امور نمایندگی ها

محوطه و فضای سبز

گلهای آپارتمانی و زینتی

نهال های غیر مثمر

نهال های مثمر

نهال چیکو

چیکو،درخت چیکو،نهال چیکو

ارقام چیکو

کشور هند بزرگترین تولید کننده چیکو در جهان است این میوه در هند از نظر میزان تولید و مصرف رتبه پنجم بعد از انبه، موز، مرکبات و انگور دارا می باشد. مهمترین ارقام چیکو در این کشور عبارتند از:

 

چیکوانواع چیکو،انواع درخت چیکو،انواع نهال چیکو:

 

چیکو  كالى پاتیا-نهال چیکو كالى پاتیا-نهال چیکو رقم  كالى پاتیا-درخت چیکو كالى پاتیا-درخت چیکو رقم كالى پاتیا-نهال یکساله 1ساله چیکو كالى پاتیا-نهال دوساله 2ساله  چیکو كالى پاتیا-نهال سه ساله 3ساله  چیکو كالى پاتیا-نهال سایز بزرگ چیکو كالى پاتیا-فروش نهال  چیکو كالى پاتیا-خرید نهال چیکو كالى پاتیا

نهال چیکو كالى پاتیا(Kali patti):

در ایالت های ماهاراشترا، کوجرات و شمال کارناتکا کشت می شود. میوه آن جهت تازه خوری عالی است. برگ ها پهن، ضخیم و سبز رنگ، میوه ها گرد متمایل به دوکی که به صورت انفرادی روی شاخه ها قرار می گیرند. گوشت میوه شیرین  و نرم است. درختان بالغ این رقم ۴۰۰-۳۵۰ میوه تولید می کند.

 

 

کد شناسایی خرید نهال چیکو کالی پاتیا : 3700

قیمت خرید نهال چیکو کالی پاتیا (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال چیکو کالی پاتیا (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال چیکو کالی پاتیا پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال چیکو کالی پاتیا پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال چیکو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال چیکو و شرایط وام انواع نهال چیکو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

چیکو  کرکیت بال-نهال چیکو کرکیت بال-نهال چیکو رقم  کرکیت بال-درخت چیکو کرکیت بال-درخت چیکو رقم کرکیت بال-نهال یکساله 1ساله چیکو کرکیت بال-نهال دوساله 2ساله  چیکو کرکیت بال-نهال سه ساله 3ساله  چیکو کرکیت بال-نهال سایز بزرگ چیکو کرکیت بال-فروش نهال  چیکو کرکیت بال-خرید نهال چیکو کرکیت بال

 

نهال چیکو کرکیت بال:

در ایالت های تامیل نادو، کارناتکا، ماهاراشترا، بنگال غربی و اندرپرادش کشت می شود . میوه ان مصرف تازه خوری دارد. میوه ها درشت و گرد، گوشت میوه شیرین و دانه دار است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال چیکو کریکیت بال : 3701

قیمت خرید نهال چیکو کریکیت بال (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال چیکو کریکیت بال (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال چیکو کریکیت بال پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال چیکو کریکیت بال  پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال چیکو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال چیکو و شرایط وام انواع نهال چیکو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

چیکو  رقم کو- وان-نهال چیکو رقم کو- وان-نهال چیکو رقم  رقم کو- وان-درخت چیکو رقم کو- وان-درخت چیکو رقم رقم کو- وان-نهال یکساله 1ساله چیکو رقم کو- وان-نهال دوساله 2ساله  چیکو رقم کو- وان-نهال سه ساله 3ساله  چیکو رقم کو- وان-نهال سایز بزرگ چیکو رقم کو- وان-فروش نهال  چیکو رقم کو- وان-خرید نهال چیکو رقم کو- وان

 

نهال چیکو رقم کو- وان(CO1):

در ایالت تامیل نادو کشت می شود. از دورگ گیری بین رقم کریکت بال و رقمی با میوه تخم مرغی شکل به وجود آمده است. میوه دهی آن ۴ سال پس از کاشت آغاز می شود. میوه ها درشت و دوکی شکل، گوشت میوه شیرین و به رنگ قرمز متمایل به قهوه ای، متوسط وزن میوه ها ۱۲۵ گرم و بریکس آن ۱۸ درصد است. میوه این رقم مناسب جهت مصرف به صورت تازه خوری است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال چیکو کو وان : 3702

قیمت خرید نهال چیکو کو وان (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال چیکو کو وان (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال چیکو کو وان پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال چیکو کو وان پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال چیکو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال چیکو و شرایط وام انواع نهال چیکو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

چیکو  کو- تو-نهال چیکو کو- تو-نهال چیکو رقم  کو- تو-درخت چیکو کو- تو-درخت چیکو رقم کو- تو-نهال یکساله 1ساله چیکو کو- تو-نهال دوساله 2ساله  چیکو کو- تو-نهال سه ساله 3ساله  چیکو کو- تو-نهال سایز بزرگ چیکو کو- تو-فروش نهال  چیکو کو- تو-خرید نهال چیکو کو- تو

 

