خرید نهال

امور نمایندگی ها

محوطه و فضای سبز

گلهای آپارتمانی و زینتی

نهال های غیر مثمر

نهال های مثمر

نهال گردو

 

گردو،درخت گردو،نهال گردو:گردوی ایرانی Juglans regia L. از شاخه گیاهان دانه دار Spermatophyta و زیر شاخه نهان دانگان Angiosperms رده گیاهان دولپه ای Magnoliopsida، زیر رده گیاهان بدون گل برگ Apetales یا monochlamydeae، سری بی گل برگان تک جنس، راسته Amentales، تیره Juglandaceae و جنس Juglans و نهایتا گونه regia است.

درخت گردو که به نام های جوز، چار مغز، گردکان، آقوز، آقوزه، آنقوزه، آقویز، آقوزبوله، آقوزدار، جوئزه، جوئس نیز معرفی می شود درخت نسبتا بلندی است به ارتفاع 5 تا 25 متر که در حالت تک درختی دارای تاج و چتری بسیار گسترده و پهن است. 

 

انواع گردو،انواع درخت گردو،انواع نهال گردو:

 

 

گردو رقم Payne-نهال گردو پاین-نهال گردو رقم Payne-درخت گردو پاین-درخت گردو رقم Payne-نهال یکساله 1ساله گردو پاین-نهال دوساله 2ساله گردو پاین-نهال سه ساله 3ساله گردو پاین-نهال سایز بزرگ گردو پاین-فروش نهال گردو پاینPayne-خرید نهال گردو پاینPayne

نهال گردو پیوندی پاین Payne

از نظر تاریخ برگ دهی رقم پاین Payne یک رقم زود برگ ده است و به عنوان رقم مرجع مورد استفاده قرار می گیرد که تاریخ برگ دهی سایر ارقام با آن مقایسه می شود. بنابراین برای مناطق با خطر بروز سرمای دیررس و مناطق سرد مناسب نیست. اما دارای میوه متوسط تا کوچک است، پوشش شکاف دانه کامل، از نظر تاریخ برداشت زودرس، تیپ تشکیل جوانه های بارده 90 درصد جانبی و به علت زود برگ ده بودن به بلایت باکتریای خیلی حساس است . بنابراین در مناطق با رطوبت نسبی بالا برای کشت توصیه نمی شود.

پاین زودرس بوده و عملکرد بالایی دارد. دوره گرده افشانی پاین به خوبی با دوره پذیرش گل های مادگی همزمانی دارد، و باغات رقم پاین اغلب بسیار بارور هستند.

پاین، به عنوان یک رقم زودرس، معمولا در نیمه اول شهریورماه و تا اواخر شهریور برداشت می شود. پاین میوه هایی متوسط با وزن تقریبا 7/5 گرم مغز تولید می کند. میوه ها بادامی شکل با متوسط 50 درصد مغز، که 50 تا 70 درصد آن دارای رنگ روشن است. اما بعضی گردوهای رقم پاین در اوایل فصل با پوست عرضه می شوند.

درختان پاین اندازه متوسطی داشته و شکل آن گرد است. تقریبا پر رشد است. هرس متوسط تا سنگین در زمانی که درختان جوان هستند لازم دارد تا از رشد زیاد آنها جلوگیری شود. یک باغ بالغ بدون اجرای یک برنامه هرس مناسب نمی تواند توان باردهی خود را حفظ کند. فواصل درختان معمولا 5/7×9 متر در دره مرکزی و فواصل کاشت 7/6×5/7 متر در سان بنیتو کانتی دیده می شود. پاین به بیماری باکتریایی بلایت حساس است.

 

کد شناسایی خرید نهال گردوی پاین : 1000

قیمت خرید نهال گردوی پیوندی پاین (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت خرید نهال گردوی پیوندی پاین (گلدانی) : از 50000تومان

قیمت فروش نهال گردوی پیوندی پاین (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت فروش نهال گردوی پیوندی پاین (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گردو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گردو و شرایط وام انواع نهال گردو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

گردو رقم Hartely-نهال گردوهارتلی-نهال گردو رقم Hartely-درخت گردو هارتلی-درخت گردو رقم Hartely-نهال یکساله 1ساله گردو هارتلی-نهال دوساله 2ساله گردو هارتلی-نهال سه ساله 3ساله گردو هارتلی-نهال سایز بزرگ گردو هارتلی-فروش نهال گردو هارتلیHartely-خرید نهال گردو هارتلیHartely

 

نهال گردو پیوندی هارتلی Hartely

این رقم نسبتا محصول کافی تولید می کند، تاریخ برگ دهی 16 روز بعد از رقم پاین، دارای میوه درشت با کیفیت خوب، پوشش شکاف دانه کامل، تاریخ برداشت نسبتا دیر، مغز دانه درشت (6/5 گرم) و رنگ روشن دارد، اندازه درخت متوسط تا بزرگ، تیپ رشد نسبتا گسترده و به خاک های حاصلخیز برای رشد مناسب نیاز دارد و در مناطق سرد و جاهایی که فصل رشد کوتاه است فرصت کافی برای رشد پیدا نمی کند و تا حدودی به بلایت باکتریایی و کرم سیب حساس است، تیپ تشکیل جوانه های بارده عمدتا انتهایی و نهایتا به گرده زاهای دیرگلده مانند ارقام فرانکت و یا آمیگو نیاز دارد.

عملکرد درختان بالغ هارتلی می تواند بسیار خوب باشد اما هارتلی نسبت به چندلر دیرتر شروع به باردهی می کند برای اینکه در رقم هارتلی تنها 5 تا 10 درصد جوانه های جانبی بارده هستند و رنگ مغز آن روشن است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال گردوی پیوندی هارتلی : 1001

قیمت خرید نهال گردوی پیوندی هارتلی(ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت خرید نهال گردوی پیوندی هارتلی(گلدانی) : از 50000تومان

قیمت فروش نهال گردوی پیوندی هارتلی (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت فروش نهال گردوی پیوندی هارتلی(گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گردو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گردو و شرایط وام انواع نهال گردو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

گردو رقم Chandler-نهال گردوچندلر-نهال گردو رقم Chandler-درخت گردو چندلر-درخت گردو رقم Chandler-نهال یکساله 1ساله گردو چندلر-نهال دوساله 2ساله گردو چندلر-نهال سه ساله 3ساله گردو چندلر-نهال سایز بزرگ گردو چندلر-فروش نهال گردو چندلرChandler-خرید نهال گردو چندلرChandler

 

نهال گردو پیوندی چندلر Chandler

رقمی پر محصول، تاریخ برگ دهی 18 روز بعد از رقم پاین، دارای میوه درشت و با کیفیت خوب، پوشش شکاف دانه کامل، تاریخ برداشت نسبتا دیر، مغز دانه عالی با 90 درصد رنگ روشن، اندازه درخت متوسط و تیپ رشد نسبتا راست، تیپ تشکیل جوانه های بارده 80 تا 90 درصد جانبی و نهایتا گرده زای مناسب آن ارقام گردوی شارج فرانکت یا سیسکو هستند.

