خرید نهال

امور نمایندگی ها

محوطه و فضای سبز

گلهای آپارتمانی و زینتی

نهال های غیر مثمر

نهال های مثمر

نهال گواوا

گواوا ،درخت گواوا ،نهال گواوا 

 

گواوا انواع گواوا ،انواع درخت گواوا ،انواع نهال گواوا :

 

ارقام  گواوا

ارقام گواوا به ۳ دسته مشخص تقسیم می شوند:

ارقام دسری گواوا: میوه این ارقام دارای اسیدیته کم و غالبا دارای گوشت سفید رنگ و رنگ پوست جذاب هستند. از این گروه می توان ارقام مکزیکن کرم(Mexican Cream) ، روبی،-ایکس(Ruby X )، هنگ گنگ پینک(Hongkong pink) ، کلوم تون (Klom Toon )، وایت ایندیا(White Indian )، الله آباد سفیدا(Allahabad safeda )، سردار(Lucknow 49 (Sardar))، رد- فلشد(Red Fleshed )، چیتیدار(Chittidar )، سوپریم(- Supreme) و الیزابت(Elisabeth) نام برد.

ارقام مناسب فرآوری گواوا: میوه این ارقام دارای اسیدیته بالا، رنگ گوشت قرمز یا صورتی و دارای مقادیر زیادی ضایعات گوشت میوه می باشند. از این گروه ارقام پینک اسید(Pink acid)، پاتیلو(Patillo) و کاهوا- کولا(Ka HuaKula )را می توان نام برد

ارقام دومنظورهگواوا: میوه این ارقام دارای ویژگیهای حد واسط دو گروه هستند. ارقام بیومونت (Beaumont)  و فانریتیف(Fanretief) از این گروه هستند.

در هند دو نوع گواوا بر حسب رنگ گوشت میوه وجود دارد. ارقام با گوشت سفید و ارقام با گوشت قرمز. مهمترین ارقام هند عبارتند از:

 

گواوا الله آباد سفید-نهال گواوا الله آباد سفید-نهال گواوا رقم  الله آباد سفید-درخت گواوا الله آباد سفید-درخت گواوا رقم الله آباد سفید-نهال یکساله 1ساله گواوا الله آباد سفید-نهال دوساله 2ساله  گواوا الله آباد سفید-نهال سه ساله 3ساله  گواوا الله آباد سفید-نهال سایز بزرگ گواوا الله آباد سفید-فروش نهال  گواوا الله آباد سفید-خرید نهال گواوا الله آباد سفید

نهال گواوا الله آباد سفید:

میوه ها درشت و گرد بوده و پوست میوه صاف است. گوشت میوه سفید و نرم در مرحله رسیدن بسیار شیرین و خوش طعم و تعداد بذر آن کم می باشد. یکی از بازار پسندترین ارقام هند است که دارای شهرت جهانی است.

 

کد شناسایی خرید نهال گواوا الله آباد سفید : 3600

قیمت خرید نهال گواوا الله آباد سفید (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال گواوا الله آباد سفید (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال گواوا الله آباد سفید پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال گواوا الله آباد سفید پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گواوا و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گواوا و شرایط وام انواع نهال گواوا با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

گواوا 1 ان – کاپالی-نهال گواوا 1 ان – کاپالی-نهال گواوا رقم  1 ان – کاپالی-درخت گواوا 1 ان – کاپالی-درخت گواوا رقم 1 ان – کاپالی-نهال یکساله 1ساله گواوا 1 ان – کاپالی-نهال دوساله 2ساله  گواوا 1 ان – کاپالی-نهال سه ساله 3ساله  گواوا 1 ان – کاپالی-نهال سایز بزرگ گواوا 1 ان – کاپالی-فروش نهال  گواوا 1 ان – کاپالی-خرید نهال گواوا 1 ان – کاپالی

 

نهال گواوا  کاپالی( Ankapali): اندازه میوه متوسط، گوشت آن قرمز، بذرها نرم، میزان ویتامین ث این رقم ۳۹۳ میلی گرم در ۱۰۰ گرم میوه است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال گواوا کاپالی : 3601

قیمت خرید نهال گواوا کاپالی (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال گواوا کاپالی (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال گواوا کاپالی پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال گواوا کاپالی پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گواوا و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گواوا و شرایط وام انواع نهال گواوا با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