نهال چیکو رقم کو- تو(CO2):

 در ایالت تامیل نادو کشت می شود. میوه آن مصرف تازه خوری دارد. میوه ها درشت و دوکی متمایل به گرد، گوشت میوه نرم و آبدار و شیرین، رنگ گوشت قهوه ای روشن  با  طعم عالی، وزن میوه ها ۱۵۰ - ۱۲۵ گرم و بریکس آن ۲۳ درصد است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال چیکو کو تو : 3703

قیمت خرید نهال چیکو کو تو (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال چیکو کو تو  (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال چیکو کو تو  پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال چیکو کو تو  پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال چیکو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال چیکو و شرایط وام انواع نهال چیکو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

چیکو  کو - ترى-نهال چیکو کو - ترى-نهال چیکو رقم  کو - ترى-درخت چیکو کو - ترى-درخت چیکو رقم کو - ترى-نهال یکساله 1ساله چیکو کو - ترى-نهال دوساله 2ساله  چیکو کو - ترى-نهال سه ساله 3ساله  چیکو کو - ترى-نهال سایز بزرگ چیکو کو - ترى-فروش نهال  چیکو کو - ترى-خرید نهال چیکو کو - ترى

 

نهال چیکو کو - ترى (CO3)

در ایالت تامیل نادو کشت می شود. میوه د هی آن 4 سال پس از کاشت آغاز می شود. میوه آن به رنگ قهوه ای تیره، دوکی شکل و شیرین است و میزان محصول ۱۶۷ کیلوگرم در درخت است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال چیکو کو تری : 3704

قیمت خرید نهال چیکو کو تری (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال چیکو کو تری (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال چیکو کو تری پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال چیکو کو تری پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال چیکو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال چیکو و شرایط وام انواع نهال چیکو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

چیکو  پی-ک-ام- وان-نهال چیکو پی-ک-ام- وان-نهال چیکو رقم  پی-ک-ام- وان-درخت چیکو پی-ک-ام- وان-درخت چیکو رقم پی-ک-ام- وان-نهال یکساله 1ساله چیکو پی-ک-ام- وان-نهال دوساله 2ساله  چیکو پی-ک-ام- وان-نهال سه ساله 3ساله  چیکو پی-ک-ام- وان-نهال سایز بزرگ چیکو پی-ک-ام- وان-فروش نهال  چیکو پی-ک-ام- وان-خرید نهال چیکو پی-ک-ام- وان

 

نهال چیکو رقم پی-ک-ام- وان(pkm)

 این رقم  در ایالت تامیل نادو هند کشت می شود. میوه آن مصرف تازه خوری  دارد محصول آن زیاد، میوه بیضی متمایل به تخم مرغی با پوست نازک و به وزن  حدود ۸۰ گرم، میزان قند بالا و بریکس آن ۲۳ درصد است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال چیکو پی ک ام وان : 3705

قیمت خرید نهال چیکو پی ک ام وان (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال چیکو پی ک ام وان (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال چیکو پی ک ام وان پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال چیکو پی ک ام وان پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال چیکو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال چیکو و شرایط وام انواع نهال چیکو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

چیکو  پیلی پاتی-نهال چیکو پیلی پاتی-نهال چیکو رقم  پیلی پاتی-درخت چیکو پیلی پاتی-درخت چیکو رقم پیلی پاتی-نهال یکساله 1ساله چیکو پیلی پاتی-نهال دوساله 2ساله  چیکو پیلی پاتی-نهال سه ساله 3ساله  چیکو پیلی پاتی-نهال سایز بزرگ چیکو پیلی پاتی-فروش نهال  چیکو پیلی پاتی-خرید نهال چیکو پیلی پاتی

 

نهال چیکو پیلی پاتی(Pilipati)

مناطق کاشت آن ایالت های کوجرات و ماهارشترا می باشد . ار ارقام مناسب جهت کشت متراکم است. میوه ها تخم مرغی با سطح صاف، گوشت میوه دانه دار،شیرینی آن متوسط و وزن میوه 450-400 گرم است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال چیکو پیلی پاتی : 3706

قیمت خرید نهال چیکو پیلی پاتی (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال چیکو پیلی پاتی (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال چیکو پیلی پاتی پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال چیکو پیلی پاتی پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال چیکو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال چیکو و شرایط وام انواع نهال چیکو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

چیکو  پالا-نهال چیکو پالا-نهال چیکو رقم  پالا-درخت چیکو پالا-درخت چیکو رقم پالا-نهال یکساله 1ساله چیکو پالا-نهال دوساله 2ساله  چیکو پالا-نهال سه ساله 3ساله  چیکو پالا-نهال سایز بزرگ چیکو پالا-فروش نهال  چیکو پالا-خرید نهال چیکو پالا

 

نهال چیکو پالا(Pala)

مناطق کشت ان ایالت های آندرپراداش و تامیل نادو است رقمی مرغوب، بازارپسند و پر محصول است. ميوه ها تخم مرغی با پوست نازک و به صورت خوشه ای ظاهر می شوند. نوک میوه تیز و گوشت آن شیرین با طعم عالی است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال چیکو پالا : 3707

قیمت خرید نهال چیکو پالا (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال چیکو پالا (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال چیکو پالا پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال چیکو پالا پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال چیکو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال چیکو و شرایط وام انواع نهال چیکو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

چیکو  گوتی-نهال چیکو گوتی-نهال چیکو رقم  گوتی-درخت چیکو گوتی-درخت چیکو رقم گوتی-نهال یکساله 1ساله چیکو گوتی-نهال دوساله 2ساله  چیکو گوتی-نهال سه ساله 3ساله  چیکو گوتی-نهال سایز بزرگ چیکو گوتی-فروش نهال  چیکو گوتی-خرید نهال چیکو گوتی

 

نهال چیکو گوتی(Guthi)

مناطق کاشت آن ایالت های آندراپرادش و تامیل نادو است. درخت آن متوسط  تا بلند و مخروطی شکل، میوه ها بسیار کوچک، بیضی و قهوه ای رنگ، گوشت میوه کم آب،  دانه دار و قهوه ای است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال چیکو گوتی : 3708

قیمت خرید نهال چیکو گوتی (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال چیکو گوتی (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال چیکو گوتی پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال چیکو گوتی پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال چیکو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال چیکو و شرایط وام انواع نهال چیکو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

چیکو  بنگالور-نهال چیکو بنگالور-نهال چیکو رقم  بنگالور-درخت چیکو بنگالور-درخت چیکو رقم بنگالور-نهال یکساله 1ساله چیکو بنگالور-نهال دوساله 2ساله  چیکو بنگالور-نهال سه ساله 3ساله  چیکو بنگالور-نهال سایز بزرگ چیکو بنگالور-فروش نهال  چیکو بنگالور-خرید نهال چیکو بنگالور

 

نهال چیکو بنگالور(Bangalore)

در ایالت آندراپرادش کشت می شود . میوه های تخم مرغی شکل و بزرگ با نوک میوه گرد ، گوشت آن طلائی رنگ و با شیرینی متوسط است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال چیکو بنگالور : 3709

قیمت خرید نهال چیکو بنگالور (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال چیکو بنگالور (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال چیکو بنگالور پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال چیکو بنگالور پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال چیکو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال چیکو و شرایط وام انواع نهال چیکو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

چیکو  کرتی – باراتی-نهال چیکو کرتی – باراتی-نهال چیکو رقم  کرتی – باراتی-درخت چیکو کرتی – باراتی-درخت چیکو رقم کرتی – باراتی-نهال یکساله 1ساله چیکو کرتی – باراتی-نهال دوساله 2ساله  چیکو کرتی – باراتی-نهال سه ساله 3ساله  چیکو کرتی – باراتی-نهال سایز بزرگ چیکو کرتی – باراتی-فروش نهال  چیکو کرتی – باراتی-خرید نهال چیکو کرتی – باراتی

 

نهال چیکو کرتی – باراتی(Kirtibarathi):

 مناطق کاشت آن ایالت های آندراپرادش و تامیل نادو است. به دو صورت تازه خوری و فرآوری شده مورد استفاده قرار می گیرد. میوه ها کوچک و تخم مرغی شکل با ۶-۴ برحستگی روی آن، پوست میوه زمخت با ضخامت متوسط، گوشت میوه شیرین است قابلیت حمل و نقل این رقم به مناطق دور دست بالا است. واریته های مهم و مرغوب در اندونزی شامل ساومانیلا(Sawo manila) با میوه بیضی، ساوکولانا (Sawokulan) و( ساو-بتاوی (Sawo betawi) با میوه گرد و کروی می باشند.

در کشور فیلیپین رقم پر محصول پینراس(Pineras) و ارقام با میوه درشت و کمی گرد پوندروسا(onderosa) و ساومانیلا وجود دارند. در کشور تایلند رقم کراسوئی(krasuey) با میوه کوچک، رقم کیهان(kaihahn) با میوه درشت و رقم ماکوک(makok ) با میوه متوسط وجود دارند. مهمترین رقم پر محصول و زودرس در فلوریدا، واریته پرو لیفیک(prolific) است و واریته های پر محصول دیگر شامل روسل(Russel) و براون شوگر(Brown sugar) هستند. در شمال شرق برزیل رقم ایتاپیرما- 31(Itapirema ) در سطح وسیع کشت شده است متوسط وزن میوه این رقم 187 گرم متوسط محصول هر درخت آن در سال 208 کیلو گرم است . در برنامه های به نژادی چیکو صفاتی مثل اندازه بزرگ میوه ، محصول زیاد، کیفیت غذایی خوب و بدون بذر از مهم ترین صفات جهت تولید ارقام جدید است.

 

کد شناسایی خرید نهال چیکو کرتی باراتی : 3710

قیمت خرید نهال چیکو کرتی باراتی (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال چیکو کرتی باراتی (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال چیکو کرتی باراتی پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال چیکو کرتی باراتی پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال چیکو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال چیکو و شرایط وام انواع نهال چیکو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار