خرید نهال

امور نمایندگی ها

محوطه و فضای سبز

گلهای آپارتمانی و زینتی

نهال های غیر مثمر

نهال های مثمر

نهال به اصفهان

درخت به

 

خاستگاه به اروپای جنوب شرقی و آسیای صغیر بوده و مراکز انتشار آن شامل ايران، افغانستان و اروپاى جنوب شرقی می باشد

نیاز سرمائی درخت به بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ ساعت است

 این درخت به راحتی تابستانهای گرم دشت های نیمه گرم ایران نظیر دشت اصفهان، نطنز و قزوین را تحمل و بروز این گرما تاثیری در کیفیت میوه ندارد. در این مناطق دمای تابستانه به ۳۸ درجه سانتیگراد نیز بالغ می شود. همچنین شدت سرمای زمستانه عامل محدود کننده تری برای این درخت محسوب می شود.

جوانه ها درخت به تا ۲۳- درجه سانتیگراد و چوب این درخت تا ۲۷- درجه سانتیگراد را

 تحمل می کند. ریشه های در خت به تا ۱۲- درجه سانتیگراد تحمل داشته که این دما از میزان افت دمای خاک در زمستان ها ایران کمتر و بنابراین ریشه های درخت به دچار سرمازدگی نمی شوند.

 

 نهال به اصفهان-رقم اصفهان ۱

 

مهم ترین صفت مشخصه این رقم عملکرد بالای آن است، که از عادت رشد بسیار مطلوب درخت ناشی می شود. این رقم دارای قدرت اسپورزائی در کل طول بازو بوده و در صورت انجام هرس صحیح و مناسب به فرم محور مرکزی و اجتناب از ایجاد رقابت بین اندام رویشی و زایشی، در کل طول بازو اقدام به تولید میوه

می کند بطور کلی میتوان گفت که تراکم اسپور در این رقم 2تا 3 برابر به رقم اصفهان است. علاوه بر این، کیفیت  این رقم در ارزیابی های چشائی قارا مقایسه با به اصفهان بوده است . علی رغم باردهی زیاد آن، سال آوری در این رقم چندان زیاد نبوده که در  صورت باردهی بیش ازحد و عدم تنک، میوه ها سایز متوسط پیدا کرده و لذا در  صورتی که نیاز به میوه های بسیار بزرگ باشد لازم  است در سالهای آور نسبت به تنک درصدی از میوه در این رقم اقدام کرد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال به اصفهان 1 : 2390

قیمت خرید نهال به اصفهان 1  (ریشه ای) : 6000الی 9000تومان قیمت خرید نهال به اصفهان 1 (گلدانی) : از 14000تومان

قیمت فروش نهال به اصفهان 1 پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال به اصفهان 1 پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال به اصفهان و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال به اصفهان و شرایط وام انواع نهال به اصفهان با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

 نهال به اصفهان-رقم اصفهان ۲

 

از نظر بسیاری از خصوصیات این رقم به رقم اصفهان ۱ شباهت دارد، با این تفاوت که پتانسیل عملکرد این رقم نسبت به اصفهان ۱ اندکی کمتر، لیکن در مقایسه با به رقم اصفهان به مقدار قابل توجهی بالاتر است. فرم میوه در این رقم جذابتر از رقم اصفهان ۱ است. فرم درخت نیز همانند رقم اصفهان ۱ از فرم پذیری بسیار خوبی برخوردار است. این رقم نیز در طول بازوها تولید اسپور کرده و لذا بر خلاف به رقم اصفهان که در مقاطع خاصی تولید میوه می کند، به شرط انتخاب هرس مناسب به فرم دارای محور مرکزی تغییر یافته، میوه ها در کل طول باز و تشکیل می شود. اندازه درخت در این رقم نیز کمی نسبت به رقم اصفهان ۱ بزرگتر و تقریباً با به رقم اصفهان برابری می کند. این رقم از نظر عطر و طعم میوه نیز تقریباً با به رقم اصفهان برابری کرده، به این ترتیب که میوه آن پرآب تر و خاصیت تازه خوری آن نسبت به رقم اصفهان بالاتر است. از نظر شدت عطر به میزان اندکی از به رقم اصفهان پائین تر، لیکن در محدوده قابل قبول برای به های گروه اصفهان می باشد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال به اصفهان 2 : 2391

قیمت خرید نهال به اصفهان 2  (ریشه ای) : 6000الی 9000تومان قیمت خرید نهال به اصفهان 2 (گلدانی) : از 14000تومان

قیمت فروش نهال به اصفهان 2 پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال به اصفهان 2 پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال به اصفهان و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال به اصفهان و شرایط وام انواع نهال به اصفهان با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

 نهال به اصفهان-رقم اصفهان 3

 

