خرید نهال

امور نمایندگی ها

محوطه و فضای سبز

گلهای آپارتمانی و زینتی

نهال های غیر مثمر

نهال های مثمر

نهال سیب

سیب،درخت سیب،نهال سیب

 

نهال سیب اهلی از غرب آسیا ، شرق اروپا و جنوب غربی چین ، هندوستان و امریکای شمالی است. اگر چه بعضی از گونه های سیب در برابر سرما مقاوم  نیستند ، سیب اهلی یکی از مقاوم ترین میوه های منطقه ی معتدله است. سیب درختی از خانواده ی گلسرخیان (Posaceae) و از جنس Malus  است. در حال حاضر 35 گونه ی مختلف سیب در دنیا شناخته شده است. بیشترین آنها از نوع سیب های میوه ریز یا زینتی هستند. حدود 15 گونه ی آن  از گونه های اولیه اند، که 2 گونه ی آن از اروپا ، 4 گونه از آمریکای شمالی و بقیه از آسیا هستند. اغلب ارقام اهلی سیب از M. pumilla mill که سیب معمولی اروپاست ، مشتق شده اند.

میوه ی سیب و گلابی از میوه های شفت مانند هستند؛ یعنی ، بیرونی  ( برون بر  و میان بر ) آنها  گوشتی و در درون بر چرمی است. در برش یک سیب ، دانه ها در وسط قرار گرفته و با درون بر چرمی احاطه شده اند.

 

انواع سیب،انواع درخت سیب،انواع نهال سیب:

 

ارقام مهم سیب های ایران

الف ) سیب تابستانی .

ب) سیب پاییزه یا زمستانی

 

سیب های تابستانی

ارقامی هستند که محصول آنها از اواخر خرداد و اوایل تابستان می رسد.

 

سیب رقم   سیب گلاب- نهال سیب گلاب-نهال سیب رقم  سیب گلاب- درخت  سیب گلاب-درخت سیب رقم  سیب گلاب- نهال یکساله 1ساله  سیب گلاب-نهال دوساله 2ساله  سیب گلاب-نهال سه ساله 3ساله  سیب گلاب-نهال سایز بزرگ  سیب گلاب-فروش نهال   سیب گلاب-خرید نهال  سیب گلاب

نهال سیب گلاب

ارقام نهال سیب این سیب به علت داشتن عطر خاص به سیب کلاب معروف است. اسامی گوناگون مانند : گلاب اصفهان ، گلاب تربت حیدریه ، گلاب شهریار ، کلاب شیراز و گلاب کهنز شناخته می شوند.

از این دسته سیب ها ، مشخصات سیب تربت حیدریه به این شرح است : رنگ میوه : سرخ و  سفید کمی سبز – حجم متوسط – طعم شیرین آبدار – تاریخ گل دهی تا رسیدن 85-95 روز – سال به بار نشستن 3-4 یال .

 

کد شناسایی خرید نهال سیب گلاب : 1100

قیمت خرید نهال سیب گلاب (ریشه ای) : 3000الی 6000تومان قیمت خرید نهال سیب گلاب (گلدانی) : از 8000تومان

قیمت فروش نهال سیب گلاب پایه مالینگ ( (ریشه ای) : 6000الی 8000تومان قیمت فروش نهال سیب گلاب پایه مالینگ (گلدانی) : از 10000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال سیب و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال سیب و شرایط وام انواع نهال سیب با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

سیب رقم   قره یرپاق- نهال سیب قره یرپاق-نهال سیب رقم  قره یرپاق- درخت سیب قره یرپاق-درخت سیب رقم  قره یرپاق- نهال یکساله 1ساله سیب قره یرپاق-نهال دوساله 2ساله سیب قره یرپاق-نهال سه ساله 3ساله  قره یرپاق-نهال سایز بزرگ  قره یرپاق-فروش نهال   قره یرپاق-خرید نهال  قره یرپاق

 

نهال سیب قره یرپاق

انواع نهال سیب-سیبی است که در منطقه ی آذربایجان کشت می شود و شاخ و برگ های قوی دارد. حجم میوه متوسط – رنگ میوه قرمز یکدست با خال های سفید – آبدار – کمی معطر – کمی شیرین – وزن میوه متوسط – تاریخ رسیدن دهه ی اول مرداد.

 

کد شناسایی خرید نهال سیب قره یرپاق : 1101

قیمت خرید نهال سیب قره یارپاق (ریشه ای) : 3000الی 6000تومان قیمت خرید نهال سیب قره یارپاق(گلدانی) : از 8000تومان

قیمت فروش نهال سیب قره یارپاقپایه مالینگ  (ریشه ای) : 6000الی 8000تومان قیمت فروش نهال سیب قره یارپاق پایه مالینگ (گلدانی) : از 10000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال سیب و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال سیب و شرایط وام انواع نهال سیب با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

سیب رقم   اهر- نهال سیب اهر-نهال سیب رقم  اهر- درخت سیب اهر-درخت سیب رقم  اهر- نهال یکساله 1ساله سیب اهر-نهال دوساله 2ساله  سیب اهر-نهال سه ساله 3ساله  سیب اهر-نهال سایز بزرگ سیب اهر-فروش نهال  سیب اهر-خرید نهال سیب اهر

 

نهال سیب تابستانه اهر

نهال سیب پیوندی-در دوره ی اهر ، مشکین شهر و سایر مناطق ییلاقی آذربایجان کشت ان متداول است. سیبی خوشرنگ ، به رنگ قرمز تند ، پر بار و بازار پسند است .

