خرید نهال

امور نمایندگی ها

محوطه و فضای سبز

گلهای آپارتمانی و زینتی

نهال های غیر مثمر

نهال های مثمر

پوملو (Citrus grandis L. Osb.)

انواع پوملو ،انواع درخت پوملو ،انواع نهال پوملو 

 

پوملو (Citrus grandis L. Osb.)

گیاهان گونه پوملو را شدک، سلطان مرکبات، ته بشقابی و دارابی نیز می نامند. این گونه مرکبات بومی نواحی جنوبی چین و هند بوده و برگ ها، گل ها و میوه های این گونه از تمام گونه های مرکبات بزرگتر است. از ارقام گونه فوق سه رقم معروف ذیل در ایران دیده می شود.

الف- سلطان مرکبات: از رقم سلطان مرکبات درختام معدودی وجود دارد. میوه های سلطان مرکبات بسیار بزرگ با پوست کلفت به ضخامت سه سانتی متر است. میوه دارای گوشت ملس و کم آب است. داشتن بذر های تک جنینی و میان رس بودن از مشخصه های این رقم است.

 ب- ته بشقابی  یا بتاوی: این رقم سالها قبل از ایستگاه تحقیقاتی مرکبات داراب به شمال ایران انتقال داده شد. میوه های آن پوستی صاف تر از سلطان مرکبات داشته و دارای گوشت ترد، پرده های سفت و 8-7 بذر است.

ج- دارابی: درختان دارابی سریع الرشد، مقاوم به سرما اما بسیار حساس به تریستزا هستند. میوه آن کوچکتر از دو رقم دیگر، پوست میوه موقع رسیدن سبز مایل به زرد و سفت بوده و میزان آب آن نیز کم است و تعداد بذر در میوه خیلی زیاد و ممکن است تا 40 بذر در هر میوه مشاهده شود.