مهمترین مزیت این رقم در مقایسه با به اصفهان تحمل بالاتر آن نسبت به تنشهای محیطی است. علاوه بر آن این رقم از نظر فرم پذیری یک رقم مطلوب بوده و سطح عملکرد و پتانسیل باردهی بالاتری در مقایسه با به اصفهان دارد. از نظر آبداری میوه در حد مطلوب و در زمان رسیدن بهتر از به رقم اصفهان بوده، میزان قابض بودن میوه آن نسبت به میوه رقم به اصفهان کمتر و از این بابت به منظور تازه خوری از کیفیت بالاتری برخوردار است. این رقم در زمان رسیدن دارای میوه زیبا و متفاوتی از به رقم اصفهان است. اندازه درخت این رقم کوچک و در اندازه رقم اصفهان ۱ یا کمی کوچک تر است. از بابت کلی این رقم بعنوان یک رقم پاکوتاه معرفی میگردد. بنابر این در صورت پیوند این رقم روی پایه زالزالک، درختان پاکوتاه تر شده و تراکم زیادتری را نسبت به اصفهان در باغ طلب می کند. تاج این درخت کاملاً گرد و با زاویه شاخه های باز بوده و به فرم هرس محور مرکزی تغییر یافته به خوبی پاسخ می دهد. طول کلی بازو از اسپورهای بارده پوشیده شده و تشکیل میوه در آن نسبتاً زیاد و البته بیش از به رقم اصفهان خواهد بود. این تشکیل میوه زیاد موجب عملکرد نسبتاً قابل توجه تر در مقایسه با به رقم اصفهان خواهد شد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال به اصفهان 3 : 2392

قیمت خرید نهال به اصفهان 3  (ریشه ای) : 6000الی 9000تومان قیمت خرید نهال به اصفهان 3 (گلدانی) : از 14000تومان

قیمت فروش نهال به اصفهان 3 پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال به اصفهان 3 پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال به اصفهان و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال به اصفهان و شرایط وام انواع نهال به اصفهان با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

 نهال به اصفهان- رقم اصفهان 4

 

مهمترین مزیت این رقم نیز همانند رقم گروه اول عملکرد بالاتر نسبت به رقم به اصفهان بوده و در عین حال از نظر تحمل به شرایط نامساعد محیطی همانند رقم به اصفهان3  آستانه تحمل بهتری دارد. این رقم از نظر عطر و طعم در گروه ارقام اصفهان (گروه برتر کشور) بوده لیکن همراه با رقم به اصفهان ۳ در کل امتیاز کمتری در مقایسه با به رقم اصفهان و ارقام اصفهان ۱، اصفهان ۲ و اصفهان5 از باب عطر و طعم میوه دریافت می کند. به نظر می رسد این رقم برای احداث باغ به در شرایط حاشیه کویر و مناطق نامساعد می تواند مورد استفاده واقع شود. اندازه درخت در این رقم تا اندازه قابل توجهی شبیه رقم اصفهان ۴ و نسبتاً پاکوتاه است، لیکن از آن کمی پررشدتر بوده، تاج نسبتاً بازتری پیدا می کند. اسپورها تقریباً در طول کل بازو پراکنده است، لیکن تراکم اسپور در آن در حد ارقام اصفهان 1و اصفهان ۲ نیست. بنابراین اگرچه عملکرد بالاتری نسبت به رقم به اصفهان دارد، لیکن با این دو رقم از نظر عملکرد قابل مقایسه و برابری نیست.

 

 

کد شناسایی خرید نهال به اصفهان 4 : 2393

قیمت خرید نهال به اصفهان 4  (ریشه ای) : 6000الی 9000تومان قیمت خرید نهال به اصفهان 4 (گلدانی) : از 14000تومان

قیمت فروش نهال به اصفهان 4 پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال به اصفهان 4 پایه رویشی (گلدانی) : از 20000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال به اصفهان و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال به اصفهان و شرایط وام انواع نهال به اصفهان با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