گواوا بنگلور-نهال گواوا بنگلور-نهال گواوا رقم  بنگلور-درخت گواوا بنگلور-درخت گواوا رقم بنگلور-نهال یکساله 1ساله گواوا بنگلور-نهال دوساله 2ساله  گواوا بنگلور-نهال سه ساله 3ساله  گواوا بنگلور-نهال سایز بزرگ گواوا بنگلور-فروش نهال  گواوا بنگلور-خرید نهال گواوا بنگلور

 

نهال گواوا بنگلور(Bangalore):

میوه ها درشت، رنگ گوشت سفید با طعم خوب، میزان ویتامین ث ۲۵۹ میلی گرم در ۱0۰ گرم میوه می باشد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال گواوا الله آبادبنگلور : 3602

قیمت خرید نهال گواوا بنگلور (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال گواوا بنگلور (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال گواوا بنگلور پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال گواوا بنگلور پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گواوا و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گواوا و شرایط وام انواع نهال گواوا با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

گواوا چیتیدار-نهال گواوا چیتیدار-نهال گواوا رقم  چیتیدار-درخت گواوا چیتیدار-درخت گواوا رقم چیتیدار-نهال یکساله 1ساله گواوا چیتیدار-نهال دوساله 2ساله  گواوا چیتیدار-نهال سه ساله 3ساله  گواوا چیتیدار-نهال سایز بزرگ گواوا چیتیدار-فروش نهال  گواوا چیتیدار-خرید نهال گواوا چیتیدار

 

نهال گواوا چیتیدار:

میوه ها تقریبا گرد گوشت میوه سفید، پوست میوه صاف و نقاط قرمز رنگ روی آن، میزان ویتامین ث 240 میلی گرم در ۱۰۰ گرم میوه می باشد،شیرینی این رقم، بیش، از رقم الله آباد سفید است

 

 

کد شناسایی خرید نهال گواوا چیتیدار : 3603

قیمت خرید نهال گواوا چیتیدار (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال گواوا چیتیدار (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال گواوا چیتیدار پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال گواوا چیتیدار پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گواوا و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گواوا و شرایط وام انواع نهال گواوا با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

گواوا هفشی-نهال گواوا هفشی-نهال گواوا رقم  هفشی-درخت گواوا هفشی-درخت گواوا رقم هفشی-نهال یکساله 1ساله گواوا هفشی-نهال دوساله 2ساله  گواوا هفشی-نهال سه ساله 3ساله  گواوا هفشی-نهال سایز بزرگ گواوا هفشی-فروش نهال  گواوا هفشی-خرید نهال گواوا هفشی

 

نهال گواوا هفشی(Hafsh) :

میوه ها کروی شکل، با پوست نازک و اندازه نسبتاً بزرگ ، گوشت میوه قرمز رنگ با طعم و عطر خوب، بذرها سخت و تعداد آن کم است میزان ویتامین ث حدود  ۱۰۸ میلی گرم در ۱۰۰ گرم میوه است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال گواوا هفشی : 3604

قیمت خرید نهال گواوا هفشی (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال گواوا هفشی (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال گواوا هفشی پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال گواوا هفشی پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گواوا و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گواوا و شرایط وام انواع نهال گواوا با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

گواوا  سردار-نهال گواوا  سردار-نهال گواوا رقم   سردار-درخت گواوا  سردار-درخت گواوا رقم  سردار-نهال یکساله 1ساله گواوا  سردار-نهال دوساله 2ساله  گواوا  سردار-نهال سه ساله 3ساله  گواوا  سردار-نهال سایز بزرگ گواوا  سردار-فروش نهال  گواوا  سردار-خرید نهال گواوا  سردار

 

نهال گواوا سردار:

میوه ها درشت، مخروطی شکل، رنگ گوشت سفید با عطر و طعم خوب و میزان ویتامین ث ۱۲۸ میلی گرم

در ۱۰۰ گرم میوه می باشد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال گواوا سردار : 3605

قیمت خرید نهال گواوا سردار (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال گواوا سردار (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال گواوا سردار پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال گواوا سردار پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گواوا و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گواوا و شرایط وام انواع نهال گواوا با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

گواوا ناگپور بدون بذر-نهال گواوا ناگپور بدون بذر-نهال گواوا رقم  ناگپور بدون بذر-درخت گواوا ناگپور بدون بذر-درخت گواوا رقم ناگپور بدون بذر-نهال یکساله 1ساله گواوا ناگپور بدون بذر-نهال دوساله 2ساله  گواوا ناگپور بدون بذر-نهال سه ساله 3ساله  گواوا ناگپور بدون بذر-نهال سایز بزرگ گواوا ناگپور بدون بذر-فروش نهال  گواوا ناگپور بدون بذر-خرید نهال گواوا ناگپور بدون بذر

 

نهال گواوا ناگپور بدون بذر ((Nagpur seed less:

 اندازه میوه متوسط، پوست نازک و به رنگ زرد، قسمت قاعده کالیکس متورم،  رنگ گوشت سفید، بدون بذر، عطر و طعم خوب و میزان ویتامین ث ۲۴۰ میلی گرم  در ۱۰۰ گرم میوه است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال گواوا ناگپور بدون بذر : 3606

قیمت خرید نهال گواوا ناگپور بدون بذر (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال گواوا ناگپور بدون بذر (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال گواوا ناگپور بدون بذر پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال گواوا ناگپور بدون بذر پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گواوا و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گواوا و شرایط وام انواع نهال گواوا با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

گواوا گوشت قرمز -نهال گواوا گوشت قرمز -نهال گواوا رقم  گوشت قرمز -درخت گواوا گوشت قرمز -درخت گواوا رقم گوشت قرمز -نهال یکساله 1ساله گواوا گوشت قرمز -نهال دوساله 2ساله  گواوا گوشت قرمز -نهال سه ساله 3ساله  گواوا گوشت قرمز -نهال سایز بزرگ گواوا گوشت قرمز -فروش نهال  گواوا گوشت قرمز -خرید نهال گواوا گوشت قرمز 

 

نهال گواوا گوشت قرمز (Red fleshed)

اندازه میوه ها متوسط 9و رنگ گوشت قرمز، تقریبا گرد، سطح پوست صاف، بذرها نرم، میوه ها با طعم بسیار شیرین و میزان ویتامین ث ۳۸۶ میلی گرم در 100 گرم میوه است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال گواوا گوشت قرمز : 3607

قیمت خرید نهال گواوا گوشت قرمز (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال گواوا گوشت قرمز (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال گواوا گوشت قرمز پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال گواوا گوشت قرمز پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گواوا و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گواوا و شرایط وام انواع نهال گواوا با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

گواوا شهرانپور -نهال گواوا شهرانپور -نهال گواوا رقم  شهرانپور -درخت گواوا شهرانپور -درخت گواوا رقم شهرانپور -نهال یکساله 1ساله گواوا شهرانپور -نهال دوساله 2ساله  گواوا شهرانپور -نهال سه ساله 3ساله  گواوا شهرانپور -نهال سایز بزرگ گواوا شهرانپور -فروش نهال  گواوا شهرانپور -خرید نهال گواوا شهرانپور 

 

نهال گواوا شهرانپور بدون بذر(Saharnpurseedless):   

اندازه میوه ها کوچک تا متوسط با رنگ پوست زرد، گوشت میوه سفید رنگ و با طعم خوب، تعداد بذر بسیار کم و میزان ویتامین ث ۲۵۰ میلی گرم  در 100 گرم میوه است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال گواوا شهرانپور بدون بذر : 3608

قیمت خرید نهال گواوا شهرانپور بدون بذر (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال گواوا شهرانپور بدون بذر (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال گواوا شهرانپور بدون بذر پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال گواوا شهرانپور بدون بذر پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گواوا و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گواوا و شرایط وام انواع نهال گواوا با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

 

گواوا سلکشن شماره ۸-نهال گواوا سلکشن شماره ۸-نهال گواوا رقم  سلکشن شماره ۸-درخت گواوا سلکشن شماره ۸-درخت گواوا رقم سلکشن شماره ۸-نهال یکساله 1ساله گواوا سلکشن شماره ۸-نهال دوساله 2ساله  گواوا سلکشن شماره ۸-نهال سه ساله 3ساله  گواوا سلکشن شماره ۸-نهال سایز بزرگ گواوا سلکشن شماره ۸-فروش نهال  گواوا سلکشن شماره ۸-خرید نهال گواوا سلکشن شماره ۸

 

نهال گواوا سلکشن شماره ۸(Selection) :

این رقم حاصل انتخاب بین نتاج خود گرده افشان رقم الله آباد سفید است.  اندازه درختان حاصله متوسط و محصول دهی آنها خیلی زیاد است. درختان پیوندی ۸ ساله این رقم ۸۰-۷۰ کیلوگرم میوه در هر درخت تولید می کنند. میوه ها دارای سطح صاف، خیلی شیرین و میزان TSSآنها ۱۲ تا 5/12 است. متوسط وزن میوه ها ۲۰۰-۱۸۰ گرم می باشد. میزان بذر این رقم اندک و بذرها نرم هستند. رنگ گوشت میوه سفید، قدرت انبارمانی این رقم بالاست.

 

 

کد شناسایی خرید نهال گواوا سلکشن شماره 8 : 3609

قیمت خرید نهال گواوا سلکشن شماره 8 (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال گواوا سلکشن شماره 8 (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال گواوا سلکشن شماره 8 پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال گواوا سلکشن شماره 8 پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گواوا و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گواوا و شرایط وام انواع نهال گواوا با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

 

گواوا هیبرید یک-نهال گواوا هیبرید یک-نهال گواوا رقم  هیبرید یک-درخت گواوا هیبرید یک-درخت گواوا رقم هیبرید یک-نهال یکساله 1ساله گواوا هیبرید یک-نهال دوساله 2ساله  گواوا هیبرید یک-نهال سه ساله 3ساله  گواوا هیبرید یک-نهال سایز بزرگ گواوا هیبرید یک-فروش نهال  گواوا هیبرید یک-خرید نهال گواوا هیبرید یک

 

نهال گواوا هیبرید یک(Hybri):

هیبرید جدید حاصل تلاقی بین رقم الله آباد سفید و رقم تریپلوئید است. اندازه درخت متوسط تا بزرگ، میزان محصول زیاد و درختان پیوندی ۸ ساله آن ۸۰-۷۰ کیلوگرم میوه تولید می کنند. وزن متوسط میوه ۲۰۰- ۱۸۰ گرم و بذور آن نرم است. رنگ گوشت سفید، TSS آن ۱۲ و کیفیت انبارمانی آن خوب و میزان ویتامین ث آن بالا است.

علاوه بر هیبریدهای ذکر شده، ۵ هیبرید دیگر به نام های هیبرید ۴۵، ۵۳،58،84 و 105 از دورگ گیری بین الله آباد سفید و سردار، توسط موسسه تحقیقات باغبانی هند تولید شده اند که کیفیت میوه آنها عالی و تعداد بذر کمی دارند . متوسط وزن میوه این هیبریدها ۲۰۰-۱۸۰ گرم است. هیبرید دیگری با نام هیبرید ۱۶۱ نیز از دورگ گیری بین ارقام الله آباد سفید و آپل کولر(Apple colour) تولیدشده که رنگ پوست آن مثل سیب بسیار جذاب بوده و دارای عطر و طعم عالی وبذر های نرم می باشد (۴۰). در بین ارقام گواوا ارقام الله آباد سفید و سردار معروف به لنکو (Lacknow از مهمترین ارقام تجاری و عامه پسند در هند هستند. درختان الله آباد سفید متوسط و دارای تاج فشرده هستند. در رقم سردار درختان نسبتاً پا کوتاه بوده و رشته گسترده با تاج پهن دارند. هر دو رقم پر محصول و کیفیت میوه آن ها  خوب است. مهمترین ویژگی ها در برنامه های به نژادی و انتخاب ارقام گوارا عبارتند از: محصول زیاد، کیفیت مناسب (طعم و عطر خوب، میزان ویتامین ث و کم بودن تعداد بذر) پاکوتاهی و مقاومت به آفات و بیماری ها. در برنامه های تولید محصول ارگانیک دو ویژگی آخر بسیار مهم هستند.

 

کد شناسایی خرید نهال گواوا هیبرید یک  : 3610

قیمت خرید نهال گواوا هیبرید یک (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت خرید نهال گواوا هیبرید یک (گلدانی) : تماس بگیرید

قیمت فروش نهال گواوا هیبرید یک پایه رویشی ( (ریشه ای) : تماس بگیرید قیمت فروش نهال گواوا هیبرید یک پایه رویشی (گلدانی) :  تماس بگیرید

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال گواوا و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال گواوا و شرایط وام انواع نهال گواوا با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار