                                                62 %

درصد پروتئین                                                           10/15 %

درصد تشکیل میوه در حالت خود گشتنی                            35 %

درصد تشکیل میوه در حالت گرده افشانی آزاد                      65 %

عملکرد                                                                   1400 کیلوگرم در هر هکتار

 

کد شناسایی خرید نهال فندق گردویی : 1966

قیمت خرید نهال فندق گردویی  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق گردویی (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق گردویی پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق گردویی پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

هرس درخت فندق-فندق رقم قم رسمی-نهال فندق قم رسمی-نهال فندق رقم قم رسمی-درخت فندق قم رسمی-درخت فندق رقم قم رسمی-نهال یکساله 1ساله فندق قم رسمی-نهال دوساله 2ساله فندق قم رسمی-نهال سه ساله 3ساله فندق قم رسمی-نهال سایز بزرگ فندق قم رسمی-فروش نهال فندق قم رسمی-خرید نهال فندق قم رسمی

 

نهال فندق قم رسمی

منشا                                                                     ایران

تیپ گلدهی                                                             پروتاندری

تاریخ باز شدن                                                         اواسط بهمن ماه

تاریخ باز شدن گل ماده                                               اوایل بهمن ماه

زمان رسیدن میوه                                                      اواخر مرداد تا اوایل شهریور ماه

طعم مغز                                                                 نسبتا خوب  

شکل میوه                                                               گرد

رنگ میوه                                                                 قهوه ای روشن

درصد مغز                                                                  5/44 %

درصد روغن                                                                9/61 %

درصد پروتئین                                                             2/14 %

درصد تشکیل میوه در حالت خود گشتنی                            31 %

درصد تشکیل میوه در حالت گرده افشانی آزاد                      69 %

عملکرد                                                                   متوسط

 

کد شناسایی خرید نهال فندق رسمی : 1967

قیمت خرید نهال فندق رسمی  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق رسمی (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق رسمی پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق رسمی پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

کوددهی درخت فندق-فندق رقم محلی کرج-نهال فندق محلی کرج-نهال فندق رقم محلی کرج-درخت فندق محلی کرج-درخت فندق رقم محلی کرج-نهال یکساله 1ساله فندق محلی کرج-نهال دوساله 2ساله فندق محلی کرج-نهال سه ساله 3ساله فندق محلی کرج-نهال سایز بزرگ فندق محلی کرج-فروش نهال فندق محلی کرج-خرید نهال فندق محلی کرج

 

نهال فندق رقم محلی کرج

منشا                                                                     ایران

تیپ گلدهی                                                             پروتاندری

تاریخ باز شدن                                                         اواسط بهمن ماه

تاریخ باز شدن گل ماده                                               اوایل اسفند ماه

زمان رسیدن میوه                                                      اواخر مرداد تا اوایل مرداد ماه

طعم مغز                                                                 خوب  

شکل میوه                                                               گرد

رنگ میوه                                                                 قهوه ای روشن

درصد مغز                                                                  5/46 %

درصد روغن                                                                9/63 %

درصد پروتئین                                                             2/15 %

درصد تشکیل میوه در حالت خود گشتنی                            30 %

درصد تشکیل میوه در حالت گرده افشانی آزاد                      72 %

عملکرد                                                                   900 کیلوگرم در هر هکتار

 

کد شناسایی خرید نهال فندق محلی کرج : 1968

قیمت خرید نهال فندق محلی کرج  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق محلی کرج (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق محلی کرج پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق محلی کرج پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

آفات و بیماریهای فندق-فندق رقم ناوان 1-نهال فندق ناوان 1-نهال فندق رقم ناوان 1-درخت فندق ناوان 1-درخت فندق رقم ناوان 1-نهال یکساله 1ساله فندق ناوان 1-نهال دوساله 2ساله فندق ناوان 1-نهال سه ساله 3ساله فندق ناوان 1-نهال سایز بزرگ فندق ناوان 1-فروش نهال فندق ناوان 1-خرید نهال فندق ناوان 1

 

نهال فندق رقم ناوان 1

محل جمع آوری                                                     گیلان-طالش-ناوان

عادت رشد                                                             رو به بالا تا نیمه گسترده

میزان باردهی                                                         خوب

فرم فندق                                                              گرد با پوسته نازک

طول فندقه                                                             7/1 سانتی متر

پا جوش                                                                 زیاد  

عادت گل دهی                                                         پروتوژنی

درصد روغن                                                             35/54 %

قطر فندقه                                                              92/1 سانتیمتر

وزن فندقه                                                              59/1 گرم

وزن مغز                                                                  83/0 % گرم

درصد مغز                                                               9/52 %

تنه جوش                                                               خیلی زیاد

زمان برداشت                                                           اواخر شهریور

 

کد شناسایی خرید نهال فندق ناوان 1 : 1969

قیمت خرید نهال فندق ناوان1  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق ناوان1 (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق ناوان1 پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق ناوان1 پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

عمر درخت فندق-فندق رقم ناوان 3-نهال فندق ناوان 3-نهال فندق رقم ناوان 3-درخت فندق ناوان 3-درخت فندق رقم ناوان 3-نهال یکساله 1ساله فندق ناوان 3-نهال دوساله 2ساله فندق ناوان 3-نهال سه ساله 3ساله فندق ناوان 3-نهال سایز بزرگ فندق ناوان 3-فروش نهال فندق ناوان 3-خرید نهال فندق ناوان 3

 

نهال فندق رقم ناوان 3

محل جمع آوری                                                     گیلان-طالش-ناوان

عادت رشد                                                             رو به بالا تا نیمه گسترده

میزان باردهی                                                         متوسط

فرم فندق                                                              دوکی با پوسته سخت

طول فندقه                                                             3/2 سانتی متر

پا جوش                                                                 زیاد  

عادت گل دهی                                                         پروتاندری

درصد روغن                                                             50/58 %

قطر فندقه                                                              7/1 سانتیمتر