 

کد شناسایی خرید نهال سیب تابستانه اهر : 1102

قیمت خرید نهال سیب تابستانه اهر(ریشه ای) : 3000الی 6000تومان قیمت خرید نهال سیب تابستانه اهر (گلدانی) : از 8000تومان

قیمت فروش نهال سیب تابستانه اهر ( (ریشه ای) : 6000الی 8000تومان قیمت فروش نهال سیب تابستانه اهر (گلدانی) : از 10000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال سیب و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال سیب و شرایط وام انواع نهال سیب با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

سیب رقم   شفیع آبادی- نهال سیب شفیع آبادی-نهال سیب رقم  شفیع آبادی- درخت  سیب شفیع آبادی-درخت سیب رقم  شفیع آبادی- نهال یکساله 1ساله سیب شفیع آبادی-نهال دوساله 2ساله سیب شفیع آبادی-نهال سه ساله 3ساله سیب شفیع آبادی-نهال سایز بزرگ سیب شفیع آبادی-فروش نهال  سیب شفیع آبادی-خرید نهال سیب شفیع آبادی

نهال سیب شفیع آبادی

نهال سیب اصلاح شده-در باغ های اطراف تهران و کرج کشت می شود و رنگ میوه سرخ و سفید گای – گرد کمی کشیده و منظم – پوست صاف – کمی عطر – شیرین ولی کم آب – وزن متوسط – سال به بار نشستن سال 3 یا 4 – تاریخ رسیدن اواخر تیر و اوایل مرداد.

 

کد شناسایی خرید نهال سیب شفیع ابادی : 1103

قیمت خرید نهال سیب شفیع آبادی (ریشه ای) : 3000الی 6000تومان قیمت خرید نهال سیب شفیع آبادی (گلدانی) : از 8000تومان

قیمت فروش نهال سیب شفیع آبادی ( (ریشه ای) : 6000الی 8000تومان قیمت فروش نهال سیب شفیع آبادی(گلدانی) : از 10000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال سیب و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال سیب و شرایط وام انواع نهال سیب با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

سیب رقم   علی موری خراسان- نهال سیب علی موری خراسان-نهال سیب رقم  علی موری خراسان- درخت سیب علی موری خراسان-درخت سیب رقم  علی موری خراسان- نهال یکساله 1ساله سیب علی موری خراسان-نهال دوساله 2ساله سیب علی موری خراسان-نهال سه ساله 3ساله سیب علی موری خراسان-نهال سایز بزرگ سیب علی موری خراسان-فروش نهال سیب  علی موری خراسان-خرید نهال سیب علی موری خراسان

 

نهال سیب علی موری خراسان

نهال سیب زودبازده-بهترین  رقم تابستانه ی اطراف مشهد است و علاوه بر این ، یک  رقم سیب موری نیز وجود دارد که بومی ارنگه راه رج – چالوس است و سیبی سرخ و سفید است. بیشترین وزن 184 گرم – شیرین – کم عطر – آبدار. این نوع سیب از انواع سیب های پاییزه به حساب می آید و قبل از به بازار آمدن سیب های  (( رد)) و (( گلدن )) مهمترین سیب بازار تهران در زمستان است.

 

کد شناسایی خرید نهال سیب علی موری خراسان : 1104

قیمت خرید نهال سیب علی موری (ریشه ای) : 3000الی 6000تومان قیمت خرید نهال سیب علی موری (گلدانی) : از 8000تومان

قیمت فروش نهال سیب علی موری ( (ریشه ای) : 6000الی 8000تومان قیمت فروش نهال سیب علی موری (گلدانی) : از 10000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال سیب و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال سیب و شرایط وام انواع نهال سیب با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

سیب رقم    قندک- نهال  قندک-نهال سیب رقم   قندک- درخت سیب  قندک-درخت سیب رقم   قندک- نهال یکساله 1ساله سیب  قندک-نهال دوساله 2ساله سیب  قندک-نهال سه ساله 3ساله سیب  قندک-نهال سایز بزرگ سیب  قندک-فروش نهال سیب قندک-خرید نهال سیب  قندک

 

نهال سیب قندک

بهترین نهال سیب-سیبی کوچک ، سفید ، خیلی زودرس است ، که قبل از سیب گلاب به بازار می آید و به همین دلیل در اوایل تابستان بازار خوبی دارد.

 

کد شناسایی خرید نهال سیب قندک : 1105

قیمت خرید نهال سیب قندک(ریشه ای) : 3000الی 6000تومان قیمت خرید نهال سیب قندک (گلدانی) : از 8000تومان

قیمت فروش نهال سیب قندک ( (ریشه ای) : 6000الی 8000تومان قیمت فروش نهال سیب قندک (گلدانی) : از 10000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال سیب و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال سیب و شرایط وام انواع نهال سیب با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

سیب رقم   مربایی مشهد- نهال سیب مربایی مشهد-نهال سیب رقم  مربایی مشهد- درخت سیب مربایی مشهد-درخت سیب رقم  مربایی مشهد- نهال یکساله 1ساله سیب مربایی مشهد-نهال دوساله 2ساله سیب مربایی مشهد-نهال سه ساله 3ساله  مربایی مشهد-نهال سایز بزرگ سیب مربایی مشهد-فروش نهال سیب  مربایی مشهد-خرید نهال سیب مربایی مشهد

 

نهال سیب مربایی مشهد

قیمت نهال سیب-درختی پاکوتاه پر بار و از سیب های ریز (Crab apple) است. میوه ی قرمز خوش رنگی دارد، که اغلب از آن مربا درست می کنند. بیشترین وزن میوه ی آن 11 گرم و کمی معطر است. در اوایل شهریور می رسد.

علاوه بر این ها ، ارقام دیگری هم وجود دارند. در این جا فقط نام آنها آورده می شود : نوری مراغه – قزل آلما – عاشق آلماسی – سیب شیخ احمد تبریز – سیب خورسیجان.

 

سیب های پاییزه و زمستانه

فروش نهال سیب-سیب هایی هستند که اوایل مهر می رسند. بیشتر آنها قابلیت نگهداری خوبی در زمستان دارند و می توان آنها را به مدت زیادی در سردخانه نگهداری نمود.

 

کد شناسایی خرید نهال سیب مربایی مشهد : 1106

قیمت خرید نهال سیب مربایی مشهد (ریشه ای) : 3000الی 6000تومان قیمت خرید نهال سیب مربایی مشهد (گلدانی) : از 8000تومان

قیمت فروش نهال سیب مربایی مشهد ( (ریشه ای) : 6000الی 8000تومان قیمت فروش نهال سیب مربایی مشهد (گلدانی) : از 10000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال سیب و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال سیب و شرایط وام انواع نهال سیب با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

سیب رقم   سید عباسی مشهد- نهال سیب سید عباسی مشهد-نهال سیب رقم  سید عباسی مشهد- درخت سیب سید عباسی مشهد-درخت سیب رقم  سید عباسی مشهد- نهال یکساله 1ساله سیب سید عباسی مشهد-نهال دوساله 2ساله سیب سید عباسی مشهد-نهال سه ساله 3ساله سیب سید عباسی مشهد-نهال سایز بزرگ سیب سید عباسی مشهد-فروش نهال سیب  سید عباسی مشهد-خرید نهال سیب سید عباسی مشهد

 

نهال سیب سید عباسی مشهد

خرید نهال سیب-این رقم در اغلب نقاط خراسان خیلی گسترده کشت می شود و از بهترنی ارقام زمستانه کشور به شمار می رود.البته ریز ویژگی های مشترک آنها عبارت است از : رنگ میوه ی سرخ تا سرخ تند ، فرم عمومی گرد و گاهی کشیده، وزن متوسط 86 تا 215 گرم ، تاریخ گل دهی در کرج  29-7 اردیبهشت، تاریخ رسیدن اواسط مهر تا اواخر آن ، کم عطر ، دارای خاصیت انباری خوب و در سال 4 یا 5 به بار می نشیند.

 

کد شناسایی خرید نهال سیب سیدعباسی مشهد : 1107

قیمت خرید نهال سیب سیدعباسی مشهد (ریشه ای) : 3000الی 6000تومان قیمت خرید نهال سیب سیدعباسی(گلدانی) : از 8000تومان

قیمت فروش نهال سیب سیدعباسی ( (ریشه ای) : 6000الی 8000تومان قیمت فروش نهال سیب سیدعباسی (گلدانی) : از 10000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال سیب و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال سیب و شرایط وام انواع نهال سیب با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

سیب رقم  زنوز- نهال سیب زنوز-نهال سیب رقم زنوز- درخت  سیب زنوز-درخت سیب رقم زنوز- نهال یکساله 1ساله  سیب زنوز-نهال دوساله 2ساله  سیب زنوز-نهال سه ساله 3ساله  سیب زنوز-نهال سایز بزرگ  سیب زنوز-فروش نهال  سیب زنوز-خرید نهال  سیب زنوز

 

نهال سیب زنوز

تولید نهال سیب-قبل از توسعه ی سیب های رد و گلدن ، این رقم از بیشترین سیب های زمستانه ی آذربایجان بوده. در زنوز، با این نام حدود 18 رقم سیب وجود دارد ؛ که مشخصات عمومی آن به شرح زیر است: قرمز رنگ ، کمی کشیده ، قابلیت انباری بالا ، وزن متوسط میوه 124-210 گرم ، طعم شیرین ، معطر ، گل دهی  29- 25 فروردین و رسیدن میوهی آن دهه ی سوم شهریور است.

 

کد شناسایی خرید نهال سیب زنوز : 1108

قیمت خرید نهال سیب زنوز (ریشه ای) : 3000الی 6000تومان قیمت خرید نهال سیب زنوز (گلدانی) : از 8000تومان

قیمت فروش نهال سیب زنوز ( (ریشه ای) : 6000الی 8000تومان قیمت فروش نهال سیب زنوز (گلدانی) : از 10000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال سیب و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال سیب و شرایط وام انواع نهال سیب با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

سیب رقم   شمیرانی- نهال سیب شمیرانی-نهال سیب رقم  شمیرانی- درخت سیب شمیرانی-درخت سیب رقم  شمیرانی- نهال یکساله 1ساله سیب شمیرانی-نهال دوساله 2ساله سیب شمیرانی-نهال سه ساله 3ساله  شمیرانی-نهال سایز بزرگ سیب شمیرانی-فروش نهال سیب  شمیرانی-خرید نهال سیب شمیرانی

 

نهال سیب شمیرانی

نهالستان سیب-یکی از مهم ترین و مرغوب ترین سیب های بازار تهران ، قبل از معرفی و رد و گلدن بوده است. حجم میوه ی آن متوسط، گرد ، قرمز خوشرنگ حنایی با زمینه زرد ، شیرین  ، معطر و با قابلیت انباری ، تاریخ گل دهی آن 20 تا آخر فروردین ماه ، تاریخ رسیدن میوه ی آن اواسط مهر ماه و سن باروری آن 5-6 سال است.

 

کد شناسایی خرید نهال سیب شمیرانی : 1109

قیمت خرید نهال سیب شمیرانی (ریشه ای) : 3000الی 6000تومان قیمت خرید نهال سیب شمیرانی  (گلدانی) : از 8000تومان

قیمت فروش نهال سیب شمیرانی  ( (ریشه ای) : 6000الی 8000تومان قیمت فروش نهال سیب شمیرانی  (گلدانی) : از 10000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال سیب و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال سیب و شرایط وام انواع نهال سیب با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

سیب رقم   گلشاهی- نهال سیب گلشاهی-نهال سیب رقم  گلشاهی- درخت سیب گلشاهی-درخت سیب رقم  گلشاهی- نهال یکساله 1ساله سیب گلشاهی-نهال دوساله 2سالهسیب  گلشاهی-نهال سه ساله 3ساله  سیب گلشاهی-نهال سایز بزرگ سیب گلشاهی-فروش نهال سیب  گلشاهی-خرید نهال سیب گلشاهی

 

نهال سیب گلشاهی

نهالستان سیب پیوندی-موطن اصلی ان دره های شمالی بینالود در خراسان است. سیبی با حجم متوسط تا کوچک ، سفید با لکه های قرمز در طرف نور ، پوست نازک ، آبدار، معطر ، با خاصیت انباری خوب است.

 

کد شناسایی خرید نهال سیب گلشاهی : 1110

قیمت خرید نهال سیب گلشاهی (ریشه ای) : 3000الی 6000تومان قیمت خرید نهال سیب گلشاهی (گلدانی) : از 8000تومان

قیمت فروش نهال سیب گلشاهی  ( (ریشه ای) : 6000الی 8000تومان قیمت فروش نهال سیب گلشاهی  (گلدانی) : از 10000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال سیب و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال سیب و شرایط وام انواع نهال سیب با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

سیب رقم    دریان- نهال سیب دریان-نهال سیب رقم سیب  دریان- درخت  دریان-درخت سیب رقم   دریان- نهال یکساله 1ساله  سیب دریان-نهال دوساله 2ساله دریان-نهال سه ساله 3ساله  سیب دریان-نهال سایز بزرگ  سیب دریان-فروش نهال  سیب  دریان-خرید نهال  سیب دریان

 

نهال سیب دریان

نهالستان سیب موسسه تحقیقات و اصلاح بذرونهال-شبیه گلشاهی، به رنگ سبز ، با حجم متوسط  تا ریز ، آبدار و کم شیرین با قابلیت نگهداری در سردخانه است. این سیب همراه با زنوز مهمترین رقم سیب زمستانه در بازار تبریز است. این رقم به بیماری لکه سیاه سیب حساسیت دارد.

 

کد شناسایی خرید نهال سیب دریان : 1111

قیمت خرید نهال سیب دریان(ریشه ای) : 3000الی 6000تومان قیمت خرید نهال سیب دریان (گلدانی) : از 8000تومان

قیمت فروش نهال سیب دریان ( (ریشه ای) : 6000الی 8000تومان قیمت فروش نهال سیب دریان (گلدانی) : از 10000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال سیب و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال سیب و شرایط وام انواع نهال سیب با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

ارقام مهم سیب های خارجی

 

 

سیب رقم   گلدن دلیشز (Golden delicious)- سیب نهال گلدن دلیشز (Golden delicious)-نهال سیب رقم  گلدن دلیشز (Golden delicious)- درخت سیب گلدن دلیشز (Golden delicious)-درخت سیب رقم  گلدن دلیشز (Golden delicious)- نهال یکساله 1ساله سیب گلدن دلیشز (Golden delicious)-نهال دوساله 2ساله سیب گلدن دلیشز (Golden delicious)-نهال سه ساله 3ساله سیب گلدن دلیشز (Golden delicious)-نهال سیب سایز بزرگ  گلدن دلیشز (Golden delicious)-فروش نهال  سیب گلدن دلیشز (Golden delicious)-خرید نهال سیب گلدن دلیشز (Golden delicious)

 

نهال سیب گلدن دلیشز (Golden delicious)

نهالستان سیب جهاد کشاورزی-این رقم از طریق واردات میوه از لبنان به ایران ، از سال های 1330 به نام سیب لبنانی معروف و شناخته شده است. با قدرت تطابق خوب ، این سیب درحال حاضر مهم ترین رقم سیب کشورمان است. در  کوهپایه های کشور با ارتفاع بالای 1500 متر با کیفیت مطلوبی رشد می کند.

