خرید نهال

امور نمایندگی ها

محوطه و فضای سبز

گلهای آپارتمانی و زینتی

نهال های غیر مثمر

نهال های مثمر

آناناس(Pianeapple)

 

آناناس(Pianeapple) یکی از مهمترین میوه های تجاری در دنیا به شمار می رود و میزان تقاضا برای مصرف آن در بازارهای بین المللی زیاد است . آناناس گیاهی بسیار زیبا و ملقب به ملکه طلایی است.( Golden queen)

 منشاء این گیاه مناطق گرم آمریکایی جنوبی و مرکزی می باشد. این گیاه در زمان کلمبوس به سراسر قاره آمریکا و در ادامه به قاره اروپا و در سال ۱۵۴۸ به هند انتقال یافته است. که آناناس در بیش از ۷۹ کشور جهان متداول می باشد. سطح زیر کشت، عملکرد در هکتار ومیزان تولید ۱۰ کشور اصلی تولید کننده آناناس در سال ۲۰۰۵ آمده است .به طور کلی مناطق عمده کاشت آناناس بین عرض های ۳۰ درجه شمالی و جنوبی خط استوا قرار گرفته اند .

جدول- سطح زیر کشت، عملکرد در هکتار و میزان تولید ۱۰ کشور اصلی تولیدکننده آناناس

 

کشور

سطح زیرکشت درختان بارور(هکتار)

عملکرد

(تن/هکتار)

میزان تولید

(تن)

نیجریه

۱۱۶۰۰۰

۷/۶

۸۸۹۰۰۰

تایلند

۹۰۰۰۰

۲۲/۷

۲۰۵۰۰۰۰

هند

۹۰۰۰۰

۱۴/۴

۱۳۰۰۰۰۰

اندونزی

۸۰۰۰۰

۸/۴

۶۷۳۰۶۵

چین

۷۵۴۰۰

۱۹/۳

۱۴۶۰۰۰۰

برزیل

۵۳۱۱۶

۲۶/۷

۱۴۱۸۴۲۰

فیلیپین

۴۹۰۰۰

۳۶/۷

۱۸۰۰۰۰۰

ویتنام

۳۴۰۰۰

۱۲/۵

۴۲۵۰۰۰

گینه

۲۶۰۰۰

۴/۱۱

۱۰۷۰۰۰

بنگلادش

۱۷۰۰۰

۱۲/۵

۲۱۳۰۰۰

سالیانه مقادیر قابل توجهی از میوه تازه و یا فرآورده های این میوه از جمله پودر آناناس و آب میوه آن وارد کشور می گردد. علیرغم تقاضای بالا جهت مصرف این میوه در ایران، کاشت و پروش آن در کشور جنبه تجاری پیدا نکرده است بلکه در سطوح بسیار محدود در بعضی گلخانه ها مشاهده می گردد. نیاز حرارتی خاص این گیاه و نامناسب بودن کیفیت خاک های ایران عامل اصلی عدم توسعه کاشت تجاری آن در شرائط طبیعی می باشد. با توجه به امکان کنترل شرائط محیطی و انتخاب بستر خاک مناسب در شرائط گلخانه، توسعه کشت گلخانه ای آناناس با توجه به تقاضای بالا جهت مصرف و قیمت بالای فروش آن در کشور توصیه می گردد.