خرید نهال

امور نمایندگی ها

محوطه و فضای سبز

گلهای آپارتمانی و زینتی

نهال های غیر مثمر

نهال های مثمر

نهال انار

انار،درخت انار،نهال انار

نهال انار با نام علمی Punica granatum متعلق به خانواده Punicaceae و در طبقه بندی جدید (lythraceae)، جنس Punica و گونه granatum است.

انار دارای گونه های متفاوتی به شرح زیر است :

Punica granatum (P. granatum) : این گونه 3-2 ردیف بر په دارد. تعداد زیادی از ارقام خوراکی و زینتی متعلق به این گونه هستند.

Punica granatum var.spinosa وحشی بوده و میوه بسیار ریز دارد.

Punica granatum var.sativa : از نوع انارهای خوراکی است.

Punica granatum var.nana : رقم مینیاتوری یا پا کوتاه

Punica granatum var.Albesence : رقم انارهای پرپر با گل های سفید

Punica granatum var.Pleniflora : انار زینتی با گل های پرپر

معمولا درختانی کوتاه تر با خار بیشتری نسبت به ارقام شیرین هستند. تعداد خار درختان جوان تر نیز از درختان مسن تر بیشتر است.

 

انواع انار،انواع درخت انار،انواع نهال انار:

 

 

انار رقم پاکوتاه - نهال انار پاکوتاه -نهال انار رقم پاکوتاه - درخت انار پاکوتاه -درخت انار رقم پاکوتاه - نهال یکساله 1ساله انار پاکوتاه -نهال دوساله 2ساله انار پاکوتاه -نهال سه ساله 3ساله انار پاکوتاه -نهال سایز بزرگ انار پاکوتاه -فروش نهال انار پاکوتاه -خرید نهال انار پاکوتاه

 

نهال­ انار پاکوتاه

 

ارقام نهال انار-این درخچه زینتی گلدانی بسیار کوچک و ارتفاع آن به نیم متر نمی رسد. دوره گلدهی این واریته بسیار طویل و گل هایش زنگوله ای شکل و جالب توجه است. گل ها قرمز رنگ، میوه به قطر 4 سانتیمتر آن خوراکی می باشد.

 

کد شناسایی خرید نهال انار پایه کوتاه : 1600

قیمت خرید نهال انار پایه کوتاه  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار پایه کوتاه (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار پایه کوتاه پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار پایه کوتاه پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

انار رقم پُرپَر- نهال انار پُرپَر -نهال انار رقم پُرپَر - درخت انار پُرپَر -درخت انار رقم پُرپَر - نهال یکساله 1ساله انار پُرپَر -نهال دوساله 2ساله انار پُرپَر -نهال سه ساله 3ساله انار پُرپَر -نهال سایز بزرگ انار پُرپَر -فروش نهال انار پاکوتاه -خرید نهال انار پُرپَر

 

نهال­ انار پُرپَر

 

انواع نهال انار-انار پُرپر دارای گل های درشت بسیار زیبایی است و برای تزیین باغ و باغچه و فضاهای سبز مورد استفاده قرار می گیرد. نام آن در زبان فارسی انار پرپر یا گل انار می باشد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار پُرپَر : 1601

قیمت خرید نهال انار پرپر  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار پرپر (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار پرپر پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار پرپر پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم فاقد خار    - نهال انار فاقد خار    -نهال انار رقم فاقد خار    - درخت انار فاقد خار    -درخت انار رقم فاقد خار    - نهال یکساله 1ساله انار فاقد خار    -نهال دوساله 2ساله انار فاقد خار    -نهال سه ساله 3ساله انار فاقد خار    -نهال سایز بزرگ انار فاقد خار    -فروش نهال انار فاقد خار    -خرید نهال انار فاقد خار   

 

نهال­ انار فاقد خار   

 

نهال انار پیوندی-این واریته شامل انارهای کاشته شده و اهلی است و معمولا بدون خار می باشد. این واریته به واسطه رنگ و بزرگی میوه، طعم دانه و رنگ آن دارای فورم های متعددی است و در نقاطزی از کشور که دارای زمستان نسبتا معتدل است کاشت می گردد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار فاقد خار : 1602

قیمت خرید نهال انار فاقدخار  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار فاقدخار (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار فاقدخار پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار فاقدخار پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم چیکو - نهال انار چیکو    -نهال اناررقم چیکو - درخت انار چیکو -درخت انار رقم چیکو    - نهال یکساله 1ساله انار چیکو -نهال دوساله 2ساله انار چیکو    -نهال سه ساله 3ساله انار چیکو -نهال سایز بزرگ انار چیکو -فروش نهال انار چیکو -خرید نهال انار چیکو

 

نهال­ انار چیکو

 

نهال انار اصلاح شده-واریته ای است پاکوتاه، پر پر همیشه شکوفا به رنگ نارنجی قرمز، فاقد میوه.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار چیکو : 1603

قیمت خرید نهال انار چیکو  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار چیکو (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار چیکو رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار چیکو پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم واندفول- نهال انار واندفول -نهال کیوی رقم واندفول - درخت انار واندفول -درخت انار رقم واندفول - نهال یکساله 1ساله انار واندفول-نهال دوساله 2ساله انار واندفول -نهال سه ساله 3ساله انار واندفول -نهال سایز بزرگ انار واندفول -فروش نهال انار واندفول-خرید نهال انار واندفول

 

نهال­ انار واندرفول

 

نهال انار زودبازده-منشا این واریته فلوریدا است. گل های قرمز آن از اواسط فروردین به بعد ظاهر می گردد. میوه آن بزرگ و به رنگ ارغوانی تیره – قرمز می باشد. پوست میوه دارای ضخامتی متوسط و سفت است. پالپ میوه به رنگ قرمز سیر، پر آب و دارای طعم لذیذ می باشد. دانه ها از سفتی زیادی برخوردار نیست. این واریته بسیار پر پشت و پر محصول است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار واندرفول : 1604

قیمت خرید نهال انار واندرفول  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار واندرفول (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار واندرفول پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار واندرفول پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم بالگال- نهال انار بالگال-نهال انار رقم بالگال- درخت انار بالگال-درخت انار رقم بالگال- نهال یکساله 1ساله انار بالگال-نهال دوساله 2ساله انار بالگال-نهال سه ساله 3ساله انار بالگال-نهال سایز بزرگ انار بالگال-فروش نهال انار بالگال-خرید نهال انار بالگال 

 

نهال­ انار بالگال

 

بهترین نهال انار-این واریته دارای میوه های درشت مدور به قطر 5/7 سانتیمتر است. میوه ها تا اندازه ای از واریته Fleshman بزرگتر است. پوست آن صورتی کمرنگ و روشن تر از واریته فلش من و میوه اش بسیار شیرین است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار بالگال : 1605

قیمت خرید نهال انار بالگال  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار بالگال (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار بالگال پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار بالگال پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم کلود- نهال انار کلود-نهال کیوی رقم کلود- درخت انار کلود-درخت انار رقم کلود- نهال یکساله 1ساله انار کلود-نهال دوساله 2ساله انار کلود-نهال سه ساله 3ساله انار کلود-نهال سایز بزرگ انار کلود-فروش نهال انار کلود-خرید نهال انار کلود

 

نهال­ انار کلود

 

قیمت نهال انار-میوه با اندازه متوسط به رنگ سبز – قرمز. عصاره آن سفید رنگ و شیرین است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار کلود : 1606

قیمت خرید نهال انار کلود  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار کلود (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار کلود پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار کلود پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم کراب- نهال انار کراب-نهال اناررقم کراب- درخت انار کراب-درخت انار رقم کراب- نهال یکساله 1ساله انار کراب-نهال دوساله 2ساله انار کراب-نهال سه ساله 3ساله انار کراب-نهال سایز بزرگ انار کراب-فروش نهال انار کراب-خرید نهال انار کراب

 

نهال­ انار کراب-انار بدون هسته

 

فروش نهال انار-درختی است پربار، حاوی میوه های بزرگ دارای عصاره قرمز رنگ ترش مزه با طعم مطلوب.

 

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار کراب : 1607

قیمت خرید نهال انار کراب  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار کراب (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار کراب پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار کراب پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم فلش من- نهال انار فلش من-نهال اناررقم فلش من- درخت انار فلش من-درخت انار رقم فلش من- نهال یکساله 1ساله انار فلش من-نهال دوساله 2ساله انار فلش من-نهال سه ساله 3ساله انار فلش من-نهال سایز بزرگ انار فلش من-فروش نهال انار فلش من-خرید نهال انار فلش من

 

نهال­ انار فلش من

 

خرید نهال انار-این واریته دارای میوه بزرگ مدور به قطر در حدود 5/7 سانتیمتر می باشد. درون و بیرون میوه صورتی رنگ است. طعم میوه شیرین، دانه ها نسبتا نرم و کیفیت بسیار مطلوب می باشد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار فلش من : 1608

قیمت خرید نهال انار فلش من  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار فلش من (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار فلش من پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار فلش من پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم فرانسیس- نهال انار فرانسیس-نهال اناررقم فرانسیس- درخت انار فرانسیس-درخت انار رقم فرانسیس- نهال یکساله 1ساله انار فرانسیس-نهال دوساله 2ساله انار فرانسیس-نهال سه ساله 3ساله انار فرانسیس-نهال سایز بزرگ انار فرانسیس-فروش نهال انار فرانسیس-خرید نهال انار فرانسیس

 

نهال­ انار فرانسیس

 

تولید نهال انار-واریته ای پربار، دارای میوه های بزرگ، شیرین و مقاوم در برابر ترکیدگی می باشد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار فرانسیس : 1609

قیمت خرید نهال انار فرانسیس  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار فرانسیس (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار فرانسیس پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار فرانسیس پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم گرانادا- نهال انار گرانادا-نهال انار رقم گرانادا- درخت انار گرانادا-درخت انار رقم گرانادا- نهال یکساله 1ساله انار گرانادا-نهال دوساله 2ساله انار گرانادا-نهال سه ساله 3ساله انار گرانادا-نهال سایز بزرگ انار گرانادا-فروش نهال انار گرانادا-خرید نهال انار گرانادا

 

نهال­ انار گرانادا

 

نهالستان انار-درخت این واریته شبیه واندرفول، گل ها به رنگ قرمز تره و میوه شبیه واندرفول است با تاجی قرمز. در حالی که هنوز سبز می باشد، به رنگ قرمز تیره تر و با ترش مزگی کمتر است. میوه ها یک ماه زودتر از واندرفول می رسد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار گرانادا : 1610

