خرید نهال

امور نمایندگی ها

محوطه و فضای سبز

گلهای آپارتمانی و زینتی

نهال های غیر مثمر

نهال های مثمر

نهال موز

موز ،درخت موز ،نهال موز 

 گیاه موز(Banana) متعلق به خانواده موزاسه ( Musaceae) و از راسته اسکیتا مینه ( Scitanlineae) است. در این خانواده برگه ها و براکته ها به صورت مارپیچی و گل های نرو ماده (هرمافرودیت ) به صورت جداگانه و روی یک پل آذین قرار دارند.

 

موز انواع موز ،انواع درخت موز ،انواع نهال موز :

 

ارقام مهم موز در دنیا

دردنیا چند صد رقم موز وجود دارد. قبلا واریته هایی که به صورت پخته مصرف می شدند و دارای براکته دائمی ، گل های نر و میوه های درشتی بودند با نام پلانتین و تحت گونه M.paradisica نام گذاری می شدند. سایر واریته ها که دارای میوه های کوچک بوده و روی خوشه تا مرحله  نرم شدن گوشت میوه نگهداری شده و بعداز رسیدن میوه آن ها، براکته ها و پرچم ها ریزش می کنند. با نام بانانا و در گونه  M.sapientum نامگذاری می شدند. اما بهترین واژه پیشنهاد شده این است که موز و پلانتین مترادف هستند و به تمام ارقام موز خوراکی، بانانا گفته می شود و موزخوراکی از نتایج دو گونه  موز وحشی شامل  Musa acuminata و Musa balbisiana هستند. موزهای خوراکی به دو گروه بزرگ مزهای دسری و موزهای پختنی تقسیم شده اند.

درگروه مزهای دسری دورقم دوارف کاوندیش ( AAA )  Dwarf Cavendishو روبوستا ( هاریچال )  (AA)(Harichal) دارای ارزش تجاری و بین المللی هستند.

 

موز   دوارف کاوندیش-نهال موز   دوارف کاوندیش-نهال موز   رقم  دوارف کاوندیش-درخت موز   دوارف کاوندیش-درخت موز   رقم دوارف کاوندیش-نهال یکساله 1ساله موز   دوارف کاوندیش-نهال دوساله 2ساله  موز   دوارف کاوندیش-نهال سه ساله 3ساله  موز   دوارف کاوندیش-نهال سایز بزرگ موز   دوارف کاوندیش-فروش نهال  موز   دوارف کاوندیش-خرید نهال موز   دوارف کاوندیش

 

نهال موز دوارف کاوندیش :

این واریته از گروه کاوندیش و واریته ای پاکوتاه است. ارقام موز پاکوتاه درتمام مناطق پرورش موز دردنیا کشت می شوند. میزان محصول این واریته بالا ، خوشه های آن سنگین وزن ، پوست آن ها ضخیم و حتی تاهنگام رسیدن میوه سبز باقی می مانند.درشرایط انبارداری سرد، رنگ میوه این رقم در هنگام رسیدن به خوبی زرد می شود.اندازه خوشه و میوه آن بسیار خوب است اما خاصیت انبارمانی آن نسبتا ضعیف می باشد. متوسط وزن خوشه 25-15 کیلوگرم و هرخوشه حاوی 8-6 دست (پنجه ) است که هر دست به طور متوسط 13 میوه دارد و درمناطق با هوای سرد عدم همزمان رسی میوه ها یکی از مشکلات این رقم می باشد.طول زندگی این رقم برحسب شرایط محیطی 16-10 ماه است . رقم دوارف کاوندیش از شناخته شده ترین ارقام موز در دنیا می باشد و دومین رقم مهم تجاری و بین المللی است.

 

کد شناسایی خرید نهال موز دوارف کاوندیش : 3400

قیمت خرید نهال موز دوارف کاوندیش (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال موز دوارف کاوندیش (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال موز دوارف کاوندیش پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال موز دوارف کاوندیش پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال موز و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال موز و شرایط وام انواع نهال موز با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

موز    روبوستا -نهال موز    روبوستا -نهال موز   رقم   روبوستا -درخت موز    روبوستا -درخت موز   رقم  روبوستا -نهال یکساله 1ساله موز    روبوستا -نهال دوساله 2ساله  موز    روبوستا -نهال سه ساله 3ساله  موز    روبوستا -نهال سایز بزرگ موز    روبوستا -فروش نهال  موز    روبوستا -خرید نهال موز    روبوستا 

نهال موز  روبوستا :

روبوستا یا هاریچال از ارقام نیمه پاکوتاه گروه کاوندیش است. پوست میوه ها در هنگام رسیدن سبز باقی می ماند. نام دیپر آن بمبی گرین می باشد. میوه های آن بلندتر و بزرگ تر از رقم دوارف کاوندیش بوده و پوست آن نیز ضخیم تر است. همچنین از نظر شیرینی و خوشمزگی و خاصیت انبارمانی، برتر از رقم دوارف کاوندیش است متوسط وزن خوشه ها 30-25 کیلوگرم  می باشد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال موز روبوستا : 3401

قیمت خرید نهال موز  روبوستا (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال موز روبوستا  (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال موز روبوستا  پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال موز روبوستا  پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال موز و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال موز و شرایط وام انواع نهال موز با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

موز   گروس میشل-نهال موز   گروس میشل-نهال موز   رقم  گروس میشل-درخت موز   گروس میشل-درخت موز   رقم گروس میشل-نهال یکساله 1ساله موز   گروس میشل-نهال دوساله 2ساله  موز   گروس میشل-نهال سه ساله 3ساله  موز   گروس میشل-نهال سایز بزرگ موز   گروس میشل-فروش نهال  موز   گروس میشل-خرید نهال موز   گروس میشل

 

نهال موز گروس میشل : ( Gros Michrl) 

دربین واریته های موز دسری در دنیا، کروس میشه همواره عالی ترین رقم بوده است که علت آن ویژگی های  مطلوب میوه آن شامل کیفیت غذایی بالا ، مزه ، طول، رنگ جذاب پوست ، مقاومت در برابر آسیب های مکانیکی ، میزان و درجه محصول تناسب و استحکام خوشه های آن است.  از حدود 21 سال قبل گروس میشل 53 درصد از موز صادراتی را تشکیل می داده است . اکنون به علت زیان های بیماری پژمردگی فوزاریومی ( بیماری پاناما) و مسائل دیگر این سهم به میزان قابل توجهی کاهش یافته و تنها دو کشور اکوادور و کلمبیا این رقم را به بازارهای اروپای شرقی صادرمی کنند. یکی از مهم ترین معایب رقم گراس میشل حساسیت آن به بیماری پاناما می باشد. خاک با حاصل خیزی بالا و کوددهی به موقع برای محصول دهی بالای این رقم لازم است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال موز گروس میشل : 3402

قیمت خرید نهال موز گروس میشل (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال موز گروس میشل (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال موز گروس میشل پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال موز گروس میشل پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال موز و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال موز و شرایط وام انواع نهال موز با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

موز   راستالی-نهال موز   راستالی-نهال موز   رقم  راستالی-درخت موز   راستالی-درخت موز   رقم راستالی-نهال یکساله 1ساله موز   راستالی-نهال دوساله 2ساله  موز   راستالی-نهال سه ساله 3ساله  موز   راستالی-نهال سایز بزرگ موز   راستالی-فروش نهال  موز   راستالی-خرید نهال موز   راستالی

 

نهال موز راستالی : Rastali))

از ارقام بسیار مرغوب جهت مصرف دسری است و درتمام مناطق کشت آن در هتد از قیمت بالایی برخوردار می باشد. گیاهان این واریته نسبتا قوی و بخاطر داشتن سیستم ریشه دهی بهتر، نسبت به کلیه ارقام موز از مقاومت بیشتری در مقابل باد برخوردار است.حساسیت زیاد آن نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی و ریزش میوه ها در مرحله رسیدن ، از معایب مهم  این  رقم می باشد. ساقه نسبتا زرد رنگ آن توام با لکه های قهوه ای ، حاشیه قرمز رنگ محور و غلاف برگ ها و دوام بسیار کم گل های نر بعد از ظهور گل های ماده از ویژگی های بارز جهت تشخیص این رقم است. در هر خوشه 7-5 دست حاوی 80-60 میوه وجود دارد و وزن خوشه ها حدود 12 کیلو گرم می باشد. پوشت میوه نازک و از نظر اندازه به اندازه میوه های رقم پوآن هستند اما در انتها گردتر و تیرگی رنگ سبز آن ها کمتر است. گوشت میوه سفید رنگ ، نسبتا سفت اما بسیار شیرین،خوشمزه و دارای طعم سیب می باشد. طول دوه زندگی آن از کاشت تا رسیدن میوه 16-15 ماه است.

 

کد شناسایی خرید نهال موز راستالی : 3403

قیمت خرید نهال موز راستالی (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال موز راستالی (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال موز راستالی پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال موز راستالی پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال موز و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال موز و شرایط وام انواع نهال موز با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

موز   پوآن -نهال موز   پوآن -نهال موز   رقم  پوآن -درخت موز   پوآن -درخت موز   رقم پوآن -نهال یکساله 1ساله موز   پوآن -نهال دوساله 2ساله  موز   پوآن -نهال سه ساله 3ساله  موز   پوآن -نهال سایز بزرگ موز   پوآن -فروش نهال  موز   پوآن -خرید نهال موز   پوآن 

 

نهال موز پوآن :

رقمی چند ساله است. سطح خارجی رگبرگ میانی در دوره جوانی به رنگ صورتی رز مانند، خوشه های آن سنگین ، میوه های آن کاملا فشرده و نزدیک به هم است. میوه ها کوچک تا متوسط که محکم به محور خوشه چسبیده اند و در انتها حالت پستانک مانند دارند. رنگ گوشت میوه کرم واندکی دارای طعم اسیدی است. میوه ها قدرت انبارداری خوبی دارند و درهنگام رسیدن به رنگ زرد طلایی در می آیند. نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی یا پاناما مقاوم بوده ولی نسبت به بیماری لکه برگی نسبتا مقاوم است و بندرت توسط حشرات ساقه خوار مورد حمله قرار می گیرد وقتی پاجوش های 4-3 ماهه کاشته شوند، طول دوره زندگی 14-11 ماه است . تحت شرایط سرما و در ارتفاعات بالا طول دوره زندگی به 20-17 ماه نیز می رسد. متوسط وزن خوشه حدود 15 کیلوگرم است. خوشه های باوزن حدود 30 کیلو گرم نیز در این رقم به ثبت رسیده است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال موز پوآن  : 3404

قیمت خرید نهال موز پوآن  (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال موز پوآن   (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال موز پوآن  پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال موز پوآن  پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال موز و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال موز و شرایط وام انواع نهال موز با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

موز   بونتا -نهال موز   بونتا -نهال موز   رقم  بونتا -درخت موز   بونتا -درخت موز   رقم بونتا -نهال یکساله 1ساله موز   بونتا -نهال دوساله 2ساله  موز   بونتا -نهال سه ساله 3ساله  موز   بونتا -نهال سایز بزرگ موز   بونتا -فروش نهال  موز   بونتا -خرید نهال موز   بونتا 

 

نهال موز  بونتا : ( Bontha)

از ارقام امید بخش موز در هند می باشد. کیاه آن سخت و به خشکی نسبتا متحمل است. طول دوره زندگی آن 16-12 ماه می باشد. رقمی است پابلند و به رنگ سبز روشن ، وزن خوشه ها 15-10 کیلوگرم که حدود 60 میوه روی آن تشکیل می شود. میوه ها کشیده و بلند، پوست میوه ضخیم و سبز رنگ که در مراسم جشن عروسی جهت دکوراسیون و تزئینات از این واریته استفاده می شود.

 

 

کد شناسایی خرید نهال موز بونتا  : 3405

قیمت خرید نهال موز بونتا  (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال موز بونتا  (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال موز بونتا  پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال موز بونتا  پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال موز و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال موز و شرایط وام انواع نهال موز با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

موز   نندران -نهال موز   نندران -نهال موز   رقم  نندران -درخت موز   نندران -درخت موز   رقم نندران -نهال یکساله 1ساله موز   نندران -نهال دوساله 2ساله  موز   نندران -نهال سه ساله 3ساله  موز   نندران -نهال سایز بزرگ موز   نندران -فروش نهال  موز   نندران -خرید نهال موز   نندران 

 

نهال موز نندران :

میوه نندران در تمام نقاط دنیا به نام پلانتین شناخته شده است و میوه آن را برای خوشمزه شدن می پزند. میوه ها هم کال مصرف می شوند و هم در تهیه عذاهای مختلف به کار  می روند. ضخامت پوست میوه و کیفیت نگهداری آن براساس تیپ های مختلف متفاوت است. اما معمولا میوه های پلانتین به مدت 15 روز بعداز رسیدگی نگهداری می شوند. میوه های نندران نسبتا بلندتر و نازک تر از بقیه ارقام موز هستند.خوشه در این رقم فشرده نیست. و متوسط وزن آن باحدود50 میوه در هر خوشه تقریبا 15-12 کیلوگرم است. طول دوره رشد بیشتر تیپ های این رقم حدودا 12-11 ماه است . میوه تمام تیپ ها زاویه دار بوده و دمگل برجسته دارند. پوست میوه نازک و در هنگام رسیدن زرد چرمی است. پوشت میوه سفت و نسبتا زرد و خوشمزه می باشد. در تمام تیپ های پلانتین گوشت میوه سفت است. به همین دلیل پخته می شوند تا نرم تر و خوشمزه تر شوند. چیس نندران بسیار بازارپسند است و می توان ماه های زیادی آن را بدون آن که خراب شود نگهداری کرد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال موز نندران  : 3406

قیمت خرید نهال موز ننداران  (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال موز ننداران (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال موز ننداران پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال موز ننداران پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال موز و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال موز و شرایط وام انواع نهال موز با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

موز   سفت ولچی-نهال موز   سفت ولچی-نهال موز   رقم  سفت ولچی-درخت موز   سفت ولچی-درخت موز   رقم سفت ولچی-نهال یکساله 1ساله موز   سفت ولچی-نهال دوساله 2ساله  موز   سفت ولچی-نهال سه ساله 3ساله  موز   سفت ولچی-نهال سایز بزرگ موز   سفت ولچی-فروش نهال  موز   سفت ولچی-خرید نهال موز   سفت ولچی

 

نهال موز  سفت ولچی :

اندازه میوه این واریته متوسط و کیفیت  آن مطلوب می باشد. ساقه کاذب آن ضعیف و به رنگ سبز مایل به  زرد است. حاشیه دم گل چه ها قرمز ، میوه ها اسان ها توانه ای شکل ، پوست آن ها خیلی نازک ، کاغذی و سفید رنگ می باشد. میوه ها کوچک ، گوشت آن ها سفت و خیلی شیرین هستند.

متوسط وزن خوشه باتقریبا 150 میوه در هر خوشه 12 کیلوگرم است. طول دوره رشد حدودا 13ماه می باشد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال موز سفت ولچی : 3407

قیمت خرید نهال موز سفت ولچی (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال موز سفت ولچی (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال موز سفت ولچی پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال موز سفت ولچی پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال موز و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال موز و شرایط وام انواع نهال موز با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

موز    لال کلا -نهال موز    لال کلا -نهال موز   رقم   لال کلا -درخت موز    لال کلا -درخت موز   رقم  لال کلا -نهال یکساله 1ساله موز    لال کلا -نهال دوساله 2ساله  موز    لال کلا -نهال سه ساله 3ساله  موز    لال کلا -نهال سایز بزرگ موز    لال کلا -فروش نهال  موز    لال کلا -خرید نهال موز    لال کلا 

 

نهال موز  لال کلا : (LalKela)

این واریته گسترش جهانی دارد. رنگ ساقه کاذب ، دمگل چه ، رگبرگ و پوست میوه آن تقریبا قرمز رنگ است. خوشه دارای میوه ی انبوه با پوست قرمز کم رنگ بوده، اندازه میوه خوبی و کمی  خمیده می باشد. متوسط وزن یک خوشه خوب حدود 20-25 کیلو گرم بابیش از 100 میوه است.پوست میوه آن نازک بوده وهنگام رسیدن میوه، رنگ آن از قرمز به زرد نارنجی تغییر می کند. میوه رسیده طعم خیلی خوبی داردوطول دوره رشد آن طولانی و حدود 18 ماه است .

ارقام موز موجود در ایران :

1-درختان موز موجود درمناطق جنوبی کشور اهلی بوده و موز وحشی وجود ندارد این ارقام شامل موز محلی ، هزاری ، هاریچال ولبنانی است.

2- موزمحلی به موز علوفه ای یا بخشی و همچنینی مسقطی نیز معروف است. این رقم پابلند بوده . دارای میوه کم و نامرعوب می باشد.

  • رقم هاریچال پاکوتاه که از پاکستان وارد شده و مرغوب ترین موز موجود در منطقه بلوچستان بوده و هوای سرد را بهتر می پسندند این گونه در سال 1348وارد کشور گردیده ورقم غالب مناطق جنوبی است.
  • رقم لبنانی که درمنطقه بلوچستان خیلی کم و تعداد چند درخت از آن در فیروزآباد راسک و پارود وجود دارد، رقمی است که قدرت سازش آن با محیط پایین و محصول آن نیز کم (30 تن در هکتار) است.
  • کد شناسایی خرید نهال موز لال کلا  : 3408

    قیمت خرید نهال موز لال کلا (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال موز لال کلا (گلدانی) : تماس بگیرید

    قیمت فروش نهال موز لال کلا پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال موز لال کلا پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

    با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال موز و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال موز و شرایط وام انواع نهال موز با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار