خرید نهال

امور نمایندگی ها

محوطه و فضای سبز

گلهای آپارتمانی و زینتی

نهال های غیر مثمر

نهال های مثمر

نهال زغال اخته

زغال اخته،درخت زغال اخته،نهال زغال اخته: 

نهال زغال اخته-ارتفاع گیاه زغال اخته به 12-14m می رسد و تا 300 سال عمر می کند. در کنار رودخانه ها رویش دارد. گل های کوچک زرد آن در فوریه و مارس ظاهر می شود و یک میوه شناخته شده است. درختچه زغال اخته تا 23- درجه سانتی گراد سرمای زمستان را تحمل می کند. به عنوان درختچه تزیینی در باغ ها و فضای سبز کاشت می شود.

 

انواع زغال اخته،انواع درخت زغال اخته،انواع نهال زغال اخته:

 ارقام نهال زغال اخته-زغال اخته رقم جولیکو- نهال زغال اخته جولیکو-نهال زغال اخته رقم جولیکو- درخت زغال اخته جولیکو-درخت زغال اخته رقم جولیکو- نهال یکساله 1ساله زغال اخته جولیکو-نهال دوساله 2ساله زغال اخته جولیکو-نهال سه ساله 3ساله زغال اخته جولیکو-نهال سایز بزرگ زغال اخته جولیکو-فروش نهال زغال اخته جولیکو-خرید نهال زغال اخته جولیکو

 

نهال زغال اخته جولیکو

 1.  

  انواع نهال زغال اخته-رقمی با میوه بزرگ دارای طعم مطلوب و شیرین می باشد ولی برای تشکیل میوه نیاز به گرده افشانی با رقم دیگری دارد زیرا خود نابارور است. میانگین وزن میوه 5.6g که 10 درصد میوه را هسته تشکیل می دهد. میوه ها به رنگ قرمز تیره است.

 2.  

   

 3. کد شناسایی خرید نهال زغال اخته جولیکو : 2460

  قیمت خرید نهال زغال اخته جولیکو  (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت خرید نهال زغال اخته جولیکو  (گلدانی) : از 30000تومان

  قیمت فروش نهال زغال اخته جولیکو  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 40000الی 60000تومان قیمت فروش نهال زغال اخته جولیکو  پایه رویشی (گلدانی) : از 70000تومان

  با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زغال اخته و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زغال اخته و شرایط وام انواع نهال زغال اخته با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

   

  نهال زغال اخته پیوندی-زغال اخته رقم پیونیر- نهال زغال  پیونیر-نهال زغال اخته رقم پیونیر- درخت زغال اخته پیونیر-درخت زغال اخته رقم پیونیر- نهال یکساله 1ساله زغال اخته پیونیر-نهال دوساله 2ساله زغال اخته پیونیر-نهال سه ساله 3ساله زغال اخته پیونیر-نهال سایز بزرگ زغال اخته پیونیر-فروش نهال زغال اخته پیونیر-خرید نهال زغال اخته پیونیر

 4.  

   

 5. نهال زغال اخته پیونیر
 6. نهال زغال اخته اصلاح شده-میوه گلابی شکل بزرگ به رنگ قرمز تیره به طول 35 mm تولید می کند. در ضمن میوه آن شیرین، آبدار و معطر است که برای تهیه شربت از آن استفاده می شود.


 7.  

  کد شناسایی خرید نهال زغال اخته پیونیر : 2461

  قیمت خرید نهال زغال اخته پیونیر  (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت خرید نهال زغال اخته پیونیر  (گلدانی) : از 30000تومان

  قیمت فروش نهال زغال اخته پیونیر  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 40000الی 60000تومان قیمت فروش نهال زغال اخته پیونیر  پایه رویشی (گلدانی) : از 70000تومان

  با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زغال اخته و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زغال اخته و شرایط وام انواع نهال زغال اخته با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

  نهال زغال اخته زودبازده-زغال اخته رقم الگانت- نهال زغال اخته الگانت-نهال زغال اخته رقم الگانت- درخت زغال اخته الگانت-درخت زغال اخته رقم الگانت- نهال یکساله 1ساله زغال اخته الگانت-نهال دوساله 2ساله زغال اخته الگانت-نهال سه ساله 3ساله زغال اخته الگانت-نهال سایز بزرگ زغال اخته الگانت-فروش نهال زغال اخته الگانت-خرید نهال زغال اخته الگانت

   

  نهال زغال اخته الگانت
 8. بهترین نهال زغال اخته-این رقم دارای میوه های بزرگ بوده و سنگینی میوه های آن از میوه های Pioneer و Redstone بیشتر است و میوه این گونه برای تهیه شربت مورد استفاده قرار می گیرد.

 9.  

   

   

  کد شناسایی خرید نهال زغال اخته الگانت : 2462

  قیمت خرید نهال زغال اخته الگانت  (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت خرید نهال زغال اخته الگانت (گلدانی) : از 30000تومان

  قیمت فروش نهال زغال اخته الگانت  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 40000الی 60000تومان قیمت فروش نهال زغال اخته الگانت  پایه رویشی (گلدانی) : از 70000تومان

  با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زغال اخته و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زغال اخته و شرایط وام انواع نهال زغال اخته با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 10. قیمت نهال زغال اخته-زغال اخته رقم رد استار- نهال زغال اخته رد استار-نهال زغال اخته رقم رد استار- درخت زغال اخته رد استار-درخت زغال اخته رقم رد استار- نهال یکساله 1ساله زغال اخته رد استار-نهال دوساله 2ساله زغال اخته رد استار-نهال سه ساله 3ساله زغال اخته رد استار-نهال سایز بزرگ زغال اخته رد استار-فروش نهال زغال اخته رد استار-خرید نهال زغال اخته رد استار

 11.  

   

  نهال زغال اخته رد استار
 12. فروش نهال زغال اخته-میوه های این رقم به رنگ قرمز گیلاسی روشن است که بزرگتر از سایر ارقام می باشد. این رقم پر میوه بوده و میوه های آن هر ساله ظاهر می شوند.

 13.  

   

   

  کد شناسایی خرید نهال زغال اخته رد استار : 2463

  قیمت خرید نهال زغال اخته رد استار (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت خرید نهال زغال اخته رد استار  (گلدانی) : از 30000تومان

  قیمت فروش نهال زغال اخته رد استار  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 40000الی 60000تومان قیمت فروش نهال زغال اخته رد استار پایه رویشی (گلدانی) : از 70000تومان

  با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زغال اخته و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زغال اخته و شرایط وام انواع نهال زغال اخته با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 14. خرید نهال زغال اخته-زغال اخته رقم فلاوا- نهال زغال اخته فلاوا-نهال زغال اخته رقم فلاوا- درخت زغال اخته فلاوا-درخت زغال اخته رقم فلاوا- نهال یکساله 1ساله زغال اخته فلاوا-نهال دوساله 2ساله زغال اخته فلاوا-نهال سه ساله 3ساله زغال اخته فلاوا-نهال سایز بزرگ زغال اخته فلاوا-فروش نهال زغال اخته فلاوا-خرید نهال زغال اخته فلاوا

 15.  