قیمت خرید نهال انار گرانادا  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار گرانادا (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار گرانادا پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار گرانادا پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم گرین گلوب- نهال انار گرین گلوب-نهال انار رقم گرین گلوب- درخت انار گرین گلوب-درخت انار رقم گرین گلوب- نهال یکساله 1ساله انار گرین گلوب-نهال دوساله 2ساله انار گرین گلوب-نهال سه ساله 3ساله انار گرین گلوب-نهال سایز بزرگ انار گرین گلوب-فروش نهال انار گرین گلوب-خرید نهال انار گرین گلوب

 

نهال­ انار گرین گلوب

 

نهال انار بدون هسته-میوه بزرگ، شیرین، معطر، پوست آن سبز و کیفیت میوه عالی است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار گلوب : 1611

قیمت خرید نهال انار گلوب  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار گلوب (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار گلوب پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار گلوب پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم هوم- نهال انار هوم-نهال انار رقم هوم- درخت انار هوم-درخت انار رقم هوم- نهال یکساله 1ساله انار هوم-نهال دوساله 2ساله انار هوم-نهال سه ساله 3ساله انار هوم-نهال سایز بزرگ انار هوم-فروش نهال انار هوم-خرید نهال انار هوم

 

نهال­ انار هوم

 

نهالستان انار پیوندی-میوه به رنگ زرد – قرمز با عصاره به رنگ صورتی روشن با طعم شیرین و کیفیت مطلوب است. طعم تعدادی از میوه ها به تلخی می گراید.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار هوم : 1612

قیمت خرید نهال انار هوم  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار هوم (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار هوم پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار هوم پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم  کینگ- نهال انار  کینگ-نهال اناررقم  کینگ- درخت انار  کینگ-درخت انار رقم  کینگ- نهال یکساله 1ساله انار  کینگ-نهال دوساله 2ساله انار  کینگ-نهال سه ساله 3ساله انار  کینگ-نهال سایز بزرگ انار  کینگ-فروش نهال انار  کینگ-خرید نهال انار  کینگ

 

نهال­ انار کینگ

 

نهالستان انار موسسه تحقیقات و اصلاح بذرونهال-میوه با اندازه متوسط تا بزرگ، پوست میوه صورتی تیره تا قرمز. طعم میوه بسیار شیرین. تمایل به ترکیدگی دارد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار کینگ : 1613

قیمت خرید نهال انار کینگ  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار کینگ (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار کینگ پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار کینگ پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم  فنیسا-نهال انار  فنیسا-نهال انار رقم  فنیسا- درخت انار  فنیسا-درخت انار رقم  فنیسا- نهال یکساله 1ساله انار  فنیسا-نهال دوساله 2ساله انار  فنیسا-نهال سه ساله 3ساله انار  فنیسا-نهال سایز بزرگ انار  فنیسا-فروش نهال انار  فنیسا-خرید نهال انار فنیسا

 

نهال­ انار فنیسا

 

نهالستان انار جهاد کشاورزی-میوه بزرگ به قطر 5/12-10 سانتیمتر، پوست دارای خال ها و خطوط قرمز- سبز است. طعم میوه شیرین و بذور نسبتا سخت می باشد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار فنیسا : 1614

قیمت خرید نهال انار فنیسا  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار فنیسا (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار فنیسا پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار فنیسا پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم اسویت- نهال انار اسویت-نهال اناررقم اسویت- درخت انار اسویت-درخت انار رقم اسویت- نهال یکساله 1ساله انار اسویت-نهال دوساله 2ساله انار اسویت-نهال سه ساله 3ساله انار اسویت-نهال سایز بزرگ انار اسویت-فروش نهال انار اسویت-خرید نهال انار اسویت

 

نهال­ انار اسویت

 

فروش انواع نهال انار-واریته بسیار زینتی محسوب و در سنین اولیه محصول آور است. میوه از واندفول روشن تر است، و در هنگام رسیدن تا اندازه ای سبز می ماند در حالی که هاله ای از سرخی آن را فرا گرفته. عصاره آن صورتی رنگ با طعمی گواراتر از سایر واریته ها است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار اسویت : 1615

قیمت خرید نهال انار اسویت  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار اسویت (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار اسویت پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار اسویت پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم یوتا اسویت- نهال انار یوتا اسویت-نهال انار رقم یوتا اسویت- درخت انار یوتا اسویت-درخت انار رقم یوتا اسویت- نهال یکساله 1ساله انار یوتا اسویت-نهال دوساله 2ساله انار یوتا اسویت-نهال سه ساله 3ساله انار یوتا اسویت-نهال سایز بزرگ انار یوتا اسویت-فروش نهال انار یوتا اسویت-خرید نهال انار یوتا اسویت

 

نهال­ انار یوتا اسویت

 

خرید انواع نهال انار-این واریته دارای گل های نارنجی – صورتی بسیار جذاب است. میوه آن بسیار شیرین و با کیفیت کاملا مطلوب می باشد. پوست میوه و پالپ آن صورتی رنگ است. دانه ها از سایر کولتیوارها نرم است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار یوتا اسویت : 1616

قیمت خرید نهال انار یوتا اسویت  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار یوتا اسویت (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار یوتا اسویت پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار یوتا اسویت پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم  بدانا- نهال انار  بدانا-نهال اناررقم  بدانا- درخت انار  بدانا-درخت انار رقم  بدانا- نهال یکساله 1ساله انار  بدانا-نهال دوساله 2ساله انار  بدانا-نهال سه ساله 3ساله انار  بدانا-نهال سایز بزرگ انار  بدانا-فروش نهال انار  بدانا-خرید نهال انار  بدانا

 

نهال­ انار بدانا

 

هرس درخت انار-واریته معروفی در هندوستان است. این واریته دارای میوه متوسط تا درشت، با پوست قهوه ای تا سفید، پالپ صورتی – سفید و شیرین و دانه های نرم می باشد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار بدانا : 1617

قیمت خرید نهال انار بدانا  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار بدانا (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار بدانا پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار بدانا پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم کانداری- نهال انار کانداری-نهال انار رقم کانداری- درخت انار کانداری-درخت انار رقم کانداری- نهال یکساله 1ساله انار کانداری-نهال دوساله 2ساله انار کانداری-نهال سه ساله 3ساله انار کانداری-نهال سایز بزرگ انار کانداری-فروش نهال انار کانداری-خرید نهال انار کانداری

 

نهال­ انار کانداری

 

کوددهی درخت انار-واریته معروفی در هندوستان است. این واریته دارای میوه درشت به رنگ قرمز تند با پالپ صورتی تیره یا قرمز خونی نیمه اسیدی و دانه های سخت می باشد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار کانداری : 1618

قیمت خرید نهال انار کانداری (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار کانداری (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار کانداری پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار کانداری پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم آلاندی- نهال انار آلاندی-نهال اناررقم آلاندی- درخت انار آلاندی-درخت انار رقم آلاندی- نهال یکساله 1ساله انار آلاندی-نهال دوساله 2ساله انار آلاندی-نهال سه ساله 3ساله انار آلاندی-نهال سایز بزرگ انار آلاندی-فروش نهال انار آلاندی-خرید نهال انار آلاندی

 

نهال­ انار آلاندی

 

آفات و بیماری های انار-این واریته دارای میوه با اندازه متوسط، پالپ گوشتی نیمه اسیدی به رنگ قرمز یا صورتی و دانه های بسیار سخت است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار آلاندی : 1619

قیمت خرید نهال انار پایه آلاندی  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار آلاندی (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار آلاندی پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار آلاندی پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم دولکا- نهال انار دولکا-نهال انار رقم دولکا- درخت انار دولکا-درخت انار رقم دولکا- نهال یکساله 1ساله انار دولکا-نهال دوساله 2ساله انار دولکا-نهال سه ساله 3ساله انار دولکا-نهال سایز بزرگ انار دولکا-فروش نهال انار دولکا-خرید نهال انار دولکا

 

نهال­ انار دولکا

 

عمر درخت انار-درختی همیشه سبز و فاقد پاجوش است. میوه ها درشت، به رنگ زرد – قرمز، و حاوی لکه هایی به رنگ صورتی تیره و ارغوانی می باشد. پوست میوه ضخیم و پالپ آن گوشتی، سفید متمایل به ارغوانی یا سفید رنگ و شیرین است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار دولکا : 1620

قیمت خرید نهال انار دولکا  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار دولکا (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار دولکا پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار دولکا پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم کابل- نهال انار کابل-نهال اناررقم کابل- درخت انار کابل-درخت انار رقم کابل- نهال یکساله 1ساله انار کابل-نهال دوساله 2ساله انار کابل-نهال سه ساله 3ساله انار کابل-نهال سایز بزرگ انار کابل-فروش نهال انار کابل-خرید نهال انار کابل

 

نهال­ انار کابل

 

مرکز اصلاح نهال انار-میوه درشت، پوست میوه به رنگ قرمز تیره و زرد کم رنگ، پالپ گوشتی به رنگ قرمز تیره، شیرین با اندکی تلخی

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار کابل : 1621

قیمت خرید نهال انار پایه کابل  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار کابل (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار کابل پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار کابل پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم ماسک رد- نهال انار ماسک رد-نهال اناررقم ماسک رد- درخت انار ماسک رد-درخت انار رقم ماسک رد- نهال یکساله 1ساله انار ماسک رد-نهال دوساله 2ساله انار ماسک رد-نهال سه ساله 3ساله انار ماسک رد-نهال سایز بزرگ انار ماسک رد-فروش نهال انار کراب-خرید نهال انار ماسک رد

 

نهال­ انار ماسک رد

 

نیاز آبی نهال انار-درختی است نسبتا پربار، با میوه های کوچک تا متوسط، پوست نازک یا نسبتا ضخیم و پالپ گوشتی آبدار با شیرینی متوسط، دانه ها نرم یا با سختی متوسط.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار ماسک رد : 1622

قیمت خرید نهال انار ماسک رد (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار ماسک رد (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار ماسک رد پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار ماسک رد پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم پی یرشل- نهال انار پی یرشلنهال انار رقم پی یرشل- درخت انار پی یرشل-درخت انار رقم پی یرشل- نهال یکساله 1ساله انار پی یرشل-نهال دوساله 2ساله انار پی یرشل-نهال سه ساله 3ساله انار پی یرشل-نهال سایز بزرگ انار پی یرشل-فروش نهال انار پی یرشل-خرید نهال انار پی یرشل