وزن فندقه                                                              2/2 گرم

وزن مغز                                                                  9 /0% گرم

درصد مغز                                                               41 %

تنه جوش                                                               خیلی زیاد

زمان برداشت                                                           اواخر شهریور تا اواسط مهر

 

کد شناسایی خرید نهال فندق ناوان 3 : 1970

قیمت خرید نهال فندق ناوان3  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق ناوان3 (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق ناوان3 پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق ناوان3  پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 مرکز اصلاح نهال فندق-فندق رقم ناوان 7-نهال فندق ناوان 7-نهال فندق رقم ناوان 7-درخت فندق ناوان 7-درخت فندق رقم ناوان 7-نهال یکساله 1ساله فندق ناوان 7-نهال دوساله 2ساله فندق ناوان 7-نهال سه ساله 3ساله فندق ناوان 7-نهال سایز بزرگ فندق ناوان 7-فروش نهال فندق ناوان 7-خرید نهال فندق ناوان 7

 

نهال فندق رقم ناوان 7

محل جمع آوری                                                     گیلان-طالش-ناوان

عادت رشد                                                             رو به بالا تا نیمه گسترده

میزان باردهی                                                         متوسط

فرم فندق                                                              گرد با پوسته نسبتا نازک

طول فندقه                                                             47/0 سانتی متر

پا جوش                                                                 زیاد  

عادت گل دهی                                                         پروتاندری

درصد روغن                                                             65/57 %

قطر فندقه                                                              2/2 سانتیمتر

وزن فندقه                                                              2/4 گرم

وزن مغز                                                                  2 گرم

درصد مغز                                                               48 %

تنه جوش                                                               زیاد

زمان برداشت                                                           اواخر شهریور تا اواسط مهر

 

کد شناسایی خرید نهال فندق ناوان 7 : 1971

قیمت خرید نهال فندق ناوان7  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق ناوان7  (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق ناوان7  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق ناوان7  پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

نیاز آبی نهال فندق-فندق رقم ناوان 9-نهال فندق ناوان 9-نهال فندق رقم ناوان 9-درخت فندق ناوان 9-درخت فندق رقم ناوان 9-نهال یکساله 1ساله فندق ناوان 9-نهال دوساله 2ساله فندق ناوان 9-نهال سه ساله 3ساله فندق ناوان 9-نهال سایز بزرگ فندق ناوان 9-فروش نهال فندق ناوان 9-خرید نهال فندق ناوان 9

 

نهال فندق رقم ناوان 9

محل جمع آوری                                                     گیلان-طالش-ناوان

عادت رشد                                                             رو به بالا تا نیمه گسترده

میزان باردهی                                                         متوسط

فرم فندق                                                              گرد با پوسته نسبتا نازک

طول فندقه                                                             47/0 سانتی متر

پا جوش                                                                 زیاد  

عادت گل دهی                                                         پروتاندری

درصد روغن                                                             65/57 %

قطر فندقه                                                              2/2 سانتیمتر

وزن فندقه                                                              2/4 گرم

وزن مغز                                                                 2 گرم

درصد مغز                                                               48 %

تنه جوش                                                               زیاد

زمان برداشت                                                           اواخر شهریور تا اواسط مهر

 

کد شناسایی خرید نهال فندق ناوان 9 : 1972

قیمت خرید نهال فندق ناوان9  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق ناوان9  (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق ناوان9  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق ناوان9  پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

نیاز آبی درخت فندق-فندق رقم ناوان 10-نهال فندق ناوان 10-نهال فندق رقم ناوان 10-درخت فندق ناوان 10-درخت فندق رقم ناوان 10-نهال یکساله 1ساله فندق ناوان 10-نهال دوساله 2ساله فندق ناوان 10-نهال سه ساله 3ساله فندق ناوان 10-نهال سایز بزرگ فندق ناوان 10-فروش نهال فندق ناوان 10-خرید نهال فندق ناوان 10

 

نهال فندق رقم ناوان 10

محل جمع آوری                                                     گیلان-طالش-ناوان

عادت رشد                                                             نیمه گسترده

میزان باردهی                                                         متوسط

فرم فندق                                                              کشیده با پوسته نیمه سخت

طول فندقه                                                             94/2 سانتی متر

پا جوش                                                                 متوسط

عادت گل دهی                                                         پروتاندری

درصد روغن                                                             47/61 %

قطر فندقه                                                              37/1 سانتیمتر

وزن فندقه                                                              05/2 گرم

وزن مغز                                                                 89/0 گرم

درصد مغز                                                               45 %

تنه جوش                                                              خیلی زیاد

 

کد شناسایی خرید نهال فندق ناوان 10 : 1973

قیمت خرید نهال فندق ناوان10  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق ناوان10 (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق ناوان10 پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق ناوان10 پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

نهال فندق دیرگل- فندق رقم ناوان 11-نهال فندق ناوان 11-نهال فندق رقم ناوان 11-درخت فندق ناوان 11-درخت فندق رقم ناوان 11-نهال یکساله 1ساله فندق ناوان 11-نهال دوساله 2ساله فندق ناوان 11-نهال سه ساله 3ساله فندق ناوان 11-نهال سایز بزرگ فندق ناوان 11-فروش نهال فندق ناوان 11-خرید نهال فندق ناوان 11

 

نهال فندق رقم ناوان 11

محل جمع آوری                                                     گیلان-طالش-ناوان

عادت رشد                                                             رو به بالا تا نیمه گسترده

میزان باردهی                                                         متوسط

فرم فندق                                                              کشیده با پوسته نسبتا نازک

طول فندقه                                                             15/2 سانتی متر

پا جوش                                                                 زیاد  

عادت گل دهی                                                         پروتاندری

درصد روغن                                                             79/60 %

قطر فندقه                                                              72/1 سانتیمتر

وزن فندقه                                                              65/2 گرم

وزن مغز                                                                 2/1 گرم

درصد مغز                                                               49 %

تنه جوش                                                               خیلی زیاد

زمان برداشت                                                           اواخر شهریور

 

کد شناسایی خرید نهال فندق ناوان 11 : 1974

قیمت خرید نهال فندق ناوان 11  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق ناوان 11 (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق ناوان 11 پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق ناوان 11 پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

نهال فندق خوشه ای-فندق رقم ناوان 14-نهال فندق ناوان 14-نهال فندق رقم ناوان 14-درخت فندق ناوان 14-درخت فندق رقم ناوان 14-نهال یکساله 1ساله فندق ناوان 14-نهال دوساله 2ساله فندق ناوان 14-نهال سه ساله 3ساله فندق ناوان 14-نهال سایز بزرگ فندق ناوان 14-فروش نهال فندق ناوان 14-خرید نهال فندق ناوان 14

 

نهال فندق رقم ناوان 14

محل جمع آوری                                                     گیلان-طالش-ناوان

عادت رشد                                                             رو به بالا تا نیمه گسترده

میزان باردهی                                                         متوسط

فرم فندق                                                              گرد با پوسته نیمه سخت

طول فندقه                                                             37/2 سانتی متر

پا جوش                                                                 زیاد  

عادت گل دهی                                                         پروتاندری

درصد روغن                                                             61 %

قطر فندقه                                                              37/1 سانتیمتر

وزن فندقه                                                              31/2 گرم

وزن مغز                                                                 86/0 گرم

درصد مغز                                                               38 %

تنه جوش                                                               خیلی زیاد

زمان برداشت                                                           اواخر شهریور تا اواسط مهر

 

کد شناسایی خرید نهال فندق ناوان 14 : 1975

قیمت خرید نهال فندق ناوان 14 (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق ناوان 14 (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق ناوان 14 پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق ناوان 14 پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

فندق رقم ناوان 18-نهال فندق ناوان 18-نهال فندق رقم ناوان 18-درخت فندق ناوان 18-درخت فندق رقم ناوان 18-نهال یکساله 1ساله فندق ناوان 18-نهال دوساله 2ساله فندق ناوان 18-نهال سه ساله 3ساله فندق ناوان 18-نهال سایز بزرگ فندق ناوان 18-فروش نهال فندق ناوان 18-خرید نهال فندق ناوان 18

 

نهال فندق رقم ناوان 18

محل جمع آوری                                                     گیلان-طالش-ناوان

عادت رشد                                                             رو به بالا تا نیمه گسترده

میزان باردهی                                                         متوسط

فرم فندق                                                              گرد با پوسته نیمه سخت

طول فندقه                                                             37/2 سانتی متر

پا جوش                                                                 زیاد  

عادت گل دهی                                                         پروتاندری

درصد روغن                                                             8/54 %

قطر فندقه                                                              37/1 سانتیمتر

وزن فندقه                                                              74/2 گرم

وزن مغز                                                                 22/1 گرم

درصد مغز                                                               45 %

تنه جوش                                                               خیلی زیاد

زمان برداشت                                                           اواخر شهریور تا اواسط مهر

 

 

کد شناسایی خرید نهال فندق ناوان 18 : 1976

قیمت خرید نهال فندق ناوان 18  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق ناوان 18 (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق ناوان 18 پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق ناوان 18 پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

فندق رقم ناوان 19-نهال فندق ناوان 19-نهال فندق رقم ناوان 19-درخت فندق ناوان 19-درخت فندق رقم ناوان 19-نهال یکساله 1ساله فندق ناوان 19-نهال دوساله 2ساله فندق ناوان 19-نهال سه ساله 3ساله فندق ناوان 19-نهال سایز بزرگ فندق ناوان 19-فروش نهال فندق ناوان 19-خرید نهال فندق ناوان 19

نهال فندق رقم ناوان 19

محل جمع آوری                                                     گیلان-طالش-ناوان

عادت رشد                                                             رو به بالا تا نیمه گسترده

میزان باردهی                                                         متوسط

فرم فندق                                                              گرد پخ دار با پوسته سخت

طول فندقه                                                             52/2 سانتی متر

پا جوش                                                                 زیاد  

عادت گل دهی                                                         پروتاندری

درصد روغن                                                             65/58 %

قطر فندقه                                                              78/1 سانتیمتر

وزن فندقه                                                              2/2 گرم

وزن مغز                                                                 1/1 گرم

درصد مغز                                                               50 %

تنه جوش                                                               خیلی زیاد

زمان برداشت                                                           5-10 مهر

 

کد شناسایی خرید نهال فندق ناوان 19 : 1977

قیمت خرید نهال فندق ناوان 19  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق ناوان 19 (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق ناوان 19 پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق ناوان 19 پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

فندق رقم تاوان 20-نهال فندق تاوان 20-نهال فندق رقم تاوان 20-درخت فندق تاوان 20-درخت فندق رقم تاوان 20-نهال یکساله 1ساله فندق تاوان 20-نهال دوساله 2ساله فندقتاوان 20-نهال سه ساله 3ساله فندق تاوان 20-نهال سایز بزرگ فندق تاوان 20-فروش نهال فندق تاوان 20-خرید نهال فندق تاوان 20

نهال فندق رقم تاوان 20

محل جمع آوری                                                     گیلان-طالش-ناوان

عادت رشد                                                             رو به بالا تا نیمه گسترده

میزان باردهی                                                         متوسط

فرم فندق                                                              تخم مرغی با پوسته نسبتا نازک

طول فندقه                                                             67/1 سانتی متر

پا جوش                                                                 زیاد  

عادت گل دهی                                                         پروتاندری

درصد روغن                                                             61 %

قطر فندقه                                                              76/1 سانتیمتر