درخت سیب گلدن ، تاج گسترده ، با حجم متوسط نیمه افراشته م معمولاً پر بار دارد. میوه ی بلند و کشیده ، که وزن ان به 175- 295 گرم  میرسد. پوست خیلی صاف ، در بعضی مناطق کمی زرنگاری  ، به رنگ سبز مایل به زرد است. در مناطق  مرتفع با نور کافی و هوای خنک ، گونه ی ان رنگ  قرمز روشنی به خود می گیرد. خاصیت  انباری میوه ی ان خوب است . تاریخ گل دهی این رقم در شرایط کرج 20 فروردین تا 12 اردیبهشت ماه است. روی پایه های بذری در 4-5 سالگی به بار می نشیند . در شرایط بیشتر نقاط میوه خیز ایران، ظاهراً به تلقیح کننده نیازی ندارد و برداشت میوه ی آن از اواخر شهریور تا اواخر مهر ماه است. این رقم و (( رد دلیشز )) به بیماری لکه  سیاه حساس اند، به سفیدک تا حدی مقاوم و به آتشک کاملاً مقاوم است.

 

کد شناسایی خرید نهال سیبگلدن دلیشز : 1112

قیمت خرید نهال سیب گلدن دلیشز (ریشه ای) : 3000الی 6000تومان قیمت خرید نهال سیب گلدن دلیشز (گلدانی) : از 8000تومان

قیمت فروش نهال سیب گلدن دلیشز ( (ریشه ای) : 6000الی 8000تومان قیمت فروش نهال سیب گلدن دلیشز (گلدانی) : از 10000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال سیب و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال سیب و شرایط وام انواع نهال سیب با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

سیب رقم   رد دلیشز (Red delicious)- سیب نهال رد دلیشز (Red delicious)-نهال سیب رقم  رد دلیشز (Red delicious)- درخت  رد دلیشز (Red delicious)-درخت سیب رقم  رد دلیشز (Red delicious)- نهال یکساله 1ساله سیب رد دلیشز (Red delicious)-نهال دوساله 2ساله سیب رد دلیشز (Red delicious)-نهال سه ساله 3ساله سیب رد دلیشز (Red delicious)-نهال سایز بزرگ سیب رد دلیشز (Red delicious)-فروش نهال سیب رد دلیشز (Red delicious)-خرید نهال  رد دلیشز (Red delicious)

 

نهال سیب رد دلیشز (Red delicious)

فروش انواع نهال سیب-این رقم را مشابه گلدن ، و مهم ترین رقم تجاری جهان است. نگهداری این رقم به سردخانه نیاز دارد و در غیر این صورت خیلی زود گوشت میوه آردی  و کم آب می شود. به علت داشتن خاصیت سال آوری و لزوم داشتن رقم تلقیح کننده ، در گذشته ، در مقایسه با گلدن ، در ایران کمتر طالب داشت ؛ اکنون با ایجاد سردخانه های مجهز و اشنا شدن باغداران با چگونگی پرورش آن، بر طرفداران آن افزوده شده است.

از ویژگی های این رقم ، موتاسیون و جهش زیاد آن است . به طوری که امروزه بیش از 22 زیر رقم  یا کلون از آن شناخته شده است ؛ که برخی از آنها جانشین رقم اصلی رد دلیشز شده اند. مانند  زیر رقم استارکینگ (Starking)که میوه آن دو هفته زودتر از رقم رد دلیشز رنگ می گیرد ، و میوه آن از دسته قرمز مخطط است که به طور کامل قرمز می شود. زیر رقم های واریته ی رد دلیشز بر حسب رنگ میوه و وضع رویش درخت ، به سه دسته کم رنگ ، متوسط و پر رنگ طبقه بندی می شود.

 

کد شناسایی خرید نهال سیب رد دلیشز : 1113

قیمت خرید نهال سیب رد دلیشز (ریشه ای) : 3000الی 6000تومان قیمت خرید نهال سیب رد دلیشز(گلدانی) : از 8000تومان

قیمت فروش نهال سیب رد دلیشز ( (ریشه ای) : 6000الی 8000تومان قیمت فروش نهال سیب رد دلیشز (گلدانی) : از 10000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال سیب و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال سیب و شرایط وام انواع نهال سیب با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

سیب رقم   استارکینگ- سیب نهال استارکینگ-نهال سیب رقم  استارکینگ- درخت سیب استارکینگ-درخت سیب رقم  استارکینگ- نهال یکساله 1ساله سیب استارکینگ-نهال دوساله 2ساله سیب استارکینگ-نهال سه ساله 3ساله سیب استارکینگ-نهال سایز بزرگ سیب استارکینگ-فروش نهال سیب  استارکینگ-خرید نهال سیب استارکینگ

 

نهال سیب رقم استارکینگ

هرس درخت سیب-خرید انواع نهال سیب-اندازه ی میوه ی آن متوسط تا بزرگ و شکل ان کشیده است ؛ که در قسمت نوک میوه باریک تر می شود. پوست میوه صاف و روی ان یک ورقه ی مومی کشیده شده است. گوشت میوه سفید مایل به زرد است که در زمان  رسیدن کامل زرد می شود. ترد و آبدار ، شیرین و اندکی معطر و زمان چیدن میوه اواخر شهریور تا اواسط مهر ماه است.

در انبارهای معمولی یک تا دو ماه ؛ ولی در سرد خانه ، در دمای 1-+ درجه سانتی گراد ، تا اواخر بهمن ماه با حفظ خواص مطلوب خود قابل نگهداری است.

این رقم در مناطق مرطوب به بیماری شانکر مبتلا می شود. در برابر لکه سیاه سیب و کنه حساسیت کمتری دارد ولی بیشتر از گلدن دچار سفیدک کی شود.

 

کد شناسایی خرید نهال سیب استارکینگ : 1114

قیمت خرید نهال سیب استارکینگ (ریشه ای) : 3000الی 6000تومان قیمت خرید نهال سیب استارکینگ (گلدانی) : از 8000تومان

قیمت فروش نهال سیب استارکینگ ( (ریشه ای) : 6000الی 8000تومان قیمت فروش نهال سیب استارکینگ (گلدانی) : از 10000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال سیب و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال سیب و شرایط وام انواع نهال سیب با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

سیب رقم   گرانی اسمیت (Granny Smith)- سیب نهال گرانی اسمیت (Granny Smith)-نهال سیب رقم  گرانی اسمیت (Granny Smith)- درخت سیب گرانی اسمیت (Granny Smith)-درخت سیب رقم  گرانی اسمیت (Granny Smith)- نهال یکساله 1ساله سیب گرانی اسمیت (Granny Smith)-نهال دوساله 2ساله  سیب گرانی اسمیت (Granny Smith)-نهال سه ساله 3ساله  سیب گرانی اسمیت (Granny Smith)-نهال سایز بزرگ سیب گرانی اسمیت (Granny Smith)-فروش نهال سیب گرانی اسمیت (Granny Smith)-خرید نهال سیب گرانی اسمیت (Granny Smith)

 

نهال سیب گرانی اسمیت (Granny Smith)

کوددهی درخت سیب-اندازه ی میوه آن تا حدودی درشت و کروی شکل است . رنگ پوست میوه سبز ، صاف ، محکم و از ورقه مومی پوشیده شده است. گوشت میوه شیرین مایل به ترش ، اندکی معطر و بعد از رسیدن ترد و آبدار می شود. زمان رسیدن و چیدن آن ، اواخر شهریور تا اواسط مهر ماه است. این رقم ، احتمالاً به علت تولید کم گاز اتیلن ، خاصیت انباری خیلی خوبی دارد.

درخت این رقم رد متوسطی دارد و نسبت به سفیدک ، آفت کنه ، بیماری لکه سیاه سیب ، حساس و به آتشک بسیار حساس است.

 

کد شناسایی خرید نهال سیب گرانی اسمیت : 1115

قیمت خرید نهال سیب گرانی اسمیت (ریشه ای) : 3000الی 6000تومان قیمت خرید نهال سیب گرانی اسمیت(گلدانی) : از 8000تومان

قیمت فروش نهال سیب گرانی اسمیت ( (ریشه ای) : 6000الی 8000تومان قیمت فروش نهال سیب گرانی اسمیت (گلدانی) : از 10000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال سیب و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال سیب و شرایط وام انواع نهال سیب با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

سیب رقم   جوناتان (Jonathan)- سیب نهال جوناتان (Jonathan)-نهال سیب رقم  جوناتان (Jonathan)- درخت سیب جوناتان (Jonathan)-درخت سیب رقم  جوناتان (Jonathan)- نهال یکساله 1ساله سیب جوناتان (Jonathan)-نهال دوساله 2ساله سیب جوناتان (Jonathan)-نهال سه ساله 3ساله سیب جوناتان (Jonathan)-نهال سایز بزرگ سیب جوناتان (Jonathan)-فروش نهال سیب  جوناتان (Jonathan)-خرید نهال سیب جوناتان (Jonathan)

 

نهال سیب جوناتان (Jonathan)

آفات و بیماریهای سیب-این رقم امریکایی است و در ایران بیشتر به یوناتانشهرت دارد. این رقم به سفیدک بسیار حساس ، به آتشک حساس و به لکه سیاه سیب ، کمی تا حدودی حساس است.

حجم میوه آن کوچک تا متوسط ، به شکل گرد اندکی کشیده است. پوست میوه صاف و نقطه های مشخص دارد. رنگ زیرین زرد مایل به سبز که یک پوشش قرمز همه جانبه آن را فرا گرفته است. گوشت میوه سفید مایل به زرد ، تا حدی محکم ، خیلی آبدار، کمی ترش و اندکی معطر است. زمان برداشت میوه از اواسط شهریور تا اوایل مهر ماه و قابلیت نگهداری آن در سردخانه ی مجهز تا اواخر بهمن ماه است.

 

کد شناسایی خرید نهال سیب جوناتان : 1116

قیمت خرید نهال سیب جوناتان (ریشه ای) : 3000الی 6000تومان قیمت خرید نهال سیب جوناتان (گلدانی) : از 8000تومان

قیمت فروش نهال سیب جوناتان  ( (ریشه ای) : 6000الی 8000تومان قیمت فروش نهال سیب جوناتان  (گلدانی) : از 10000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال سیب و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال سیب و شرایط وام انواع نهال سیب با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

سیب رقم   مک اینتاش (Mc Intosh)- سیب نهال مک اینتاش (Mc Intosh)-نهال سیب رقم  مک اینتاش (Mc Intosh)- درخت سیب مک اینتاش (Mc Intosh)-درخت سیب رقم  مک اینتاش (Mc Intosh)- نهال یکساله 1ساله سیب مک اینتاش (Mc Intosh)-نهال دوساله 2ساله سیب مک اینتاش (Mc Intosh)-نهال سه ساله 3ساله سیب مک اینتاش (Mc Intosh)-نهال سایز بزرگ سیب مک اینتاش (Mc Intosh)-فروش نهال سیب  مک اینتاش (Mc Intosh)-خرید نهال سیب مک اینتاش (Mc Intosh)

 

نهال سیب مک اینتاش (Mc Intosh)

عمر درخت سیب-این رقم ، در اصل کانادایی است. حجم میوه ی آن درشت ، به شکل گرد ف رنگ پوست آن سبز که از یک رنگ قرمز مایل به آبی پوشانیده می شود. پوست میوه صاف و محکم است. گوشت میوه سبز مایل به سفید ، لطیف و آبدار ، شیرین ، معطر و اندکی ترش مزه است.

برداشت محصول آن در اواخر شهریور انجام گیرد و در سردخانه  تا اواخر آذر ماه ماندگار است. در مقابل لکه سیاه سیب در مناطق  مرطوب بسیار حساس بوده ؛ به طوری که ممکن است صد در صد محصول غیر قابل فروش شود ؛ ولی میزان حساسیت ان به سفیدک و آتشک بر حسب منطقه ممکن است کم تا متوسط باشد.

 

کد شناسایی خرید نهال سیب مک اینتاش: 1117

قیمت خرید نهال سیب مک اینتاش (ریشه ای) : 3000الی 6000تومان قیمت خرید نهال سیب مک اینتاش(گلدانی) : از 8000تومان

قیمت فروش نهال سیب مک اینتاش ( (ریشه ای) : 6000الی 8000تومان قیمت فروش نهال سیب مک اینتاش (گلدانی) : از 10000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال سیب و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال سیب و شرایط وام انواع نهال سیب با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

سیب رقم   کاکس ارنج (Cox s Orange pippin)- سیب نهال کاکس ارنج (Cox s Orange pippin)-نهال سیب رقم  کاکس ارنج (Cox s Orange pippin)- درخت سیب کاکس ارنج (Cox s Orange pippin)-درخت سیب رقم  کاکس ارنج (Cox s Orange pippin)- نهال یکساله 1ساله سیب کاکس ارنج (Cox s Orange pippin)-نهال دوساله 2ساله سیب کاکس ارنج (Cox s Orange pippin)-نهال سه ساله 3ساله سیب کاکس ارنج (Cox s Orange pippin)-نهال سایز بزرگ  کاکس ارنج (Cox s Orange pippin)-فروش نهال سیب کاکس ارنج (Cox s Orange pippin)-خرید نهال سیب کاکس ارنج (Cox s Orange pippin)

 

نهال سیب کاکس ارنج (Cox s Orange pippin)

مرکز اصلاح نهال سیب-میوه ای کوچک تا متوسط ، به شکل گرد ، پوست زبر و پوشیده از یک نوع زنگار است . رنگ میوه زرد مخلوط با سبز و پوششی از قرمز نارنجی دارد. گوشت میوه مایل به زرد ، فشرده ، آبدار و تا حدی محکم است. برداشت محصول ان در اواخر شهریور و اوایل مهر ماه انجام م می شود. در سرد خانه تا اواخر دی ماه قابل نگهداری است. این رقم به سفیدک ، پوسیدگی طوقه حساس و لکه سیاه به طور متوسط حساس است.

ارقام مک اینتاش ، یوناتان ، اسپارتان و گلدن دلیشر زود به بار می نشینند.

 

کد شناسایی خرید نهال سیب کاکس ارنج: 1118

قیمت خرید نهال سیب کاکس ارنج(ریشه ای) : 3000الی 6000تومان قیمت خرید نهال سیب کاکس ارنج(گلدانی) : از 8000تومان

قیمت فروش نهال سیب کاکس ارنج ( (ریشه ای) : 6000الی 8000تومان قیمت فروش نهال سیب کاکس ارنج (گلدانی) : از 10000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال سیب و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال سیب و شرایط وام انواع نهال سیب با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

سیب رقم   فوجی (Fuji)- سیب نهال فوجی (Fuji)-نهال سیب رقم  فوجی (Fuji)- درخت سیب فوجی (Fuji)-درخت سیب رقم  فوجی (Fuji)- نهال یکساله 1ساله سیب فوجی (Fuji)-نهال دوساله 2ساله سیب فوجی (Fuji)-نهال سه ساله 3ساله سیب فوجی (Fuji)-نهال سایز بزرگ سیب فوجی (Fuji)-فروش نهال  سیب فوجی (Fuji)-خرید نهال سیب فوجی (Fuji)

 

نهال سیب  فوجی (Fuji)

نیاز آبی درخت سیب-در ژاپن به دست آمده ، 50-70 درصد سطح میوه از نوار های قرمز رنگ روی زمینه ی سبز پوشیده شده است. بافت زرد مایل به سفید و سفت ،  ترد ، آبدار ، با طعم شیرین دارد . قابلیت نگهداری در انبار این رقم حدود 7-8 ماه است . این رقم به لکه سیاه و آتشک بسیار حساس و به سفیدک به طور متوسط حساسیت دارد.

 

کد شناسایی خرید نهال سیب فوجی : 1119

قیمت خرید نهال سیب فوجی(ریشه ای) : 3000الی 6000تومان قیمت خرید نهال سیب فوجی(گلدانی) : از 8000تومان

قیمت فروش نهال سیب فوجی ( (ریشه ای) : 6000الی 8000تومان قیمت فروش نهال سیب فوجی (گلدانی) : از 10000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال سیب و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال سیب و شرایط وام انواع نهال سیب با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

سیب رقم   گالا (Gala)-سیب نهال گالا (Gala)-نهال سیب رقم  گالا (Gala)- درخت سیب گالا (Gala)-درخت سیب رقم  گالا (Gala)- نهال یکساله 1ساله سیب گالا (Gala)-نهال دوساله 2ساله سیب گالا (Gala)-نهال سه ساله 3ساله  سیب گالا (Gala)-نهال سایز بزرگ سیب گالا (Gala)-فروش نهال سیب گالا (Gala)-خرید نهال سیب گالا (Gala)

 

نهال سیب گالا (Gala)

نیاز آبی نهال سیب-این تلاقی گلدن دلیشز و کاکس ارنج به دست می آید. شکل میوه بیضوی و با توجه به نژاد  40- 90 درصد پوست میوه از رنگ قرمز مایل به نارنجی روی زمینه ی زرد مایل به سبز پوشیده شده است. برخی نژادها از نظر رنگ نواری شکل و بقیه قرمز رنگ هستند. طول مدت انبار ان متوسط است. این واریته به عنوان بهترین سیب تابستانی شناخته شده ؛ ولی به لکه سیاه و آتشک بسیار حساس و به سفیدک به طور متوسط حساس است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال سیب گالا  : 1120

قیمت خرید نهال سیب گالا(ریشه ای) : 3000الی 6000تومان قیمت خرید نهال سیب گالا(گلدانی) : از 8000تومان

قیمت فروش نهال سیب گالا ( (ریشه ای) : 6000الی 8000تومان قیمت فروش نهال سیب گالا (گلدانی) : از 10000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال سیب و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال سیب و شرایط وام انواع نهال سیب با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

بذر سیب-سیب-نهال سیب-نهال1ساله یکساله سیب-نهال 2ساله دوساله سیب-نهال 3ساله سه ساله سیب-روش کاشت نهال سیب-خواص سیب-خواص هسته سیب-ارقام سیب-ارقام تجاری سیب-فروش نهال سیب-خرید نهال سیب-انواع نهال سیب-بهترین رقم سیب-فروش بذر سیب-خرید بذر سیب-بهترین نوع نهال سیب-قیمت نهال سیب-پرورش سیب-تکثیر درخت سیب-چگونه سیب بکاریم-نهال سیب پاکوتاه-انواع سیب پا کوتاه-خرید نهال سیب پاکوتاه-فروش نهال سیب پاکوتاه-ارقام سیب پاکوتاه-اسم انواع سیب-انواع سیب درختی-لیست قیمت انواع نهال سیب-فروش نهال اصلاح شده سیب-خرید نهال اصلاح شده سیب-فروش نهال-فروش نهال سیب در تهران-فروش نهال سیب در کرج-فروش نهال اصلاح شده سیب در تهران-فروش نهال اصلاح شده سیب در کرج-سیب-ارقام نهال سیب-بذر سیب -نهال سیب پاکوتاه-انواع سیب پا کوتاه-خرید نهال سیب پاکوتاه-فروش نهال سیب پاکوتاه-ارقام سیب پاکوتاه-اسم انواع سیب-انواع سیب-لیست قیمت انواع نهال سیب-فروش نهال اصلاح شده سیب-خرید نهال اصلاح شده سیب-فروش نهال سیب در تهران-فروش نهال سیب در کرج-فروش نهال اصلاح شده سیب در تهران-فروش نهال اصلاح شده سیب در کرج-ارقام نهال سیب-فروش نهال سیب از مرکز تحقیقات کرج-میزان محصول درخت سیب-بهترین نوع سیب-درخت سیب-فروش نهال سایز بزرگ سیب-فروش نهال بن دار سیب-فروش درخت سیب-خرید نهال سایز بزرگ سیب-خرید نهال بن دار سیب-خرید درخت سیب-نهالستان سیب-مرکز فروش نهال سیب-پرورش نهال سیب-فاصله کاشت درخت سیب-زمان هرس درخت سیب -پرورش درخت سیب در گلدان-نیاز آبی درخت سیب-نگهداری درخت سیب در گلدان-نیاز آبی درخت سیب-قلمه زدن درخت سیب-انواع سیب در ایران-نحوه نگهداری درخت سیب-کاشت هسته سیب-درخت سیب زینتی--قیمت سیب-قیمت نهال سیب-سیب و لاغری-نهال سیب شناسنامه دار-تکثیر درخت سیب-فصل برداشت سیب-نحوه کاشت درخت سیب-روش کاشت درخت سیب-درخت سیب-درخت سیب-آموزش پیوند زدن درخت سیب- هرس درخت سیب-سمپاشی درخت سیب-بیماریهای  درخت سیب-نگهداری درخت سیب-تقویت درخت سیب-عمر درخت سیب-باغ سیب-کاشت سیب در خانه-زمان کاشت نهال سیب-احداث باغ سیب-قیمت سیب-نهال سیب-خرید نهال سیب-ارقام نهال سیب-شکوفه درخت سیب-علت ریزش میوه سیب-فاصله کاشت درخت سیب-عکس درخت سیب