 

نهال­ انار پی یرشل

 

نیاز آبی درخت انار-درختی است بسیار پربار، با میوه مدور متوسط تا درشت، به رنگ زرد کم رنگ با هاله ای از صورتی. بسیار پوست نازک با پالپ گوشتی متمایل به قرمز یا صورتی، شیرین و بسیار پر آب با بذور نرم است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار پی یرشل : 1623

قیمت خرید نهال انار پی یرشل  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار پی یرشل (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار پی یرشل پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار پی یرشل پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم  ولودو- نهال انار  ولودو-نهال اناررقم  ولودو- درخت انار  ولودو-درخت انار رقم  ولودو- نهال یکساله 1ساله انار  ولودو-نهال دوساله 2ساله انار  ولودو-نهال سه ساله 3ساله انار  ولودو-نهال سایز بزرگ انار  ولودو-فروش نهال انار  ولودو-خرید نهال انار  ولودو

 

نهال­ انار ولودو

 

نهال انار دیرگل-این واریته دارای میوه های با اندازه متوسط تا بزرگ، پوست نسبتا ضخیم، پالپ گوشتی و آبدار و دانه های نسبتا سفت است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار ولودو : 1624

قیمت خرید نهال انار ولودو  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار ولودو (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار ولودو پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار ولودو پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم ماسک وایت- نهال انار ماسک وایت-نهال انار رقم ماسک وایت- درخت انار ماسک وایت-درخت انار رقم ماسک وایت- نهال یکساله 1ساله انار ماسک وایت-نهال دوساله 2ساله انار ماسک وایت-نهال سه ساله 3ساله انار ماسک وایت-نهال سایز بزرگ انار ماسک وایت-فروش نهال انار ماسک وایت-خرید نهال انار ماسک وایت

 

نهال­ انار ماسک وایت

 

این واریته دارای باروری مطلوب، میوه های بزرگ به رنگ کرمی – سفید آمیخته با صورتی، پوست نازک، پالپ گوشتی و شیرین و به رنگ کرم و دانه های نسبتا سخت است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار ماسک وایت : 1625

قیمت خرید نهال انار ماسک وایت  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار ماسک وایت (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار ماسک وایت پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار ماسک وایت پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم مولتی پلکس- نهال انار مولتی پلکس-نهال انار رقم مولتی پلکس- درخت انار مولتی پلکس-درخت انار رقم مولتی پلکس- نهال یکساله 1ساله انار مولتی پلکس-نهال دوساله 2ساله انار مولتی پلکس-نهال سه ساله 3ساله انار مولتی پلکس-نهال سایز بزرگ انار مولتی پلکس-فروش نهال انار مولتی پلکس-خرید نهال انار مولتی پلکس

 

نهال­ انار مولتی پلکس

 

این واریته یک انار زینتی با شکوفه های پرپر به رنگ کرمی – سفید می باشد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار مولتی پلکس : 1626

قیمت خرید نهال انار مولتی پلکس  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار مولتی پلکس (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار مولتی پلکس پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار مولتی پلکس پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم پلنتی فلورا- نهال انار پلنتی فلورا-نهال انار رقم پلنتی فلورا- درخت انار پلنتی فلورا-درخت انار رقم پلنتی فلورا- نهال یکساله 1ساله انار پلنتی فلورا-نهال دوساله 2ساله انار پلنتی فلورا-نهال سه ساله 3ساله انار پلنتی فلورا-نهال سایز بزرگ انار پلنتی فلورا-فروش نهال انار پلنتی فلورا-خرید نهال انار پلنتی فلورا

 

نهال­ انار پلنتی فلورا

 

دارای گل های پرپر قرمز رنگ است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار فلورا : 1627

قیمت خرید نهال انار فلورا  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار فلورا (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار فلورا پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار فلورا پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم روبراپلنا- نهال انار روبراپلنا-نهال انار رقم روبراپلنا- درخت انار روبراپلنا-درخت انار رقم روبراپلنا- نهال یکساله 1ساله انار روبراپلنا-نهال دوساله 2ساله انار روبراپلنا-نهال سه ساله 3ساله انار روبراپلنا-نهال سایز بزرگ انار روبراپلنا-فروش نهال انار روبراپلنا-خرید نهال انار روبراپلنا

 

نهال­ انار روبراپلنا

 

دارای گل های پرپر قرمز رنگ است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار روبراپلنا : 1628

قیمت خرید نهال انار روبراپلنا  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار روبراپلنا (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار روبراپلنا پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار روبراپلنا پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم  وریه گاتا- نهال انار  وریه گاتا-نهال انار رقم  وریه گاتا- درخت انار  وریه گاتا-درخت انار رقم  وریه گاتا- نهال یکساله 1ساله انار  وریه گاتا-نهال دوساله 2ساله انار  وریه گاتا-نهال سه ساله 3ساله انار  وریه گاتا-نهال سایز بزرگ انار  وریه گاتا-فروش نهال انار  وریه گاتا-خرید نهال انار  وریه گاتا

 

نهال­ انار وریه گاتا

 

دارای گل های پرپر قرمز رنگ با حواشی و رگه های زرد سفید رنگ است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار گاتا : 1629

قیمت خرید نهال انار گاتا  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار گاتا (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار گاتا پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار گاتا پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم گانش- نهال انار گانش-نهال انار رقم گانش- درخت انار گانش-درخت انار رقم گانش- نهال یکساله 1ساله انار گانش-نهال دوساله 2ساله انار گانش-نهال سه ساله 3ساله انار گانش-نهال سایز بزرگ انار گانش-فروش نهال انار گانش-خرید نهال انار گانش

 

نهال­ انار گانش

 

این واریته از معروف ترین ارقام انار تجارتی هند است که 90 درصد باغ های انار را به خود اختصاص داده است. رنگ پوست میوه سبز مایل به زرد با رگه های ارغوانی تا صورتی و نسبتا ضخیم می باشد. دانه نسبتا نرم است. درختی است پر محصول و وزن هر میوه اش در حدود 400 تا 450 گرم است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار گانش : 1630

قیمت خرید نهال انار گانش  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار گانش (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار گانش پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار گانش پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم  مریدولا- نهال انار  مریدولا-نهال انار رقم  مریدولا- درخت انار  مریدولا-درخت انار رقم  مریدولا- نهال یکساله 1ساله انار  مریدولا-نهال دوساله 2ساله انار  مریدولا-نهال سه ساله 3ساله انار  مریدولا-نهال سایز بزرگ انار  مریدولا-فروش نهال انار  مریدولا-خرید نهال انار  مریدولا

 

نهال­ انار مریدولا

 

این واریته نیز از ارقام تجارتی هند است. پوست میوه آن قرمز پر رنگ، دانه آن قرمز متمایل به سیاه و نرم می باشد. طعم و مزه این میوه زیاد مطلوب نیست. اندازه میوه نسبتا کوچک تا متوسط و وزن آن 250 تا 300 گرم است. مهمترین حسن این واریته نرم بودن دانه و رنگ قرمز پوست میوه و دانه آن می باشد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار مریدولا : 1631

قیمت خرید نهال انار مریدولا  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار مریدولا (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار مریدولا پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار مریدولا پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم ملس ترش ساوه- نهال انار ملس ترش ساوه-نهال اناررقم ملس ترش ساوه- درخت انار ملس ترش ساوه-درخت انار رقم ملس ترش ساوه- نهال یکساله 1ساله انار ملس ترش ساوه-نهال دوساله 2ساله انار ملس ترش ساوه-نهال سه ساله 3ساله انار ملس ترش ساوه-نهال سایز بزرگ انار ملس ترش ساوه-فروش نهال انار ملس ترش ساوه-خرید نهال انار ملس ترش ساوه

 

نهال­ انار ملس ترش ساوه

 

رنگ پوست                            قرمز

رنگ دانه                                قرمز

ضخامت پوست                          کلفت

طعم و مزه                                     ترش

آبداری دانه                                      آبدار

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار ملس ترش ساوه : 1632

قیمت خرید نهال انار ملس ترش ساوه  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار ملس ترش ساوه (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار ملس ترش ساوه پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار ملس ترش ساوه پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم  ملس یزدی- نهال انار  ملس یزدی-نهال اناررقم  ملس یزدی- درخت انار  ملس یزدی-درخت انار رقم  ملس یزدی- نهال یکساله 1ساله انار  ملس یزدی-نهال دوساله 2ساله انار  ملس یزدی-نهال سه ساله 3ساله انار  ملس یزدی-نهال سایز بزرگ انار  ملس یزدی-فروش نهال انار  ملس یزدی-خرید نهال انار  ملس یزدی

 

نهال­ انار ملس یزدی

 

رنگ پوست                   قرمز

رنگ دانه                       قرمز

ضخامت پوست                   متوسط

طعم و مزه                              شیرین

آبداری دانه                           آبدار

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار ملس یزدی : 1633

قیمت خرید نهال انار ملس یزدی  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار ملس یزدی (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار ملس یزدی پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار ملس یزدی پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم  رباب نی ریز - نهال انار  رباب نی ریز -نهال اناررقم  رباب نی ریز - درخت انار  رباب نی ریز -درخت انار رقم  رباب نی ریز - نهال یکساله 1ساله انار  رباب نی ریز -نهال دوساله 2ساله انار  رباب نی ریز -نهال سه ساله 3ساله انار  رباب نی ریز -نهال سایز بزرگ انار  رباب نی ریز -فروش نهال انار  رباب نی ریز -خرید نهال انار  رباب نی ریز

 

نهال­ انار رباب نی ریز

 

رنگ پوست             قرمز

رنگ دانه                 قرمز

ضخامت پوست           کلفت

طعم و مزه                     شیرین

آبداری دانه                         آبدار

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار رباب نی ریز : 1634

قیمت خرید نهال انار رباب نی ریز  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار رباب نی ریز (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار رباب نی ریز پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار رباب نی ریز پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم  شیشه گپ فردوس- نهال انار  شیشه گپ فردوس-نهال اناررقم  شیشه گپ فردوس- درخت انار  شیشه گپ فردوس-درخت انار رقم  شیشه گپ فردوس- نهال یکساله 1ساله انار  شیشه گپ فردوس-نهال دوساله 2ساله انار  شیشه گپ فردوس-نهال سه ساله 3ساله انار  شیشه گپ فردوس-نهال سایز بزرگ انار  شیشه گپ فردوس-فروش نهال انار  شیشه گپ فردوس-خرید نهال انار  شیشه گپ فردوس