وزن فندقه                                                              3/4 گرم

وزن مغز                                                                 1/2 گرم

درصد مغز                                                               49 %

تنه جوش                                                              خیلی زیاد

زمان برداشت                                                           اواخر شهریور

 

 

کد شناسایی خرید نهال فندق تاوان 20 : 1978

قیمت خرید نهال فندق ناوان 20  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندقناوان 20 (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق ناوان 20 پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق ناوان 20 پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

فندق رقم ناوان 29-نهال فندق ناوان 29-نهال فندق رقم ناوان 29-درخت فندق ناوان 29-درخت فندق رقم ناوان 29-نهال یکساله 1ساله فندق ناوان 29-نهال دوساله 2ساله فندق ناوان 29-نهال سه ساله 3ساله فندق ناوان 29-نهال سایز بزرگ فندق ناوان 29-فروش نهال فندق ناوان 29-خرید نهال فندق ناوان 29

 

نهال فندق رقم ناوان 29

محل جمع آوری                                                     گیلان-طالش-ناوان

عادت رشد                                                             رو به بالا تا نیمه گسترده

میزان باردهی                                                         متوسط

فرم فندق                                                              گرد با پوسته نیمه سخت

طول فندقه                                                             52/2 سانتی متر

پا جوش                                                                 زیاد  

عادت گل دهی                                                         پروتاندری

درصد روغن                                                             59 %

قطر فندقه                                                              78/1سانتیمتر

وزن فندقه                                                              2/2 گرم

وزن مغز                                                                 1/1 گرم

درصد مغز                                                              50 %

تنه جوش                                                               زیاد

زمان برداشت                                                           اواخر شهریور تا اواسط مهر

 

کد شناسایی خرید نهال فندق ناوان 29 : 1979

قیمت خرید نهال فندق ناوان 29  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق ناوان 29  (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق ناوان 29  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق ناوان 29  پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

فندق رقم ناوان 31-نهال فندق ناوان 31-نهال فندق رقم ناوان 31-درخت فندق ناوان 31-درخت فندق رقم ناوان 31-نهال یکساله 1ساله فندق ناوان 31-نهال دوساله 2ساله فندق ناوان 31-نهال سه ساله 3ساله فندق ناوان 31-نهال سایز بزرگ فندق ناوان 31-فروش نهال فندق ناوان 31-خرید نهال فندق ناوان 31

نهال فندق رقم ناوان 31

محل جمع آوری                                                     گیلان-طالش-ناوان

عادت رشد                                                             رو به بالا تا نیمه گسترده

میزان باردهی                                                         متوسط

فرم فندق                                                              کشیده با پوسته نیمه سخت

طول فندقه                                                             67/1 سانتی متر

پا جوش                                                                 متوسط

عادت گل دهی                                                         پروتاندری

درصد روغن                                                             60/61 %

قطر فندقه                                                              77/1 سانتیمتر

وزن فندقه                                                              3/4 گرم

وزن مغز                                                                 60/1 گرم

درصد مغز                                                               38 %

تنه جوش                                                               خیلی زیاد

زمان برداشت                                                           اواخر شهریور تا اواسط مهر

 

کد شناسایی خرید نهال فندق ناوان 31 : 1980

قیمت خرید نهال فندق ناوان 31  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق ناوان 31 (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق ناوان 31 پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندقناوان 31 پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

فندق رقم ارومیه 5-نهال فندق ارومیه 5-نهال فندق رقم ارومیه 5-درخت فندق روند دو پیمون-درخت فندق رقم ارومیه 5-نهال یکساله 1ساله فندق ارومیه 5-نهال دوساله 2ساله فندق ارومیه 5-نهال سه ساله 3ساله فندق ارومیه 5-نهال سایز بزرگ فندق ارومیه 5-فروش نهال فندق ارومیه 5-خرید نهال فندق ارومیه 5

 

نهال فندق رقم ارومیه 5

محل جمع آوری                                                     آذربایجان غربی-ارومیه-کهریز

عادت رشد                                                             رو به بالا

میزان باردهی                                                         متوسط

فرم فندق                                                              کشیده با پوسته نازک

طول فندقه                                                             453/1 سانتی متر

پا جوش                                                                 کم 

عادت گل دهی                                                         پروتوژنی

درصد روغن                                                             9/68 %

قطر فندقه                                                              38/1 سانتیمتر

وزن فندقه                                                              33/2 گرم

وزن مغز                                                                 1/1گرم

درصد مغز                                                               8/48 %

تنه جوش                                                               خیلی زیاد

زمان برداشت                                                           17 شهریور

 

کد شناسایی خرید نهال فندق ارومیه 5 : 1981

قیمت خرید نهال فندق ارومیه 5  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق ارومیه 5 (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق ارومیه 5 پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق ارومیه 5 پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

فندق رقم ارومیه 34-نهال فندق ارومیه 34-نهال فندق رقم ارومیه 34-درخت فندق ارومیه 34-درخت فندق رقم ارومیه 34-نهال یکساله 1ساله فندق ارومیه 34-نهال دوساله 2ساله فندقارومیه 34-نهال سه ساله 3ساله فندق ارومیه 34-نهال سایز بزرگ فندق ارومیه 34-فروش نهال فندق ارومیه 34-خرید نهال فندق ارومیه 34

 

نهال فندق رقم ارومیه 34

محل جمع آوری                                                     آذربایجان غربی-ارومیه-کهریز

عادت رشد                                                             رو به بالا (upright)

میزان باردهی                                                         متوسط

فرم فندق                                                              گرد با پوسته نازک

طول فندقه                                                             83/1 سانتی متر

پا جوش                                                                 کم 

عادت گل دهی                                                         پروتاندری

درصد روغن                                                             60/69 %

قطر فندقه                                                              77/1 سانتیمتر

وزن فندقه                                                              56/2 گرم

وزن مغز                                                                 25/1 گرم

درصد مغز                                                               49 %

تنه جوش                                                               خیلی زیاد

زمان برداشت                                                           15 شهریور

 

کد شناسایی خرید نهال فندق ارومیه 34 : 1982

قیمت خرید نهال فندق ارومیه 34  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق ارومیه 34 (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق ارومیه 34 پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق ارومیه 34 پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

فندق رقم سیوری-نهال فندق سیوری-نهال فندق رقم سیوری-درخت فندق سیوری-درخت فندق رقم سیوری-نهال یکساله 1ساله فندق سیوری-نهال دوساله 2ساله فندق سیوری-نهال سه ساله 3ساله فندق سیوری-نهال سایز بزرگ فندق سیوری-فروش نهال فندق سیوری-خرید نهال فندق سیوری

نهال فندق رقم سیوری

محل جمع آوری                                                     گیلان-رحیم آباد-زیاز

عادت رشد                                                             نیمه گسترده

میزان باردهی                                                         خوب

فرم فندق                                                              دوکی با پوسته نازک

طول فندقه                                                             65/1 سانتی متر

پا جوش                                                                 کم 

عادت گل دهی                                                         پروتاندری

درصد روغن                                                             60 %

قطر فندقه                                                              58/1سانتیمتر

وزن فندقه                                                              2 گرم

وزن مغز                                                                 1/1گرم

درصد مغز                                                               5/52 %

تنه جوش                                                               کم

زمان برداشت                                                           20 مرداد

 

کد شناسایی خرید نهال فندق سیوری : 1983

قیمت خرید نهال فندق سیوری  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق سیوری (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق سیوری پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق سیوری پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

فندق رقم گرد -نهال فندق گرد -نهال فندق رقم گرد -درخت فندق گرد -درخت فندق رقم گرد -نهال یکساله 1ساله فندق گرد -نهال دوساله 2ساله فندق گرد -نهال سه ساله 3ساله فندق گرد -نهال سایز بزرگ فندق گرد -فروش نهال فندق گرد -خرید نهال فندق گرد 

نهال فندق رقم گرد                                                         

محل جمع آوری                                                     گیلان-رحیم آباد-زیاز

عادت رشد                                                             نیمه گسترده

میزان باردهی                                                         خوب

فرم فندق                                                              گرد با پوسته نازک

طول فندقه                                                             65/1 سانتی متر

پا جوش                                                                 زیاد 

عادت گل دهی                                                         هموگامی

درصد روغن                                                             64 %

قطر فندقه                                                              8/1 سانتیمتر

وزن فندقه                                                              33/2 گرم

وزن مغز                                                                 1/1گرم

درصد مغز                                                               50 %

تنه جوش                                                               متوسط

زمان برداشت                                                           20 مرداد

 

کد شناسایی خرید نهال فندق گرد : 1984

قیمت خرید نهال فندق گرد  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق  گرد (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق  گرد پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق  گرد پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

فندق رقم گرد اشکورات-نهال فندق گرد اشکورات-نهال فندق رقم گرد اشکورات-درخت فندق گرد اشکورات-درخت فندق رقم گرد اشکورات-نهال یکساله 1ساله فندق v-نهال دوساله 2ساله فندق گرد اشکورات-نهال سه ساله 3ساله فندق گرد اشکورات-نهال سایز بزرگ فندق گرد اشکورات-فروش نهال فندق گرد اشکورات-خرید نهال فندق گرد اشکورات

 

نهال فندق رقم گرد اشکورات

محل جمع آوری                                                     گیلان-رحیم آباد-شوک

عادت رشد                                                             نیمه گسترده

میزان باردهی                                                         خوب

فرم فندق                                                              گرد با پوسته نازک

طول فندقه                                                             8/1 سانتی متر

پا جوش                                                                 متوسط

عادت گل دهی                                                         پروتوژنی

درصد روغن                                                             64/62 %

قطر فندقه                                                              6/1 سانتیمتر

وزن فندقه                                                              17/2 گرم

وزن مغز                                                                 05/1 گرم

درصد مغز                                                               4/48 %

تنه جوش                                                               متوسط

زمان برداشت                                                           15 شهریور

 

کد شناسایی خرید نهال فندق گرد اشکورات : 1985

قیمت خرید نهال فندق گرداشکورات  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق گرداشکورات (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق گرداشکورات پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق گرداشکورات پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

فندق رقم A1  -نهال فندق A1  -نهال فندق رقم A1  -درخت فندق A1  -درخت فندق رقم A1  -نهال یکساله 1ساله فندق A1  -نهال دوساله 2ساله فندقA1  -نهال سه ساله 3ساله فندق A1  -نهال سایز بزرگ فندق A1  -فروش نهال فندق A1  -خرید نهال فندق A1  

نهال فندق رقم A1                                                                                     

محل جمع آوری                                                     گیلان-رحیم آباد-درگاه

عادت رشد                                                             نیمه گسترده

میزان باردهی                                                         خوب

فرم فندق                                                              کشیده با پوسته نازک

طول فندقه                                                             61/2 سانتی متر

پا جوش                                                                 بسیار کم 

عادت گل دهی                                                         هموگامی

درصد روغن                                                             50/53 %

قطر فندقه                                                             81/1 سانتیمتر

وزن فندقه                                                              5/3 گرم

وزن مغز                                                                 6/1 گرم

درصد مغز                                                               46 %

تنه جوش                                                               خیلی زیاد

زمان برداشت                                                           10 شهریور

 

کد شناسایی خرید نهال فندق روند آ 1 : 1986

قیمت خرید نهال فندق روند آ 1  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق آ 1 (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق آ 1 پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق آ 1 پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

فندق رقم A2-نهال فندق A2-نهال فندق رقم A2-درخت فندق A2-درخت فندق رقم A2-نهال یکساله 1ساله فندق A2-نهال دوساله 2ساله فندقA2-نهال سه ساله 3ساله فندق A2-نهال سایز بزرگ فندق A2-فروش نهال فندق A2-خرید نهال فندق A2

 

نهال فندق رقم A2

محل جمع آوری                                                     گیلان-رحیم آباد-درگاه

عادت رشد                                                             نیمه گسترده

میزان باردهی                                                         خوب

فرم فندق                                                              کشیده با پوسته نازک

طول فندقه                                                             12/2 سانتی متر

پا جوش                                                                 بسیار کم

عادت گل دهی                                                         پروتوژنی

درصد روغن                                                             42/65 %

قطر فندقه                                                              45/1 سانتیمتر

وزن فندقه                                                              4/2 گرم

وزن مغز                                                                 3/3 گرم

درصد مغز                                                               48 %

تنه جوش                                                               خیلی زیاد

زمان برداشت                                                           10 شهریور

 

 

کد شناسایی خرید نهال فندق آ2 : 1987

قیمت خرید نهال فندقآ2  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق آ2 (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق آ2 پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق آ2 پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

فندق رقم K1-نهال فندق K1-نهال فندق رقم K1-درخت فندق K1-درخت فندق رقم K1-نهال یکساله 1ساله فندق K1-نهال دوساله 2ساله فندقK1-نهال سه ساله 3ساله فندق K1-نهال سایز بزرگ فندق K1-فروش نهال فندق K1-خرید نهال فندق K1

 

نهال فندق رقم K1

محل جمع آوری                                                     گیلان-رحیم آباد-نیلو

عادت رشد                                                             نیمه گسترده تا رو به بالا

میزان باردهی                                                         خوب

فرم فندق                                                              دوکی با پوسته نازک

طول فندقه                                                             49/2 سانتی متر

پا جوش                                                                 متوسط

عادت گل دهی                                                         هموگامی

درصد روغن                                                             70/61 %

قطر فندقه                                                              08/2 سانتیمتر

وزن فندقه                                                              75/2 گرم

وزن مغز                                                                 36/1 گرم

درصد مغز                                                               1/49 %

تنه جوش                                                               متوسط

زمان برداشت                                                           10 شهریور

 

 

کد شناسایی خرید نهال فندق کا 1 : 1988

قیمت خرید نهال فندق کا 1  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق کا 1 (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق کا 1 پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق کا 1 پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

فندق رقم K2-نهال فندق K2-نهال فندق رقم K2-درخت فندق K2-درخت فندق رقم K2-نهال یکساله 1ساله فندق K2-نهال دوساله 2ساله فندق K2-نهال سه ساله 3ساله فندق K2-نهال سایز بزرگ فندق K2-فروش نهال فندق K2-خرید نهال فندق K2

نهال فندق رقم K2

محل جمع آوری                                                     گیلان-رحیم آباد-نیلو

عادت رشد                                                             نیمه گسترده تا رو به بالا

میزان باردهی                                                         خوب

فرم فندق                                                              دوکی با پوسته نازک

طول فندقه                                                             2/2 سانتی متر

پا جوش                                                                 متوسط

عادت گل دهی                                                         هموگامی

درصد روغن                                                             51/62 %

قطر فندقه                                                              2/1 سانتیمتر

وزن فندقه                                                              94/2 گرم

وزن مغز                                                                 44/1 گرم

درصد مغز                                                               1/49 %

تنه جوش                                                               متوسط

زمان برداشت                                                           20 شهریور

 

 

کد شناسایی خرید نهال فندق کا 2 : 1989

قیمت خرید نهال فندق کا2  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق کا2 (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق کا2 پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق کا2 پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

فندق رقم K3-نهال فندق K3 -نهال فندق رقم K3 -درخت فندق K3 -درخت فندق رقم K3-نهال یکساله 1ساله فندق K3 -نهال دوساله 2ساله فندقK3-نهال سه ساله 3ساله فندق K3-نهال سایز بزرگ فندق K3 -فروش نهال فندق K3 -خرید نهال فندق K3    

نهال فندق رقم K3                                            

محل جمع آوری                                                     گیلان-رحیم آباد-نیلو

عادت رشد                                                             نیمه گسترده تا رو به بالا

میزان باردهی                                                         خوب

فرم فندق                                                              کشیده نوک تیز با پوسته نازک

طول فندقه                                                           09/2 سانتی متر

پا جوش                                                                 متوسط

عادت گل دهی                                                         پروتاندری

درصد روغن                                                             3/49 %

قطر فندقه                                                              87/1 سانتیمتر

وزن فندقه                                                              33/2 گرم

وزن مغز                                                                 15/1 گرم

درصد مغز                                                               3/49 %

تنه جوش                                                               متوسط

زمان برداشت                                                           25 شهریور

 

کد شناسایی خرید نهال فندق کا3 : 1990

قیمت خرید نهال فندق کا3  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق کا3 (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق کا3 پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق کا3 پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

فندق رقم طارم-نهال فندق طارم-نهال فندق رقم طارم-درخت فندق طارم-درخت فندق رقم طارم-نهال یکساله 1ساله فندق طارم-نهال دوساله 2ساله فندق طارم-نهال سه ساله 3ساله فندق طارم-نهال سایز بزرگ فندق طارم-فروش نهال فندق طارم-خرید نهال فندق طارم

 

نهال فندق رقم طارم

محل جمع آوری                                                     زنجان-طارم

عادت رشد                                                             گسترده

میزان باردهی                                                         خوب

فرم فندق                                                              دوکی با پوسته نازک

طول فندقه                                                             23/2 سانتی متر

پا جوش                                                                 متوسط

عادت گل دهی                                                         پروتاندری

درصد روغن                                                             71/64 %

قطر فندقه                                                              98/1 سانتیمتر

وزن فندقه                                                              2/2 گرم

وزن مغز                                                                 7/47 گرم

درصد مغز                                                               48 %

تنه جوش                                                               متوسط

زمان برداشت                                                           25 شهریور

 

کد شناسایی خرید نهال فندق طارم : 1991

قیمت خرید نهال فندق طارم  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق طارم (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق طارم پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق طارم پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

فندق رقم قزوین 1-نهال فندق قزوین 1-نهال فندق رقم قزوین 1-درخت فندق قزوین 1-درخت فندق رقم قزوین 1-نهال یکساله 1ساله فندق قزوین 1-نهال دوساله 2ساله فندق قزوین 1-نهال سه ساله 3ساله فندق قزوین 1-نهال سایز بزرگ فندق قزوین 1-فروش نهال فندق قزوین 1-خرید نهال فندق قزوین 1 

 

نهال فندق رقم قزوین 1

محل جمع آوری                                                     قزوین- الموت

عادت رشد                                                             رو به بالا

میزان باردهی                                                        ضعیف

فرم فندق                                                              گرد با پوسته نسبتا نازک

طول فندقه                                                             62/1 سانتی متر

پا جوش                                                                 متوسط

عادت گل دهی                                                         پروتاندری

درصد روغن                                                             22/67 %

قطر فندقه                                                              74/1 سانتیمتر

وزن فندقه                                                              38/2 گرم

وزن مغز                                                                 1 گرم

درصد مغز                                                               3/49 %

تنه جوش                                                               متوسط

زمان برداشت                                                           5 شهریور

 

کد شناسایی خرید نهال فندق قزوین 1 : 1992

قیمت خرید نهال فندق قزوین1  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق قزوین1 (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق قزوین1 پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق قزوین1 پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

فندق رقم قزوین 2 -نهال فندق قزوین 2 -نهال فندق رقم قزوین 2 -درخت فندق قزوین 2 -درخت فندق رقم قزوین 2 -نهال یکساله 1ساله فندق قزوین 2 -نهال دوساله 2ساله فندق قزوین 2 -نهال سه ساله 3ساله فندق قزوین 2 -نهال سایز بزرگ فندق قزوین 2 -فروش نهال فندق قزوین 2 -خرید نهال فندق قزوین 2 

نهال فندق رقم قزوین 2                                                     

محل جمع آوری                                                     قزوین- الموت-روح آباد

عادت رشد                                                             رو به بالا

میزان باردهی                                                        ضعیف تا متوسط

فرم فندق                                                              گرد با پوسته نسبتا نازک

طول فندقه                                                             58/1 سانتی متر

پا جوش                                                                 زیاد

عادت گل دهی                                                         پروتاندری

درصد روغن                                                             70/69 %

قطر فندقه                                                              66/1 سانتیمتر

وزن فندقه                                                               85/1گرم

وزن مغز                                                                 90/0 گرم

درصد مغز                                                               6/48 %

تنه جوش                                                              خیلی زیاد

زمان برداشت                                                           5 شهریور

 

 

کد شناسایی خرید نهال فندق قزوین 2 : 1993

قیمت خرید نهال فندق قزوین2  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق قزوین2  (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق قزوین 2 پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق قزوین2  پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

فندق بارسلونا-نهال فندق بارسلونا-نهال فندق رقم بارسلونا-درخت فندق بارسلونا-درخت فندق رقم بارسلونا-نهال یکساله 1ساله فندق بارسلونا-نهال دوساله 2ساله فندق بارسلونا-نهال سه ساله 3ساله فندق بارسلونا-نهال سایز بزرگ فندق بارسلونا-فروش نهال فندق بارسلونا-خرید نهال فندق بارسلونا

 

نهال فندق رقم بارسلونا

در کشور فرانسه 55 درصد از درختان فندق کاشته شده را این رقم تشکیل میدهد. در این کشور این رقم به نام فندوق کوتارد (Coutard hazelnut) مشهور است. رقمی قوی، نیمه گسترده و نسبت به جنس خاک حساس است و غالبا بدون گریبانه است. به نسبت دیر رس و حساس به یخبندان است. عملکرد آن تا حدودی خوب است. گاهی سال آوری در ان دیده میشود. به کنه یمولد گال میوه (Phytoptus avellanae ) و بلایت باکتریایی (Xanthomomas compestris) حساس است.

 

کد شناسایی خرید نهال فندق بارسلونا : 1994

قیمت خرید نهال فندق بارسلونا  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق بارسلونا (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق بارسلونا پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق بارسلونا پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

فندق باتلر (Butler)-نهال فندق باتلر (Butler)-نهال فندق رقم باتلر (Butler)-درخت فندق باتلر (Butler)-درخت فندق رقم باتلر (Butler)-نهال یکساله 1ساله فندق باتلر (Butler)-نهال دوساله 2ساله فندق باتلر (Butler)-نهال سه ساله 3ساله فندق باتلر (Butler)-نهال سایز بزرگ فندق باتلر (Butler)-فروش نهال فندق باتلر (Butler)-خرید نهال فندق باتلر (Butlerr)

 

نهال فندق  رقم باتلر (Butler)

رقمی خیلی قوی با تنه ای نیمه کشیده، تولید بالاست و میوه های درشت و کشیده دارد، که آزاد ( بدون گریبانه ) از درخت میریزند. رقم دیر گل و مقاوم به سرما و به باکتر یوز حساس است. حساسیت کمی به کنه ی جوانه ی فندق دارد. این رقم از ارقام گرده دهنده ی آمریکایی به حساب می آید، که به طور گسترده گشت میشود.

 

کد شناسایی خرید نهال فندق باتلر  : 1995

قیمت خرید نهال فندق باتلر  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق باتلر  (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق باتلر  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق باتلر  پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

فندق انیس (Ennis)-نهال فندق انیس (Ennis)-نهال فندق رقم انیس (Ennis)-درخت فندق انیس (Ennis)-درخت فندق رقم انیس (Ennis)-نهال یکساله 1ساله فندق انیس (Ennis)-نهال دوساله 2ساله فندق انیس (Ennis)-نهال سه ساله 3ساله فندق انیس (Ennis)-نهال سایز بزرگ فندق انیس (Ennis)-فروش نهال فندق انیس (Ennis)-خرید نهال فندق انیس (Enniss)

 

نهال فندق  رقم انیس (Ennis)

درختی قوی و کشیده، با محصول خیلی بالا و میوه های درشت با پوست روشن، کمی بیضی و نوک تیز و بسیار بازار پسند است که بدون گریبانه می ریزند. جزو ارقام آجیلی. مقاوم به سرماست. به باکتریوز کمی حساس و به کنه ی جوانه فندق حساسیت بیشتری دارد.

 

کد شناسایی خرید نهال فندق انیس  : 1996

قیمت خرید نهال فندق انیس  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق انیس (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق انیس پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق انیس پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

فندق توندا دی جیفونی-نهال فندق توندا دی جیفونی-نهال فندق رقم توندا دی جیفونی-درخت فندق توندا دی جیفونی-درخت فندق رقم توندا دی جیفونی-نهال یکساله 1ساله فندق توندا دی جیفونی-نهال دوساله 2ساله فندق توندا دی جیفونی-نهال سه ساله 3ساله فندق توندا دی جیفونی-نهال سایز بزرگ فندق توندا دی جیفونی-فروش نهال فندق توندا دی جیفونی-خرید نهال فندق توندا دی جیفونی

 

نهال فندق  رقم توندا دی جیفونی

رقمی ایتالیایی و بسیار قدیمی است. توندا درختی قوی، پاجوش زا، با قامتی نیمه گسترده است که حساس به سرمای بهاره و تولید بالا و دیررس دارد. رقمی زود گل که گریبانه ی گوشتالود و خیلی کرکدار دارد و مغز آن درشت است. توندا، از نظر مقاومت در خاک های مختلف قابل توجه است و با هر نوع خاک زراعی سازگاری دارد.

این رم به کنه ی مولد گال، کمی حساس و به بوتری تیس روی میوه، حساس است.

از ارقام دیگر فندق، سگورب (segorbe) ، لونگ دسپاین (Long d espagne) و مرویل دوبیلر (Merveille de bollwiller) را می توان نام برد. این ارقام با هم سازگاری دارند.

 

 

 

بذر فندق-فند

کد شناسایی خرید نهال فندق توندا دی جیفونی : 1997

قیمت خرید نهال فندق توندا دی جیفونی  (ریشه ای) : 7000الی 10000تومان قیمت خرید نهال فندق توندا دی جیفونی (گلدانی) : از 15000تومان

قیمت فروش نهال فندق توندا دی جیفونی پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال فندق توندا دی جیفونی پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال فندق و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال فندق و شرایط وام انواع نهال فندق با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

ق-نهال فندق-نهال1ساله یکساله فندق-نهال 2ساله دوساله فندق-نهال 3ساله سه ساله فندق -روش کاشت نهال فندق-خواص فندق-خواص هسته فندق-ارقام فندق-ارقام تجاری فندق-فروش نهال فندق-خرید نهال فندق-انواع نهال فندق-بهترین رقم فندق-فروش بذر فندق-خرید بذر فندق-بهترین نوع نهال فندق-قیمت نهال فندق-پرورش فندق-تکثیر درخت فندق-نهال فندق پاکوتاه-انواع فندق پا کوتاه-خرید نهال فندق پاکوتاه-فروش نهال فندق پاکوتاه-ارقام فندق پاکوتاه-اسم انواع فندق-انواع فندق-لیست قیمت انواع نهال فندق-فروش نهال اصلاح شده فندق-خرید نهال اصلاح شده فندق-فروش نهال فندق در تهران-فروش نهال فندق در کرج-فروش نهال اصلاح شده فندق در تهران-فروش نهال اصلاح شده فندق در کرج-ارقام نهال فندق-فروش نهال فندق از مرکز تحقیقات کرج-میزان محصول درخت فندق-بهترین نوع فندق-درخت فندق-فروش نهال سایز بزرگ فندق-فروش نهال بن دار فندق-فروش درخت فندق-خرید نهال سایز بزرگ فندق-خرید نهال بن دار فندق-خرید درخت فندق-نهالستان فندق-مرکز فروش نهال فندق-پرورش نهال فندق-فاصله کاشت درخت فندق-زمان هرس درخت فندق -پرورش درخت فندق در گلدان-نیاز آبی درخت فندق-نگهداری درخت فندق در گلدان-نیاز آبی درخت فندق-قلمه زدن درخت فندق-انواع فندق در ایران-نحوه نگهداری درخت فندق-کاشت هسته فندق-درخت  فندق زینتی--قیمت فندق-قیمت نهال فندق-فندق و لاغری-نهال فندق شناسنامه دار-تکثیر درخت فندق-فصل برداشت فندق-نحوه کاشت درخت فندق-روش کاشت درخت فندق-درخت فندق-آموزش پیوند زدن درخت فندق- هرس درخت فندق-سمپاشی درخت فندق-بیماریهای درخت فندق-نگهداری درخت فندق-تقویت درخت فندق-عمر درخت فندق-باغ فندق-کاشت فندق در خانه-زمان کاشت نهال فندق-احداث باغ فندق-قیمت فندق-نهال فندق-خرید نهال فندق-ارقام نهال فندق-شکوفه درخت فندق-علت ریزش میوه فندق-فاصله کاشت درخت فندق-عکس درخت فندق-میزان باردهی درخت فندق-ارتفاع درخت فندق-میزان باردهی درخت فندق-بهترین زمان کاشت نهال فندق-میزان باردهی درخت فندق-فندق بدون شاخه-آبیاری درخت فندق-نام انواع فندق-بهترین نهال فندق-قیمت نهال فندق پیوندی-مشخصات فندق-قیمت نهال فندق-فروش نهال فندق-درخت فندق استرالیایی