بذر به-به-نهال به-نهال1ساله یکساله به-نهال 2ساله دوساله به-نهال 3ساله سه ساله به -روش کاشت نهال به-خواص به-خواص هسته به-ارقام به-ارقام تجاری به-فروش نهال به-خرید نهال به-انواع نهال به-بهترین رقم به-فروش بذر به -خرید بذر به-بهترین نوع نهال به-قیمت نهال به -پرورش به-تکثیر درخت به-نهال به پاکوتاه-انواع به پا کوتاه-خرید نهال به پاکوتاه-فروش نهال به پاکوتاه-ارقام به پاکوتاه-اسم انواع به-انواع به-لیست قیمت انواع نهال به-فروش نهال اصلاح شده به-خرید نهال اصلاح شده به-فروش نهال به در تهران-فروش نهال به در کرج-فروش نهال اصلاح شده به در تهران-فروش نهال اصلاح شده به در کرج-ارقام نهال به-فروش نهال به از مرکز تحقیقات کرج-میزان محصول درخت به-بهترین نوع به -درخت به-فروش نهال سایز بزرگ به-فروش نهال بن دار به-فروش درخت به-خرید نهال سایز بزرگ به-خرید نهال بن دار گردو-خرید درخت به-نهالستان به-مرکز فروش نهال به-پرورش نهال به-فاصله کاشت درخت به-زمان هرس درخت به -پرورش درخت به در گلدان-نیاز آبی درخت به-نگهداری درخت به در گلدان-نیاز آبی درخت به-قلمه زدن درخت به-انواع به در ایران-نحوه نگهداری درخت به-کاشت هسته به-درخت به زینتی--قیمت به-قیمت نهال به-به و لاغری-نهال به شناسنامه دار-تکثیر درخت به-فصل برداشت به-نحوه کاشت درخت به-روش کاشت درخت به-درخت به-آموزش پیوند زدن درخت به- هرس درخت به-سمپاشی درخت به-بیماریهای درخت به-نگهداری درخت به-تقویت درخت به-عمر درخت به-باغ به-کاشت به در خانه-زمان کاشت نهال به-احداث باغ به-قیمت به-نهال به-خرید نهال به-ارقام نهال به-شکوفه درخت به-علت ریزش میوه به-فاصله کاشت درخت به-عکس درخت به-میزان باردهی درخت به-ارتفاع درخت به-میزان باردهی درخت به-بهترین زمان کاشت نهال به-میزان باردهی درخت به-به بدون شاخه-آبیاری درخت به-نام انواع به-بهترین نهال به-قیمت نهال به پیوندی-مشخصات به پیوندی-قیمت نهال به پایه زالزالک-فروش نهال به-درخت به اصفهان-کاشت دانه به-کاشت درخت به-میزان باردهی درخت به-انواع درخت به-قیمت نهال به اصفهان

بذر به-به-نهال به-نهال1ساله یکساله به-نهال 2ساله دوساله به-نهال 3ساله سه ساله به -روش کاشت نهال به-خواص به-خواص هسته به-ارقام به-ارقام تجاری به-فروش نهال به-خرید نهال به-انواع نهال به-بهترین رقم به-فروش بذر به -خرید بذر به-بهترین نوع نهال به-قیمت نهال به -پرورش به-تکثیر درخت به-نهال به پاکوتاه-انواع به پا کوتاه-خرید نهال به پاکوتاه-فروش نهال به پاکوتاه-ارقام به پاکوتاه-اسم انواع به-انواع به-لیست قیمت انواع نهال به-فروش نهال اصلاح شده به-خرید نهال اصلاح شده به-فروش نهال به در تهران-فروش نهال به در کرج-فروش نهال اصلاح شده به در تهران-فروش نهال اصلاح شده به در کرج-ارقام نهال به-فروش نهال به از مرکز تحقیقات کرج-میزان محصول درخت به-بهترین نوع به -درخت به-فروش نهال سایز بزرگ به-فروش نهال بن دار به-فروش درخت به-خرید نهال سایز بزرگ به-خرید نهال بن دار گردو-خرید درخت به-نهالستان به-مرکز فروش نهال به-پرورش نهال به-فاصله کاشت درخت به-زمان هرس درخت به -پرورش درخت به در گلدان-نیاز آبی درخت به-نگهداری درخت به در گلدان-نیاز آبی درخت به-قلمه زدن درخت به-انواع به در ایران-نحوه نگهداری درخت به-کاشت هسته به-درخت به زینتی--قیمت به-قیمت نهال به-به و لاغری-نهال به شناسنامه دار-تکثیر درخت به-فصل برداشت به-نحوه کاشت درخت به-روش کاشت درخت به-درخت به-آموزش پیوند زدن درخت به- هرس درخت به-سمپاشی درخت به-بیماریهای درخت به-نگهداری درخت به-تقویت درخت به-عمر درخت به-باغ به-کاشت به در خانه-زمان کاشت نهال به-احداث باغ به-قیمت به-نهال به-خرید نهال به-ارقام نهال به-شکوفه درخت به-علت ریزش میوه به-فاصله کاشت درخت به-عکس درخت به-میزان باردهی درخت به-ارتفاع درخت به-میزان باردهی درخت به-بهترین زمان کاشت نهال به-میزان باردهی درخت به-به بدون شاخه-آبیاری درخت به-نام انواع به-بهترین نهال به-قیمت نهال به پیوندی-مشخصات به پیوندی-قیمت نهال به پایه زالزالک-فروش نهال به-درخت به اصفهان-کاشت دانه به-کاشت درخت به-میزان باردهی درخت به-انواع درخت به-قیمت نهال به اصفهان