 

 

کد شناسایی خرید نهال گردوی پیوندی چندلر: 1002

قیمت خرید نهال گردوی پیوندی چندلر(ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت خرید نهال گردوی پیوندی چندلر(گلدانی) : از 50000تومان

قیمت فروش نهال گردوی پیوندی چندلر (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت فروش نهال گردوی پیوندی چندلر(گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گردو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گردو و شرایط وام انواع نهال گردو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

گردو رقم howard-نهال گردو هوارد -نهال گردو رقم howard-درخت گردو هوارد -درخت گردو رقم howard-نهال یکساله 1ساله گردو هوارد -نهال دوساله 2ساله گردو هوارد -نهال سه ساله 3ساله گردو هوارد -نهال سایز بزرگ گردو  هوارد -فروش نهال گردو هوارد howard-خرید نهال گردو هوارد howard

 

نهال گردو پیوندی هوارد howard

رقمی پر محصول، تاریخ برگ دهی 15 روز بعد از رقم پاین، دارای میوه درشت و با کیفیت خوب، پوشش شکاف دانه کامل، تاریخ برداشت متوسط تا نسبتا دیر، کیفیت مغز دانه عالی با 90 درصد رنگ روشن، اندازه درخت متوسط و تیپ رشد نسبتا راست، تیپ تشکیل جوانه های بارده 80 تا 90 درصد جانبی و نهایتا گرده زای مناسب آن ارقام شارج فرانکت یا سیسکو هستند. درخت نسبتا قوی و مناسب برای کشت ردیف درختان پر چین است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال گردوی پیوندی هوارد: 1003

قیمت خرید نهال گردوی پیوندی هوارد (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت خرید نهال گردوی پیوندی هوارد (گلدانی) : از 50000تومان

قیمت فروش نهال گردوی پیوندی هوارد (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت فروش نهال گردوی پیوندی هوارد (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گردو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گردو و شرایط وام انواع نهال گردو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

گردو رقم Serr-نهال گردو سر-نهال گردو رقم Serr-درخت گردو سر -درخت گردو رقم Serr-نهال یکساله 1ساله گردو سر-نهال دوساله 2ساله گردو سر -نهال سه ساله 3ساله گردو سر-نهال سایز بزرگ گردو سر-فروش نهال گردو سرSerr-خرید نهال گردو سر Serr

 

نهال گردو پیوندی سر Serr

محصول این رقم به دلیل ریزش گل های ماده تحت تاثیر قرار می گیرد اگرچه ممکن است سایر ارقام نیز تحت تاثیر ریزش گل های ماده باشند اما شدت حساسیت در این رقم بیشتر است. تاریخ برگ دهی چند روز بعد از رقم پاین و تقریبا یک رقم زود برگ ده است بنابراین برای مناطق یا خطر بروز سرمای دیررس مناسب نیست، دارای میوه درشت با یفیت خوب که مغز نیز خوب پر می شود، پوشش شکاف دانه کامل، تاریخ برداشت نسبتا دیر، متوسط مغز 6 گرم و رنگ روشن دارد، اندازه درخت متوسط تا بزرگ درختانی پر رشد هستند که همه ساله به هرس سبک نیاز دارد و در خاک های حاصلخیز و با زهکش مناسب رشد بسیار زیاد و غیر قابل کنترل دارد، بر خلاف سایر ارقام زود برگ ده تا حدودی به بلایت باکتریای متحمل است، تیپ تشکیل جوانه های بارده 30 تا 50 درصد جانبی و نهایتا گرده زاهای متوسط گل ده مانند ارقام و تاهاما و چیکو برای این رقم مناسب هستند.

 

 

کد شناسایی خرید نهال گردوی پیوندی سر: 1004

قیمت خرید نهال گردوی پیوندی سر (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت خرید نهال گردوی پیوندی سر (گلدانی) : از 50000تومان

قیمت فروش نهال گردوی پیوندی سر (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت فروش نهال گردوی پیوندی سر (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گردو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گردو و شرایط وام انواع نهال گردو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

گردو رقمSunland-نهال گردو سان لند-نهال گردو رقم Sunland-درخت گردو سان لند-درخت گردو رقم Sunland-نهال یکساله 1ساله گردو سان لند-نهال دوساله 2ساله گردو سان لند-نهال سه ساله 3ساله گردو سان لند-نهال سایز بزرگ گردو سان لند-فروش نهال گردو سان لندSunland-خرید نهال گردو سان لندSunland

 

نهال گردو پیوندی سان لند Sunland

یک رقم زود برگ ده که محصول زیاد و دانه درشت تولید می کند. مانند سایر ارقام زود گل ده به شرایط مربوط و بارندگی مستمر در بهار جهت ابتلا به بیماری بلایت بسیار حساس است لذا برای چنین مناطقی توصیه نمی شود. تیپ تشکیل جوانه های بارده 80 درصد جانبی، درصد مغز 58 درصد است و میانگین وزن مغز 9/9 گرم گزارش شده است. این رقم در گروه ارقام دیررس است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال گردوی پیوندی سان لند: 1005

قیمت خرید نهال گردوی پیوندی سان لند (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت خرید نهال گردوی پیوندی سان لند (گلدانی) : از 50000تومان

قیمت فروش نهال گردوی پیوندی سان لند (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت فروش نهال گردوی پیوندی سان لند (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گردو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گردو و شرایط وام انواع نهال گردو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

گردو رقمCisco-نهال گردو سیسکو -نهال گردو رقم Cisco-درخت گردو سیسکو -درخت گردو رقم Cisco-نهال یکساله 1ساله گردو سیسکو -نهال دوساله 2ساله گردو سیسکو -نهال سه ساله 3ساله گردو سیسکو -نهال سایز بزرگ گردو سیسکو -فروش نهال گردو سیسکو Cisco-خرید نهال گردو سیسکو  Cisco

 

نهال گردو پیوندی سیسکو Cisco

یک رقم دیر برگ ده است که ظهور برگ ها 30 روز بعد از پاین اتفاق می افتد، تیپ تشکیل جوانه های بارده جانبی، و دارای قابلیت تولید گرده برای ارقا چندلر و هوارد است. تاریخ برداشت محصول سه هفته بعد از پاین، تیپ رشد مانند چیکو و پدرو نسبتا کوتاه و نغمه سراست است. رنگ پوست چوبی تا حدودی روشن و اندازه میوه و مغز اندکی از فرانکت بزرگ تر است اما رنگ مغز متغیر است که آن را به منابع گرده زای چندلر و هوارد نسبت می دهند.

 

 

کد شناسایی خرید نهال گردوی پیوندی سیسکو: 1006

قیمت خرید نهال گردوی پیوندی سیسکو (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت خرید نهال گردوی پیوندی سیسکو (گلدانی) : از 50000تومان

قیمت فروش نهال گردوی پیوندی سیسکو (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت فروش نهال گردوی پیوندی سیسکو (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گردو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گردو و شرایط وام انواع نهال گردو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

گردو رقمVina-نهال گردو وینا -نهال گردو رقم Vina-درخت گردو وینا-درخت گردو رقم Vina-نهال یکساله 1ساله گردو وینا -نهال دوساله 2ساله گردو وینا -نهال سه ساله 3ساله گردو وینا-نهال سایز بزرگ گردو وینا-فروش نهال گردو وینا Vina-خرید نهال گردو ویناVina

 

نهال گردو پیوندی وینا Vina

وینا یک رقم حاصل از تلاقی ارقام پاین و فرانکت است، تاریخ برگ دهی 7 روز بعد از پاین، یک رقم پر محصول، قدرت رشد درخت زیاد است اما با یک برنامه خوب هرس می توان آن را کنترل کرد، تیپ تشکیل جوانه های بارده 80 تا 90 درصد جانبی دارای باردهی منظم ازقام گرده زای مناسب این رقم در گروه ارقام متوسط گل مانند تاهاما و چیکو و ارقام نسبتا جدید مانند چندلر و هوارد است، تاریخ برداشت این رقم زود تا متوسط است درصد مغز 48 درصد و متوسط وزن مغز 6/5 رم و رنگ مغز تا 60 درصد روشن است. به بیماری بلایت حساس است اما مقدار حساسیت کمتر از ارقام اشلی و پاین است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال گردوی پیوندی وینا: 1007

قیمت خرید نهال گردوی پیوندی وینا (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت خرید نهال گردوی پیوندی وینا (گلدانی) : از 50000تومان

قیمت فروش نهال گردوی پیوندی وینا (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت فروش نهال گردوی پیوندی وینا (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گردو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گردو و شرایط وام انواع نهال گردو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

گردو رقمchico-نهال گردو چیکو-نهال گردو رقم chico-درخت گردو چیکو-درخت گردو رقم chico-نهال یکساله 1ساله گردو چیکو -نهال دوساله 2ساله گردو چیکو-نهال سه ساله 3ساله گردو چیکو-نهال سایز بزرگ گردو چیکو-فروش نهال گردو چیکو chico-خرید نهال گردو چیکوchico

 

نهال گردو پیوندی چیکو chico

این رقم دارای درختانی با جثه کوتاه هستند بنابراین امکان کاشت آن در محوطه های مسکونی وجود دارد، تیپ تشکیل جوانه های بارده 80 تا 90 درصد جانبی و یکی از ارقام پر بارده و زودرس است، مانند سایر ارقام برگ ده به بلایت باکتریایی حساس است، میوه ها نسبتا کوچک و وزن متوسط مغز 5 گرم است، درصد مغز 47 درصد و با کیفیت خوب است، ارقام گرده زای این رقم پاین، سر و وینا است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال گردوی پیوندی چیکو: 1008

قیمت خرید نهال گردوی پیوندی چیکو (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت خرید نهال گردوی پیوندی چیکو (گلدانی) : از 50000تومان

قیمت فروش نهال گردوی پیوندی چیکو (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت فروش نهال گردوی پیوندی چیکو (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گردو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گردو و شرایط وام انواع نهال گردو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

گردو رقمFranquette-نهال گردو فرانکت شارج-نهال گردو رقم Franquette-درخت گردو فرانکت شارج-درخت گردو رقم Franquette-نهال یکساله 1ساله گردو فرانکت شارج-نهال دوساله 2ساله گردو فرانکت شارج-نهال سه ساله 3ساله گردو فرانکت شارج-نهال سایز بزرگ گردو فرانکت شارج-فروش نهال گردو فرانکت شارج Franquette-خرید نهال گردو فرانکت شارجFranquette

 

نهال گردو پیوندی فرانکت شارج Franquette

این رقم دارای درختانی بزرگ، پر رشد و با تیپ رشد راست است، اندازه میوه کوچک است ولی کیفیت خوب و مغز با رنگ روشن دارد. ارقام گرده زای این رقم هارتلی و چندلر است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال گردوی پیوندی فرانکت شارج: 1009

قیمت خرید نهال گردوی پیوندی فرانکت شارج (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت خرید نهال گردوی پیوندی فرانکت شارج(گلدانی) : از 50000تومان

قیمت فروش نهال گردوی پیوندی فرانکت شارج (ریشه ای): 28000الی 45000تومان قیمت فروش نهال گردوی پیوندی فرانکت شارج(گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گردو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گردو و شرایط وام انواع نهال گردو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

گردو رقمAshley-نهال گردو اشلی -نهال گردو رقم Ashley-درخت گردو اشلی -درخت گردو رقم Ashley-نهال یکساله 1ساله گردو اشلی -نهال دوساله 2ساله گردو اشلی -نهال سه ساله 3ساله گردو اشلی -نهال سایز بزرگ گردو اشلی -فروش نهال گردو اشلی Ashley-خرید نهال گردو اشلی Ashley

 

نهال گردو پیوندی اشلی Ashley

این رقم از برنامه اصلاح گردو، درختان کوتاه دارد و برای کنترل میزان رشد به هرس خوب نیاز دارد یک رقم پر محصول و تیپ تشکیل جوانه های بارده 90 درصد جانبی، تاریخ برگ دهی مانند پاین و در گروه ارقام زود برگ ده قرار دارد و زودرس است. مانند سایر ارقام زود برگ ده به بلایت باکتریایی حساس است لذا برای مناطق مرطوب با بارندگی مستمر و سرمای دیررس بهاره به جهت حساسیت به بیماری بلایت و خسارت سرمازدگی توصیه نمی شود.

 

 

کد شناسایی خرید نهال گردوی پیوندی اشلی: 1010

قیمت خرید نهال گردوی پیوندی اشلی(ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت خرید نهال گردوی پیوندی اشلی(گلدانی) : از 50000تومان

قیمت فروش نهال گردوی پیوندی اشلی(ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت فروش نهال گردوی پیوندی اشلی(گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گردو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گردو و شرایط وام انواع نهال گردو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

گردو رقمPedro-نهال گردو پدرو -نهال گردو رقم Pedro-درخت گردو پدرو -درخت گردو رقم Pedro-نهال یکساله 1ساله گردو پدرو -نهال دوساله 2ساله گردو پدرو -نهال سه ساله 3ساله گردو پدرو-نهال سایز بزرگ گردو پدرو -فروش نهال گردو پدروPedro-خرید نهال گردو پدرو Pedro

 

نهال گردو پیوندی پدرو Pedro

این رقم دارای درختانی با جثه کوتاه هستند بنابراین امکان کاشت آن در محوطه های مسکونی وجود دارد و ارتفاع رشد آن به 9 متر می رسد. نیاز سرمایی این رقم بسیار کم و حدود 400 ساعت است، کیفیت میوه خوب است و از نظر مصرف کننده دارای عطر و طعم خوبی است وزن متوسط مغز 5/6 گرم و درصد مغز 48 درصد است .

 

 

کد شناسایی خرید نهال گردوی پیوندی پدرو: 1011

قیمت خرید نهال گردوی پیوندی پدرو (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت خرید نهال گردوی پیوندی پدرو (گلدانی) : از 50000تومان

قیمت فروش نهال گردوی پیوندی پدرو (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت فروش نهال گردوی پیوندی پدرو (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گردو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گردو و شرایط وام انواع نهال گردو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

 گردو رقم Fernor-نهال گردو فرنور-نهال گردو رقم Fernor-درخت گردو فرنور -درخت گردو رقم Fernor-نهال یکساله 1ساله گردو فرنور -نهال دوساله 2ساله گردو فرنور-نهال سه ساله 3ساله گردو فرنور-نهال سایز بزرگ گردو فرنور -فروش نهال گردو  فرنورFernor-خرید نهال گردو  فرنورFernor

 

نهال گردو پیوندی فرنور Fernor

از ارقام نسبتا جدید فرانسه، دیر برگ ده، زود بار ده، تیپ تشکیل جوانه های بارده جانبی زیاد و دارای میوه های بزرگ و با کیفیت عالی و دیررس است. در شرایط فرانسه درختان 6 ساله 1 تن و درختان بالغ 4 تا 5 تن محصول تولید می کند.

 

 

کد شناسایی خرید نهال گردوی پیوندی فرنور : 1012

قیمت خرید نهال گردوی پیوندی فرنور (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت خرید نهال گردوی پیوندی فرنور (گلدانی) : از 50000تومان

قیمت فروش نهال گردوی پیوندی فرنور (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت فروش نهال گردوی پیوندی فرنور (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گردو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گردو و شرایط وام انواع نهال گردو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

گردو رقم solano-نهال گردو سولانو-نهال گردو رقم solano-درخت گردو سولانو -درخت گردو رقم solano-نهال یکساله 1ساله گردو سولانو-نهال دوساله 2ساله گردو سولانو-نهال سه ساله 3ساله گردو سولانو-نهال سایز بزرگ گردو سولانو -فروش نهال گردو  سولانوsolano-خرید نهال گردو سولانوsolano

 

نهال گردو پیوندی سولانو solano

این رقم تارخ برگ دهی آن 7 روز بعد از پاین و 10 روز قبل از چندلر است، اندازه درخت مشابه رقم چندلر است، تیپ تشکیل جوانه های بارده 100 درصد جانبی حساسیت به بلایت باکتریایی در این رقم کمتر است، محصول زیاد با مغز روشن تولید می کند میوه های یکنواخت با پوشش پوست چوبی خوب، شکل تخم مرغی که مغز به راحتی از پوست چوبی جدا می شود وزن متوسط مغز 8 گرم است، درصد مغز 55 درصد است. ارقام مناسب گرده زا، ارقام چندلر و تولار و هوارد است .

 

 

کد شناسایی خرید نهال گردوی پیوندی سولانو : 1013

قیمت خرید نهال گردوی پیوندی سولانو (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت خرید نهال گردوی پیوندی سولانو (گلدانی) : از 50000تومان

قیمت فروش نهال گردوی پیوندی سولانو (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت فروش نهال گردوی پیوندی سولانو (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گردو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گردو و شرایط وام انواع نهال گردو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

گردو رقم Stan-نهال گردو استن-نهال گردو رقم Stan-درخت گردو استن-درخت گردو رقم Stan-نهال یکساله 1ساله گردو استن-نهال دوساله 2ساله گردو استن-نهال سه ساله 3ساله گردو استن-نهال سایز بزرگ گردو استن-فروش نهال گردو  استنStan-خرید نهال گردو استن Stan

 

نهال گردو پیوندی استن Stan

این رقم از مناطقی که برای سرمای دیر رس بهاره تحت مطالعه بوده گزینش و معرفی شده است، یک رقم دیر برگ ده و دیر گل است. میوه مستطیلی شکل، کوچک تا متوسط، سطح میوه صاف و رنگ خوبی دارد. کیفیت مغز میوه خوب و با رنگ روشن اما خیلی گوشتی نیست و درصد مغز 46 درصد است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال گردوی پیوندی استن: 1014

قیمت خرید نهال گردوی پیوندی استن (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت خرید نهال گردوی پیوندی استن (گلدانی) : از 50000تومان

قیمت فروش نهال گردوی پیوندی استن (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت فروش نهال گردوی پیوندی استن (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گردو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گردو و شرایط وام انواع نهال گردو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

گردو رقم Eureka-نهال گردو اورکا-نهال گردو رقم Eureka-درخت گردو اورکا-درخت گردو رقم Eureka-نهال یکساله 1ساله گردو اورکا-نهال دوساله 2ساله گردو اورکا-نهال سه ساله 3ساله گردو اورکا-نهال سایز بزرگ گردو اورکا-فروش نهال گردو  اورکا Eureka-خرید نهال گردو اورکا Eureka

 

نهال گردو پیوندی اورکا Eureka

هنوز از نظر اقتصادی اهمیت دارد. جوانه های جانبی آن بارور نیستند، بنابراین نسبت به ارقام جدید با درصد بالای جوانه های جانبی بارده، دیرتر به باردهی می رسد. میوه ها سنگین با مغزهایی حدود 7/7 گرم است. پوست استخوانی اورکا سنگین بوده و به خوبی بسته است و 50 درصد مغز دارد. تنها حدود 40 درصد مغز رنگ روشن دارد، و مغز اورکا حساس به گرما است.

درختان اورکا بزرگ هستند و معمولا با فواصل 5/10 تا 15 متر کاشته می شوند. اورکا یک رقم زود برگ ده است که تاریخ برگ دهی حدود 10 روز بعد از پاین است مانند سایر ارقام زود برگ ده به شرایط مربوط و بارندگی مستمر در بهار جهت ابتلا به بیماری بلایت بسیار حساس است. تاریخ برداشت زود تا متوسط ، اندازه میوه متوسط، مستطیلی شکل و کشیده است پوشش پوسته چوبی خوب و دارای درختان بزرگ با تیپ رشد گسترده است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال گردوی پیوندی اورکا: 1015

قیمت خرید نهال گردوی پیوندی اورکا (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت خرید نهال گردوی پیوندی اورکا (گلدانی) : از 50000تومان

قیمت فروش نهال گردوی پیوندی اورکا (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت فروش نهال گردوی پیوندی اورکا (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گردو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گردو و شرایط وام انواع نهال گردو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

گردو رقم Forde-نهال گردو اورکا-نهال گردو رقم Forde-درخت گردو اورکا-درخت گردو رقم Forde-نهال یکساله 1ساله گردو اورکا-نهال دوساله 2ساله گردو اورکا-نهال سه ساله 3ساله گردو اورکا-نهال سایز بزرگ گردو اورکا-فروش نهال گردو  اورکا Forde-خرید نهال گردو اورکا Forde

 

نهال گردو پیوندی فورد Forde

زود بارده و تاریخ برگ دهی 5 روز زودتر از چندلر و تاریخ برداشت میوه 5 روز زودتر از این رقم است، تیپ تشکیل جوانه های بارده 100 درصد جانبی، میوه تخم مرغی شکل مغز میوه درشت با رنگ روشن و 54 درصد مغز، این رقم برای وینا و سکستون به عنوان گرده زا استفاده می شود و گرده زاهای مناسب این رقم نیز ارقام پاین، وینا و سر است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال گردوی پیوندی فورد : 1016

قیمت خرید نهال گردوی پیوندی فورد (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت خرید نهال گردوی پیوندی فورد (گلدانی) : از 50000تومان

قیمت فروش نهال گردوی پیوندی فورد (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت فروش نهال گردوی پیوندی فورد (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گردو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گردو و شرایط وام انواع نهال گردو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

گردو رقم Gillet-نهال گردو جیلت-نهال گردو رقم Gillet-درخت گردو جیلت-درخت گردو رقم Gillet-نهال یکساله 1ساله گردو جیلت-نهال دوساله 2ساله گردو جیلت-نهال سه ساله 3ساله گردو جیلت-نهال سایز بزرگ گردو جیلت-فروش نهال گردو  جیلت Gillet-خرید نهال گردو جیلت Gillet

 

نهال گردو پیوندی جیلت Gillet

این رقم از تلاقی ارقام UC76-80 به علت کیفیت خوب و چیکو به دلیل تولید محصول زیاد حاصل شده است. این رقم در درختان جوان نیز میوه زیادی تولید می کند و 10 تا 20 روز زودتر از چندلر برداشت می شود، ژیلت یک رقم زود برگ ده است و یک رقم پروتوژن است. تیپ تشکیل جوانه های بارده 100 درصد جانبی و میوه مستطیلی با رنگ مغز روشن که متوسط وزن مغز 2/8 گرم است و درصد مغز 50 درصد که به راحتی از پوست چوبی جدا می شود گرده زاهای مناسب این رقم نیز ارقام پاین ، وینا و سر است .