   

  نهال زغال اخته فلاوا
 16. تولید نهال زغال اخته-فرم عالی آنها به صورت حبه هایی به رنگ زرد روشن یا طلایی و قرمز مایل به زرد در زمان رسیدن است به این سبب از میوه های ارقام دیگر، متمایز است. این رقم زودرس تر از سایر ارقام است.

 17.  

   

   

  کد شناسایی خرید نهال زغال اخته فلاوا : 2464

  قیمت خرید نهال زغال اخته فلاوا  (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت خرید نهال زغال اخته فلاوا  (گلدانی) : از 30000تومان

  قیمت فروش نهال زغال اخته فلاوا  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 40000الی 60000تومان قیمت فروش نهال زغال اخته فلاوا  پایه رویشی (گلدانی) : از 70000تومان

  با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زغال اخته و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زغال اخته و شرایط وام انواع نهال زغال اخته با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 18. نهالستان زغال اخته-زغال اخته رقم ماکروکارپا- نهال زغال اخته ماکروکارپا-نهال زغال اخته رقم ماکروکارپا- درخت زغال اخته ماکروکارپا-درخت زغال اخته رقم ماکروکارپا- نهال یکساله 1ساله زغال اخته ماکروکارپا-نهال دوساله 2ساله زغال اخته ماکروکارپا-نهال سه ساله 3ساله زغال اخته ماکروکارپا-نهال سایز بزرگ زغال اخته ماکروکارپا-فروش نهال زغال اخته ماکروکارپا-خرید نهال زغال اخته ماکروکارپا

   

  نهال زغال اخته ماکروکارپا
 19. نهالستان زغال اخته پیوندی-دارای میوه های بزرگتر از حد طبیعی و گلابی شکل که در بالکان و قفقاز می روید.

 20.  

   

   

  کد شناسایی خرید نهال زغال اخته ماکروکارپا : 2465

  قیمت خرید نهال زغال اخته ماکروکارپا (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت خرید نهال زغال اخته ماکروکارپا  (گلدانی) : از 30000تومان

  قیمت فروش نهال زغال اخته ماکروکارپا  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 40000الی 60000تومان قیمت فروش نهال زغال اخته ماکروکارپا  پایه رویشی (گلدانی) : از 70000تومان

  با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زغال اخته و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زغال اخته و شرایط وام انواع نهال زغال اخته با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 21. نهالستان زغال اخته موسسه تحقیقات و اصلاح بذرونهال-زغال اخته رقم نورمن هودن- نهال زغال اخته نورمن هودن-نهال زغال اخته رقم نورمن هودن- درخت زغال اخته نورمن هودن-درخت زغال اخته رقم نورمن هودن- نهال یکساله 1ساله زغال اخته نورمن هودن-نهال دوساله 2ساله زغال اخته نورمن هودن-نهال سه ساله 3ساله زغال اخته نورمن هودن-نهال سایز بزرگ زغال اخته نورمن هودن-فروش نهال زغال اخته نورمن هودن-خرید نهال زغال اخته نورمن هودن

 22.  

  نهال زغال اخته نورمن هودن

   

  نهالستان زغال اخته جهاد کشاورزی-درختی است کوچک با گل های سفید شیری رنگ که از تلاقی C.capitata×C.kousa حاصل شده است. براکته ها در دی ماه هم زمان با افزایش سن به صورت پر رنگ تر ظاهر می شوند. میوه های بزرگ به اندازه توت فرنگی در پاییز می دهد و بهتر است در مکانی دور از آفتاب مستقیم کاشت شود.

 23.  

   

 24.  

  کد شناسایی خرید نهال زغال اخته نورمن هودن : 2466

  قیمت خرید نهال زغال اخته نورمن هودن  (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت خرید نهال زغال اخته نورمن هودن (گلدانی) : از 30000تومان

  قیمت فروش نهال زغال اخته نورمن هودن  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 40000الی 60000تومان قیمت فروش نهال زغال اخته نورمن هودن  پایه رویشی (گلدانی) : از 70000تومان

  با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زغال اخته و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زغال اخته و شرایط وام انواع نهال زغال اخته با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

  فروش انواع نهال زغال اخته-زغال اخته رقم فروکتا ویولاسه- نهال زغال اخته فروکتا ویولاسه-نهال زغال اخته رقم فروکتا ویولاسه- درخت زغال اخته فروکتا ویولاسه-درخت زغال اخته رقم فروکتا ویولاسه- نهال یکساله 1ساله زغال اخته فروکتا ویولاسه-نهال دوساله 2ساله زغال اخته فروکتا ویولاسه-نهال سه ساله 3ساله زغال اخته فروکتا ویولاسه-نهال سایز بزرگ زغال اخته فروکتا ویولاسه-فروش نهال زغال اخته فروکتا ویولاسه-خرید نهال زغال اخته فروکتا ویولاسه

   

  نهال زغال اخته فروکتا ویولاسه

   

 25. خرید انواع نهال زغال اخته-این رقم دارای میوه های ارغوانی رنگ است.

 26.  

   

   

  کد شناسایی خرید نهال زغال اخته فروکتا ویولاسه : 2467

  قیمت خرید نهال زغال اخته فروکتا ویولاسه  (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت خرید نهال زغال اخته فروکتا ویولاسه  (گلدانی) : از 30000تومان

  قیمت فروش نهال زغال اخته فروکتا ویولاسه  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 40000الی 60000تومان قیمت فروش نهال زغال اخته فروکتا ویولاسه  پایه رویشی (گلدانی) : از 70000تومان

  با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زغال اخته و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زغال اخته و شرایط وام انواع نهال زغال اخته با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 27. هرس درخت زغال اخته-زغال اخته رقم هیلیر آپرایت- نهال زغال اخته هیلیر آپرایت-نهال زغال اخته رقم هیلیر آپرایت- درخت زغال اخته هیلیر آپرایت-درخت زغال اخته رقم هیلیر آپرایت- نهال یکساله 1ساله زغال اخته هیلیر آپرایت-نهال دوساله 2ساله زغال اخته هیلیر آپرایت-نهال سه ساله 3ساله زغال اخته هیلیر آپرایت-نهال سایز بزرگ زغال اخته هیلیر آپرایت-فروش نهال زغال اخته هیلیر آپرایت-خرید نهال زغال اخته هیلیر آپرایت

   

  نهال زغال اخته هیلیر آپرایت
 28. کوددهی درخت زغال اخته-گیاهی راست قامت است و میوه های بسیار بزرگی دارد.

 29.  

   

   

  کد شناسایی خرید نهال زغال اخته هیلیر آپرایت : 2468

  قیمت خرید نهال زغال اخته هیلیر آپرایت  (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت خرید نهال زغال اخته هیلیر آپرایت (گلدانی) : از 30000تومان

  قیمت فروش نهال زغال اخته هیلیر آپرایت  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 40000الی 60000تومان قیمت فروش نهال زغال اخته هیلیر آپرایت  پایه رویشی (گلدانی) : از 70000تومان

  با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زغال اخته و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زغال اخته و شرایط وام انواع نهال زغال اخته با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 30. آفات و بیماریهای زغال اخته-زغال اخته رقم وریگیتا- نهال زغال اخته وریگیتا-نهال زغال اخته رقم وریگیتا- درخت زغال اخته وریگیتا-درخت زغال اخته رقم وریگیتا- نهال یکساله 1ساله زغال اخته وریگیتا-نهال دوساله 2ساله زغال اخته وریگیتا-نهال سه ساله 3ساله زغال اخته وریگیتا-نهال سایز بزرگ زغال اخته وریگیتا-فروش نهال زغال اخته وریگیتا-خرید نهال زغال اخته وریگیتا

 31.  

  نهال زغال اخته وریگیتا

   

 32. برگ های پهن با حاشیه سفید رنگ دارد که تباین خوبی با میوه های بزرگ قرمز روشن ایجاد می کند. این رقم به صورت یک درختچه است. در آفتاب داغ نمی سوزد و مقاوم ترین گونه در مقابل آفتاب است . با این رقم که از ارقام کوتاه محسوب می شود اما ضعیف نیست و پهنا و درازای آن به بیش از 2 m نمی رسد.

 33.  

   

   

  کد شناسایی خرید نهال زغال اخته وریگیتا : 2469

  قیمت خرید نهال زغال اخته وریگیتا  (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت خرید نهال زغال اخته وریگیتا  (گلدانی) : از 30000تومان

  قیمت فروش نهال زغال اخته وریگیتا  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 40000الی 60000تومان قیمت فروش نهال زغال اخته وریگیتا  پایه رویشی (گلدانی) : از 70000تومان

  با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زغال اخته و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زغال اخته و شرایط وام انواع نهال زغال اخته با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 34. زغال اخته رقم  نانا- نهال زغال اخته  نانا-نهال زغال اخته رقم  نانا- درخت زغال اخته  نانا-درخت زغال اخته رقم  نانا- نهال یکساله 1ساله زغال اخته  نانا-نهال دوساله 2ساله زغال اخته  نانا-نهال سه ساله 3ساله زغال اخته  نانا-نهال سایز بزرگ زغال اخته  نانا-فروش نهال زغال اخته  نانا-خرید نهال زغال اخته  نانا

 35. نهال زغال اخته نانا
 36.  

   

  پاکوتاه که بلندی آن به 1 m می رسد. متراکم باقیمانده و برگ های کوچک و میوه های زرد رنگ دارد.

 37.  

   

   

  کد شناسایی خرید نهال زغال اخته نانا : 2470

  قیمت خرید نهال زغال اخته نانا  (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت خرید نهال زغال اخته نانا  (گلدانی) : از 30000تومان

  قیمت فروش نهال زغال اخته نانا  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 40000الی 60000تومان قیمت فروش نهال زغال اخته نانا  پایه رویشی (گلدانی) : از 70000تومان

  با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زغال اخته و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زغال اخته و شرایط وام انواع نهال زغال اخته با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 38. زغال اخته رقم  آلبا- نهال زغال اخته  آلبا-نهال زغال اخته رقم  آلبا- درخت زغال اخته  آلبا-درخت زغال اخته رقم  آلبا- نهال یکساله 1ساله زغال اخته  آلبا-نهال دوساله 2ساله زغال اخته  آلبا-نهال سه ساله 3ساله زغال اخته  آلبا-نهال سایز بزرگ زغال اخته  آلبا-فروش نهال زغال اخته  آلبا-خرید نهال زغال اخته  آلبا

 39.  

  نهال زغال اخته آلبا
 40.  

   

  این رقم کند رشد بوده که حداکثر ارتفاع مورد انتظار 4.5 – 7 m و تاج آن گرد است. دارای تراکم متوسط می باشد که حداکثر پهنای آن به 5.5m می رسد. گیاهی است خزاندار با برگ هایی ساده، کامل، بیضی شکل، سبز رنگ اما در پاییز قرمز رنگ، متقابل، پهنک برگ به طول 5-10 cm می باشد. گل های زرد رنگ آن در اوایل بهار ظاهر می شود.

  دارای میوه هایی بیضی شکل، گوشتی به طول 2-2.5 cm که میوه ها سفید رنگ می باشد و در پاییز به قرمز، تغییر رنگ می دهند. این رقم به شکستگی شاخه مقاوم است.

  متحمل به خاک های لومی، شنی و اسیدی است. به زهکشی خوب خاک، نیاز دارد. تحمل آن به خشکی در حد متوسط بوده ولی تحمل ناچیزی به شوری خاک و آب دارد. این گیاه معمولا تحت تاثیر آفت قرار نمی گیرد.

 41.  

   

 42. کد شناسایی خرید نهال زغال اخته آلبا : 2471

  قیمت خرید نهال زغال اخته آلبا  (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت خرید نهال زغال اخته آلبا  (گلدانی) : از 30000تومان

  قیمت فروش نهال زغال اخته آلبا  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 40000الی 60000تومان قیمت فروش نهال زغال اخته آلبا  پایه رویشی (گلدانی) : از 70000تومان

  با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زغال اخته و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زغال اخته و شرایط وام انواع نهال زغال اخته با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

   

  زغال اخته رقم رداستون- نهال زغال اخته جولیکو-نهال زغال اخته رقم رداستون- درخت زغال اخته رداستون-درخت زغال اخته رقم رداستون- نهال یکساله 1ساله زغال اخته رداستون-نهال دوساله 2ساله زغال اخته رداستون-نهال سه ساله 3ساله زغال اخته رداستون-نهال سایز بزرگ زغال اخته رداستون-فروش نهال زغال اخته رداستون-خرید نهال زغال اخته رداستون

 43. نهال زغال اخته رداستون
 44.  

   

  کد شناسایی خرید نهال زغال اخته رداستون : 2472

  قیمت خرید نهال زغال اخته رداستون (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت خرید نهال زغال اخته رداستون  (گلدانی) : از 30000تومان

  قیمت فروش نهال زغال اخته رداستون پایه رویشی ( (ریشه ای) : 40000الی 60000تومان قیمت فروش نهال زغال اخته رداستون  پایه رویشی (گلدانی) : از 70000تومان

  با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زغال اخته و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زغال اخته و شرایط وام انواع نهال زغال اخته با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 45. درختی خزان کننده یا بوته ای بزرگ که تاج متراکم چتری دارد. ارتفاع آن به 6m و پهنای تاج درخت به 6-6.5 m می رسد. در مکان وسیع و گسترده کشت می شود. نیاز نوری، نیاز آبی و سرعت رشد آن متوسط است.

  خاک با زهکشی کامل، مطلوب رشد گیاه است. دارای برگ سبز تیره، میوه قرمز مایل به زرد و کم و بیش مستطیلی شکل به طول 1.5 cm است.

   

  زغال اخته رقم اورآ- نهال زغال اخته جولیکو-نهال زغال اخته رقم اورآ- درخت زغال اخته اورآ-درخت زغال اخته رقم اورآ- نهال یکساله 1ساله زغال اخته اورآ-نهال دوساله 2ساله زغال اخته اورآ-نهال سه ساله 3ساله زغال اخته اورآ-نهال سایز بزرگ زغال اخته اورآ-فروش نهال زغال اخته اورآ-خرید نهال زغال اخته اورآ

 46.  

  نهال زغال اخته اورآ
 47.  

   

  این رقم دارای برگ هایی به رنگ زرد طلایی روشن است که به تدریج با گرمای تابستان کم رنگ و پژمرده می شوند. گل ها زرد درخشان و در اوایل بهار ظاهر می شوند. پوست درختان مسن تر دارای سایه هایی به رنگ قهوه ای و خاکستری تیره است. مشکل این رقم است که تابش آفتاب در تابستان کمی آن را می سوزاند.

 48.  

 49.  

  کد شناسایی خرید نهال زغال اخته اورآ : 2473

  قیمت خرید نهال زغال اخته اورآ  (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت خرید نهال زغال اخته اورآ  (گلدانی) : از 30000تومان

  قیمت فروش نهال زغال اخته اورآ  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 40000الی 60000تومان قیمت فروش نهال زغال اخته اورآ  پایه رویشی (گلدانی) : از 70000تومان

  با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زغال اخته و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زغال اخته و شرایط وام انواع نهال زغال اخته با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

  زغال اخته رقم اورئو الگانتیسما - نهال زغال اخته اورئو الگانتیسما -نهال زغال اخته رقم اورئو الگانتیسما - درخت زغال اخته اورئو الگانتیسما -درخت زغال اخته رقم اورئو الگانتیسما - نهال یکساله 1ساله زغال اخته اورئو الگانتیسما -نهال دوساله 2ساله زغال اخته اورئو الگانتیسما -نهال سه ساله 3ساله زغال اخته اورئو الگانتیسما -نهال سایز بزرگ زغال اخته اورئو الگانتیسما -فروش نهال زغال اخته اورئو الگانتیسما -خرید نهال زغال اخته اورئو الگانتیسما

 50. نهال زغال اخته اورئو الگانتیسما
 51.  

   

  این رقم به رقم سه رنگ (Tricolor) مشهور است. فرمی زیبا که برگ های آن دارای لکه های رنگارنگ روشن صورتی، زرد و سبز و یا کاملا زرد رنگ است. رشد گیاهی این رقم بطنی است و کوچکتر و کند رشدتر از سایر ارقام می باشد. بوته ها با اندازه متوسط که با توجه به نیاز این رقم به سایه برای مناطق نیم سایه مناسب است.

 52.  

   

   

  کد شناسایی خرید نهال زغال اخته اورئو الگانتیسما : 2474

  قیمت خرید نهال زغال اخته اورئو الگانتیسما (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت خرید نهال زغال اخته اورئو الگانتیسما   (گلدانی) : از 30000تومان

  قیمت فروش نهال زغال اخته اورئو الگانتیسما  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 40000الی 60000تومان قیمت فروش نهال زغال اخته اورئو الگانتیسما   پایه رویشی (گلدانی) : از 70000تومان

  با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زغال اخته و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زغال اخته و شرایط وام انواع نهال زغال اخته با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 53. زغال اخته رقم گلدن گلوری- نهال زغال اخته گلدن گلوری-نهال زغال اخته رقم گلدن گلوری- درخت زغال اخته گلدن گلوری-درخت زغال اخته رقم گلدن گلوری- نهال یکساله 1ساله زغال اخته گلدن گلوری-نهال دوساله 2ساله زغال اخته گلدن گلوری-نهال سه ساله 3ساله زغال اخته گلدن گلوری-نهال سایز بزرگ زغال اخته گلدن گلوری-فروش نهال زغال اخته گلدن گلوری-خرید نهال زغال اخته گلدن گلوری

 54. نهال زغال اخته گلدن گلوری
 55.  

   

  رقمی زود گل است که در رویشگاه های مختلف گل های زیبای این رقم در آخرین روزهای زمستان جلوه می کند و از رسیدن بهار خبر می دهد. از این به بعد به مدت یک ماه گل های زرد رنگ آن به تدریج ظاهر می شوند.

  این رقم به خاطر داشتن بیشترین و بهترین گل دهی نسبت به سایر ارقام مورد پسندتر است. برگ های آن سبز رنگ می باشد و با اینکه دارای گل های منفرد و کوچک است ولی برخی از آنها میوه های خوب و بزرگی ایجاد می کنند. این گیاه با شکوه به سهولت رشد می کند. این رقم می تواند به صورت یک تنه یا چند تنه رشد کند. در نهایت ارتفاع آن به 7-6 m می رسد.

 56.  

   

 57.  

  کد شناسایی خرید نهال زغال اخته گلدن گلوری : 2475

  قیمت خرید نهال زغال اخته گلدن گلوری  (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت خرید نهال زغال اخته گلدن گلوری  (گلدانی) : از 30000تومان

  قیمت فروش نهال زغال اخته گلدن گلوری  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 40000الی 60000تومان قیمت فروش نهال زغال اخته گلدن گلوری  پایه رویشی (گلدانی) : از 70000تومان

  با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زغال اخته و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زغال اخته و شرایط وام انواع نهال زغال اخته با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

  زغال اخته رقم اسپرینگ گلو- نهال زغال اخته اسپرینگ گلو-نهال زغال اخته رقم اسپرینگ گلو- درخت زغال اخته اسپرینگ گلو-درخت زغال اخته رقم اسپرینگ گلو- نهال یکساله 1ساله زغال اخته اسپرینگ گلو-نهال دوساله 2ساله زغال اخته اسپرینگ گلو-نهال سه ساله 3ساله زغال اخته اسپرینگ گلو-نهال سایز بزرگ زغال اخته اسپرینگ گلو-فروش نهال زغال اخته اسپرینگ گلو-خرید نهال زغال اخته اسپرینگ گلو

 58.  

  نهال زغال اخته اسپرینگ گلو
 59.  

   

  ارتفاع گیاه بالغ 15 m و پهنای تاج بالغ 35-55 cm می باشد. سرعت رشد آن کم است، این رقم از ارقام نادر و کمیاب زغال اخته است.

  میزان تحمل آن به خشکی متوسط و از نظر تحمل به شوری ضعیف است. نیاز نوری آن آفتاب کامل تا نیم سایه است و به خاک با زهکشی خوب نیاز دارد.

  زمان گلدهی آن اواخر زمستان تا اوایل بهار است. گل ها به رنگ زرد و کرک دار می باشند.

  این گیاه خزاندار دارای برگ های چرمی است که به نظر می رسد در برابر سرما مقاومت خوبی دارد. این رقم نیاز سرمایی کمی دارد که آن را قابل کشت در نواحی گرم و جنوبی نموده است.

 60.  

   

   

  کد شناسایی خرید نهال زغال اخته اسپرینگ گلو : 2476

  قیمت خرید نهال زغال اخته اسپرینگ گلو  (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت خرید نهال زغال اخته اسپرینگ گلو (گلدانی) : از 30000تومان

  قیمت فروش نهال زغال اخته اسپرینگ گلو پایه رویشی ( (ریشه ای) : 40000الی 60000تومان قیمت فروش نهال زغال اخته اسپرینگ گلو  پایه رویشی (گلدانی) : از 70000تومان

  با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زغال اخته و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زغال اخته و شرایط وام انواع نهال زغال اخته با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 61. زغال اخته رقم گلابی سیاه - نهال زغال اخته گلابی سیاه -نهال زغال اخته رقم گلابی سیاه - درخت زغال اخته گلابی سیاه -درخت زغال اخته رقم گلابی سیاه - نهال یکساله 1ساله زغال اخته گلابی سیاه -نهال دوساله 2ساله زغال اخته گلابی سیاه -نهال سه ساله 3ساله زغال اخته گلابی سیاه -نهال سایز بزرگ زغال اخته گلابی سیاه -فروش نهال زغال اخته گلابی سیاه -خرید نهال زغال اخته گلابی سیاه

 62. نهال زغال اخته گلابی سیاه
 63.  

   

  شکل میوه بیضوی، رنگ میوه قرمز سیر، میانگین طول 2.04 cm، میانگین قطر میوه 1.46 cm، نسبت طول به قطر میوه 4/1، میانگین وزن تر میوه 2.7 g، میانگین وزن خشک میوه 0.63 g، رطوبت میوه 5/76 درصد، میانگین وزن گوشت میوه 2.17 g، میزان TSS میوه 18 درصد و میزان اسیدیته میوه 07/3 می باشد. فرم نوک هسته گرد، طول هسته 1.36 cm، قطر هسته 0.68 cm، نسبت طول به قطر هسته 4/1 و وزن هسته 0.53 g است.

 64.  

   

 65.  

  کد شناسایی خرید نهال زغال اخته گلابی سیاه : 2477

  قیمت خرید نهال زغال اخته گلابی سیاه  (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت خرید نهال زغال اخته گلابی سیاه  (گلدانی) : از 30000تومان

  قیمت فروش نهال زغال اخته گلابی سیاه  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 40000الی 60000تومان قیمت فروش نهال زغال اخته گلابی سیاه  پایه رویشی (گلدانی) : از 70000تومان

  با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زغال اخته و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زغال اخته و شرایط وام انواع نهال زغال اخته با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

  زغال اخته رقم گلابی سیاه کاغذی- نهال زغال اخته گلابی سیاه کاغذی-نهال زغال اخته رقم گلابی سیاه کاغذی- درخت زغال اخته گلابی سیاه کاغذی-درخت زغال اخته رقم گلابی سیاه کاغذی- نهال یکساله 1ساله زغال اخته گلابی سیاه کاغذی-نهال دوساله 2ساله زغال اخته گلابی سیاه کاغذی-نهال سه ساله 3ساله زغال اخته گلابی سیاه کاغذی-نهال سایز بزرگ زغال اخته گلابی سیاه کاغذی-فروش نهال زغال اخته گلابی سیاه کاغذی-خرید نهال زغال اخته گلابی سیاه کاغذی

 66. نهال زغال اخته گلابی سیاه کاغذی
 67.  

   

  شکل میوه بیضوی، رنگ میوه قرمز متمایل به سیر، میانگین طول میوه 2.28 cm، مانگین قطر میوه 1.61 cm، نسبت طول به قطر میوه 4/1، میانگین وزن تر میوه 3.5 g، میانگین وزن خشک میوه 0.84 g، رطوبت میوه 76 درصد، میانگین وزن گوشت میوه 3.01 g، میزان TSS میوه 18 درصد و میزان اسیدیته میوه 04/3 می باشد. فرم نوک هسته گرد، طول هسته 1.41 cm، قطر هسته 0.69 cm، نسبت طول به قطر هسته 4/1 و وزن هسته 0.53g است.

 68.  

   

 69.  

  کد شناسایی خرید نهال زغال اخته گلابی سیاه کاغذی : 2478

  قیمت خرید نهال زغال اخته گلابی سیاه کاغذی  (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت خرید نهال زغال اخته گلابی سیاه کاغذی  (گلدانی) : از 30000تومان

  قیمت فروش نهال زغال اخته گلابی سیاه کاغذی  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 40000الی 60000تومان قیمت فروش نهال زغال اخته گلابی سیاه کاغذی  پایه رویشی (گلدانی) : از 70000تومان

  با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زغال اخته و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زغال اخته و شرایط وام انواع نهال زغال اخته با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

  زغال اخته رقم پاییزه - نهال زغال اخته پاییزه -نهال زغال اخته رقم پاییزه - درخت زغال اخته پاییزه -درخت زغال اخته رقم پاییزه - نهال یکساله 1ساله زغال اخته پاییزه -نهال دوساله 2ساله زغال اخته پاییزه -نهال سه ساله 3ساله زغال اخته پاییزه -نهال سایز بزرگ زغال اخته پاییزه -فروش نهال زغال اخته پاییزه -خرید نهال زغال اخته پاییزه

 70.  

  نهال زغال اخته پاییزه
 71.  

   

 72. شکل میوه بیضوی، رنگ میوه قرمز روشن، میانگین طول میوه 1.86 cm، میانگین قطر میوه 1.35 cm، نسبت طول به قطر میوه 37/1، میانگین وزن تر میوه 2.15 g، میانگین وزن خشک میوه 0.58 g، رطوبت میوه 73 درصد، میانگین وزن گوشت میوه 1.7 g، میزان TTS میوه 21 درصد و میزان اسیدیته میوه 32/3 می باشد. فرم نوک هسته تیز، طول هسته 1.3 cm، قطر هسته 0.63cm، نسبت طول به قطر هسته 37/1 و وزن هسته 0.45g است.

  شکل میوه کشیده، رنگ میوه قرمز تیره، میانگین طول میوه 2.33 cm، میانگین قطر میوه 1.57 cm، نسبت طول به قطر میوه 49/1، میانگین وزن تر میوه 3.52 g، میانگین وزن خشک میوه 0.85 g، رطوبت میوه 76 درصد، میانگین وزن گوشت میوه 2.95 g، میزان TSS میوه 17 درصد و میزان اسیدیته میوه 14/3 می باشد. فرم نوک هسته خیلی تیز، طول هسته 1.62 cm، قطر هسته 0.62 cm، نسبت طول به قطر هسته 49/1 و وزن هسته 0.58 g است.


 73.  

  کد شناسایی خرید نهال زغال اخته پاییزه : 2479

  قیمت خرید نهال زغال اخته پاییزه  (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت خرید نهال زغال اخته پاییزه  (گلدانی) : از 30000تومان

  قیمت فروش نهال زغال اخته پاییزه  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 40000الی 60000تومان قیمت فروش نهال زغال اخته پاییزه  پایه رویشی (گلدانی) : از 70000تومان

  با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زغال اخته و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زغال اخته و شرایط وام انواع نهال زغال اخته با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 74. زغال اخته رقم گوشتی- نهال زغال اخته گوشتی-نهال زغال اخته رقم گوشتی- درخت زغال اخته گوشتی-درخت زغال اخته رقم گوشتی- نهال یکساله 1ساله زغال اخته گوشتی-نهال دوساله 2ساله زغال اخته گوشتی-نهال سه ساله 3ساله زغال اخته گوشتی-نهال سایز بزرگ زغال اخته گوشتی-فروش نهال زغال اخته گوشتی-خرید نهال زغال اخته گوشتی

 

 1. نهال زغال اخته گوشتی

 

 1.  

   

 2. کد شناسایی خرید نهال زغال اخته گوشتی : 2480

  قیمت خرید نهال زغال اخته گوشتی (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت خرید نهال زغال اخته گوشتی  (گلدانی) : از 30000تومان

  قیمت فروش نهال زغال اخته گوشتی  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 40000الی 60000تومان قیمت فروش نهال زغال اخته گوشتی  پایه رویشی (گلدانی) : از 70000تومان

  با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زغال اخته و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زغال اخته و شرایط وام انواع نهال زغال اخته با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

  شکل میوه کشیده، رنگ میوه قرمز تیره، میانگین طول میوه 2.2cm، میانگین قطر میوه 1.49 cm، نسبت طول به قطر میوه 48/1، میانگین وزن تر میوه 2.96 g، میانگین وزن خشک میوه 0.77g، رطوبت میوه 74 درصد، میانگین وزن گوشت میوه 2.55 g، میزان TSS میوه 9 درصد و میزان اسیدیته میوه 3 می باشد. فرم نوک هسته تیز، طول هسته 1.49cm، قطر هسته 0.61 cm، نسبت طول به قطر هسته 48/1 و وزن هسته 0.41 g است.

   

  زغال اخته رقم محلی ریز- نهال زغال اخته محلی ریز-نهال زغال اخته رقم محلی ریز- درخت زغال اخته محلی ریز-درخت زغال اخته رقم محلی ریز- نهال یکساله 1ساله زغال اخته محلی ریز-نهال دوساله 2ساله زغال اخته محلی ریز-نهال سه ساله 3ساله زغال اخته محلی ریز-نهال سایز بزرگ زغال اخته محلی ریز-فروش نهال زغال اخته محلی ریز-خرید نهال زغال اخته محلی ریز

 3.  

  نهال زغال اخته محلی ریز

 

 1.  

   

   

  کد شناسایی خرید نهال زغال اخته محلی ریز : 2481

  قیمت خرید نهال زغال اخته محلی ریز  (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت خرید نهال زغال اخته محلی ریز  (گلدانی) : از 30000تومان

  قیمت فروش نهال زغال اخته محلی ریز  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 40000الی 60000تومان قیمت فروش نهال زغال اخته محلی ریز  پایه رویشی (گلدانی) : از 70000تومان

  با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زغال اخته و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زغال اخته و شرایط وام انواع نهال زغال اخته با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 2. شکل میوه بیضوی، رنگ میوه قرمز متمایل به سیر، میانگین طول میوه 1.48 cm، میانگین قطر میوه 1.08 cm، نسبت طول به قطر میوه 37/1، میانگین وزن تر میوه 1.57 g، میانگین وزن خشک میوه 0.44g، رطوبت میوه 72 درصد، میانگین وزن گوشت میوه 1.26g، میزان TSS میوه 5/19 درصد و میزان اسیدیته میوه 08/3 می باشد. فرم نوک هسته گرد، طول هسته 1.2cm، قطر هسته 0.53 cm، نسبت طول به قطر هسته 37/1 و وزن هسته 0.32g است.

   

  زغال اخته رقم  سیاه- نهال زغال اخته  سیاه-نهال زغال اخته رقم  سیاه- درخت زغال اخته  سیاه-درخت زغال اخته رقم  سیاه- نهال یکساله 1ساله زغال اخته  سیاه-نهال دوساله 2ساله زغال اخته  سیاه-نهال سه ساله 3ساله زغال اخته  سیاه-نهال سایز بزرگ زغال اخته  سیاه-فروش نهال زغال اخته  سیاه-خرید نهال زغال اخته  سیاه

   

  نهال زغال اخته سیاه
 3. شکل میوه بیضوی، رنگ میوه قرمز متمایل به سیاه، میانگین طول میوه 2.01 cm، میانگین قطر میوه 1.46 cm، نسبت طول به قطر میوه 38/1، میانگین وزن تر میوه 2.49 g، میانگین وزن خشک میوه 0.62 g، رطوبت میوه 75 درصد، میانگین وزن گوشت میوه 2.08 g، میزان TSS میوه 11 درصد و میزان اسیدیته میوه 14/3 می باشد. فرم نوک هسته تیز، طول هسته 1.36 cm، قطر هسته 0.62cm، نسبت طول به قطر هسته 38/1 و وزن هسته 0.40 g است.

 4.  

   

 5.  

  کد شناسایی خرید نهال زغال اخته سیاه : 2482

  قیمت خرید نهال زغال اخته سیاه  (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت خرید نهال زغال اخته سیاه  (گلدانی) : از 30000تومان

  قیمت فروش نهال زغال اخته سیاه  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 40000الی 60000تومان قیمت فروش نهال زغال اخته سیاه  پایه رویشی (گلدانی) : از 70000تومان

  با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زغال اخته و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زغال اخته و شرایط وام انواع نهال زغال اخته با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

  زغال اخته رقم پاییزه- نهال زغال اخته پاییزه-نهال زغال اخته رقم پاییزه- درخت زغال اخته پاییزه-درخت زغال اخته رقم پاییزه- نهال یکساله 1ساله زغال اخته پاییزه-نهال دوساله 2ساله زغال اخته پاییزه-نهال سه ساله 3ساله زغال اخته پاییزه-نهال سایز بزرگ زغال اخته پاییزه-فروش نهال زغال اخته پاییزه-خرید نهال زغال اخته پاییزه

  زغال اخته رقم صورتی- نهال زغال اخته صورتی-نهال زغال اخته رقم صورتی- درخت زغال اخته صورتی-درخت زغال اخته رقم صورتی- نهال یکساله 1ساله زغال اخته صورتی-نهال دوساله 2ساله زغال اخته صورتی-نهال سه ساله 3ساله زغال اخته صورتی-نهال سایز بزرگ زغال اخته صورتی-فروش نهال زغال اخته صورتی-خرید نهال زغال اخته صورتی

 6.  

  نهال زغال اخته صورتی
 7.  

   

  شکل میوه کشیده، رنگ میوه صورتی، میانگین طول میوه 1.96 cm، میانگین قطر میوه 1.25 cm، نسبت طول به قطر میوه 57/1، میانگین وزن تر میوه 2.05g، میانگین وزن خشک میوه 0.60 g، رطوبت میوه 71 درصد، میانگین وزن گوشت میوه 1.65 g، میزان TSS میوه 5/16 درصد و میزان اسیدیته میوه 95/2 می باشد. فرم نوک هسته گرد، طول هسته 1.45 cm، قطر هسته 0.59 cm، نسبت طول به قطر هسته 57/1 و وزن هسته 0.4 g است.

 8.  

   

   

  کد شناسایی خرید نهال زغال اخته صورتی : 2483

  قیمت خرید نهال زغال اخته صورتی  (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت خرید نهال زغال اخته صورتی  (گلدانی) : از 30000تومان

  قیمت فروش نهال زغال اخته صورتی  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 40000الی 60000تومان قیمت فروش نهال زغال اخته صورتی  پایه رویشی (گلدانی) : از 70000تومان

  با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زغال اخته و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زغال اخته و شرایط وام انواع نهال زغال اخته با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 9. زغال اخته رقم گلابی شکل بزرگ- نهال زغال اخته گلابی شکل بزرگ-نهال زغال اخته رقم گلابی شکل بزرگ- درخت زغال اخته گلابی شکل بزرگ-درخت زغال اخته رقم گلابی شکل بزرگ- نهال یکساله 1ساله زغال اخته گلابی شکل بزرگ-نهال دوساله 2ساله زغال اخته گلابی شکل بزرگ-نهال سه ساله 3ساله زغال اخته گلابی شکل بزرگ-نهال سایز بزرگ زغال اخته گلابی شکل بزرگ-فروش نهال زغال اخته گلابی شکل بزرگ-خرید نهال زغال اخته گلابی شکل بزرگ

   

  نهال زغال اخته گلابی شکل بزرگ

 

 

شکل میوه بیضوی، رنگ میوه قرمز متمایل به سیر، میانگین طول میوه 2.05 cm، میانگین قطر میوه 1.56 cm، نسبت طول به قطر میوه 30/1، میانگین وزن تر میوه 3.18 g، میانگین وزن خشک میوه 0.83g، رطوبت میوه 74 درصد، میانگین وزن گوشت میوه 2.54g، میزان TSS میوه 11 درصد و میزان اسیدیته میوه 03/3 می باشد. فرم نوک هسته خیلی تیز، طول هسته 1.42 cm، قطر هسته 0.71cm، نسبت طول به قطر هسته 32/1 و وزن هسته 0.64 g می باشد.

 

 1.  

   

  کد شناسایی خرید نهال زغال اخته گلابی شکل بزرگ : 2484

  قیمت خرید نهال زغال اخته گلابی شکل بزرگ  (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت خرید نهال زغال اخته گلابی شکل بزرگ  (گلدانی) : از 30000تومان

  قیمت فروش نهال زغال اخته گلابی شکل بزرگ پایه رویشی ( (ریشه ای) : 40000الی 60000تومان قیمت فروش نهال زغال اخته گلابی شکل بزرگ  پایه رویشی (گلدانی) : از 70000تومان

  با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زغال اخته و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زغال اخته و شرایط وام انواع نهال زغال اخته با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

  زغال اخته رقم گرد شیرین - نهال زغال اخته گرد شیرین -نهال زغال اخته رقم جولیکو- درخت زغال اخته گرد شیرین -درخت زغال اخته رقم گرد شیرین - نهال یکساله 1ساله زغال اخته گرد شیرین -نهال دوساله 2ساله زغال اخته گرد شیرین -نهال سه ساله 3ساله زغال اخته گرد شیرین -نهال سایز بزرگ زغال اخته گرد شیرین -فروش نهال زغال اخته گرد شیرین -خرید نهال زغال اخته گرد شیرین

   

   

   

 2. نهال زغال اخته گرد شیرین

   

  میوه کروی، رنگ میوه قرمز سیر، میانگین طول میوه 1.54 cm، میانگین قطر میوه 1.25 cm، نسبت طول به قطر میوه 23/1، میانگین وزن تر میوه 1.63 g، میانگین وزن خشک میوه 0.60 g، رطوبت میوه 63 درصد، میانگین وزن گوشت میوه 1.36 g، میزان TSS میوه 5/23 درصد و میزان اسیدیته میوه 25/3 می باشد. فرم نوک هسته تیز، طول هسته 1.08 cm، قطر هسته 0.51 cm، نسبت طول به قطر هسته

 3.  

   

   

  کد شناسایی خرید نهال زغال اخته گرد شیرین : 2485

  قیمت خرید نهال زغال اخته گرد شیرین  (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت خرید نهال زغال اخته گرد شیرین (گلدانی) : از 30000تومان

  قیمت فروش نهال زغال اخته گرد شیرین  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 40000الی 60000تومان قیمت فروش نهال زغال اخته گرد شیرین  پایه رویشی (گلدانی) : از 70000تومان

  با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زغال اخته و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زغال اخته و شرایط وام انواع نهال زغال اخته با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

   

  زغال اخته رقم Jolico- نهال زغال اخته Jolico-نهال زغال اخته رقم جولیکو- درخت زغال اخته Jolico-درخت زغال اخته رقم Jolico- نهال یکساله 1ساله زغال اخته Jolico-نهال دوساله 2ساله زغال اخته Jolico-نهال سه ساله 3ساله زغال اخته Jolico-نهال سایز بزرگ زغال اخته Jolico-فروش نهال زغال اخته Jolico-خرید نهال زغال اخته Jolico

   

  رقم آلمانی با میوه بزرگ و شیرین است.

  زغال اخته (Jolico):

 

 1.  

  کد شناسایی خرید نهال زغال اخته جولیکو : 2486

  قیمت خرید نهال زغال اخته جولیکو  (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت خرید نهال زغال اخته جولیکو  (گلدانی) : از 30000تومان

  قیمت فروش نهال زغال اخته جولیکو  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 40000الی 60000تومان قیمت فروش نهال زغال اخته جولیکو  پایه رویشی (گلدانی) : از 70000تومان

  با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زغال اخته و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زغال اخته و شرایط وام انواع نهال زغال اخته با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

  زغال اخته رقم Yellow fruited- نهال زغال اخته Yellow fruited-نهال زغال اخته رقم Yellow fruited- درخت زغال اخته Yellow fruited-درخت زغال اخته رقم Yellow fruited- نهال یکساله 1ساله زغال اخته Yellow fruited-نهال دوساله 2ساله زغال اخته Yellow fruited-نهال سه ساله 3ساله زغال اخته Yellow fruited-نهال سایز بزرگ زغال اخته Yellow fruited-فروش نهال زغال اخته Yellow fruited-خرید نهال زغال اخته Yellow fruited

   

  نهال زغال اخته (Yellow fruited):
 2.  

  رقمی با میوه زرد می باشد.

   

 

 

کد شناسایی خرید نهال زغال اخته میوه زرد : 2487

قیمت خرید نهال زغال اخته میوه زرد (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت خرید نهال زغال اخته میوه زرد  (گلدانی) : از 30000تومان

قیمت فروش نهال زغال اخته میوه زرد  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 40000الی 60000تومان قیمت فروش نهال زغال اخته میوه زرد  پایه رویشی (گلدانی) : از 70000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زغال اخته و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زغال اخته و شرایط وام انواع نهال زغال اخته با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

 

نهال یکساله زغال اخته-نهال دو ۲ ساله زغال اخته-نهال سه ۳ ساله زغال اخته

 

زغال اخته سیاه

 

شکل میوه بیضوی، رنگ میوه قرمز متمایل به سیاه، میانگین طول میوه 2.01 cm، میانگین قطر میوه 1.46 cm، نسبت طول به قطر میوه 38/1، میانگین وزن تر میوه 2.49 g، میانگین وزن خشک میوه 0.62 g، رطوبت میوه 75 درصد، میانگین وزن گوشت میوه 2.08 g، میزان TSS میوه 11 درصد و میزان اسیدیته میوه 14/3 می باشد. فرم نوک هسته تیز، طول هسته 1.36 cm، قطر هسته 0.62cm، نسبت طول به قطر هسته 38/1 و وزن هسته 0.40 g است.

 

 

 

 

کد شناسایی خرید نهال زغال اخته سیاه : 2488

قیمت خرید نهال زغال اخته سیاه  (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت خرید نهال زغال اخته سیاه  (گلدانی) : از 30000تومان

قیمت فروش نهال زغال اخته سیاه پایه رویشی ( (ریشه ای) : 40000الی 60000تومان قیمت فروش نهال زغال اخته سیاه  پایه رویشی (گلدانی) : از 70000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زغال اخته و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زغال اخته و شرایط وام انواع نهال زغال اخته با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

بذر ذغال اخته-ذغال اخته-نهال ذغال اخته-نهال1ساله یکساله ذغال اخته-نهال 2ساله دوساله ذغال اخته-نهال 3ساله سه ساله ذغال اخته -روش کاشت نهال ذغال اخته-خواص ذغال اخته-خواص هسته ذغال اخته-ارقام ذغال اخته-ارقام تجاری ذغال اخته-فروش نهال ذغال اخته-خرید نهال ذغال اخته-انواع نهال ذغال اخته-بهترین رقم ذغال اخته-فروش بذر ذغال اخته -خرید بذر ذغال اخته-بهترین نوع نهال ذغال اخته-قیمت نهال ذغال اخته -پرورش ذغال اخته-تکثیر درخت ذغال اخته-نهال ذغال اخته پاکوتاه-انواع ذغال اخته پا کوتاه-خرید نهال ذغال اخته پاکوتاه-فروش نهال ذغال اخته پاکوتاه-ارقام ذغال اخته پاکوتاه-اسم انواع ذغال اخته-انواع ذغال اخته-لیست قیمت انواع نهال ذغال اخته-فروش نهال اصلاح شده ذغال اخته-خرید نهال اصلاح شده ذغال اخته-فروش نهال ذغال اخته در تهران-فروش نهال ذغال اخته در کرج-فروش نهال اصلاح شده ذغال اخته در تهران-فروش نهال اصلاح شده ذغال اخته در کرج-ارقام نهال ذغال اخته-فروش نهال ذغال اخته از مرکز تحقیقات کرج-میزان محصول درخت ذغال اخته-بهترین نوع ذغال اخته -درخت ذغال اخته-فروش نهال سایز بزرگ ذغال اخته-فروش نهال بن دار ذغال اخته-فروش درخت ذغال اخته-خرید نهال سایز بزرگ ذغال اخته-خرید نهال بن دار ذغال اخته-خرید درخت ذغال اخته-نهالستان ذغال اخته-مرکز فروش نهال ذغال اخته-پرورش نهال ذغال اخته-فاصله کاشت درخت ذغال اخته-زمان هرس درخت ذغال اخته -پرورش درخت ذغال اخته در گلدان-نیاز آبی درخت ذغال اخته-نگهداری درخت ذغال اخته در گلدان-نیاز آبی درخت ذغال اخته-قلمه زدن درخت ذغال اخته-انواع ذغال اخته در ایران-نحوه نگهداری درخت ذغال اخته-کاشت هسته ذغال اخته-درخت ذغال اخته زینتی--قیمت ذغال اخته-قیمت نهال ذغال اخته-ذغال اخته و لاغری-نهال ذغال اخته شناسنامه دار-تکثیر درخت ذغال اخته-فصل برداشت ذغال اخته-نحوه کاشت درخت ذغال اخته-روش کاشت درخت ذغال اخته-درخت ذغال اخته-آموزش پیوند زدن درخت ذغال اخته- هرس درخت ذغال اخته-سمپاشی درخت ذغال اخته-بیماریهای درخت ذغال اخته-نگهداری درخت ذغال اخته-تقویت درخت ذغال اخته-عمر درخت ذغال اخته-باغ ذغال اخته-کاشت ذغال اخته در خانه-زمان کاشت نهال ذغال اخته-احداث باغ ذغال اخته-قیمت ذغال اخته-نهال ذغال اخته-خرید نهال ذغال اخته-ارقام نهال ذغال اخته-شکوفه درخت ذغال اخته-علت ریزش میوه ذغال اخته-فاصله کاشت درخت ذغال اخته-عکس درخت ذغال اخته-میزان باردهی درخت ذغال اخته-ارتفاع درخت ذغال اخته-میزان باردهی درخت ذغال اخته-بهترین زمان کاشت نهال ذغال اخته-میزان باردهی درخت ذغال اخته-ذغال اخته بدون شاخه-آبیاری درخت ذغال اخته-نام انواع ذغال اخته-بهترین نهال ذغال اخته-قیمت نهال ذغال اخته پیوندی-مشخصات ذغال اخته پیوندی-قیمت نهال ذغال اخته-فروش نهال ذغال اخته-درخت ذغال اخته دیرگل-کاشت دانه ذغال اخته-کاشت درخت ذغال اخته-میزان باردهی درخت ذغال اخته-انواع درخت ذغال اخته-قیمت نهال ذغال اخته اصلاح شده-زغال اخته میوه کدام فصل است-قیمت زغال اخته خشک-ویکی نهال