 

نهال­ انار شیشه گپ فردوس

 

 

رنگ پوست                     قرمز

رنگ دانه                              قرمز

ضخامت پوست                معمولی

طعم و مزه                            ملس

آبداری دانه                            آبدار


 

کد شناسایی خرید نهال انار شیشه گپ فردوس : 1635

قیمت خرید نهال انار شیشه گپ فردوس (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار شیشه گپ فردوس (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار شیشه گپ فردوس پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار شیشه گپ فردوسه پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم  نادری بادرود- نهال انار  نادری بادرود-نهال انار رقم  نادری بادرود- درخت انار  نادری بادرود-درخت انار رقم  نادری بادرود- نهال یکساله 1ساله انار  نادری بادرود-نهال دوساله 2ساله انار  نادری بادرود-نهال سه ساله 3ساله انار  نادری بادرود-نهال سایز بزرگ انار  نادری بادرود-فروش نهال انار  نادری بادرود-خرید نهال انار  نادری بادرود

 

نهال­ انار نادری بادرود

 

رنگ پوست                                 قرمز

رنگ دانه                                 قرمز

ضخامت پوست                            کلفت

طعم و مزه                                       ملس

آبداری دانه                                      آبدار

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار نادری بادرود : 1636

قیمت خرید نهال انار نادری بادرود  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار نادری بادرود (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار نادری بادرود پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار نادری بادرود پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم  قجاق قم- نهال انار  قجاق قم-نهال انار رقم  قجاق قم- درخت انار  قجاق قم-درخت انار رقم  قجاق قم- نهال یکساله 1ساله انار  قجاق قم-نهال دوساله 2ساله انار  قجاق قم-نهال سه ساله 3ساله انار  قجاق قم-نهال سایز بزرگ انار  قجاق قم-فروش نهال انار  قجاق قم-خرید نهال انار  قجاق قم

 

نهال­ انار قجاق قم

 

رنگ پوست                         قرمز

رنگ دانه                           قرمز

ضخامت پوست                   کلفت

طعم و مزه                               ملس

آبداری دانه                             آبدار

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار قجاق قم : 1637

قیمت خرید نهال انار قجاق قم (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار قجاق قم (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار قجاق قم پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار قجاق قم پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم  خزر بردسکن- نهال انار  خزر بردسکن-نهال اناررقم  خزر بردسکن- درخت انار  خزر بردسکن-درخت انار رقم  خزر بردسکن- نهال یکساله 1ساله انار  خزر بردسکن-نهال دوساله 2ساله انار  خزر بردسکن-نهال سه ساله 3ساله انار  خزر بردسکن-نهال سایز بزرگ انار  خزر بردسکن-فروش نهال انار  خزر بردسکن-خرید نهال انار  خزر بردسکن

 

نهال­ انار خزر بردسکن

 

رنگ پوست                            قرمز

رنگ دانه                               قرمز

ضخامت پوست                         کلفت

طعم و مزه                                       ملس

آبداری دانه                               آبدار

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار خزر بردسکن : 1638

قیمت خرید نهال انار خزر بردسکن  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار خزر بردسکن (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار خزر بردسکن پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار خزر بردسکن پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم  بجستانی گناباد- نهال انار  بجستانی گناباد-نهال اناررقم  بجستانی گناباد- درخت انار  بجستانی گناباد-درخت انار رقم  بجستانی گناباد- نهال یکساله 1ساله انار  بجستانی گناباد-نهال دوساله 2ساله انار  بجستانی گناباد-نهال سه ساله 3ساله انار  بجستانی گناباد-نهال سایز بزرگ انار  بجستانی گناباد-فروش نهال انار  بجستانی گناباد-خرید نهال انار  بجستانی گناباد

 

نهال­ انار بجستانی گناباد

 

رنگ پوست                         قرمز

رنگ دانه                        قرمز

ضخامت پوست                  کلفت

طعم و مزه                               ملس

آبداری دانه                               آبدار

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار بجستانی گناباد : 1639

قیمت خرید نهال انار بجستانی گناباد  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار بجستانی گناباد (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار بجستانی گناباد پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار بجستانی گناباد پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم  اردستانی مه ولات- نهال انار  اردستانی مه ولات-نهال اناررقم  اردستانی مه ولات- درخت انار  اردستانی مه ولات-درخت انار رقم  اردستانی مه ولات- نهال یکساله 1ساله انار  اردستانی مه ولات-نهال دوساله 2ساله انار  اردستانی مه ولات-نهال سه ساله 3ساله انار  اردستانی مه ولات-نهال سایز بزرگ انار  اردستانی مه ولات-فروش نهال انار  اردستانی مه ولات-خرید نهال انار  اردستانی مه ولات

 

نهال­ انار اردستانی مه ولات

 

رنگ پوست                         قرمز

رنگ دانه                               قرمز

ضخامت پوست                     کلفت

طعم و مزه                                  ملس

آبداری دانه                                آبدار

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار مه ولات : 1640

قیمت خرید نهال انار مه ولات (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار مه ولات (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار مه ولات پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار مه ولات پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انار رقم  آلک ساوه- نهال انار  آلک ساوه-نهال انار رقم  آلک ساوه- درخت انار  آلک ساوه-درخت انار رقم  آلک ساوه- نهال یکساله 1ساله انار  آلک ساوه-نهال دوساله 2ساله انار  آلک ساوه-نهال سه ساله 3ساله انار  آلک ساوه-نهال سایز بزرگ انار  آلک ساوه-فروش نهال انار  آلک ساوه-خرید نهال انار  آلک ساوه

 

نهال­ انار آلک ساوه

 

رنگ پوست                            قرمز

رنگ دانه                          صورتی

ضخامت پوست              نازک

طعم و مزه                            ترش

آبداری دانه                           معمولی

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار آلک ساوه : 1641

قیمت خرید نهال انار آلک ساوه (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار آلک ساوه (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار آلک ساوه پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار آلک ساوه پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

 

نهال انار صاحبی

 

 

 

این واریته دارای میوه بزرگ مدور به قطر در حدود 6/1 سانتیمتر می باشد. بیرون میوه قرمز  است.ضخامت پوست نازک، طعم میوه ملس و آبدار، دانه ها نسبتا قرمز و کیفیت بسیار مطلوب می باشد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انار صاحبی : 1642

قیمت خرید نهال انار صاحبی  (ریشه ای) : 5000الی 8000تومان قیمت خرید نهال انار صاحبی (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال انار صاحبی پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال انار صاحبی پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انار و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انار و شرایط وام انواع نهال انار با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

بذر انار-انار-نهال انار-نهال1ساله یکساله انار-نهال 2ساله دوساله انار-نهال 3ساله سه ساله انار-روش کاشت نهال انار-خواص انار-خواص هسته انار-ارقام انار-ارقام تجاری انار-فروش نهال انار-خرید نهال انار-انواع نهال انار-بهترین رقم انار-فروش قلمه انار-خرید قلمه انار-بهترین نوع نهال انار-قیمت نهال انار-انار بدون هسته-پرورش انار-تکثیر درخت انار-چگونه انار بکاریم

قلمه انار- انار -نهال انار -نهال1ساله یکساله انار -نهال 2ساله دوساله انار -نهال 3ساله سه ساله انار -روش کاشت نهال انار -خواص انار -خواص هسته انار -ارقام انار -ارقام تجاری انار -فروش نهال انار -خرید نهال انار -انواع نهال انار -بهترین رقم انار -فروش بذر انار -خرید قلمه انار -بهترین نوع نهال انار -قیمت نهال انار -پرورش انار -تکثیر درخت انار -نهال انار پاکوتاه-انواع انار پا کوتاه-خرید نهال انار پاکوتاه-فروش نهال انار پاکوتاه-ارقام انار پاکوتاه-اسم انواع انار -انواع انار -لیست قیمت انواع نهال انار -فروش نهال اصلاح شده انار -خرید نهال اصلاح شده انار -فروش نهال انار در تهران-فروش نهال انار در کرج-فروش نهال اصلاح شده انار در تهران-فروش نهال اصلاح شده انار در کرج-ارقام نهال انار -فروش نهال انار از مرکز تحقیقات کرج-میزان محصول درخت انار -بهترین نوع انار -درخت انار -فروش نهال سایز بزرگ انار -فروش نهال بن دار انار -فروش درخت انار -خرید نهال سایز بزرگ انار -خرید نهال بن دار انار -خرید درخت انار -نهالستان انار -مرکز فروش نهال انار -پرورش نهال انار -فاصله کاشت درخت انار -زمان هرس درخت انار -پرورش درخت انار در گلدان-نیاز آبی درخت انار -نگهداری درخت انار در گلدان-نیاز آبی درخت انار -قلمه زدن درخت انار -انواع انار در ایران-نحوه نگهداری درخت انار -کاشت هسته انار -درخت  انار --قیمت انار -قیمت نهال انار - انار و لاغری-نهال انار شناسنامه دار-تکثیر درخت انار -فصل برداشت انار -نحوه کاشت درخت انار -روش کاشت درخت انار -درخت اناربدون خار -آموزش پیوند زدن درخت انار - هرس درخت انار -سمپاشی درخت انار -بیماریهای درخت انار -نگهداری درخت انار -تقویت درخت انار -عمر درخت انار -باغ انار -کاشت انار در خانه-زمان کاشت نهال انار -احداث باغ انار -قیمت انار -نهال انار -خرید نهال انار -ارقام نهال انار -شکوفه درخت انار -علت ریزش میوه انار -فاصله کاشت درخت انار -عکس درخت انار -میزان باردهی درخت انار -ارتفاع درخت انار -میزان باردهی درخت انار -بهترین زمان کاشت نهال انار -میزان باردهی درخت انار - انار بدون شاخه-آبیاری درخت انار -نام انواع انار -بهترین نهال انار -قیمت نهال انار پیوندی-مشخصات انار -قیمت نهال انار -فروش نهال انار -انواع ارقام درخت انار -کاشت انار -قیمت نهال انار دیرگل-فروش نهال انار دیرگل-خرید نهال انار دیرگل-انواع نهال انار دیر گل-ارقام نهال انار دیرگل-قیمت نهال انار اصلاح شده-طریقه کاشت نهال انار -نهال انار - انار خوشه ای-خرید انار خوشه ای-فروش انار خوشه ای