 

 

کد شناسایی خرید نهال گردوی پیوندی جیلت: 1017

قیمت خرید نهال گردوی پیوندی جیلت (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت خرید نهال گردوی پیوندی جیلت (گلدانی) : از 50000تومان

قیمت فروش نهال گردوی پیوندی جیلت (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت فروش نهال گردوی پیوندی جیلت (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گردو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گردو و شرایط وام انواع نهال گردو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

گردو رقم Ivanhoe-نهال گردو آیوانهو -نهال گردو رقم Ivanhoe-درخت گردو آیوانهو -درخت گردو رقم Ivanhoe-نهال یکساله 1ساله گردو آیوانهو -نهال دوساله 2ساله گردو آیوانهو -نهال سه ساله 3ساله گردو آیوانهو -نهال سایز بزرگ گردو آیوانهو -فروش نهال گردو  آیوانهو Ivanhoe-خرید نهال گردو آیوانهو Ivanhoe

 

نهال گردو پیوندی آیوانهو Ivanhoe

این رقم از تلاقی ارقام 67-13 به علت کیفیت خوب و چیکو به دلیل تولید محصول زیاد حاصل شده است. رشد سالانه درخت متوسط است و به بیماری بلایت مقاوم نیست، آیوانهو یک رقم زود بارده و زود برگ ده است که تاریخ برگ دهی آن همزمان با پاین است و تاریخ برداشت آن همزمان با پاین و سر است و این ارقام گرده زای همدیگر هستند. آیوانهو یک ماه زودتر از چندلر برداشت می شود تیپ تشکیل جوانه های بارده 100 درصد جانبی، میوه تخم مرغی شکل، مغز میوه درشت با متوسط وزن 7/7 گرم و 57 درصد مغز است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال گردوی پیوندی آیوانهو: 1018

قیمت خرید نهال گردوی پیوندی آیوانهو (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت خرید نهال گردوی پیوندی آیوانهو (گلدانی) : از 50000تومان

قیمت فروش نهال گردوی پیوندی آیوانهو (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت فروش نهال گردوی پیوندی آیوانهو (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گردو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گردو و شرایط وام انواع نهال گردو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

گردو فرانکوت-نهال گردو فرانکوت-نهال گردو رقم فرانکوت-درخت گردو فرانکوت-درخت گردو رقم فرانکوت-نهال یکساله 1ساله گردو فرانکوت-نهال دوساله 2ساله گردو فرانکوت-نهال سه ساله 3ساله گردو فرانکوت-نهال سایز بزرگ گردو فرانکوت-فروش نهال گردو فرانکوت-خرید نهال گردو فرانکوت

 

نهال گردو پیوندی فرانکوت

تنه ی نیمه بلند و به نسبت قوی که برای تهیه ی گردوی خشک و تازه و مغز گردوی مرغوب بسیار مناسب و قابل توصیه است. با آنکه اندازه میوه آن زیاد درشت نیست، به سبب سایر خواص مطلوبی که دارد، از ارقام شناخته شده محسوب میشود. زود به بار مینشیند و محصول زیادی میدهد و مغز آن مرغوب و بازارپسند است. جوانه های جانبی آن بارور نیستند، نسبت به ارقام دیگر یک هفته دیر به بار مینشیند.

این رقم نسبت به باکتریوز حساسیت چندانی ندارد و به سبب خاصیت دیر گلی، اغلب از خطر یخبندان های بهاره در امان می ماند. چون گل نر آن زودتر از گل ماده باز میشود، باید آن را در یک باغ با ارقامی مانند میلانز (meylannaise) یا روند دومونتیناک (ronde de monthgnac)مخلوط بکارند.

 

کد شناسایی خرید نهال گردوی پیوندی فرانکوت : 1019

قیمت خرید نهال گردوی پیوندی فرانکوت (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت خرید نهال گردوی پیوندی فرانکوت (گلدانی) : از 50000تومان

قیمت فروش نهال گردوی پیوندی فرانکوت (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت فروش نهال گردوی پیوندی فرانکوت (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گردو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گردو و شرایط وام انواع نهال گردو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

گردو لارا-نهال گردو لارا-نهال گردو رقم لارا-درخت گردو لارا-درخت گردو رقم لارا-نهال یکساله 1ساله گردو لارا-نهال دوساله 2ساله گردو لارا-نهال سه ساله 3ساله گردو لارا-نهال سایز بزرگ گردو لارا-فروش نهال گردو لارا-خرید نهال گردو لارا

 

نهال گردو پیوندی لارا

واریته ای جدید است که از یک رقم گردوی کالیفرنیایی در آمریکا به دست آمده است. ظرفیت باردهی آن دست کم 50 درصد بالاتر از فرانکوت است. میوه آن جانبی و بسیار زودرس است. تنه نیمه بلند و نیمه گسترده ای دارد. جوانه های آن بعد از ارقام پدرو و هارتلی و 8 روز قبل از فرانکوت باز میشوند. گلنر آن زودتر از گل ماده باز میشود. پس برای احتیاط بهتر است آن را همراه با فرانکوت و روند دومونتیناک بکارند. میوه لارا زودرس است. لارا نسبت به بیماری باکتریوز بخصوص روی شاخه ها حساس است. رقم لارا را میتوان بهترین جایگزین فرانکوت دانست. این رقم را باید در مناطق عاری از یخبندان بهاره بکارند.

  

کد شناسایی خرید نهال گردوی پیوندی لارا: 1020

قیمت خرید نهال گردوی پیوندی لارا (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت خرید نهال گردوی پیوندی لارا (گلدانی) : از 50000تومان

قیمت فروش نهال گردوی پیوندی لارا (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت فروش نهال گردوی پیوندی لارا (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گردو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گردو و شرایط وام انواع نهال گردو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

گردو پاریزین (parisienne)-نهال گردو پاریزین (parisienne)-نهال گردو رقم پاریزین (parisienne)-درخت گردو پاریزین (parisienne)-درخت گردو رقم پاریزین (parisienne)-نهال یکساله 1ساله گردو پاریزین (parisienne)-نهال دوساله 2ساله گردو پاریزین (parisienne)-نهال سه ساله 3ساله گردو پاریزین (parisienne)-نهال سایز بزرگ گردو پاریزین (parisienne)-فروش نهال گردو پاریزین (parisienne)-خرید نهال گردو پاریزین (parisienneee)

 

نهال گردو پیوندی پاریزین (parisienne)

این واریته به دلیل کندی و تاخیر در باردهی  اهمیت ویژه ای دارد. میوه آن مستطیل و اندازه مطلوب دارد. پاریزین دیرگل، قوی و مقاوم به باکتریوز است، که برای کشت نیمه گسترده، مناسب تر از ارقام شناخته شده است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال گردوی پیوندی پاریزین: 1021

قیمت خرید نهال گردوی پیوندی پاریزین (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت خرید نهال گردوی پیوندی پاریزین (گلدانی) : از 50000تومان

قیمت فروش نهال گردوی پیوندی پاریزین  (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت فروش نهال گردوی پیوندی پاریزین (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گردو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گردو و شرایط وام انواع نهال گردو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

نهال گردو بذری اصلاح شده رقم مراغه-نهال گردو مراغه ای

 

این کلون از منطقه مراغه جمع آوری شده است. شکل درخت نیمه راست، قدرت رویشی آن متوسط، تیپ تشکیل جوانه های بارده 57 درصد جانبی، زمان برگ دهی زود تا متوسط، نسبتا مقاوم به سرما اما در سال های متعارف کمتر دچار سرمازدگی می شود. گرده افشانی گل نر قبل از تاریخ پذیرش گل ماده (پروتاندر)، تراکم شاتون های نر متوسط، زمان رسیدن در شرایط کرج اواسط شهریورماه ، از ارقام نسبتا پر بار و عملکرد آن متوسط است. متوسط وزن یک میوه با پوست چوبی به 13 گرم می رسد متوسط وزن مغز 6/3 گرم، شکل میوه کشیده و درشت، رنگ مغز  روشن، نسبت مغز 58 درصد، سطح پوست چوبی صاف، چسبندگی پوست به مغز ضعیف، ضخامت پوست چوبی نازک، مناسب برای کاشت در مناطق معتدل سرد است 

 

کد شناسایی خرید نهال گردوی مراغه: 1022

قیمت خرید نهال گردوی پیوندی مراغه (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت خرید نهال گردوی پیوندی مراغه (گلدانی) : از 50000تومان

قیمت فروش نهال گردوی پیوندی مراغه (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت فروش نهال گردوی پیوندی مراغه (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گردو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گردو و شرایط وام انواع نهال گردو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

 

نهال گردو بذری اصلاح شده رقم کانادایی-نهال گردو کانادایی

 

این کلون از امریکای شمالیست جمع آوری شده است. شکل درخت نیمه راست، قدرت رویشی آن متوسط، تیپ تشکیل جوانه های بارده 75 درصد جانبی، زمان برگ دهی زود تا متوسط، بسیار دیرگل میباشد و گرده افشانی گل نر قبل از تاریخ پذیرش گل ماده (پروتاندر)، تراکم شاتون های نر متوسط، زمان رسیدن در شرایط کرج اواسط شهریورماه ، از ارقام نسبتا پر بار و عملکرد آن متوسط است. متوسط وزن یک میوه با پوست چوبی به 15 گرم می رسد متوسط وزن مغز 8/9 گرم، شکل میوه کشیده و درشت، رنگ مغز کهربایی روشن، نسبت مغز 70 درصد، سطح پوست چوبی صاف، چسبندگی پوست به مغز ضعیف، ضخامت پوست چوبی بسیار نازک، مناسب برای کاشت در مناطق  سردسیر و کوهستانی است .

 

کد شناسایی خرید نهال گردوی کانادایی: 1023

قیمت خرید نهال گردوی پیوندی کانادایی (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت خرید نهال گردوی پیوندی کانادایی (گلدانی) : از 50000تومان

قیمت فروش نهال گردوی پیوندی کانادایی (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت فروش نهال گردوی پیوندی کانادایی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گردو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گردو و شرایط وام انواع نهال گردو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

نهال گردو بذری اصلاح شده رقم اسراییلی پاکوتاه-نهال گردو اسراییلی پاکوتاه

 

گردو اسراییلی پاکوتاه تنها جنس از گردوئيان است كه نياز سرمائي نستا بالایی داشته و در مناطق نیمه سردسیری و معتدل، به خوبي رشد و نمو کرده و محصول مناسب با كيفيت بالائي توليد مي­كند. خاستگاه اسراییلی پاکوتاه، سرزمین اشغالی است. مغز این میوه از لذیذترین خشکبارها بوده و ارزش غذائی بالائی دارد. میزان بالای اسید اولئیک در این رقم از ویژگی های منحصر به فرد این گیاه است.متوسط وزن یک میوه با پوست چوبی به 18 گرم، متوسط وزن مغز 9/1 گرم و نسبت مغز و به 65 درصد می رسد میزان حساسیت به سرمای زمستانه بسیار کم  و دچار سرمازدگی نمی شود. شکل میوه گرد و درشت و رنگ مغز سفید، سطح پوست چوبی نسبتا صاف، چسبندگی پوست به مغز ضعیف، ضخامت پوست چوبی بسیار کم است . و قابل کشت در مناطق معتدل و سردسیر است.

 

کد شناسایی خرید نهال گردوی اسرائیلی پاکوتاه : 1024

قیمت خرید نهال گردوی پیوندی اسرائیلی پاکوتاه(ریشه ای):28000الی 45000تومان قیمت خرید نهال گردوی پیوندی اسرائیلی پاکوتاه(گلدانی): از 50000تومان

قیمت فروش نهال گردوی پیوندی اسرائیلی (ریشه ای:28000الی 45000تومان قیمت فروش نهال گردوی پیوندی اسرائیلی پاکوتاه(گلدانی):از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گردو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گردو و شرایط وام انواع نهال گردو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

نهال گردو بذری اصلاح شده رقم سوهانکی-نهال گردو سوهانکی

 

این کلون نیز همانند کلون قبلی از منطقه سوهانک جمع آوری شده است. شکل درخت نیمه گسترده، قدرت رویشی آن متوسط، تیپ تشکیل جوانه های بارده 100 درصد جانبی، زمان برگ دهی متوسط در بعضی از سال ها دچار سرمازدگی می شود. تاریخ گرده افشانی گل نر قبل از تاریخ پذیرش گل ماده (پروتاندر)، زمان رسیدن محصول در شرایط سوهانک اوایل شهریورماه، تراکم شاتون های گل نر متوسط، از ارقام پر محصول و میزان متوسط عملکردی هکتاری آن نسبتا زیاد است.

متوسط وزن یک میوه با پوست چوبی به 18 گرم، متوسط وزن مغز 8/7 گرم و نسبت مغز و به 65 درصد می رسد میزان حساسیت به سرمای زمستانه کم  دچار سرمازدگی نمی شود. شکل میوه کشیده و رنگ مغز کهربایی سفید، سطح پوست چوبی صاف، چسبندگی پوست به مغز ضعیف، ضخامت پوست چوبی بسیار کم است . و قابل کشت در مناطق معتدل است.

