خرید نهال

امور نمایندگی ها

محوطه و فضای سبز

گلهای آپارتمانی و زینتی

نهال های غیر مثمر

نهال های مثمر

آب و هوای مناسب انگور

 آب و هوای مناسب انگور

در آب و هوای نسبتاً ملایم تابستانی انگورهای زودرس می توانند محصول بدهند و آن هم مشروط بر اینکه در شیبهای جنوبی کاشته شوند. بیش از همه فعلاً در آب و هوای نیمه گرمسیری و ملایم نیمکره شمالی یا آب و هواهای مدیترانه ای کاشته می شوند که سرمای زمستانی نداشته باشند. با وجود این، اغلب واریته های آن در مقابل سرمای زمستانی به خوبی مقاومت می کنند. ارومیه، با وجود سرمای شید زمستانی، یکی از مهمترین نقاط انگورکاری کشور ماست.

انگور به سرمای شدید زمستانی اهمیت زیادی نمی دهد. برایش این مهم است که بهار و تابستان گرم و پرآفتاب داشته باشد. به همین دلیل، هم کاشت وی در داخل خانه ها در کنار دیوارهای جنوبی که از آفتاب زیادتری بهره مند هستند همیشه بهترین نتیجه را می دهد.

با وجود مقاوم بودنش در مقابل سرما، بهتر است حفاظ خوبی داشته باشد. بادهای شدید به انگور بیش از سرما می توانند صدمه بزنند. در بهار، به محض اینکه گرمای هوا از 10 درجه سانتیگراد بالای صفر بیشتر شد، گیاه رشد را شروع می کند. گرمای متوسط سالیانه یک منطقه، نمی تواند معیار قابل اتکایی برای موکاری باشد. برعکس، گرمای متوسط سالیانه یکی از اساسی ترین و مهمترین معلومات است که از روی آن می تواند امکانات کشت مو را در یک منطقه بررسی کرد.

طبق بررسی های انجام شده بر مبنای گرما، تنها مناطقی برای موکاری باید انتخاب شوند که جمع گرمای آن در مدت رشد مساعد (بهار و تابستان=160 روز) حدود 3000 درجه سانتیگراد یا بیشتر باشد.

کاشت مو از لحاظ عرض جغرافیایی، بین 50 درجه عرض شمالی و 50 درجه عرض جنوبی به راحتی میسر است. در نیمکره شمالی، به طور استثنایی تا استکهلم در سوئد (60 درجه عرض شمالی) نیز درخت مو وجود دارد که تنها در بعضی از سالهای نسبتاً گرم محصول مختصر و نیمه رسیده ای می دهد. البته در اینجا به صورت تک درخت کاشته می شود ولی به صورت منطقه، از شمالی ترین منطقه نواحی رود راین RHEIN تا نزدیکی شهر بن در آلمان غربی انگورکاری به منظور تهیه شراب دیده می شود. در ارتفاعات، گویا از 100 متر زیر اقیانوسها تا 4000 متر ارتفاع، انگورکاری وجود دارد. در مناطق استوایی مثلا در بولیوی تا ارتفاع 3000 متر به خوبی موکاری می شود.

در ایران هم همدان با ارتفاع 1644 و اراک حتی با ارتفاع 1754 متر از سطح اقیانوسها، از مناطق مهم کشت انگور هستند. در کنار دریاها و دریاچه ها به دلیل کم بودن نوسات گرما در شبانه روز، می توان موکاری کرد. در جنگلهای گرم و مرطوب انواع وحشی مو دارای رشد و رویش زیادی بوده و تقریبا در تمام سال، سبز هستند.