 

کد شناسایی خرید نهال گردوی سوهانکی: 1025

قیمت خرید نهال گردوی پیوندی سوهانکی(ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت خرید نهال گردوی پیوندی سوهانکی(گلدانی) : از 50000تومان

قیمت فروش نهال گردوی پیوندی سوهانکی (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت فروش نهال گردوی پیوندی سوهانکی(گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گردو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گردو و شرایط وام انواع نهال گردو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

نهال گردو بذری اصلاح شده رقم کن-نهال گردو کن

 

این کلون نیز از ژنوتیپ های انتخابی منطقه کن است . شکل درخت نسبتا گسترده، قدرت رویشی متوسط، تیپ تشکیل جوانه های بارده 100 درصد جانبی، نسبتا دیررس،  دچار سرمازدگی نمی گردد. تاریخ گرده افشانی گل نر قبل از تاریه پذیرش گل ماده (پروتاندر) تعداد شاتون های نر نسبتا زیاد، زمان رسیدن در شرایط کن اوایل شهریورماه از ارقام پر محصول میزان محصول و عملکرد هکتاری آن زیاد است. متوسط وزن یک میوه با پوست چوبی به 18 گرم می رسد. میزان  حساسیت به سرمای زمستانه متوسط، شکل میوه آن گرد و درشت، رنگ مغز قهوه ای روشن، نسبت مغز بالا و حدود 55 درصد است. سطح پوست چوبی صاف، چسبندگی پوست به مغز ضعیف و مغز به راحتی جدا می شود این کلون برای کشت در مناطق نسبتا معتدل و سرد مناسب است.

 

کد شناسایی خرید نهال گردوی کن : 1026

قیمت خرید نهال گردوی پیوندی کن (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت خرید نهال گردوی پیوندی کن (گلدانی) : از 50000تومان

قیمت فروش نهال گردوی پیوندی کن (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت فروش نهال گردوی پیوندی کن (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گردو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گردو و شرایط وام انواع نهال گردو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

نهال گردو بذری اصلاح شده رقم ضیاآبادی-نهال گردو ضیاآبادی

 

دارای درختانی نسبتا پا کوتاه با قدرت رویشی متوسط تیپ تشکیل جوانه های بارده 10 درصد جانبی (عموما انتهایی)، در بعضی مواقع به صورت خوشه ای میوه تولید می کند. زمان برگ دهی نسبتا زود و گاهی دچار سرمازدگی می شود. مناسب کشت و کار برای مناطق معتدل، فاصله زمانی بروز گل های نر و ماده کم است و در حقیقت تا حدودی دارای پوشش گرده افشانی خودی است. زمان رسیدن محصول در شرایط کرج اوایل شهریورماه ، از ارقام پر محصول ، متوسط میزان محصول هر درخت به 22 کیلوگرم می رسد. متوسط عملکرد در هر هکتار در شرایط مناسب 6200 کیلوگرم برآورده شده است، متوسط وزن میوه 11 گرم، متوسط وزن مغز 4/5 گرم و نسبت مغز و به 48 درصد می رسد میزان حساسیت به سرمای زمستانه زیاد است. شکل میوه کشیده، رنگ مغز قهوه ای روشن، سطح پوسته چوبی صاف، پوست نازک و مغز به راحتی از پوست جدا می شود.

 

کد شناسایی خرید نهال گردوی ضیاآبادی : 1027

قیمت خرید نهال گردوی پیوندی ضیاآبادی (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت خرید نهال گردوی پیوندی ضیاآبادی (گلدانی) : از 50000تومان

قیمت فروش نهال گردوی پیوندی ضیاآبادی(ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت فروش نهال گردوی پیوندی ضیاآبادی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گردو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گردو و شرایط وام انواع نهال گردو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

نهال گردو بذری اصلاح شده رقم اسراییلی خوشه ای-نهال گردو اسراییلی خوشه ای

 

این کلون نیز از ژنوتیپ های انتخابی منطقه اشغالی است . شکل درخت گسترده، قدرت رویشی بالا، تیپ تشکیل جوانه های بارده 100 درصد جانبی، نسبتا دیررس،  دچار سرمازدگی نمی گردد. تاریخ گرده افشانی گل نر قبل از تاریه پذیرش گل ماده (پروتاندر) تعداد شاتون های نر نسبتا زیاد، زمان رسیدن در شرایط کن اواخرشهریورماه از ارقام پر محصول میزان محصول و عملکرد هکتاری آن زیاد است. متوسط وزن یک میوه با پوست چوبی به 10 گرم می رسد. میزان  حساسیت به سرمای زمستانه متوسط، شکل میوه آن گرد و درشت، رنگ مغز قهوه ای روشن، نسبت مغز بالا و حدود 40 درصد است. سطح پوست چوبی صاف، چسبندگی پوست به مغز ضعیف و مغز به راحتی جدا می شود این کلون برای کشت در مناطق نسبتا معتدل و سرد مناسب است.

 

کد شناسایی خرید نهال گردوی اسرائیلی خوشه ای : 1028

قیمت خرید نهال گردوی پیوندی اسرائیلی خوشه ای (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت خرید نهال گردوی پیوندی اسرائیلی (گلدانی) : از 50000تومان

قیمت فروش نهال گردوی پیوندی اسرائیلی خوشه  (ریشه ای):28000الی 45000تومان قیمت فروش نهال گردوی پیوندی اسرائیلی (گلدانی):از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گردو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گردو و شرایط وام انواع نهال گردو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

نهال گردو بذری اصلاح شده رقم تویسرکان-نهال گردو تویسرکانی

 

این کلون نیز از ژنوتیپ های انتخابی منطقه تویسرکان است . شکل درخت نسبتا گسترده، قدرت رویشی بالا، تیپ تشکیل جوانه های بارده 88 درصد جانبی، نسبتا زود رس، گاهی دچار سرمازدگی می گردد. تاریخ گرده افشانی گل نر قبل از تاریه پذیرش گل ماده (پروتاندر) تعداد شاتون های نر نسبتا زیاد، زمان رسیدن در شرایط کرج اوایل شهریورماه از ارقام پر محصول میزان محصول و عملکرد هکتاری آن زیاد است. متوسط وزن یک میوه با پوست چوبی به 16 گرم می رسد. میزان  حساسیت به سرمای زمستانه زیاد، شکل میوه آن گرد و درشت، رنگ مغز قهوه ای روشن، نسبت مغز بالا و حدود 61 درصد است. سطح پوست چوبی صاف، چسبندگی پوست به مغز ضعیف و مغز به راحتی جدا می شود این کلون برای کشت در مناطق نسبتا معتدل مناسب است.

 

کد شناسایی خرید نهال گردوی تویسرکان: 1029

قیمت خرید نهال گردوی پیوندی تویسرکان (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت خرید نهال گردوی پیوندی تویسرکان (گلدانی) : از 50000تومان

قیمت فروش نهال گردوی پیوندی تویسرکان (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت فروش نهال گردوی پیوندی تویسرکان (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گردو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گردو و شرایط وام انواع نهال گردو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

نهال گردو بذری اصلاح شده رقم دماوند-نهال گردو دماوند

 

این کلون  از منطقه دماوند جمع آوری شده است. شکل درخت  گسترده، قدرت رویشی آن متوسط، تیپ تشکیل جوانه های بارده 90 درصد جانبی، زمان برگ دهی متوسط در بعضی از سال ها دچار سرمازدگی می شود. تاریخ گرده افشانی گل نر قبل از تاریخ پذیرش گل ماده (پروتاندر)، زمان رسیدن محصول در شرایط کرج اواسط شهریورماه، تراکم شاتون های گل نر متوسط، از ارقام پر محصول و میزان متوسط عملکردی هکتاری آن نسبتا زیاد است.

متوسط وزن یک میوه با پوست چوبی به 17 گرم، متوسط وزن مغز 7/7 گرم و نسبت مغز و به 57 درصد می رسد میزان حساسیت به سرمای زمستانه کم در بعضی از سال ها دچار سرمازدگی می شود. شکل میوه کشیده و رنگ مغز کهربایی سفید، سطح پوست چوبی صاف، چسبندگی پوست به مغز ضعیف، ضخامت پوست چوبی بسیار کم است . و قابل کشت در مناطق معتدل و سرد است.

 

کد شناسایی خرید نهال گردوی دماوند: 1030

قیمت خرید نهال گردوی پیوندی دماوند (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت خرید نهال گردوی پیوندی دماوند (گلدانی) : از 50000تومان

قیمت فروش نهال گردوی پیوندی دماوند (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت فروش نهال گردوی پیوندی دماوند (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گردو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گردو و شرایط وام انواع نهال گردو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

نهال گردو بذری اصلاح شده رقم شهمیرزاد-نهال گردو شهمیرزاد

 

 دارای درختانی نسبتا پا کوتاه با قدرت رویشی کم تیپ تشکیل جوانه های بارده 25 درصد جانبی (عموما انتهایی)، در بعضی مواقع به صورت خوشه ای میوه تولید می کند. زمان برگ دهی نسبتا زود و گاهی دچار سرمازدگی می شود. مناسب کشت و کار برای مناطق معتدل، فاصله زمانی بروز گل های نر و ماده کم است و در حقیقت تا حدودی دارای پوشش گرده افشانی خودی است. زمان رسیدن محصول در شرایط کرج اوایل شهریورماه ، از ارقام پر محصول ، متوسط میزان محصول هر درخت به 38 کیلوگرم می رسد. متوسط عملکرد در هر هکتار در شرایط مناسب 7800 کیلوگرم برآورده شده است، متوسط وزن میوه 18 گرم، متوسط وزن مغز 5/5 گرم و نسبت مغز و به 59 درصد می رسد میزان حساسیت به سرمای زمستانه زیاد است. شکل میوه کشیده، رنگ مغز قهوه ای روشن، سطح پوسته چوبی صاف، پوست نازک و مغز به راحتی از پوست جدا می شود.

 

کد شناسایی خرید نهال گردوی شهمیرزاد: 1031

قیمت خرید نهال گردوی پیوندی شهمیرزاد (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت خرید نهال گردوی پیوندی شهمیرزاد (گلدانی) : از 50000تومان

قیمت فروش نهال گردوی پیوندی شهمیرزاد (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت فروش نهال گردوی پیوندی شهمیرزاد (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گردو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گردو و شرایط وام انواع نهال گردو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

نهال گردو بذری اصلاح شده رقم پربار ارمنستان-نهال گردو ارمنستان

 

این کلون نیز از ژنوتیپ های انتخابی منطقه کن است . شکل درخت نسبتا گسترده، قدرت رویشی متوسط، تیپ تشکیل جوانه های بارده 100 درصد جانبی، نسبتا دیررس،  دچار سرمازدگی نمی گردد. تاریخ گرده افشانی گل نر قبل از تاریه پذیرش گل ماده (پروتاندر) تعداد شاتون های نر نسبتا زیاد، زمان رسیدن در شرایط کن اوایل شهریورماه از ارقام پر محصول میزان محصول و عملکرد هکتاری آن زیاد است. متوسط وزن یک میوه با پوست چوبی به 18 گرم می رسد. میزان  حساسیت به سرمای زمستانه متوسط، شکل میوه آن گرد و درشت، رنگ مغز قهوه ای روشن، نسبت مغز بالا و حدود 55 درصد است. سطح پوست چوبی صاف، چسبندگی پوست به مغز ضعیف و مغز به راحتی جدا می شود این کلون برای کشت در مناطق نسبتا معتدل و سرد مناسب است.

 

کد شناسایی خرید نهال گردوی پربار ارمنستان: 1032

قیمت خرید نهال گردوی پیوندی پربار ارمنستان (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت خرید نهال گردوی پیوندی پربار ارمنستان(گلدانی) : از 50000تومان

قیمت فروش نهال گردوی پیوندی پربار ارمنستان(ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت فروش نهال گردوی پیوندی پربار ارمنستان(گلدانی): از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گردو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گردو و شرایط وام انواع نهال گردو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

نهال گردو بذری اصلاح شده رقم پکان-نهال گردو پکان آمریکایی

 

گردو پكان يا گردوي امریکایی تنها جنس از گردوئيان است كه نياز سرمائي نستا پائين داشته و در مناطق نیمه گرمسیری و معتدل، به خوبي رشد و نمو کرده و محصول مناسب با كيفيت بالائي توليد مي­كند. خاستگاه پکان، آمریکای شمالی و مرکزی است. مغز این میوه از لذیذترین خشکبارها بوده و ارزش غذائی بالائی دارد. میزان بالای اسید اولئیک در پکان از ویژگی های منحصر به فرد این گیاه است. در برخی از ارقام پکان، میزان اسید اولئیک بیش از دو برابر گردوی معمولی بوده و به بیش از 75 درصد می رسد.متوسط وزن یک میوه با پوست چوبی به 16 گرم، متوسط وزن مغز 7/1 گرم و نسبت مغز و به 60 درصد می رسد میزان حساسیت به سرمای زمستانه بسیار زیاد و دچار سرمازدگی می شود. شکل میوه کشیده و رنگ مغز کهربایی سفید، سطح پوست چوبی نسبتا صاف، چسبندگی پوست به مغز ضعیف، ضخامت پوست چوبی بسیار کم است . و قابل کشت در مناطق معتدل و نیمه گرمسیری است.

 

کد شناسایی خرید نهال گردوی پکان: 1033

قیمت خرید نهال گردوی پیوندی پکان (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت خرید نهال گردوی پیوندی پکان (گلدانی) : از 50000تومان

قیمت فروش نهال گردوی پیوندی پکان (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت فروش نهال گردوی پیوندی پکان (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گردو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گردو و شرایط وام انواع نهال گردو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

نهال گردو بذری اصلاح شده رقم شیلی-نهال گردو شیلی

 

این کلون از امریکای جنوبی جمع آوری شده است. شکل درخت قامت راست، قدرت رویشی آن متوسط، تیپ تشکیل جوانه های بارده 80 درصد جانبی، زمان برگ دهی زود تا متوسط، نسبتا حساس به سرما اما در سال های متعارف کمتر دچار سرمازدگی می شود. گرده افشانی گل نر قبل از تاریخ پذیرش گل ماده (پروتاندر)، تراکم شاتون های نر متوسط، زمان رسیدن در شرایط کرج اوایل شهریورماه ، از ارقام  پر بار و عملکرد آن زیاد است. متوسط وزن یک میوه با پوست چوبی به 18 گرم می رسد متوسط وزن مغز 9/2 گرم، شکل میوه کشیده و درشت، رنگ مغز کهربایی روشن، نسبت مغز 83 درصد، سطح پوست چوبی صاف، چسبندگی پوست به مغز ضعیف، ضخامت پوست چوبی بسیار نازک، مناسب برای کاشت در مناطق  معتدل و گرمسیر است .

 

کد شناسایی خرید نهال گردوی شیلی: 1034

قیمت خرید نهال گردوی پیوندی شیلی (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت خرید نهال گردوی پیوندی شیلی (گلدانی) : از 50000تومان

قیمت فروش نهال گردوی پیوندی شیلی (ریشه ای) : 28000الی 45000تومان قیمت فروش نهال گردوی پیوندی شیلی  (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گردو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گردو و شرایط وام انواع نهال گردو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار